1. korizmena nedjelja kroz crkvenu godinu C – 06. 03. 2022.

Misna čitanja

Poštovani vjernici! Draga braćo i sestre!

Pomozimo Ukrajini!

„Ovim putem pozivam sve vjernike misije Basel sada u nedjelju, 06. 03. da se uključe u misna slavlja u Baselu i Liestalu na molitvu za mir u Ukrajini i novčanu pomoć ukrajinskom narodu. Hrvatski narod, dok još uvijek liječi i zacjeljuje bolne rane sjećajući se nedavnoga rata u našim krajevima, može najbolje razumjeti što se događa u Ukrajini u odnosu na ratne strahote, izbjeglice, najpotrebniju pomoć, lijekove, hranu… Pridružite se molitvi za mir u Ukrajini u nedjelju i uključite se i u novčanu pomoć za Ukrajinu koju ćemo sada u nedjelju, 06. 03. 2022. početi prikupljati prije i poslije misa u Baselu i Liestalu. Mislite na to..

Poštovani vjernici, i ovaj put smo u dogovoru sa svim udrugama i zajednicama naše Misije (slično kao što smo prošle godine prikupljali za krajeve u Hrvatskoj koji su stradali u potresu), zajednički se dogovorili i odlučili zajednički novčano pomoći Ukrajini koja je u ratu prikupljajući novčani dar.  Neka svatko (tko želi i koliko može) svoj novčani dar stavi u kovertu, napiše ime i prezime i adresu. Svačiji dar će biti ubilježen.

Unaprijed IZRAŽAVAM VELIKU ZAHVALNOST svima i za najmanji dar koji će biti velika pomoć ukrajinskom narodu.

 

Prva korizmena nedjelja kroz crkvenu godinu C – 06. 03. 2022.

 

Misna čitanja

 

Prvo čitanje: Pnz 26, 4-10

Čitanje Knjige Ponovljenog zakona

Mojsije je govorio narodu: »Zatim će svećenik uzeti iz tvoje ruke košaru i položiti je pred žrtvenik Gospodina, Boga tvoga. Ti onda odgovori i reci pred Gospodinom, Bogom svojim: ’Moj je otac bio aramejski lutalac; on je s malo čeljadi sišao u Egipat da se skloni. Ondje je postao velikim, brojnim i moćnim narodom. Egipćani su s nama postupali loše; tlačili su nas i nametnuli nam teško ropstvo. Vapili smo Gospodinu, Bogu otaca svojih. Gospodin je čuo vapaj naš; vidje naš jad, našu ¬nevolju i našu muku. Iz Egipta nas izvede Gospodin rukom jakom i mišicom ispruženom, velikom strahotom, znakovima i čudesima. I dovede nas na ovo mjesto i dade nam ovu zemlju, zemlju kojom teče med i mlijeko. I sad, evo, donosim prvine plodova sa tla što si mi ga, Gospodine, dao.’ Stavi ih pred Gospodina, Boga svoga, i pred Gospodinom, Bogom svojim, duboko se nakloni.«

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam: Ps 91, 1-2.10-15

Pripjev:Gospodine, budi sa mnom u nevolji!

Ti što prebivaš pod zaštitom Višnjega,
što počivaš u sjeni Svemogućega,
reci Gospodinu: »Zaklone moj! Utvrdo moja!
Bože moj u koga se uzdam!«

Neće te snaći nesreća,
nevolja se neće prikučiti šatoru tvojemu.
Jer anđelima svojim zapovjedi
da te čuvaju na svim putima tvojim.

Na rukama će te nositi
da se gdje nogom ne spotakneš o kamen.
Nogom ćeš gaziti lava i ljuticu,
zgazit ćeš lavića i zmiju.

Izbavit ću ga jer me ljubi,
zakrilit ga jer poznaje ime moje.
Zazvat će me, a ja ću ga uslišiti,
s njim ću biti u nevolji,
spasit ću ga i proslaviti.

 

 

Drugo čitanje: Rim 10, 8-13

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo: Što veli Pismo? Blizu ti je Riječ, u ustima tvojim i u srcu tvome – to jest Riječ vjere koju propovijedamo. Jer ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospodin, i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen. Doista, srcem vjerovati opravdava, a ustima ispovijedati spasava. Jer veli Pismo: Tko god u nj vjeruje, neće se postidjeti. Nema uistinu razlike između Židova i Grka jer jedan je Gospodin sviju, bogat prema svima koji ga prizivlju. Jer: Tko god prizove ime Gospodnje, bit će spašen.

