1. nedjelja došašća kroz crkvenu godinu C
28. 11. 2021.

Misna čitanja

 

Prvo čitanje: Jr 33,14-16

Čitanje Knjige proroka Jeremije

Evo dolaze dani - riječ je Gospodnja - kada ću ispuniti dobro obećanje što ga dadoh domu Izraelovu i domu Judinu: U one dane i u vrijeme ono učinit ću da nikne Davidu izdanak pravedni; on će činiti pravo i pravicu na zemlji. U one dane Judeja će biti spašena, Jeruzalem će živjeti  spokojno. I grad će se zvati: „Gospodin - Pravda naša!“

Riječ Gospodnja

 

Pripjevni psalam -  25
Pripjev: K tebi, Gospodine, uzdižem dušu svoju.

Pokaži mi, Gospodine, svoje putove,
nauči me svojim stazama!
Istinom me svojom vodi i  pouči me
jer ti si Bog, moj Spasitelj:
u tebe se pouzdajem svagda.

Gospodin je sama dobrota i pravednost:
grešnike on na put privodi.
On ponizne u pravdi vodi
i uči malene putu svome.

Sve su staze Gospodnje istina i ljubav,
za onog koji čuva Savez njegvo i propise.
Prisan je Gospodin s onima koji ga se boje
i Savez svoj objavljuje njima.

 

 

Drugo čitanje: 1 Sol 3,12-4,2

Čitanje Prve poslanice svetog Pavla apostola Solunjanima

Braćo! Dao vam Gospodin, te jedni prema drugima i prema svima rasli i obilovali ljubavlju kakava je naša prema vama. Učvrstio vam srca da budu besprijekorno sveta pred Bogom i Ocem našim o Dolasku Gospodina našega Isusa i svih svetih njegovih s njime. Uostalom, braćo, molimo vas i zajklinjemo u Gospodinu Isusu: primili ste od nas kako treba da živite da biste ugodili Bogu. Vi tako i živite pa sve više napredujte! Ta znate koje smo vam zapovijedi dali u Gospodinu Isusu.

Riječ Gospodnja

 

Pjesma prije Evanđelja: Ps 85,8

Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje.

 

 

Evanđelje:Lk 21,25-28. 34-36

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: „Bit će znaci na suncu, mjesecu i zvijezdama, na zemlji bezizlazna tjeskoba naroda zbog huke mora i valovlja. Izdisat će ljudi od straha i iščekivanja onoga što prijeti svijetu. Doista, sile će se nebeske poljuljati. Tada će gledati Sina Čovječjega gdje dolazi na oblaku s velikom moći i slavom. Kad se sve to stane zbivati, uspravite se i podignite glave jer se približuje vaše otkupljenje. Pazite na se da vam srca ne otežaju u proždrljivosti, pijanstvu i u životnim brigama te vas iznenada ne zatekne onaj Dan jer će kao zamka nadoći na sve žitelje po svoj zemlji. Stoga budni budite i u svako doba molite da uzmognete umaći svemu tomu što se ima zbiti i stati pred Sina Čovječjeg.“

Riječ Gospodnja

 

 

Duhovna misao:

 

Isus Krist je život našeg života

 

Draga braćo i sestre!
Zajednica vjernika ili Crkva je znak Božje ljubavi ovdje na zemlji, ali ona još uvijek nije u potpunosti ostvarila Božju ljubav i zato ona uvijek iznova treba zazivati, čekati i strpljivo tražiti Božju ljubav i Božju pravednost. Pokušajmo u ovom razmišljanju Prve nedjelje došašća više se približiti i svetkovini Božića i bolje upoznati 'što je to crkvena liturgijska godina'. Tako se svatko od nas može zapitati, naročito u ovo vrijeme priprave za Božić: Što ja čekam? Za čime u ovome trenutku mojega života čezne moje srce? To se isto pitanje može postaviti na razini obitelji, zajednice... Što to svi mi zajedno čekamo?

 

Živimo s radošću Božić!

