11. nedjelja kroz crkvenu godinu A
Nedjelja, 18. 06. 2023.

 

Danas su mise:
Basel u 11.00 sai
Liesatal u 13.00 sati

Misna čitanja

 

Prvo čitanje: Izl 19,2-6a

Vi ćete mi biti kraljevstvo svećenikâ, narod svet.

Čitanje Knjige Izlaska

U one dane: Izraelci dođu u Sinajsku pustinju i utabore se u pustinji. Postave Izraelci tabor tu pred brdom, a Mojsije se popne k Bogu. Gospodin ga zovne s brda pa mu rekne: »Ovo reci domu Jakovljevu, proglasi djeci Izraelovoj: ’Vi ste vidjeli što sam učinio Egipćanima; kako sam vas nosio na orlovskim krilima i k sebi vas doveo. Stoga, budete li mi se vjerno pokoravali i držali savez moj, vi ćete mi biti predraga svojina mimo sve narode – ta moj je sav svijet! – vi ćete mi biti kraljevstvo svećenikâ, narod svet.’«

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam: Ps 100

Pripjev: Njegov smo narod i ovce paše njegove. https://youtu.be/XIEA0MpQ2XI

Kliči Gospodinu, sva zemljo!
Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite s radosnim klicanjem!

Znajte da je Gospodin Bog:
on nas stvori i mi smo njegovi,
njegov smo narod i ovce paše njegove.

Jer dobar je Gospodin,
dovijeka je ljubav njegova,
od koljena do koljena vjernost njegova.

 

Drugo čitanje: Rim 5,6-11

Ako se s Bogom pomirismo smrću Sina njegova, mnogo ćemo se više spasiti životom njegovim.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo! Dok mi još bijasmo nemoćni, Krist je, već u to vrijeme, za nas bezbožnike umro. Zbilja, jedva bi tko za pravedna umro; možda bi se za dobra tko i odvažio umrijeti. A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije. Koliko li ćemo se više sada, pošto smo opravdani krvlju njegovom, spasiti po njemu od srdžbe? Doista, ako se s Bogom pomirismo po smrti Sina njegova dok još bijasmo neprijatelji, mnogo ćemo se više, pomireni, spasiti životom njegovim. I ne samo to! Dičimo se u Bogu po Gospodinu na­šemu Isusu Kristu po kojem zadobismo pomirenje.

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije evanđelja: Iv 6,51

»Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke».

 

Evanđelje: Mt 9,36 – 10,8

Dozva dvanaestoricu svojih učenika i posla ih.     

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Kad Isus ugleda mnoštvo, sažali mu se nad njim jer bijahu izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira. Tada reče svojim učenicima: »Žetve je mnogo, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju.«

Dozva dvanaestoricu svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima: da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć.

A ovo su imena dvanaestorice apostola: prvi Šimun, zvani Petar, i Andrija, brat njegov; i Jakov, sin Zebedejev, i Ivan, brat njegov; Filip i Bartolomej; Toma i Matej carinik; Jakov Alfejev i Tadej; Šimun Kananaj i Juda Iškariotski, koji ga izda.

Tu dvanaestoricu posla Isus uputivši ih: K poganima ne idite i ni u koji samarijski grad ne ulazite! Pođite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova! Putom propovijedajte: ’Približilo se kraljevstvo nebesko!’ Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite! Besplatno primiste, besplatno dajte!«

Riječ Gospodnja.

 

 

Duhovna misao

 

Pozvani smo ponovno osposobiti svoje srce da voli - ljubi

 

"Bog je pokazao svoju ljubav prema nama time što je Krist za nas umro dok smo još bili grešnici" (Rim 5,8).

 

Draga braćo i sestre!

Mi svake nedjelje slavimo otajstvo Svete mise koja je IZVOR i VRHUNAC cjelokupnog kršćanskoga života ili Crkve. Slavimo najveći dar koji je proizašao iz Isusova božanskog i ljudskog srca, slavimo Kruh života koji se lomi i dijeli da mi svi postanemo i budemo jedno s Kristom i jedno jedni s drugima, jer tek tada smo istinska njegova Crkva.

Današnje Evanđelje (Mt 9,36-10,8) sastoji se upravo od pripovijesti o pozivu i poslanju dvanaestorice apostola. Ovaj poziv i poslanje dvanaestorice može se nazvati "Ustav" Crkve. Vrijedi za sve kršćane i ovaj poziv vrijedi i DANAS za sve kršćane.

Isus, Dobri Pastir, koji "vidjevši mnoštvo, sažali mu se nad njim jer bijahu izmučeni i ophrvani (uništeni) kao ovce bez pastira", reče: "Žetve je mnogo, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju" (Mt 9, 36-38).

U ovim riječima osjeća se Kristova ljubav prema svom narodu, osobito prema malenima i siromašnima, zaboravljenima, napuštenima. Krist suosjeća s narodom. "Žetva je velika, a radnika je malo“!

 

Crkva je zajednica grješnika na putu spasenja

Korisno je za sve nas danas kršćane razmisliti o tome da ni „Dvanaestorica“ apostola nisu bili savršeni ljudi, nisu bili izabrani zbog svoje svetosti, imali su znakove svoje ljudske ograničenosti i ponekad pokazivali svoju tešku narav. Dakle, Isus nije došao zvati „pravenike, nego grešnike. U drugom čitanju čuli smo apostola Pavla: "Bog je pokazao svoju ljubav prema nama time što je Krist za nas umro dok smo još bili grešnici" (Rim 5,8).

