Veliki petak, 02. 04. 2021.

„Zdravo, križu, nado jedina!“

▪ Crkva danas ne slavi euharistiju ili svetu misu. Zvona ne zvone. Nema mise bez stvarne Kristove prisutnosti.

▪ Vjernicima se nudi da u pobožnom razmišljanju muke, smrti i ukopa Gospodinova iščekuju navještaj Uskrsnuća.

▪ Vjernici su dužni, prema kanonskim propisima, obdržavati post s nemrsom, a preporučuje se da se on, kao »vazmeni post«, produži sve do Vazmenoga bdjenja, kao znak iščekivanja Uskrsnuća.

Veliki petak

Veliki petak je dan Gospodinove muke i raspeća na križ. Svake godine, uranjajući u šutnju pred Isusom obješenim na drvu križa, primjećujemo koliko su pune ljubavi riječi koje je izgovorio uoči toga, tijekom Posljednje večere. "Ovo je krv moja, krv Saveza, koja je prolivena za mnoge" (usp. Mk 14, 24). Isus je htio prinijeti svoj život kao žrtvu za otpuštenje grijeha čovječanstva.

Kristova smrt doziva u svijest svu bol i sva zla koja opterećuju čovjeka svih vremena: teški teret naše smrti, mržnje i nasilja koji još uvijek ostavljaju na zemlji krvavi trag. Gospodinova muka se nastavlja u trpljenju ljudi.

Ako je Veliki petak dan pun žalosti, to je, dakle, istodobno dan vrlo pogodan za ponovno buđenje naše vjere, kako bi naša nada postala čvršća i kako bi stekli hrabrosti da nosimo vlastiti križ s poniznošću, povjerenjem i predanošću u Boga, sigurni u njegovu potporu i njegovu pobjedu. U liturgiji toga dana se pjeva: „ Zdravo, križu, nado jedina!“

 

Uvod u sami raspored obreda na Veliki petak

Svećenik obučen u ruho crvene boje kao za misu, pristupi k oltaru, iskaže mu počast, te se potom prostre ničice ispred oltara ili klekne i moli neko vrijeme u tišini.

Zatim se okrene prema narodu i sklopljenih ruku moli određenu molitvu (bez da prije kaže: Pomolimo se.

Nakon molitve slijedi:

 

Prvi dio: SLUŽBA RIJEČI

1. Čitanje: Iz 52,13-53,12

- Otpjevni psalam 31: „Oče, Oče u ruke Tvoje predajem duh svoj!“
Oče, u ruke tvoje: https://youtu.be/RD_JoBXWdTY

2. Čitanje: Heb 4,14-16; 5,7-9

-Pjesma prije Evanđelja: „Krist postade poslušan do smrti na križu“
KRIST POSTADE POSLUŠAN: https://youtu.be/Hnr5cMsUOqI

Evanđelje: Iv 18,1-19,42 (čitanje Muke po Ivanu)

Nakon muke slijede:
Sveopće molitve
(ima ih 10)

 

Drugi dio: KLANJANJE SVETOM KRIŽU

Poslije sveopće MOLITVE, je svečano KLANJANJE KRIŽU.

- Zastrti križ nosi se k oltaru, prate ga dva ministranta odrasla sa zapaljenim svijećama. Svećenik stane pred oltar, primi križ, pri vrhu ga malo otkrije i podigne pjevajući: „EVO DRVA KRIŽA“. Svi odgovore: DOĐITE, POKLONIMO SE…. Onda se klekne i u tišini moli.

Tako svećenik razotkriva i pokazuje križ tri puta pjevajući: „Evo drvo Križa, na kom Spas je svijeta visio“: https://youtu.be/lXIRW5Jji8g

- Odgovor: Dođite, poklonimo se!

