Velika subota, 03. 04. 2021.

Obredi na Veliku subotu su u 19.30 sati

„Što tražite Živoga među mrtvima? Nije ovdje, nego uskrsnu!" (Lk 24,5-6).

U liturgiji Velikoga petka pjeva se: „ Zdravo, križu, nado jedina!“ Nada križa jača u velikoj šutnji Velike subote, u očekivanju Isusova uskrsnuća. Na taj dan u crkvama vlada tišina i nema slavlja svete mise. Taj dan Crkva bdije u molitvi poput Marije i zajedno s Marijom, dijeleći iste osjećaje boli i pouzdanja u Boga. S pravom se preporučuje da se tijekom cijeloga dana sačuva molitveno ozračje, da vjernici pristupe sakramentu pokore / ispovijedi, kako bi mogli obnovljena duha sudjelovati u uskrsnim slavljima.

Sabranost i šutnja Velike subote uvode nas u noć i svečano Vazmeno bdijenje, "majku svih bdijenja", kada će se u svim crkvama i zajednicama prolomiti pjesma radosti zbog Kristova uskrsnuća. Ponovno će biti proglašena pobjeda svjetla nad tamom, života nad smrću i Crkva će se radovati u susretu sa svojim Gospodinom. Ući ćemo tako u ozračje Uskrsnuća.

Neka nas na tome putu prati Sveta Marija Djevica, koja je slijedila Sina Isusa sve do Kalvarije. Zajedno s Marijom uđimo u dvoranu Posljednje večere, ostanimo pod Križom, bdijmo i molimo uz Krista umrlog očekujući s nadom zoru svjetlom obasjanog dana uskrsnuća.

Već unaprijed vam želim radostan i svet Uskrs!

 

Vazmeno bdjenje u svetoj noći

Raspored VAZMENOG BDJENJA u svetoj noći na Veliku subotu

 

Ovo je noć bdijenja Gospodinu, kad vjernici drže u rukama zapaljene svjetiljke čekajući kada će se vratiti Gospodin, da kada dođe, njih zateče budne.

Bdjenje ove noći ima svoj raspored:

 

Prvi dio: SLUŽBA SVJETLA

U crkvi se ugase svjetla. Izvan crkve se pripravi vatra. Narod se okupi, svećenik pristupa sa službenicima koji mu pomažu, tako jedan od njih nosi USKRSNU SVIJEĆU.
Svećenik pozdravi narod i kratko mu protumači smisao noćnog bdijenja.
Onda blagoslovi vatru, s koje pali uskrsnu svijeću govoreći: SVJETLO SLAVNO USKRSNULOG KRISTA RASPRŠILO TMINE PAMETI I SRCA.

Nkon toga svećenik uzima uskrsnu svijeću, podigne je i zapjeva: SVJETLO KRISTOVO! https://youtu.be/Xvb3t1sPGec

Svi odgovore: BOGU HVALA!

- Zatim svi uđu u crkvu i kod crkvenih vrata svećenik podigne uskrsnu svijeću i zapjeva drugi put: SVJETLO KRISTOVO!

Svi odgovore: BOGU HVALA! I pripale svoje svijeće koje drže u rukama s uskrsne svijeće.

- Kad svećenik dođe pred oltar, okrene se narodu i treći put zapjeva: SVJETLO KRISTOVO!

Svi odgovore: BOGU HVALA!

Tada se PALE SVJETLA U CRKVI.

Uskrsna svijeća se postavi na svijećnjak.

Slijedi HVALOSPOJEV USKRSNOJ SVIJEĆI,

Za vrijeme HVALOSPIJEVA svi vjernici stoje i drže u rukama zapaljene svijeće.


Hvalospjev Vazmenoj Svijeći – Exsultet: https://youtu.be/3npP8sQn5Fc
 

 

Drugi dio:SLUŽBA RIJEČI

Crkva čita i razmatra divna i velika djela što ich je Gospodin Bog svome narodu od početka učinio, ostajući vjeran svojoj riječi i obećanju.

Slijede čitanja. Čitač ide k ambonu i čita čitanje.

Zatim se pjeva psalam, a narod odgovara pripjevom.

Zatim svi ustanu, kada svećenik kaže: Pomolimo se.

 

1. Čitanje: Post 1,1-2, 2

Čitanje knjige Postanka

U početku stvori Bog nebo i zemlju. Zemlja bijaše pusta i prazna;
tama se prostirala nad bezdanom i Duh Božji lebdio je nad vodama.
I reče Bog: “Neka bude svjetlost!” I bi svjetlost.
I vidje Bog da je svjetlost dobra; i rastavi Bog svjetlost od tame. Svjetlost prozva Bog dan, a tamu prozva noć.
Tako bude večer, pa jutro – dan prvi.
I reče Bog: “Neka bude svod posred voda da dijeli vode od voda!” I bi tako.
Bog načini svod i vode pod svodom odijeli od voda nad svodom.
A svod prozva Bog nebo. Tako bude večer, pa jutro – dan drugi.


