Nedjelja, 3. 12. 2023.

PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Mise su danas:
BASEL u 11.00 sati
LIESTAL u 13.00 sati

Danas možete nabaviti ZIDNE i DŽEPNE KALEDNARE u crkvi.
Danas možete nabaviti BOŽIĆNU PŠENICU u crkvi.

Misna čitanja

 

Prvo čitanje: Iz 63,16b-17b; 64, 2b-7

O da razdreš nebesa i siđeš!

Čitanje Knjige proroka Izaije

Ti si, Gospodine, naš otac, otkupitelj naš – ime ti je oduvijek. Zašto, Gospodine, zašto si dopustio da odlutamo s tvojih putova, zašto dade da nam srce otvrdne da se tebe više ne bojimo? Vrati se, radi slugu svojih i radi pleménâ baštine svoje! O da razdreš nebesa i siđeš: pred licem tvojim tresla bi se brda. Odvijeka se čulo nije, uho nije slušalo, oko nije vidjelo, da bi bog koji, osim tebe, takvo što učinio onima koji se uzdaju u njega. Pritječeš onomu što pravdu čini radosno, onima što se tebe spominju na putima tvojim; razgnjevismo te, griješismo, od tebe se odmetnusmo. Tako svi postasmo nečisti, a sva pravda naša ko haljine okaljane. Svi mi ko lišće otpadosmo i opačine naše ko vjetar nas odnose. Nikog nema da ime tvoje prizove, da se trgne i osloni o tebe. Jer lice si svoje od nas sakrio i predao nas u ruke zločinima našim. Pa ipak, Gospodine, ti si naš otac: mi smo glina, a ti naš lončar – svi smo mi djelo ruku tvojih.

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam: Ps 80

Pripjev: Bože, obnovi nas, razvedri lice svoje i spasi nas!

Pastiru Izraelov, počuj,
ti što sjediš nad kerubima, zablistaj,
probudi silu svoju, priteci nam u pomoć!

Vrati se, Bože nad vojskama,
pogledaj s neba i vidi,
obiđi ovaj vinograd:
zakrili nasad desnice svoje,
sina kog za se odgoji!

Tvoja ruka nek bude nad čovjekom desnice tvoje,
nad sinom čovječjim kog za se odgoji!
Nećemo se više odmetnuti od tebe;
poživi nas, a mi ćemo zazivati ime tvoje.

 

 

Drugo čitanje: 1Kor 1, 3-9

Očekujemo objavljenje Gospodina našega Isusa Krista.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo: Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista! Zahvaljujem Bogu svojemu svagda za vas zbog milosti Božje koja vam je dana u Kristu Isusu: u njemu se obogatiste u svemu – u svakoj riječi i svakom spoznanju. Kako li se svjedočanstvo o Kristu utvrdilo u vama te ne oskudijevate ni na jednom daru čekajući objavljenje Gospodina našega Isusa Krista! On će vas učiniti i postojanima do kraja, besprigovornima u dan Gospodina našega Isusa Krista. Vjeran je Bog koji vas pozva u zajedništvo Sina svojega Isusa Krista, Gospodina našega.

Riječ Gospodnja.

 

 

Pjesma prije Evanđelja: Ps 85,8

Pokaži nam Gospodine, milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje.

 

 

Evanđelje: Mk 13, 33-37

Bdijte jer ne znate kad će se domaćin vratiti.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Pazite! Bdijte jer ne znate kada je čas. Kao kad ono čovjek neki polazeći na put ostavi svoju kuću, upravu povjeri slugama, svakomu svoj posao, a vrataru zapovjedi da bdije. Bdijte, dakle, jer ne znate kad će se domaćin vratiti – da li uvečer ili o ponoći, da li za prvih pijetlova ili ujutro - da vas ne bi našao pozaspale ako iznenada dođe. Što vama kažem, svima kažem: Bdijte!«

Riječ Gospodnja.

 

Duhovna misao

 

Mi danas započinjemo Novu liturgijsku crkvenu godinu

 

Draga braćo i sestre!