Zatim se križ izloži na prikladno mjesto, a svijeće se postave s lijeve i desne strane križa i slijedi KLANJANJE SVETOM KRIŽU. Lijepo se pklekne na jedno koljeno do zemlje…

- Dok traje Klanjanje križu, mogu se pjevati odgovarajući napjevi:
-Pprijekori „Puče moj“ - PRIJEKORI II: https://youtu.be/C9j2ah0KoEY

- Pjesan: „Usta moja uzdižite“ - Hymnus: https://youtu.be/-h2sIxnsFXA

-  ČASTIMO TE KRIŽU SVETI: https://youtu.be/aBa6Byw3jvA

Cjelivat ću, Gospodine: https://youtu.be/tCsPj_fOtg8

NARODE MOJ LJUBLJENI: https://youtu.be/Maif52Fy66c

Klekni, klekni - Svetom Križu: https://youtu.be/O4aOw7UnAYw

SVETOM KRIŽU, (Klekni, klekni): https://youtu.be/0v2Je6EF8w4

POGLEDAJ, GOSPODINE, i smiluj nam se: https://youtu.be/2RNkOY56o84

 

Treći dio: SVETA PRIČEST

Na oltar se prostre OLTARNIK, postavi TJELESNIK i knjiga. Zatim svećenik s dva odrasla ministranta KOJI NOSE UPALJENE SVIJEĆE, donese SVETOOTAJSTVO. Svijeće se stave oko oltara ili na oltar.

Kod povratka Svetootajstva ministranti uzimaju svijeće i prate svećenike kao na početku…

Moj Isuse: https://youtu.be/u0OSXjeaUqs

SVAKA DUŠA: https://youtu.be/55PW7oyXtXQ

 

Na kraju RAZLAZ U TIŠINI

 

PETAK MUKE GOSPODNJE - SVETOPISAMSKA ČITANJA

 

Prvi dio: SLUŽBA RIJEČI

 

Prvo čitanje  Iz 52,13 – 53,12

Čitanje Knjige proroka Izaije

Gle, uspjet će sluga moj, uzvisit će se, podignuti i uzdići veoma!
Kao što se mnogi nad njim užasnuše – tako mu je lice neljudski bilo iznakaženo te obličjem više nije naličio na čovjeka
- ako će on mnoge zadiviti narode i kraljevi će pred njim stisnuti usta videć ono o čemu im nitko nije govorio, shvaćajuć ono o čemu nikad čuli nisu:
»Tko da povjeruje u ono što čusmo, kome li se otkri ruka Gospodnja?«
Izrastao je pred njim poput izdanka, poput korijena iz zemlje osušene.
Ne bijaše na njem ljepote ni sjaja da bismo se u nj zagledali, ni izgleda da bi nam se svidio.
Prezren bijaše, od ljudi odbačen, čovjek boli, vičan patnjama, od kog svatko lice otklanja, prezren bijaše, obescijenjen.
On slabosti naše ponije, naše boli uze na se, a mi ga držasmo udarenim, od Boga pogođenim, poniženim.
Za naše je grijehe on proboden, za opačine naše satrt.
Na njega pade kazna radi našeg mira, njegovom se modricom izliječismo.
Poput stada svi smo mi lutali, svatko je svojim okrenuo putem.
A Gospodin je svalio na nj bezakonje nas sviju. Zlostavljahu ga, a on se pokori i usta svojih ne otvori.
Ko janje na klanje odvedoše ga, ko ovca, nijema pred onima što strigu, usta svojih ne otvori. Iz pritvora je i sa suda otet; tko se brine za njegovu sudbinu?
Da, iz zemlje je živih uklonjen, za grijehe naroda svog na smrt izbijen.
Ukop mu dadoše među zločincima, a grob mu bî s bogatima, premda ne počini nepravde nit mu usta laži izustiše. Al Gospodinu se svidje pritisnuti ga bolima. Žrtvuje li život svoj ko naknadnicu, vidjet će potomstvo, produžiti sebi dane i Gospodnja će se volja po njemu ispuniti.
Zbog patnja duše svoje vidjet će svjetlost i nasititi se spoznajom njezinom.
Sluga moj pravedni opravdat će mnoge i krivicu njihovu na sebe uzeti.Zato ću mu mnoštvo dati u baštinu i s mogućnicima plijen će dijeliti jer sâm se predao na smrt i među zlikovce bio ubrojen, a on grijehe mnogih ponese na sebi i zauze se za zločince.

 Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam Ps 31, 2.6.12-13.15-17.25
Pripjev: Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj! https://youtu.be/RD_JoBXWdTY

Tebi se, Gospodine, utječem,
o da se ne postidim nikada:
u svojoj me pravdi izbavi!
U tvoje ruke predajem duh svoj:
otkupi me, Gospodine, Bože vjerni.

Dušmanima svojim ruglo postadoh,
susjedima podsmijeh,
a znancima strašilo;
koji me vide vani, bježe od mene.
Nestalo me ko mrtvaca iz sjećanja ljudi,
postadoh ko razbijena posuda.