I reče Bog: “Vode pod nebom neka se skupe na jedno mjesto i neka se pokaže kopno!” I bi tako.  
Kopno prozva Bog zemlja, a skupljene vode mora. I vidje Bog da je dobro.
I reče Bog: “Neka proklija zemlja zelenilom – travom sjemenitom, stablima plodonosnim,
koja, svako prema svojoj vrsti, na zemlji donose plod što u sebi nosi svoje sjeme. I bi tako.
I nikne iz zemlje zelena trava što se sjemeni, svaka prema svojoj vrsti, i stabla koja rode plodovima što u sebi nose svoje sjeme,
svako prema svojoj vrsti. I vidje Bog da je dobro. Tako bude večer, pa jutro – dan treći.


I reče Bog: “Neka budu svjetlila na svodu nebeskom da luče dan od noći, da budu znaci blagdanima, danima i godinama,
i neka svijetle na svodu nebeskom i rasvjetljuju zemlju!” I bi tako.
I načini Bog dva velika svjetlila – veće da vlada danom, manje da vlada noću – i zvijezde.
I Bog ih postavi na svod nebeski da rasvjetljuju zemlju, da vladaju danom i noću i da rastavljaju svjetlost od tame.
I vidje Bog da je dobro. Tako bude večer, pa jutro – dan četvrti.


I reče Bog: “Nek’ povrvi vodom vreva živih stvorova, i ptice nek’ polete nad zemljom, svodom nebeskim!”
I bi tako. Stvori Bog morske grdosije i svakovrsne žive stvorove što mile i vrve vodom i ptice krilate svake vrste. I vidje Bog da je dobro.
I blagoslovi ih govoreći: “Plodite se i množite i napunite vode morske! I ptice neka se namnože na zemlji!” Tako bude večer, pa jutro – dan peti.

I reče Bog: “Neka zemlja izvede živa bića, svako prema svojoj vrsti: stoku, gmizavce i zvjerad svake vrste!” I bi tako.
I stvori Bog svakovrsnu zvjerad, stoku i gmizavce svake vrste. I vidje Bog da je dobro.

I reče Bog: “Načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slična, da bude gospodar ribama morskim,
pticama nebeskim i stoci – svoj zemlji – i svim gmizavcima što puze po zemlji!”
Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih.
I blagoslovi ih Bog i reče im: “Plodite se, i množite, i napunite zemlju, i sebi je podložite!
Vladajte ribama u moru i pticama u zraku i svim živim stvorovima što puze po zemlji!”
I doda Bog: “Evo, dajem vam sve bilje što se sjemeni, po svoj zemlji, i sva stabla plodonosna što u sebi nose svoje sjeme:
neka vam budu za hranu! A zvijerima na zemlji i pticama u zraku i gmizavcima što puze po zemlji u kojima je dah života
– neka je za hranu sve zeleno bilje!” I bi tako.
I vidje Bog sve što je učinio, i bijaše veoma dobro. Tako bude večer, pa jutro – dan šesti.

Tako bude dovršeno nebo i zemlja sa svom svojom vojskom.
Sedmoga dana, pošto Bog dovrši svoje djelo koje učini, sedmoga dana počinu od svega djela koje učini.

Riječ Gospodnja

 

Nakon prvog čitanja pjeva se Psalam 104 i pripjev: „Pošalji Duha svojega“: https://youtu.be/xAGcVanh_38

- Molitva

 

2. Čitanje: Izl 14,15-31, 15,1a

Čitanje knjige Izlaska

U ono dane: Reče Gospodin Mojsiju: Zašto vičeš k meni? “Reci Izraelcima da krenu na put.
A ti podigni svoj štap, ispruži svoju ruku nad morem i razdijeli ga nadvoje da Izraelci mogu proći posred mora po suhu.
Ja ću otvrdnuti srce Egipćana, i oni će poći za njima, a ja ću se onda proslaviti nad faraonom i njegovim ratnicima, njegovim kolima i konjanicima.
Neka znaju Egipćani da sam ja Gospod kad se proslavim nad faraonom, njegovim kolima i njegovim konjanicima.”

Anđeo Božji, koji je išao na čelu izraelskih četa, promijeni mjesto i stupi im za leđa. A i stup od oblaka pomakne se ispred njih i stade im za leđa.
Smjesti se između vojske egipatske i vojske izraelske te postade onima oblak taman, a ovima rasvjetljivaše noć, tako te ne mogoše jedni drugima prići cijele noći.