Riječ Gospodnja.

 

 

Evanđelje: Lk 4, 1-13

U ono vrijeme: Isus se, pun Duha Svetoga, vratio s Jordana i Duh ga četrdeset dana vodio pustinjom, gdje ga je iskušavao đavao. Tih dana nije ništa jeo, te kad oni istekoše, ogladnje. A đavao mu reče: »Ako si Sin Božji, reci ovom kamenu da postane kruhom.« Isus mu odgovori: »Pisano je: Ne živi čovjek samo o kruhu.«

I povede ga đavao na visoko, pokaza mu odjednom sva kraljevstva zemlje i reče mu: »Tebi ću dati svu ovu vlast i slavu njihovu jer meni je dana i komu hoću, dajem je. Ako se dakle pokloniš preda mnom, sve je tvoje.« Isus mu odgovori: »Pisano je: ’Klanjaj se Gospodinu, Bogu svomu, i njemu jedinomu služi!’« Povede ga u Jeruzalem i postavi na vrh Hrama i reče mu: »Ako si Sin Božji, baci se odavde dolje! Ta pisano je: ’Anđelima će svojim zapovjediti za tebe da te čuvaju.’ I: ’Na rukama će te nositi da se gdje nogom ne spotakneš o kamen.’«

Odgovori mu Isus: »Rečeno je: Ne iskušavaj Gospodina, Boga svojega!« Pošto iscrpi sve kušnje, đavao se udalji od njega do druge prilike.

Riječ Gospodnja.

 

Duhovna misao

 

Korizma je vrjeme da se svim srcem vratimo k Bogu

 

Draga braćo i sestre!

U proteklu srijedu, pokorničkim obredom pepeljenja, započeli smo korizmu, vrijeme duhovne obnove kojom se vjernici pripravljaju za godišnju proslavu Uskrsa. Ali što znači započeti korizmeni hod? To nam pokazuje evanđelje ove prve korizmene nedjelje, izvješćem o Isusovim napastima ili kušnjama (Versuchungen)  u pustinji. Evanđelist sveti Luka pripovijeda kako se Isus, nakon što je primio krštenje od Ivana Krstitelja, "pun Duha Svetoga, vratio s Jordana i Duh ga četrdeset dana vodio pustinjom, gdje ga je iskušavao đavao" (Lk 4,1-2). Ovdje je jasno kako napasti ili kušnje Isusa nisu snašle slučajno, već su posljedica Isusove odluke da ispuni poslanje koje mu je Otac povjerio, da živi do kraja svoju stvarnost ljubljenoga Sina, koji se potpuno uzda u Oca Nebeskoga. Krist je došao na svijet da nas oslobodi od grijeha i lažnoga života bez Boga; da nas oslobodi od bezboštva. Isus to nije učinio nekim «propagandnim riječima i trikovima», već osobnom borbom protiv zla i đavla napasnika, i to sve do križa. Taj primjer je poziv svima nama da se u svome životu osobno mijenjamo i promijenimo sve ono što nevalja ili što nije dobro u našemu životu. Samo se tako svijet mijenja i poboljšava polazeći od sebe, mijenjaući sebe na dobro i to Božjom milošću.

 

Temeljna poruka za nas sve

Temeljna pouka današnjeg evanđelja za nas je: ako nosimo u svojoj glavi, u svom umu i srcu Božju riječ, ako Božja riječ uđe u naš život, mi možemo odbiti i pobijediti svaku kušnju i svaku vrstu đavovljeve prevare. Sam Isus nam je primjer kako to učiniti.

Od triju napasti kojima Sotona podvrgava Isusa, prva se odnosi na glad, to jest na materijalnu potrebu: "Ako si Sin Božji, reci ovom kamenu da postane kruhom". Ali Isus odgovara: "Ne živi čovjek samo o kruhu" (Lk 4,3-4; usp. Pnz 8,3). Zatim đavao pokazuje Isusu sva kraljevstva svijeta i kaže: sve će biti tvoje ako padneš nice pred mene i pokloniš mi se. To je prijevara moći, koju Isus raskrinkava i odbacuje: "Klanjaj se Gospodinu, Bogu svomu, i njemu jedinomu služi" (usp. Lk 4,5-8; Pnz 6,13). Na kraju, napasnik poziva Isusa da učini spektakularno čudo: da se baci sa zidina hrama i anđeli dolete i spase ga, tako da svi u Nj povjeruju. Ali Isus odgovara da se Boga nikada ne smije iskušavati (usp. Pnz 6,16).