A ja se, Gospodine, u tebe uzdam;
govorim: Ti si Bog moj!
U tvojoj je ruci sudbina moja:
istrgni me iz ruke dušmana
i onih koji me progone!

Rasvijetli lice nad slugom svojim,
po svojoj me dobroti spasi.
Budite hrabri i jaka srca,
svi koji se u Gospodina uzdate!

 

Drugo čitanje – Heb 4,14-16; 5,7-9

 Čitanje Poslanice Hebrejima

Braćo: Imajući velikoga Velikog svećenika koji prodrije kroz nebesa – Isusa, Sina Božjega – čvrsto se držimo vjere.
Ta nemamo takva velikog svećenika koji ne bi mogao biti supatnik u našim slabostima, nego poput nas iskušavana svime, osim grijehom.
Pristupajmo dakle smjelo prijestolju milosti da primimo milosrđe i milost nađemo za pomoć u pravi čas!
Ta Krist je u dane svoga zemaljskog života sa silnim vapajem i suzama prikazivao molitve i prošnje Onomu koji ga je mogao spasiti od smrti.
I bî uslišan zbog svoje predanosti: premda je Sin, iz onoga što prepati, naviknu slušati i, postigavši savršenstvo, posta svima koji ga slušaju začetnik vječnoga spasenja.

 Riječ Gospodnja.

 

-Pjesma prije Evanđelja: „Krist postade poslušan do smrti na križu“
KRIST POSTADE POSLUŠAN: https://youtu.be/Hnr5cMsUOqI

 

Evanđelje - Iv 18,1–19,42

Muka Gospodina našega Isusa Krista po Ivanu

Ovdje možete poslušati PJEVANU MUKU PO IVANU: https://youtu.be/8OgHr5mn0SI

Pjevana Muka po Ivanu - fra Zvonimir Pavičić:
https://youtu.be/-c2j3928ZEs

 

U ono vrijeme:

Iziđe Isus sa svojim učenicima na drugu stranu potoka Cedrona. Ondje bijaše vrt u koji uđe Isus i njegovi učenici. A poznavaše to mjesto i Juda, njegov izdajica, jer se Isus tu često sastajao sa svojim učenicima. Juda onda uze četu i od svećeničkih glavara i farizeja sluge te dođe onamo sa zubljama, svjetiljkama i oružjem. Znajući sve što će s njim biti, istupi Isus naprijed te ih upita: »Koga tražite?« Odgovore mu: »Isusa Nazarećanina.« Reče im Isus: »Ja sam!« A stajaše s njima i Juda, njegov izdajica. Kad im dakle reče: »Ja sam!« – oni ustuknuše i popadaše na zemlju. Ponovno ih tada upita: »Koga tražite?« Oni odgovore: »Isusa Nazarećanina.« Isus odvrati: »Rekoh vam da sam ja. Ako dakle mene tražite, pustite ove da odu« – da se ispuni riječ koju reče: »Ne izgubih nijednoga od onih koje si mi dao.« A Šimun Petar isuče mač koji je imao uza se pa udari slugu velikoga svećenika i odsiječe mu desno uho. Sluga se zvao Malho. Nato Isus reče Petru: »Djeni mač u korice! Čašu koju mi dade Otac zar da ne pijem?«

Tada četa, zapovjednik i židovski sluge uhvatiše Isusa te ga svezaše. Odvedoše ga najprije Ani jer on bijaše tast Kajfe, velikoga svećenika one godine. Kajfa pak ono svjetova Židove: »Bolje da jedan čovjek umre za narod.«

Za Isusom su išli Šimun Petar i drugi učenik. Taj učenik bijaše poznat s velikim svećenikom pa s Isusom uđe u dvorište velikoga svećenika. Petar osta vani kod vrata. Tada taj drugi učenik, znanac velikoga svećenika, iziđe i reče vratarici te uvede Petra. Nato će sluškinja, vratarica, Petru: »Da nisi i ti od učenika toga čovjeka?« On odvrati: »Nisam!« A stajahu ondje sluge i stražari, raspirivahu žeravicu jer bijaše studeno i grijahu se. S njima je stajao i Petar i grijao se.