Pred nama je Božić. Mnogi izvanjski znaci su lijepi, simpatični i na svoj način važni: advent, mise zornice, adventske pjesme, adventski vijenac, pšenica, jaslice, bor i ispod bora darovi, obitelj na okupu, božićne pjesme… Jednom riječju rečeno: bajka. Ali sve to je ujedno i opasnost da Božić izgubi «duhovni smisao» i da naša radost bude samo površna i trenutačna radost koja traje samo božićnih dana. Prava i duboka radost za kršćanina dolazi i ostaje zauvijek, jer dolazi od Boga koji je u Isusovu utjelovljenju postao čovjekom, došao na ovaj svijet i nastanio se među nama (usp. Iv 1, 14: «Riječ je tijelom postala i nastanila se među nama»). Ovo otajstvo mi danas živimo na konkretan način i na poseban način u slavlju svete mise. Znači, Božić nije neko sjećanje na obljetnicu Isusova rođenja, niti proslava Isusova rođendana kao puko sjećanje, nego u Božiću mi slavimo početak spasenja svijeta, spasenje ili božić ljudskog roda. Na Božić je dana zadovoljština za Adamov grijeh. Sada više ne možemo govoriti: 'prah si, u prah ćeš se i vratiti' (Post 3, 19), već:  «zajedno s Kristom bit ćeš primljen u nebo». Tako u Božiću susrećemo nježnost i ljubav Boga koji se priginje nad naše ograničenosti, nad naše slabosti, nad naše grijehe i silazi sve do nas i nastanjuje se među nama. Sveti Pavao kaže da Isus Krist "nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom, nego sam sebe 'oplijeni' uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan; obličjem čovjeku nalik" (Fil 2, 6-7).

 

Danas nam se rodio Spasitelj

Rekli smo da treba izbaciti iz glave da je Božić puko prisjećanje na Isusovo rođenje prije nešto više od 2 tisuće godina. Pogrešno! U božićnoj misi, ponavljamo kao pripjev u pripjevnom psalmu ove riječi: "Danas nam se rodio Spasitelj". Taj vremenski prilog, "danas", ponavlja se više puta u svim božićnim slavljima i on tumači najbolje događaj Isusova rođenja i spasenje koje se događa upravo DANAS, svaki dan, jer Božić nije samo jedan dan, nego svaki dan. Tako «danas» ostaje stvarnost po kojoj možemo prispjeti upravo i mi sami (mi koji živimo danas), posebno u svetoj misi, u stvarnu Božju prisutnost: «Bog s nama»! Bog se, u Djetešcu rođenom u Betlehemu, približio čovjeku: mi ga možemo susresti sada, "danas" koje nema kraja, isto kao što su ga susreli pastiri i poklonili mu se.

Stoga: "Kličimo u Gospodinu, radujemo se u Gospodinu, otvorimo svoja srca najčišćoj ljubavi i radosti. Živimo s radošću Božić koji se bliži. Nadasve promatrajmo i živimo otajstvo Božića (Bog s nama) u slavlju svete mise ili euharistije, OBITELJSKE MOLITVE, božićne ispovijedi.

 

Isus Krist je život našeg života

Mi živimo na zemlji. U razmišljanju o Isusu mi polazimo od njegova utjelovljenja, utjelovio se, postao čovjekom i to s ciljem da izvrši volju svoga Oca kojemu je ostao poslušan sve do smrti, smrti na križu (usp. Mk 3,35 «Tko god vrši volju Božju, on mi je brat i sestra i majka.» Kaže im Isus: »Jelo je moje vršiti volju onoga koji me posla i dovršiti djelo njegovo» (Iv 4,34). Zato On ulazeći u svijet veli: Žrtva i prinos ne mile ti se,nego si mi tijelo pripravio;paljenice i okajnice ne sviđaju ti se.Tada rekoh: »Evo dolazim!«U svitku knjige piše za mene:»Vršiti, Bože, volju tvoju!« (Heb 10,5-7).

Ovdje prepoznajemo Isusov «sinovski odnos s Bogom koji je jedinstven. S druge strane, sveti Pavao govori o našem «posinaštvu» po Isusu Kristu u odnosu na Boga riječima posvojenja: (usp. Rim 8,15 «Svi koje vodi Duh Božji sinovi su Božji; ili Gal 4,5 «A budući da ste sinovi, odasla Bog u srca vaša Duha Sina svoga koji kliče: »Abba! Oče!« Tako više nisi rob nego sin; ako pak sin, onda i baštinik po Bogu."). Isus je Sin Božji u punom smislu riječi, jer vrši volju nebeskoga Oca, a mi smo posinjeni po Isusu Kristu kada odlučimo zajedno u Kristu VRŠITI VOLJU OČEVU. Stoga sveti Pavao piše: «Budite dakle nasljedovatelji Boga, kao ljubljena djeca» Ef 5,1). Zaključno: sveti Pavao ne misli na Isusa, kako bi to činio povjesničar, kao na neku osobu iz prošlosti. Za njega je zapravo Isus Krist ponajprije život našeg života (usp. Gal 2,20 «Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist.»

 

Kako se ponašati da bismo bili spremni za Kristov dolazak?

Na to nas podsjeća današnja Božja riječ, koja opisuje kako nam se valja ponašati da bismo bili spremni na Gospodinov dolazak. U Lukinu evanđelju Isus kaže učenicima: "Pazite na se da vam srca ne otežaju u proždrljivosti, pijanstvu i u životnim brigama… budni budite i u svako doba molite"(Lk 21, 34.36). Dakle, trezvenost i molitva.

