Krizma

Confirmatio (latinski), Firmung (njemački)

"Zajedno s krštenjem i euharistijom sakramenat Potvrde tvori cjelinu „sakramenta kršćanske inicijacije“ jedinstvo koje treba čuvati. Jer po sakramentu Potvrde krštenici se još savršenije vežu za Crkvu, obdaruju se posebnom jakošću Duha Svetoga te su tako obvezniji kao pravi Kristovi svjedoci da riječju i djelom šire i brane vjeru." Sveta Potvrda se još naziva i Krizma prema grčkom nazivu koji se proširio u katoličkoj crkvi.

Kod svete krizme mogu kumovati oni koji su krizmani i koji su navršili šesnaestu godinu života, te da provode život u skladu s vjerom i preuzetom službom. Dužnost kuma ili kume je "...brinuti se da se potvrđenik ponaša kao pravi Kristov svjedok i da vjerno vrši obveze povezane s tim sakramentom." (ZKP Kan. 892).

U Misiji se krizma organizira svake druge godine, a kandidati su oni koji pohađaju 6. i 7. razred osnovne škole, kao i stariji koji nisu krizmani. Slavlju krizme prethodi potrebna vjeronaučna pouka.