Veliki svećenik zapita Isusa o njegovim učenicima i o njegovu nauku. Odgovori mu Isus: »Ja sam javno govorio svijetu. Uvijek sam naučavao u sinagogi i u Hramu gdje se skupljaju svi Židovi. Ništa nisam u tajnosti govorio. Zašto mene pitaš? Pitaj one koji su slušali što sam im govorio. Oni eto znaju što sam govorio.« Na te njegove riječi jedan od nazočnih slugu pljusne Isusa govoreći: »Tako li odgovaraš velikom svećeniku?« Odgovori mu Isus: »Ako sam krivo rekao, dokaži da je krivo! Ako li pravo, zašto me udaraš?« Ana ga zatim posla svezana Kajfi, velikom svećeniku.

Šimun Petar stajao je ondje i grijao se. Rekoše mu: »Da nisi i ti od njegovih učenika?« On zanijeka: »Nisam!« Nato će jedan od slugu velikog svećenika, rođak onoga komu je Petar bio odsjekao uho: »Nisam li te ja vidio u vrtu s njime?« I Petar opet zanijeka, a pijetao odmah zapjeva.

Nato odvedoše Isusa od Kajfe u dvor upraviteljev. Bilo je rano jutro. I oni ne uđoše da se ne okaljaju, već da mognu blagovati pashu. Pilat tada iziđe pred njih i upita: »Kakvu tužbu iznosite protiv ovog; čovjeka?« Odgovore mu: »Kad on ne bi bio zločinac, ne bismo ga predali tebi.« Reče im nato Pilat: »Uzmite ga vi i sudite mu po svom zakonu.« Odgovoriše mu Židovi: »Nama nije dopušteno nikoga pogubiti« – da se ispuni riječ Isusova kojom je označio kakvom mu je smrću umrijeti.

Nato Pilat uđe opet u dvor, pozove Isusa i upita ga: »Ti li si Židovski kralj?« Isus odgovori: »Govoriš li ti to sam od sebe ili ti to drugi rekoše o meni?« Pilat odvrati: »Zar sam ja Židov? Tvoj narod i glavari svećenički predadoše te meni. Što si učinio?« Odgovori Isus: »Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta. Kad bi moje kraljevstvo bilo od ovoga svijeta, moje bi se sluge borile da ne budem predan Židovima. Ali kraljevstvo moje nije odavde.« Nato mu reče Pilat: »Ti si dakle kralj?« Isus odgovori: »Ti kažeš: ja sam kralj. Ja sam se zato rodio došao na svijet da svjedočim za istinu. Tko je god od istine, sluša moj glas.« Reče mu Pilat: »Što je istina?« Rekavši to, opet iziđe pred Židove i reče im: »Ja ne nalazim na njemu nikakve krivice. A u vas je običaj da vam o Pashi nekoga pustim. Hoćete li dakle da vam pustin kralja židovskoga?« Povikaše nato opet: »Ne toga, nego Barabu!« A Baraba bijaše razbojnik.

Tada Pilat uze i izbičeva Isusa. A vojnici spletoše vijenac od trnja staviše mu ga na glavu; i zaogrnuše ga grimiznim plaštem. I prilazili su mu i govorili: »Zdravo, kralju židovski!« I pljuskali su ga. A Pilat ponovno iziđe i reče im: »Evo vam ga izvodim da znate: ne nalazim na njemu nikakve krivice.« Iziđe tada Isus s trnovim vijencem, u grimiznom plaštu. A Pilat im kaže: »Evo čovjeka!« I kad ga ugledaše glavari svećenički i sluge, povikaše: »Raspni, raspni!« Kaže im Pilat: »Uzmite ga vi i raspnite jer ja ne nalazim na njemu krivice.« Odgovoriše mu Židovi: »Mi imamo Zakon i po Zakonu on mora umrijeti jer se pravio Sinom Božjim.«

Kad je Pilat čuo te riječi, još se više prestraši pa ponovno uđe u dvor i kaže Isusu: »Odakle si ti?« No Isus mu ne dade odgovora. Tada mu Pilat reče: »Zar meni ne odgovaraš? Ne znaš li da imam vlast da te pustim i da imam vlast da te razapnem?« Odgovori mu Isus: »Ne bi imao nada mnom nikakve vlasti da ti nije dano odozgor. Zbog toga ima veći grijeh onaj koji me predao tebi.«