Mojsije je držao ruku ispruženu nad morem dok je Gospodin svu noć na stranu valjao vode jakim istočnim vjetrom i more posušio.
Kad su se vode razdvojile, Izraelci siđoše u more na osušeno dno, a vode stajahu kao bedem njima nadesno i nalijevo.

Egipćani: svi faraonovi konji, kola i konjanici, nagnu za njima u more, u potjeru.
Za jutarnje straže pogleda Gospodin iz stupa od ognja i oblaka na egipatsku vojsku i u njoj stvori zbrku.
Zakoči točkove njihovih kola da su se jedva naprijed micali. “Bježimo od Izraelaca!” – poviču Egipćani, “jer Gospodin se za njih bori protiv Egipćana!”

Tada će Gospodin Mojsiju: “Pruži ruku nad more da se vode vrate na Egipćane, na njihova kola i konjanike.”
Mojsije pruži ruku nad more i u cik zore more se vrati u svoje korito.
Kako su Egipćani, bježeći, jurili prema moru, Gospodin ih strmoglavi usred voda. Tako vode, slijevajući se natrag, potope kola, konjanike i svu vojsku faraonovu koja bijaše pošla u potjeru za Izraelcima – u more. I ne ostade od njih ni jedan jedini. A Izraelci išli suhim posred mora, vode im stale kao zid zdesna i slijeva. Tako gospodin u onaj dan izbavi Izraela iz šaka egipatskih, i vidje Izrael pomorene Egipćane na morskome žalu. Osvjedoči se Izrael i o silnoj moći koju Jahve pokaza nad Egipćanima. Narod se poboja Gospodina i povjerova Gospodinu i njegovu sluzi Mojsiju.
Tada Mojsije sa sinovima Izraelovim zapjeva ovu pjesmu Gospodinu:

Drugo čitanje završi bez da se kaže: Riječ Gospodnja, nego se nakon 2. čitanja odmah pjeva Psalam Izl 15
s pripjevom: „Zapjevat ću Gospodinu“: https://youtu.be/G-uBMCZ1HDQ

Psalam: Izl 15, 1-2. 3-4. 5-6. 17-18

Zapjevat ću, Gospodinu,jer se slavom proslavio!
Konja i konjanika u more on je vrgao. 
Moja je snaga, moja pjesma – Gospodin jer je mojim postao izbaviteljem.
On je Bog moj, njega ja ću slaviti,on je Bog oca moga, njega ću veličati.
Gospodin je ratnik vrstan, Jahve je ime njegovo.
Kola Faraonova i vojsku mu u more baci;
Cvijet njegovih štitonoša potonu u Moru crvenom.
 Valovi ih prekriše;poput kamena u morske potonuše dubine.
Desnica tvoja, Gospodine, snagom se prodiči;desnica tvoja, Gospodine, raskomada dušmana.
Dovest ćeš ih i posaditi na gori svoje baštine,na mjestu koje ti, Gospodine, svojim učini Boravištem,
Svetištem, o Gospodine, tvojom rukom sazidanim.
Vazda i dovijeka Gospodin će kraljevati.”

 

- Molitva

 

3. Čitanje: Ez 36,16-17a. 18-28

Čitanje knjige proroka Ezekijela

Dođe mi riječ Gospodnja:
»Sine čovječji, kad dom Izraelov još življaše u svojoj zemlji, oskvrnu je svojim nedjelima i svojim putovima.
I zato na njih izlih gnjev svoj zbog krvi što je proliše i zbog kumira kojima je oskvrnuše. Rasprših ih među narode i rasijah po zemljama. Sudio sam im prema putovima i nedjelima njihovim. Ali u narodima među koje dođoše, među svim narodima u koje dospješe, oskvrnjivahu moje sveto ime, jer o njima se govorilo: ‘To je Gospodinov narod, a morade otići iz zemlje Gospodinove!’ I meni se sažali moje sveto ime što ga dom Izraelov obeščasti u narodima među koje dođe.

Reci zato domu Izraelovu: Ovako govori Gospodin Bog: ‘Što činim, ne činim radi vas, dome Izraelov, nego radi svetoga imena svojega, koje vi oskvrnuste među narodima u koje dođoste. Ja ću posvetiti ime svoje veliko koje vi oskvrnuste posred narodâ u koje dođoste! I znat će narodi da sam ja Gospodin’ – riječ je Gospodina Boga – ‘kad na vama, njima naočigled, pokažem svetost svoju.
Tada ću vas sabrati iz svih naroda i skupiti iz svih zemalja, natrag vas dovesti u vašu zemlju. Poškropit ću vas vodom čistom da se očistite. Očistit ću vas od svih vaših nečistoća i od svih kumira vaših. Dat ću vam novo srce, nov duh udahnut ću u vas! Izvadit ću iz tijela vašega srce kameno i dat ću vam srce od mesa. Duh svoj udahnut ću u vas da hodite po mojim zakonima i da čuvate i vršite moje naredbe. I nastanit ćete se u zemlji koju dadoh vašim ocima, i bit ćete moj narod, a ja ću biti vaš Bog.

