Molitva za naše pokojne

U ime Oca i sina i Duha Svetoga! Amen

Bože, u pomoć mi priteci. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

Nebeski Oče, od Tebe dolazi naš život i Tebi se svatko vraća. Molimo Te za sve naše pokojne za koje je Tvoj ljubljeni Sin prolio svoju Predragocjenu Krv. Molimo prije svega za sve one kojima dugujemo posebnu zahvalnost, od kojih smo primili život, vjeru i druga dobročinstva. U svome milosrđu, također, pogledaj na one kojih se nitko nema sjetiti. Amen.

Pokoj vječni daruj im, Gospodine. I svjetlost vječna svijetlila njima. Počivali u miru! Amen

- Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, Otac milosrđa i Bog svake utjehe, koji nas tješi u svakoj našoj nevolji.

Pročitaj PSALAM 130:

Iz dubine, Jahve, vapijem tebi:
Gospodine, čuj glas moj!
Neka pazi uho tvoje
na glas moga vapaja!

Ako se, Jahve, grijehâ budeš spominjao,
Gospodine, tko će opstati?
Al’ u tebe je praštanje,
da bi te se bojali.

U Jahvu ja se uzdam,
duša se moja u njegovu uzda riječ.
Duša moja čeka Gospodina
više no zoru straža noćna;
više no zoru straža noćna
nek’ Izrael čeka Jahvu.
Jer je u Jahve milosrđe
i obilno je u njega otkupljenje;
on će otkupiti Izraela
od svih grijeha njegovih.

Poslušaj pjesmu: IZ DUBINE, BOŽE, VAPIJEM: https://youtu.be/KwsDzQwZISE

Preporučujemo Ti , Bože, sve naše pokojne: naše roditelje, braću i sestre, djedove i bake, našu djecu.... sjetite se svojih pokojnih i tada zajednički i obiteljski izmolite KRUNICU... ili vi izaberete što ćete izmoliti...

GOSPINA KRUNICA - RADOSNA OTAJSTVA: https://youtu.be/QKASiWcajDM

GOSPINA KRUNICA - ŽALOSNA OTAJSTVA:https://youtu.be/AEuF3fE-6zw

GOSPINA KRUNICA - SLAVNA OTAJSTVA: https://youtu.be/p8qzjAPjhZc

GOSPINA KRUNICA - OTAJSTVA SVJETLA. https://youtu.be/b6p04mnvWhw

 

Poslušajte pjesmu: BLIŽE, O BOŽE MOJ: https://youtu.be/xZR3Y6EyvZ4

Možete poslušati i izmoliti: LITANIJE SVIH SVETIH: https://youtu.be/1OJRbkhM9d8

 

KAKO MOLITI KRUNICU?

Krunica ti je u rukama. Uzmi križ krunice, poljubi ga i prekriži se uz riječi:
U Ime Oca i Sina † i Duha Svetoga.

Prikaži potom Bogu molitvu krunice ovim riječima:
Isuse, to je za tvoju ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose Bezgrešnom Srcu Marijinu.
 

Još zadrži križić u ruci pa moli:
APOSTOLSKO VJEROVANJE
Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan; sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih; uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela, i život vječni. Amen.

Potom na prvo zrno krunice iza križa moli :
Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje. Dođi kraljevstvo Tvoje. Budi volja Tvoja kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas. I otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. 

Na tri druga zrna moli:
Zdravo Marijo milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus - koji neka nam umnoži vjeru.  Sveta Marijo Majko Božja moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. 

I tako na drugo, pa na treće zrno uz nove zazive:

2. - koji neka nam učvrsti ufanje 

3. - koji neka nam usavrši ljubav

 

Potom moli:
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

i dodaj:
Moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one, kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.

 

Zatim se prelazi na molitvu OTAJSTAVA (radosna, žalosna, slavna i svjetla) ovisno u kojem se danu moli.

Na slijedeće zrno moli se:  Očenaša potom 10 Zdravomarija, s time da se u molitvi Zdravo Marijo nakon riječi “Isus” doda pojedini zaziv otajstva kojega taj dan moliš (primjer: moliš Zdravo Marijo i dođeš do riječ "blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isusu - onda kažeš: Koga si, Djevice, po Duhu Svetom začela, - ako moliš Radosna otajstva),nakon 10 Zdravo Marija moliš: Slava Ocu i nakon toga: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba tvoga milosrđa.

I tako nastaviš moliti pojedina OTAJSTVA za svaki dan i na kraju molite Gospine litanije i određene molitve koje imate nakon litanija, dok na početku imate mogućnost poslušati pojedine Gospine pjesme, kao i slušanje otajstava krunice i pjevane litanije....

