Ministranti

U Misiji kod svetih misa redovito poslužuju ministranti. Oni redovito sudjeluju na Crominu – susretu ministranata hrvatskih katoličkih misija u Švicarskoj. Misija povremeno za ministrante organizira i druge sadržaje.