Isus se u svim kušnjama poziva na Sveto pismo ili Božju riječ. On ljudskim kriterijima pretpostavlja jedino istinsko mjerilo: poslušnost Božjoj volji. To je također temeljna pouka za nas: ako nosimo u umu i srcu Božju riječ, ako Božja riječ uđe u naš život, mi možemo odbiti svaku kušnju i svaku vrstu đavovljeve prevare. To je učinio Isus Krist.

 

Isus Krist je novi Adam, Sin Božji

Iz čitava evanđeoskog izvješća jasno izlazi na vidjelo slika Isusa Krista kao novog Adama, Sina Božjega koji je i ponizan i poslušan svome Nebeskome  Ocu, za razliku od Adama i Eve, koji su u Edenskom vrtu ili raju podlegli đavolskoj kušnji ili napastima i tako izgubili Božje sinovstvo i ljepotu života.

Korizma je tako poput dugog "povlačenja" (ne u pustinju poput Isusa), nego u samoga sebe, kako bismo u dubini svoje duše ponovno čuli glas Nebeskoga Oca, Božji glas, i snagom Božje riječi očistili svoju dušu od oholosti i neposlušnosti Božjem glasu i tako poput Isusa pobijedili sve kušnje s kojima nas Zli ili đavao i dan danas napastuje i iskušava. Najveća naša kušnja je bila i ostat će: poslušnost Božjoj volji. Korizma je vrjeme da se svim srcem vratimo k Bogu služeći se oružjem vjere: molitva, dobra djela i post; postajući svjesni da je oholost (Stolz) u odnosu prema Bogu, a i prema čovjeku, najveća opasnost da upadnemo u ruke đavlije. Oholost je izvor svih drugih grijeha. Potrebna nam je poniznost Blažene Djevice Marije (Maria ist die demütige Magd) i njezina premnost poslušnosti Božjoj riječi: «Evo službenice Gospodnje; neka mi bude po riječi tvojoj, Bože!» Na taj ćemo način moći prispjeti slavljenju Uskrsa u istini, spremni obnoviti svoja krsna obećanja: «Odričem se sotone i svih djela njegovih, a vjerujem u Boga Oca Svemogućega, njegova Sina Isusa Krista i Duha Svetoga.»

 

Oholi ljudi ili bezbožni ljudi i danas pokreću kotač smrti i smrtnih strahota i u obiteljima i među narodima, a ne Bog

Draga braćo i sestre, pouzdano i radosno započinjemo ovo korizmeno vrijeme. Obratimo se i vratimo se Bogu – «povratak Bogu svim srcem“. Neka se nitko ne ogluši na ovaj poziv koji nam je upućen u jednostavnom i poticajnom obredu pepeljenja: «Sjeti se čovječe da si (bez Boga) prah i pepeo i da ćeš se u prah vratiti». ili «Obratite se (vratite se Bogu) i vjerujte Evanđelju (Isusu Kristu)!»

Neka nitko više ne pomišlja i ne pita se: «Gdje si sada; Bože» kao da je Bog pokrenuo ciklus smrti i ratovanja. Čovjek, i to čovjek bez Boga, bezbožnik ili đavao, a ne Bog, pokrenuo je i do sada pokrećao ciklus nezamislivih strahota smrti (sjetimo se logora) i ljudi moraju što prije shvatiti da samo povratak Bogu, povratak u okrilje Njegove zaštite i spremnost biti poslušan Božjoj volji, mogu zaustaviti i ratove i kotač smrti.

Ovo je vrijeme milost. Vratite u svojim srcima ljubav prema Isusu Kristu. Bez ljubavi prema Kristu nitko ne može promijeniti svoj život, niti moliti niti voliti. Molite redovito krunicu u svojim obiteljima. Uključite se u pokoru, molite za obraćenje ovoga svijeta. Vratite ljubav prema misi. Međusobno se pomirite i praštajte jedni drugima. Napustite svijet oholosti koji vodi direkto u pakao. Suobličujte se svaki dan u svemu Isusu Kristu i to do Njegove punine – tako da mislite njegove misli i ljubite Njegovom ljubavlju.

Neka nam Djevica Marija pomogne da, vođeni Duhom Svetim, živimo s radošću i plodonosno ovo korizmeno vrijeme. Neka osobito zagovara narod u Ukrajini koji se nalaze u teškoj i paklenoj ratnoj situaciji. Gospe, Kraljice Mira, moli za ukrajinski narod i daj i nama svima svoje poniznosti da ti se pridružimo u molitvi za mir u Ukrajini i za obraćenje svih naroda. Amen.