Krunica Duhu Svetom


1. Sjedinjujem se s Marijom i po Mariji prinosim ovu krunicu Duhu Svetom u ime svih i za sve duše.
Nebeska Majko, dođi brzo sa svojim velikim Svjetlom, da sav svijet vidi Tebe i da dođe kraljevstvo tvojega Sina Isusa.

MOLITVA SVETE KATARINE SIENSKE DUHU SVETOM
Dođi Duše Sveti, u moje srce i svojom moću primi ga k Sebi! Daj mi svoju ljubav i svoj strah! Čuvaj me Gospodine Kriste, od svake zle misli! Ogrij me svojom presvetom ljubavlju. Sveti moj oče i mili moj Gospodine, pomaži me u svakom mojem radu.
Duše sveti, ponizno Te molim da vazda budeš uz mene,
da u svim stvarima radim samo po tvojim svetim nadahnućima.

(moli se na običnu krunicu)

2. Držeći križ moli se: Vjerovanje...

3. Prvo zrno koje slijedi poslije križa: Oče naš...

4. Na tri mala zrna moli se:

1 ). Koji neka nam po Duhu Svetom umnoži vjeru i pouzdanje
2 ). Koji neka nam po Duhu Svetom učvrsti ufanje
3 ). Koji neka nam po Duhu Svetom usavrši i užeže ljubav

5. Na petom zrnu krunice moli se: Slava Ocu...

6. Poslije riječi Isus dodaju se otajstva krunice:

1. Koji neka osposobi naše srce
da primimo puninu milosti Duha Svetoga

2. Koji neka nam izmoli Duha Svetoga
i umnoži i ojača u nama tri bogoslovne kreposti! (vjeru, nadu i ljubav)

3. Koji neka nas po Duhu Svetom
jača, prosvjetljuje, upravlja, vlada nad nama, vodi nas i posvećuje!

4. Koji neka užeže naše srce ljubavlju Duha Svetoga i napuni
dubokom poniznošću, odanošću, predanjem, jakošću i svetošću!

5. Koji neka nam izmoli sedam darova i dvanaest plodova Duha Svetoga i neka nam udijeli sva dobra i odvrati od nas svako zlo!


Litanije Duhu Svetom

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

- Oče, nebeski Bože,                     - smiluj nam se
- Sine, Otkupitelju svijeta Bože,
- Duše Sveti, Bože,
- Sveto Trojstvo, jedan Bože,
- Duše Sveti, koji izlaziš od Oca i Sina,
- Duše Sveti, po čijem su nadahnuću govorili proroci,
- Duše Sveti, koji svjedočiš za Isusa Krista,
- Duše Sveti, naš božanski Učitelju,
- Duše Sveti, po kojemu je Djevica Marija začela Sina Božjega,
- Duše Sveti, koji stanuješ u nama,
- Duše mudrosti i razuma,
- Duše savjeta i jakosti,
- Duše znanja i pobožnosti,
- Duše straha Božjega,
- Duše milosti i milosrđa,
- Duše jakosti, ustrajnosti i umjerenosti,
- Duše vjere, ufanja, ljubavi i mira,
- Duše poniznosti i čistoće,
- Duše dobrote i duhovne miline,
- Duše svih milosti,
- Duše Sveti, koji proničeš Božje tajne,
- Duše Sveti, koji nas pomažeš u molitvi,
- Duše Sveti, koji si u slici goluba sišao nad Isusa,
- Duše Sveti, po kome smo se duhovno preporodili,
- Duše Sveti, koji nam srca napunjaš božanskom ljubavlju,
- Duše Sveti, čijom milošću postajemo Božja djeca,
- Duše Sveti, koji si poput gorućih jezika sišao nad apostole,

- Milosti budi, oprosti nam, Gospodine!
- Milosti budi, usliši nas, Gospodine!
- Od svakog zla,                 - Oslobodi nas, Gospodine!
- Od svakog grijeha,
- Od napasti i đavolskih zasjeda,
- Od preuzetnosti i zdvojnosti,
- Od poricanja objavljenih istina,
- Od grešne okorjelosti i bezbožnosti,
- Od svake ljage duše i tijela,
- Od duha bludnosti,
- Po Tvojem izlaženju od Oca i Sina,
- Po divnom djelovanju Tvoje milosti,
- Po bezgrešnom Začeću Djevice Marije,
- Po otajstvenom Začeću Isusa Krista,
- Po Tvom silasku nad Isusa u Jordanu,
- Po Tvom silasku nad apostole,
- Na veliki dan suda Božjega,