Danas, na Prvu nedjelju došašća, Crkva započinje novu Crkvenu liturgijsku godinu. Prvi i temeljni blagdan u liturgijskoj godini je Uskrs, odnosno SVETA MISA i NEDJELJA, dan Kristova uskrsnuća, jer je to otajstvo našeg otkupljenja i spasenja, dan pobjede SVJETLA nad TAMOM, dan pobjede LJUBAVI nad MRŽNJOM, dan pobjede POSLUŠNOSTI BOGU I BOŽJOJ RIJEČI nad NEPOSLUŠNOŠĆU BOGU. Naše SPASENJE, duboko povezano s Kalvarijom i Uskrsnućem Kristovim, uprisutnjuje se i događa u svakoj svetoj misi. Zbog toga je nedjelja i sveta misa »dan Gospodnji« i u pravom smislu riječi i značenja dan liturgijske zajednice, dan kršćanske obitelji, dan radosti i počinka od posla. Dan Gospodnji, NEDJELJA, DAN USKRSNUĆA i SVETE MISE je tako »temelj» (Fundament) čitave liturgijske godine« (KKC, br. 1193). Liturgijska godina, ne samo da polazi od Uskrsa, nego je Uskrs i Uskrsli Krist SREDIŠTE Crkvene liturgijske godine. Crkva je sve drugo bogoslužje i sve blagdane i svetkovine povezala u skladnu cjelinu s Uskrslim Kristom i sa SVETOM MISOM i mi to nazivamo: Crkvena liturgijska godina. Zato se Crkvena liturgijska godina ne ravna po kalendaru građanske godine, nego započinje 1. nedjeljom došašća (danas), a završava svetkovinom Krista Kralja. Sastoji se od tri vremena: božićnog, uskrsnog i vremena kroz godinu.

 

Smisao Crkvene liturgijske godine

Smisao Crkvene liturgijske godine je da nas vodi kroz otajstva našega spasenja, otajstva Isusova života: božićnog vremena, uskrsnog vremena i vremena kroz godinu. Svi događaji našega spasenja su vezani uz SVETU MISU. Oni nas povezuju duboko na susret sa živim i prisutnim Bogom koji posvećuje cijeli naš život. Bez Božje nazočnosti liturgija nema smisla, ona je prazan obred u kojem sami sebe pokazujemo. Netko može vršiti svećeničku službu, krštavati, odnosno dijeliti sakramente, ali uvijek je potrebna svijest, prvenstveno za svećenika, Krist slavi svetu misu, on krštava, on nas pričešćuje. To je odlučujuće i za vjernike koji sudjeluju u svetoj misi i drugima sakramentima, imati svijest i vjeru u Božju prisutnost. Liturgiji je potrebno vratiti taj temeljni smisao Božje prisutnosti. Božja nazočnost je prvenstveno u svetoj misi, ali i u sakramentima, našoj molitvi, pjesmi koju pjevamo. Mi se molimo Bogu koji je prisutan, on nama kroz molitvu govori kada čitamo i slušamo njegovu riječ, mi njemu pjevamo, njega slavimo.… Liturgija je sveti čin koji obdržavamo kako bismo prvenstveno slušali Boga, njemu se klanjali i njega slavili, stoga nitko s Bogom ne smije «manipulirati». Nitko ne može liturgijskim obredima nešto svoje dodavati ili izostavljati po vlastitoj želji, zaboravljajući liturgijsku tradiciju, jer čovjek svakog vremena ima pravo sresti se s katoličkom vjerom. Liturgijski obred ne smije gubiti osjećaj svetoga (koji se na žalost danas gubi), a riječ svet označava nešto što nije djelo ljudskih ruku, nego SVET JE DAKLE BOG KOJI JE NAZOČAN. Osjećaj SVETOGA uvijek govori o Božjoj nazočnosti, uvijek dolazi od Božje prisutnosti. Božje nazočnost u liturgijskim obredima je ta koja daje SMISAO liturgijskim obredima i Crkvenoj liturgijskoj godini.

 

Mi danas započinjemo Novu liturgijsku crkvenu godinu

Mi DANAS započinjemo Novu crkvenu liturgijsku godinu, ulazimo u liturgisjko vrijeme koje nazivamo Advent – Došašće i upravljamo svoj pogled na prvi dolazak Sina Božjega, na Božić – Bog s nama, kada se Isus rodio od Djevice Marije, ali ujedno upravljamo svoj pogled i na drugi, ponovni Isusov dolazak u slavi, kada će «suditi žive i mrtve» - kao što molimo u Vjerovanju. Ovo vrijeme Došašća nam posvješćuje da je Bog DOŠAO, da je s nama i među nama, a ne da ga čekamo i iščekujemo. Riječ je o Božjoj prisutnosti. Bog je s nama! Bog je NAZOČAN, PRISUTAN. Vrijeme Došašća diše u nama zahvalnošću Bogu: «HVALA Ti hvala, Kriste, Ti si nam život dao, HVALA Ti hvala Kriste, ŠTO SI NAM DOŠAO!»