Od tada ga je Pilat nastojao pustiti. No Židovi vikahu: »Ako ovoga pustiš, nisi prijatelj caru. Tko se god pravi kraljem, protivi se caru.« Čuvši te riječi, Pilat izvede Isusa i posadi na sudačku stolicu na mjestu koje se zove Litostrotos – Pločnik, hebrejski Gabata – a bijaše upravo priprava za Pashu, oko šeste ure – i kaže Židovima: »Evo kralja vašega!« Oni na to povikaše: »Ukloni! Ukloni! Raspni ga!« Kaže im Pilat: »Zar kralja vašega da razapnem?« Odgovoriše glavari svećenički: »Mi nemamo kralja osim cara!«

Tada im ga preda da se razapne. Uzeše dakle Isusa. I noseći svoj križ, iziđe on na mjesto zvano Lubanjsko, hebrejski Golgota. Ondje ga razapeše, a s njim i drugu dvojicu, s jedne i druge strane, a Isusa u sredini. A napisa Pilat i natpis te ga postavi na križ. Bilo je napisano: »Isus Nazarećanin, kralj židovski«. Taj su natpis čitali mnogi Židovi jer mjesto gdje je Isus bio raspet bijaše blizu grada, a bilo je napisano hebrejski, latinski i grčki. Nato glavari svećenički rekoše Pilatu: »Nemoj pisati: ‘Kralj židovski’, nego da je on rekao: ‘Kralj sam židovski.’« Pilat odgovori: »Što napisah, napisah!«

Vojnici pak, pošto razapeše Isusa, uzeše njegove haljine i razdijeliše ih na četiri dijela – svakom vojniku po dio. A uzeše i donju haljinu, koja bijaše nešivena, otkana u komadu odozgor dodolje. Rekoše zato među sobom: »Ne derimo je, nego bacimo za nju kocku pa komu dopadne« – da se ispuni Pismo koje veli: »Razdijeliše među se haljine moje, za odjeću moju baciše kocku.«

I vojnici učiniše tako.

Uz križ su Isusov stajale majka njegova, zatim sestra njegove majke, Marija Kleofina, i Marija Magdalena. Kad Isus vidje majku i kraj nje učenika kojega je ljubio, reče majci: »Ženo! Evo ti sina!« Zatim reče učeniku: »Evo ti majke!« I od toga časa uze je učenik k sebi.

Nakon toga, kako je Isus znao da je sve dovršeno, da bi se ispunilo Pismo, reče: »Žedan sam.« A ondje je stajala posuda puna octa. I natakoše na izopovu trsku spužvu natopljenu octom pa je primakoše njegovim ustima. Čim Isus uze ocat, reče: »Dovršeno je!« I prignuvši glavu, preda duh.

Kako bijaše Priprava, da ne bi tijela ostala na križu subotom, jer velik je dan bio one subote, Židovi zamoliše Pilata da se raspetima prebiju golijeni i da se skinu. Dođoše dakle vojnici i prebiše golijeni prvomu i drugomu koji su s Isusom bili raspeti. Kada dođoše do Isusa i vidješe da je već umro, ne prebiše mu golijeni, nego mu jedan od vojnika kopljem probode bok i odmah poteče krv i voda. Onaj koji je vidio svjedoči i istinito je svjedočanstvo njegovo. On zna da govori istinu da i vi vjerujete jer se to dogodilo da se ispuni Pismo: »Nijedna mu se kost neće slomiti.« I drugo opet Pismo veli: »Gledat će onoga koga su proboli.«

Nakon toga Josip iz Arimateje, koji je – kriomice, u strahu od Židova – bio učenik Isusov, zamoli Pilata da smije skinuti tijelo Isusovo. I dopusti mu Pilat. Josip dakle ode i skine Isusovo tijelo. A dođe i Nikodem – koji je ono prije bio došao Isusu noću – i donese sa sobom oko sto libara smjese smirne i aloja. Uzmu dakle tijelo Isusovo i poviju ga u povoje s miomirisima, kako je u Židova običaj za ukop.

A na mjestu gdje je Isus bio raspet bijaše vrt i u vrtu nov grob u koji još nitko ne bijaše položen. Ondje dakle zbog židovske Priprave, jer grob bijaše blizu, polože Isusa.

Riječ Gospodnja.