 Riječ Gospodnja

 

Nakon 3 čitanja pjeva se Psalama 42. I pripjev:: „Kao što košuta žudi za izvor vodom“: https://youtu.be/goOMtCC9vM8

Kao što košuta žudi za izvor vodom: https://youtu.be/RY-SwTtCFaY

 

- Molitva

 

 

Nakon posljednjeg čitanja iz Staroga zavjeta
pale se svijeće na oltaru,
i svećenik zapjeva „Slava Bogu na visini“
i zvone sva zvona…

Zatim slijedi čitanje od misnog slavlja u uskrsnoj noći:

 

Poslanica: Rim 6,3-11

Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo! Koji smo god kršteni u Krista Isusa, u smrt smo njegovu kršteni. Krštenjem smo dakle zajedno s njime ukopani u smrt da kao što Krist slavom Očevom bi uskrišen od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života.
Ako smo doista s njime srasli po sličnosti smrti njegovoj, očito ćemo srasti i po sličnosti njegovu uskrsnuću. Ovo znamo: naš je stari čovjek zajedno s njim raspet da onemoća ovo grešno tijelo te više ne robujemo grijehu.
Ta tko umre, opravdan je od grijeha. Pa ako umrijesmo s Kristom, vjerujemo da ćemo i živjeti zajedno s njime. Znamo doista: Krist uskrišen od mrtvih, više ne umire, smrt njime više ne gospoduje.
Što umrije, umrije grijehu jednom zauvijek; a što živi, živi Bogu.
Tako i vi: smatrajte sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu!

Riječ Gospodnja

 

Kad svrši Poslanica, svi ustanu, svećenik svečano zapjeva  ALELUJA, a svi vjernici ponove.
Zatim se pjeva Psalam -
Otpjevni psalam: Ps 118, 1-2.16-17.22-23

Pripjev:Aleluja! Aleluja! Aleluja! https://youtu.be/iuJihyPHJzE

Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar,
jer je vječna ljubav njegova!
Neka rekne dom Izraelov:
»Vječna je ljubav njegova!«

Gospodnja se uzdignu desnica,
Gospodnja se proslavi desnica!
Ne, umrijeti neću, nego živjeti
i kazivati djela Gospodnja.

Kamen koji odbaciše graditelji
postade kamen zaglavni.
Gospodnje je to djelo:
kakvo čudo u očima našim!

 

Nakon Psalma čita se Evanđelje:

 

Evanđelje – Mk 16, 1-7

Isus Nazarećanin raspeti uskrsnu!

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

Kad prođe subota, Marija Magdalena i Marija Jakovljeva i Saloma kupiše miomirisâ da odu pomazati Isusa. I prvoga dana u tjednu, veoma rano, o izlasku sunčevu, dođu na grob.

I razgovarahu među sobom: "Tko će nam otkotrljati kamen s vrata grobnih?" Pogledaju, a ono kamen otkotrljan. Bijaše doista veoma velik. I ušavši u grob ugledaju mladića zaogrnuta bijelom haljinom gdje sjedi zdesna. I preplaše se. A on će im: "Ne plašite se! Isusa tražite, Nazarećanina, raspetoga? Uskrsnu! Nije ovdje! Evo mjesta kamo ga položiše. Nego idite, recite njegovim učenicima i Petru: Ide pred vama u Galileju! Ondje ćete ga vidjeti kako vam reče!"

Riječ Gospodnja.

 

Nakon Evanđelje slijedi propovijed i onda:

 

Treći dio: Krsna Služba

Ako nema nitko za krštenje, odmah se BLAGOSLIVLJA KRSNA VODA,

Nakon blagoslova krsne vode, svi vjernici stoje, drže u rukama zapaljene svijeće i OBNAVLJAJU OBEĆANJE KRSNE VJERE.  Svećenik na kraju poškropi narod blagoslovljenom vodom…

Slijedi: Molitva vjernika i nastavlja se

 

Četvrti dio:Euharistijska služba

-Prinos darova i nastavlja se sa svetom misom kao uobičajeno….

Kraj: Kraljice neba raduj se (Regina caeli, laetare): https://youtu.be/q0tiHVT_6Dw