 

RADOSNA OTAJSTVA (mole se ponedjeljkom i subotom)

1. Koga si, Djevice, po Duhu Svetom začela.

2. Koga si, Djevice, Elizabeti u pohode nosila.

3. Koga si, Djevice, u Betlehemu rodila.

4. Koga si, Djevice, u hramu prikazala.

5. Koga si, Djevice, u hramu našla.

 

ŽALOSNA OTAJSTVA - (utorkom i petkom)

1. Koji se za nas krvlju znojio.

2. Koji je za nas bičevan bio.

3. Koji je za nas trnjem okrunjen bio.

4. Koji je za nas teški križ nosio.

5. Koji je za nas raspet bio.

 

SLAVNA OTAJSTVA (srijedom i nedjeljom)

1. Koji je od mrtvih uskrsnuo.

2. Koji je na nebo uzašao.

3. Koji je Duha Svetoga poslao.

4. Koji je Tebe, Djevice, na nebo uzeo.

5. Koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio.

 

OTAJSTVA SVJETLA (mole se četvrtkom)

1. Koji je na rijeci Jordanu kršten bio.

2. Koji nam se na svadbi u Kani objavio.

3. Koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.

4. Koji se na Gori Taboru preobrazio i svoju nam slavu objavio.

5. Koji nam se u otajstvu euharistije darovao.

 

Gospine litanije

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski Bože, smiluj nam se!
Sine, otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Sveta Marijo, moli za nas!
Sveta Bogorodice,
Sveta Djevo Djevica,
Majko Kristova,
Majko Božje milosti,
Majko prebistra,
Majko prečista,
Majko neoskvrnjena,
Majko nepovrijeđena,
Majko ljubezna,
Majko divna,
Majko dobrog savjeta,
Majko Stvoriteljeva,
Majko Spasiteljeva,
Majko Crkve,
Majko naša,
Djevice premudra,
Djevice časna,
Djevice hvale dostojna,
Djevice moguća,
Djevice milostiva,
Djevice vjerna,
Ogledalo pravde,
Prijestolje mudrosti,
Uzroče naše radosti,
Posudo duhovna,
Posudo poštovana,
Posudo uzorne pobožnosti,
Ružo otajstvena,
Tornju Davidov,
Tornju bjelokosni,
Kućo zlatna,
Škrinjo zavjetna,
Vrata nebeska,
Zvijezdo jutarnja,
Zdravlje bolesnih,
Utočište grješnika,
Utjeho žalosnih,
Pomoćnice kršćana,
Kraljice anđela,
Kraljice patrijarha,
Kraljice proroka,
Kraljice apostola,
Kraljice mučenika,
Kraljice priznavalaca,
Kraljice djevica,
Kraljice svih svetih,
Kraljice bez grijeha istočnog začeta,
Kraljice na nebo uznesena,
Kraljice svete krunice,
Kraljice obitelji,
Kraljice mira.

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se.

S. Moli za nas, Sveta Bogorodice.
O. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se:
Dopusti nama slugama svojim, molimo, Gospodine Bože, da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom Blažene Marije, vazda Djevice izbavimo od sadašnje žalosti i naužijemo vječne radosti!
Po Kristu Gospodinu našem! Amen!

Zdravo Kraljice!
Zdravo Kraljice, majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše, zdravo. K Tebi vapijemo prognani sinovi Evini. K tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni, dakle, zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas te nem poslije ovoga progaona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo.

Pod obranu
Pod obranu se Tvoju utječemo, sveta Bogorodice. Ne odbij nam molbe u potrebama našim, nego nas od svih pogibli vazda oslobodi. Djevice slavna i blagoslovljena, Gospođo naša, Posrednice naša, Zagovornice naša! Sa svojim nas Sinom pomiri, svojemu nas Sinu preporuči, svojemu nas Sinu izruči. Amen.

 

Molitva Anđeo Gospodnji

Anđeo Gospodnji navijestio Mariji,
I ona je začela po Duhu Svetomu.

Zdravo, Marijo...

Evo službenice Gospodnje,
Neka mi bude po riječi tvojoj.

Zdravo, Marijo ...

I Riječ je tijelom postala,
I prebivala među nama.

Zdravo, Marijo ...

Moli za nas, sveta Bogorodice,
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se: Milost svoju, molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi, koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina tvoga, po muci njegovoj i križu k slavi uskrsnuća privedeni budemo. Po istom Kristu Gospodinu našem. Amen.