Liturgija nije, dakle, sjećanje na neke prošle događaje iz Isusova života, već je živa prisutnost Kristova uskrsnog otajstva koje nadilazi i ujedinjuje sva vremena i prostore. Ako iz slavlja i ovog božićnog vremena nije vidljivo da je u središtu Krist, tada se ne može govoriti o kršćanskoj liturgiji. Bog djeluje po Kristu i mi ne možemo djelovati drukčije osim po njemu i u njemu. U nama mora svaki dan rasti uvjerenje da liturgija nije neki «naš čin", već je djelovanje Boga u nama i među nama.

 

„Bdijte!“ - to je Isusov poziv u današnjem Evanđelju svima nama

Dvije tisuće godina su prošle od ovih Isusovih riječi. Što za nas kršćane znači ovaj Isusov zov i poziv? Kao što majka bdije nad djetetom ili kao što dobri pastir bdije nad stadom, tako i mi trebamo bdjeti, ČUVATI, DAR VJERE. Bdjeti znači činiti ono što je Isus činio u Getsemaniju: prenositi i prenijeti svoju ljudsku volju u božansku volju; svaki dan se sve više SUOBLIČAVATI Isusu Kristu i vršiti BOŽJU VOLJU. Kada vršimo Božju volju, tada "zemlja" postaje "nebo", mjesto u kojem su prisutni ljubav, dobrota, istina, Božja ljepota. Ne smijemo zaborviti evanđeoska izvješća iz Getsemanija koja na bolan način pokazuju kako trojica učenika, koje je Isus izabrao da mu budu blizu, nisu bila spremna BDJETI s njim, zajedno s njim moliti, sudjelovati u njegovu prianjanju uz Oca i Očevu volju, nego ih je san svladao, zaspali su. Dragi prijatelji, molimo Gospodina da budemo spremni bdjeti s Isuom, a to znači slijediti i vršiti Božju volju svakoga dana, pa i onda kada se govori o križu, živjeti sve veću prisnost s Gospodinom, da donesemo u ovu "zemlju" komadić «Božjeg neba".

 

Čuvajmo dar vjere

Sjetimo se evanđeoskih opomena: "A ovo znajte: kad bi domaćin znao u koji čas kradljivac dolazi, ne bi dao prokopati kuće. I vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi.» (Lk 12.40-41). Sjetimo se ludih djevojaka koje su čekale zaručnika. Imale su lampe, ali nisu sa sobom uzele posudu s uljem. Čekajući zaručnika zaspale su i kada su se probudile, vidjele su da su im svjetiljke ostale bez ulja i ugasile se. Mudre djevojke koje su ponijele posudu s uljem su ušle sa zaručnikom na svadbeno slavlje, a lude su ostale vani i u tami. Sjetimo se i čovjeka na svadbi bez svadbenog odijela. Bio je izbačen van, gdje je bila tama i škrgut zubi. Ako ne ČUVAMO dar vjere i dar Duha Svetoga, ako redovito ne slavimo svetu misu, ne primamo sakramente, ne molimo, brzo OSTANEMO BEZ VJERE ili živimo neku površinsku i beživotnu vjeru.

 

Danas je Isus Krist «pao» u zaborav

Kad se uzme današnji europski pa i svjetski trend u odnosu na kršćanstvo i Crkvu, vidimo kako Krist «pada» u zaborav, a vrijeme Došašća je progutalo i preuzelo «potrošačko društvo», a same kršćane uspavalo, oduzelo im živoga i prisutnoga Isusa Krista, tako da danas ne možeš u gradu više kupiti božićnu čestitku s jaslicama. Potrošačko društvo je serviralo, umjesto živoga i utjelovljenoga Boga u Isusu Kristu, neke sladunjave božićne bajke i sladunjave pjesmice po trgovinama, svjetlucave ukrašene izloge, i tako kršćanima «ukralo» Božić. Nažalost, sve više i odraslih kršćana svemu tome nasjedaju, a da ne govorim kako tome «mladi ljudi» nasjedaju, jer su odrasli u svijetu «bez Boga». Danas kada pitaš djecu na vjeronauku: „Što je Božić?“ – njih 90% odgovara: „Božić je kupovanje darova!“