 

Slijedi SVEOPĆA MOLITVA(poslušajte molitve na linkovima ispod)


1. Za svetu Crkvu: https://youtu.be/VJhP2-VlAeU

2. Za Papu: https://youtu.be/VQCXIJ7Ge5g

3. Za sve redove vjernika: https://youtu.be/zAE9yQEIpao

4. Za katekumene: https://youtu.be/xYhlWju_0BY

5. Za jedinstvo kršćana: https://youtu.be/HIxVVZHWAEo

6. Za Židove: https://youtu.be/2yqAiLzn3Pg

7. Za one koji ne vjeruju u Krista: https://youtu.be/Kzd2l5ipPsg

8. Za one koji ne vjeruju u Boga: https://youtu.be/X-1jTbV3y4k

10. Za ljude u potrebi: https://youtu.be/KYXMkE_Y27A

 

Drugi dio: KLANJANJE SVETOM KRIŽU

- Poslije sveopće MOLITVE je svečano KLANJANJE KRIŽU.

- Zastrti križ nosi se k oltaru, prate ga dva ministranta odrasla sa zapaljenim svijećama. Svećenik stane pred oltar, primi križ, pri vrhu ga malo otkrije i podigne pjevajući: „EVO DRVA KRIŽA“. Svi odgovore: DOĐITE, POKLONIMO SE…. Onda se klekne i u tišini moli.

Tako svećenik razotkriva i pokazuje križ tri puta pjevajući: „Evo drvo Križa, na kom Spas je svijeta visio“: https://youtu.be/lXIRW5Jji8g

- Odgovor: Dođite, poklonimo se!

Zatim se križ izloži na prikladno mjesto, a svijeće se postave s lijeve i desne strane križa i slijedi KLANJANJE SVETOM KRIŽU. Lijepo se pklekne na jedno koljeno do zemlje…

- Dok traje Klanjanje križu, mogu se pjevati odgovarajući napjevi:
-Pprijekori „Puče moj“ - PRIJEKORI II: https://youtu.be/C9j2ah0KoEY

- Pjesan: „Usta moja uzdižite“ - Hymnus: https://youtu.be/-h2sIxnsFXA

-  ČASTIMO TE KRIŽU SVETI: https://youtu.be/aBa6Byw3jvA

Cjelivat ću, Gospodine: https://youtu.be/tCsPj_fOtg8

NARODE MOJ LJUBLJENI: https://youtu.be/Maif52Fy66c

Klekni, klekni - Svetom Križu: https://youtu.be/O4aOw7UnAYw

SVETOM KRIŽU, (Klekni, klekni): https://youtu.be/0v2Je6EF8w4

POGLEDAJ, GOSPODINE, i smiluj nam se: https://youtu.be/2RNkOY56o84

 

Treći dio: SVETA PRIČEST

Na oltar se prostre OLTARNIK, postavi TJELESNIK i knjiga. Zatim svećenik s dva odrasla ministranta KOJI NOSE UPALJENE SVIJEĆE, donese SVETOOTAJSTVO. Svijeće se stave oko oltara ili na oltar.

Kod povratka Svetootajstva ministranti uzimaju svijeće i prate svećenike kao na početku…

Moj Isuse: https://youtu.be/u0OSXjeaUqs

SVAKA DUŠA: https://youtu.be/55PW7oyXtXQ

 

Na kraju RAZLAZ U TIŠINI

 

Pjesme za Veliki petak

Oče, u ruke tvoje: https://youtu.be/RD_JoBXWdTY

KRIST POSTADE POSLUŠAN: https://youtu.be/Hnr5cMsUOqI

Evo drvo križa: https://youtu.be/lXIRW5Jji8g

PUČE MOJ PRIJEKORI II: https://youtu.be/C9j2ah0KoEY

Cjelivat ću, Gospodine: https://youtu.be/tCsPj_fOtg8

Hymnus - Usta moja uzdižite: https://youtu.be/-h2sIxnsFXA

NARODE MOJ LJUBLJENI: https://youtu.be/Maif52Fy66c

ČASTIMO TE KRIŽU SVETI: https://youtu.be/aBa6Byw3jvA

Moj Isuse: https://youtu.be/u0OSXjeaUqs

SVAKA DUŠA: https://youtu.be/55PW7oyXtXQ

Klekni, klekni - Svetom Križu: https://youtu.be/O4aOw7UnAYw

SVETOM KRIŽU, (Klekni, klekni): https://youtu.be/0v2Je6EF8w4

POGLEDAJ, GOSPODINE, i smiluj nam se: https://youtu.be/2RNkOY56o84