A Pavao dodaje poziv da "rastemo i obilujemo ljubavlju" jedni prema drugima i prema svima, da bi nam srca postala postojana i besprijekorna u svetosti (usp. 1 Sol 3, 12-13).

Sred nemira koji vladaju u svijetu ili usred pustinja ravnodušnosti i materijalizma današnjega svijeta, kršćani primaju od Boga spasenje i svjedoče ga različitim načinom življenja, poput grada postavljenog na gori: "U one dane", najavljuje prorok Jeremija, "Jeruzalem će živjeti spokojno. A grad će se zvati: 'Jahve, Pravda naša'"(33, 16).

 

Opet s početka!

Draga braćo i sestre, danas je prva nedjelja Došašća i nova crkvena liturgijska godina C (imamo tri liturgijske godine rapoređene na A, B i C zbog toga da kroz ove tri godine bude obuhvaćena cijela Biblija kroz misna čitanja). Crkva kroz liturgijsku godinu stavlja nam pred oči svekoliko Kristovo otajstvo: njegovo rođenje (Božić i božićno vrijeme), njegovu muku i smrt na križu (Korizma), njegovo uskrsnuće (Uskrs i uskrsno vrijeme), njegovo Uzašašće, Dan Pedesetnice ili dar Duha Svetoga, pa sve do očekivanja blažene nade i ponovnoga dolaska Gospodina Isusa Krista. Crkva nam tako otvara bogatstva i zasluge našega Gospodina Isusa Krista kako bismo mi vjernici stalno bili u dodiru sa živim i prisutnim Isusom Kristom i kako bi njegov život sve više postajao naš život (usp. Sacrosanctum Concilium, 102.).

Od tada se Crkva ili kršćani - koji su se uključili svojim krštenjem u djelo spasenja po Isusu Kristu - ne prestaje sastajati radi slavljenja uskrsnoga otajstva: slaveći svetu misu ili lomeći kruh i čitajući Božju riječ. U svetoj misi «danas» se izvršava naše spasenje i radi izvršenja tako velikoga djela spasenja, Isus Krist je i danas i zavijeke Veliki svećenik koji nam lomi kruh, koji nas pričešćuje, koji čita Božju riječ, koji nas krštava, krizmava, vjenčava, kojemu se ispovijedamo... On je s nama i kada molimo: «Gdje su dvojica ili trojica u moje ime sabrana, ondje sam ja među njima» (Mt 18,20). A sve to se događa zbog toga da Isus Krist sami postane i ostane život našeg života. Kristove riječi: «Ja sam Put, Istina i Život" - trebale bi nam uvijek biti pred očima kako bi se ostvarile na nama riječi svetog Pavla:   «Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist.» To je cilj svake liturgijske godine.

Kad bismo htjeli usporediti «crkvenu liturgijsku godinu» s jednim objašnjenjem mogli bismo to učiniti s natjecanjem u nogometnoj ligi. Prošlo prvenstvo je završilo, najbolja ekipa je osovojila prvo mjesto i nagradu za prvo mjesto, a druge ekipe su opet osvojile druge nagrade ili su ispali iz prve lige u niži rang, a druge ekipe iz nižega ranga se plasirale u Prvu, najbolju ligu. I sada počinje novo prvenstvo i natjecanje tko će biti najbolji i osvojiti prvo mjesto i nagradu.

Tako i ova crkvena liturgijska godina C ima za cilj da Isus Krist postane i ostane život našega života, jer samo u njemu i s njim možemo vršiti volju Božju. «Tko god vrši volju Božju, on mi je brat i sestra i majka» - govori Isus. 

 

Pripremimo se za Božić

Draga braćo i sestre, Božić je povlaštena prilika za razmišljanje o smislu i vrijednosti našega života. Stoga pripremimo se duhovno za Božić s poniznošću koju je imala Blažena Djevica Marija, oraspoložimo se za primanje dara svjetla, radosti i pomirenja s Bogom. "Pazite na se da vam srca ne otežaju u proždrljivosti, pijanstvu i u životnim brigama… budni budite i u svako doba molite"(Lk 21, 34.36). Dakle, trezvenost i molitva. A sveti Pavao dodaje poziv da "rastemo i obilujemo ljubavlju" jedni prema drugima i prema svima, da bi nam srca postala postojana i besprijekorna u svetosti (usp. 1 Sol 3, 12-13). Dobro se pripremimo za božićnu ispovijed, dobro se ispovjedimo, jer nitko ne može slaviti Božić bez vjere koja je djelotvorna i zauzeta iskrenim obraćenjem; to jest: prihvaćanjem Isusa Krista koji je isti i jučer i danas i sutra i koji je došao u prošlosti i koji sada dolazi i koji će doći na kraju vremena. Amen.