 

Kršćani drugačije žive

Kršćani svaki dan BDIJU s Isusom, MOLE, SUOBLIČUJU se Isusu Kristu i svoju volju usklađuju s BOŽIJOM VOLJOM. Oni vrše Božju volju. U kršćanskom BDIJENJU i MOLITVI živi duboka veza između Božje ljubavi i ljubavi prema bližnjemu. Kršćanska molitva uvijek otvara vrata Bogu, Bogu koji nas uči stalno «izlaziti» iz nas samih, da bismo bili spremni postati blizi drugima, osobito u teškim trenucima, da drugima donosimo utjehu, nadu i svjetlo, odnosno Boga koji nam se darovao.

 

Zapitajmo se: Jesmo li se navikli na Božju PRISUTNOST?

Danas bih želio da se zapitamo: posvećujemo li u svome životu dovoljan prostor molitvi i, prije svega, svetoj misi? Da bismo odgovorili na to pitanje moramo se prije svega prisjetiti da se molitveni život sastoji u tome da smo naviknuti na Božju prisutnost i da smo je svjesni, da živimo u odnosu s Bogom kako se žive uobičajeni odnosi našega života s najbližima, braćom i sestrama, s prijateljima… Štoviše, odnos s Gospodinom je odnos koji rasvjetljuje sve ostale odnose. To je zajedništvo života s Jednim i Trojedinim Bogom koje je započelo s našim krštenjem.

 

Marija – «adventska žena»

Najbolji primjer kako trebamo proživjeti i ovaj Advent ili Došašće je Marija, Majka Isusova, nazvana „adventskom ženom“! Ona je ostvarila sve ono što bismo i mi trebali učiniti u Adventu ili Došašću. Na slikama „Marijina navještenja“ (anđeo Gabrijel dolazi i navješćuje Mariji da će začeti i roditi Sina), Marija je prikazana u tri stava:

- Marija se nalazi u svojoj kući ili u predvorju kuće ili na ulazu u kuću.
- Marija u svojim rukama drži Sveto pismo.
- Marija je sklopljenih ruku i pobožno moli.

 

 Poruka za sve nas:

- Živi Bog se treba nastaniti u našim obiteljima i kućama.
- U obitelji i u kući treba redovito čitati Sveto pismo, Božju riječ.
- U obitelji i u kući treba redovito moliti.
- Dužnost roditelja je prenositi vjeru u obitelji.
- Potrebna je, stoga, zajednička molitva s djecom u obitelji, to jest, molitva za obiteljskim stolom.
- Zajednički odlazak na sv. Misu.
- Poticanje djece za primanje sv. Sakramenata.

 

Duh Došašća

„Bdijte, dakle, jer ne znate kad će se domaćin vratiti - da li uvečer ili o ponoći, da li za prvih pijetlova ili ujutro - da vas ne bi našao pozaspale ako iznenada dođe“ (Mk 13, 35-36).

Da bismo BDJELI, BUDNI BILI i MOLILI, napunimo svoje duhovne baterije u ovom vremenu Došašća kao što Akku (bateriju) od natela stalno punimo. „Priključimo“ svoje duše na živoga Isusa Krista i na spremnost vršiti Božju volju, pa se:

- dobro se ispovjedimo;
- molimo svaki dan „Radosna otajstva krunice“;
- međusobno se izmirimo;
- vratimo redovitu obiteljsku molitvu;
- čitatajmo Bibliju redovito;
- pomozimo siromašnima umjesto da dajemo novac na neke božićne darove;
- dođimo s djecom na misu Zornicu.

Poslušnošću Bogu i slušanjem Boga, željom činiti volju Božju, radosnim služenjem bližnjemu - Blažena Djevica Marija posvema utjelovljuje DUH DOŠAŠĆA. Prepustimo se da nas ona vodi kroz ovo božićno vrijeme, moleći je da svakodnevno bdije nad hodom Crkve i čovječanstva, a osobito nad našim obiteljima, majkama i djecom i da nam svima «donese» i u naše obitelji unese živoga svoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista. Amen.