- Mi grešnici,                         - Tebe molimo, usliši nas!
- Da po Tebi sveto živimo,
- Da vazda budemo Tvoj sveti hram,
- Da po Tebi ne popuštamo grešnim željama,
- Da po Tebi Bogu živimo,
- Da vazda čuvamo i širimo Kristov mir i ljubav,
- Da bježimo od zabluda i grijeha,
- Da se uvijek podlažemo Božjoj istini,
- Da obnoviš u nama pravednost i poštenje,
- Da nas obogatiš božanskom istinom i milošću,

- Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
- Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
- Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!

Pomolimo se:
Bože koji si svjetlošću Duha Svetoga poučio srca vjernih, daj da u tom istom Duhu što je pravo mislimo i Njegovoj se utjehi vazda radujemo! Amen!
Molimo te, Gospodine, da Tvoj božanski Duh po svom beskrajnom milosrđu očisti naša srca i od svih nas zala oslobodi! Po Kristu Gospodinu našem! Amen!

Molitva Duhu Svetomu (Veni Creator)
Svi ponavljamo: O DOĐI, STVORČE, DUŠE SVET!
 
- O dođi, Stvorče, Duše Svet, pohodi duše vjernika,
poteci višnjom milosti u grudi štono stvori ih.

- Ti nazivaš se Tješitelj, blagodat Boga svevišnjeg,
studenac živi, ljubav, plam i pomazanje duhovno.

- Darova sedam razdaješ, ti, prste desne Očeve,
od vječnog Oca obećan, ti puniš usta besjedom.

- Zapali svjetlo u srcu, zadahni dušu ljubavlju,
u nemoćima tjelesnim potkrepljuj nas bez prestanka.

- Dušmana od nas otjeraj i postojani mir nam daj,
ispred nas idi vodi nas, da svakog zla se klonimo.

- Daj Oca da upoznamo i Krista sina njegova.
i u te Duha njihova da vjerujemo sveudilj.

- Sva slava Ocu vječnomu i uskrslomu Sinu mu,
sa tješiteljem Presvetim nek bude sad i uvijeke. Amen.

- Pošalji Duha svojega i postat će. Aleluja!
- I obnovit ćeš lice zemlje. Aleluja!

Pomolimo se:
Bože, koji si svjetlošću Duha Svetoga poučio srca vjernih, daj da u tom istom Duhu što je pravo mislimo i njegovoj se utjehi vazda radujemo po Kristu Gospodinu našemu. Amen.
 

Napomena!
Na riječ izmoli u 2. i 5. Otajstvu valja se sjetiti Gospodinovih riječi:
Gospodin Isus je rekao: "I ja ću moliti Oca, i on će vam dati drugog Branitelja da bude s vama zauvijek: Duha Istine". (Iv, 14, 16-17)

Tri bogoslovne kreposti su: Vjera, Ufanje ili nada i Ljubav!
Sedam darova Duha Svetoga su: (Mudrost, Razum, Savjet, Jakost, Znanje, Pobožnost i Strah Božji).
12 plodova Duha Svetoga su: (Ljubav, Radost, Mir, Strpljivost, Velikodušnost, Uslužnost, Dobrota, Krotkost, Vjernost, Blagost, Uzdržljivost, Čistoća).

 

Obavijesti

Sveta misa na Duhove zajedno s vjernicima

Ono što nam u ovome vremenu najviše treba, jest Duh Sveti. Ono što i danas Crkvi najviše treba su ljudi Duha Svetoga. Čovjek (a i čovječanstvo) bez Duha Božjega je bez ičega i svaki dan sve više tone u crnom zlu. Molimo da Duh Sveti uđe u naša srca, da nas pouči kako više uzljubiti Isusa i da se duhovno  spremimo u nedjelju, 31. 05. proslaviti „rođendan Crkve“ svetom misom. Naime, u nedjelju je svetkovina Duha Svetoga ili Duhovi i lijepo je što baš ponovno počimaju redovite svete mise na taj dan.
Budući da smo ograničeni opet brojem prisutnih u crkvi, napravio sam raspored misnih slavlja, te vas molim da isti pažljivo pročitate. Pogledajte ovih dana češće na našu misijsku web-stranicu: www.hkm-basel.ch

Raspored misa