Sjetimo se kolike su bolesti nastale i na našem tijelu i našoj duši – jer je najčešće u obiteljima vladao grijeh: svađa, pijanstva, nasilja, proklinjanja, psovke, nepravde, srdžba, ogovaranja, ljutnja... opsjednutost zlom, bezbožnost... Žetva je zbilja i danas velika, a radnika je malo.

Malo je kršćana koji su voljni biti Kristov kanal. Malo je kršćana koji su poput Krista ili koji dopuštaju da preko njih Krist bude prisutan i djelotvoran tamo gdje oni žive; bilo u brakovima, bilo u obiteljima, bilo na radnom mjestu, bilo u Crkvi. Po takvim kršćanima onda Isus Krist može djelovati, po njima može izlijevati snagu svoga Duha Svetoga, posvećivati i preobražavati ovaj svijet, tjerati i izgoniti zle duhova bilo iz obitelji, iz brakova, iz Crkve, liječi svaku bolest i nemoć.

 

Isus moli za radnike i šalje radnike u žetvu

Isus prije poziva svojih učenika provodi cijelu noć MOLEĆI za njih, odnosno osluškujući volju Očevu. (usp. Lk 6,12). Poziv, „biti Isusov učenik“, biti radnik u žetvi, znači, rađa se samo u osobnom razgovoru s Ocem, sBogom, u MOLITVI, u dodiru s Bogom - s "gospodarom žetve". Samo Bog osposobljava radnike za žetvu i osposobljava za njihovo poslanje: „Dozva dvanaestoricu svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima: da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć. Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite! Besplatno primiste, besplatno dajte!« "Žetve je mnogo, a radnika malo“!

 

Bog hoće da se svi narodi spase

Volja nebeskog Oca je da se svi narodi spase u Isusu Kristu (usp. Dj 2,3-4). Tako u Prvom čitanju biblijski autor izvještava o Božjem savezu s Mojsijem i Izraelom na Sinaju. Već savez na Sinaju otkriva vječni plan Boga Saveza: plan spasenja svih ljudi i „posvećenje naroda“. Bog hoće na njegov narod postane i ostane "sveti narod". Za Izraelce je to značilo živjeti drugačije od ostalih naroda oko sebe  i (danas znači) biti “odvojen” za Boga. Dvanaestorica Apostola, simbolično upućuju na 12 izraelskih plemena. Isus stavlja dvanaestoricu u središte svoje nove zajednice, Crkve, koja se rađa na Duhove. Dvanaestorica, ispunjeni Duhom Svetim, navješćuju Evanđelje na svim jezicima - što jasno potvrđuje ispunjenje nauma i volje nebeskog Oca da se svi narodi spase u Isusu Kristu (usp. Dj 2,3-4).

 

Samo onoliko koliko je Crkva sveta, ona može ispuniti svoje poslanje!

Crkva je i danas zajednica grješnika koji vjeruju u Božju ljubav i koja dopušta da ju Isus Krist mijenja, probražava i oblikuje na svoju sliku. To je svetost. Svetost je „biti u Kristu“. Biti Krist. Samo takvi kršćani „posvećuju“ ovaj svijet. Iz kršćana u kojima živi Isus Krist izvire posvećujuća i preobražavajuća snaga koja ima utjecaja na druge.

Crkva raste i izrasta iz „malog sjemena“ u veliko stablo. Kristovo djelo uvijek je bilo tiho djelo, a ne spektakularno. Svakodnevno življenje Evanđelja u poniznosti. Upravo Gospodin i nas danas potiče da budemo na zemlji njegova vidljiva ljubav. Svetost i misionarska narav Crkve (poslanje i svjedočenje) dvije su strane iste medalje: samo onoliko koliko je Crkva sveta, to jest puna Božje ljubavi, ona može ispuniti svoje poslanje.

 

Najbolji lijek za sve bolesti je ljubav Božja

Najbolji „lijek“ i za dušu i za tijelo je milosrđe i ljubav Božja koja je Isus Krist. Kako je lijepo živjetu u zajednici i zajedništvu gdje Krist vlada!  

 

Naša je prva zadaća: „postati svet“

Pozvani smo „biti sveti“.  U drugom čitanju čuli smo apostola Pavla: "Bog je pokazao svoju ljubav prema nama time što je Krist za nas umro dok smo još bili grešnici" (Rim 5,8).

 

Bez Božje ljubavi ništa ne koristi

Bez Božje ljubavi ne koristi ni moliti, ne koristi ni postiti...

Došao mladić k jednom svecu i rekao mu da je spreman za svetost, jer on svoje tijelo tri puta bičuje, spava na zemlji i jede samo travu... Gleda ga sveti čovjek i upita: I... još nešto? Odgovori mladić, pa šta bih još trebao? Reče mu na kraju sveti čovjek: Moj sine, i magarac također spava na zemlji, jede samo travu i bičuju ga ili tuku svaki dan, pa nitko ne ide za tim da ga proglasi svetim?
- Gdje ti je ljubav?” – upita ga sveti čovjek. Ljubav je dobrostiva, ne zavidi, ne hvasta se, nije nepristina, nije razdraćljiva,…. Ljubav svemu odoljeva i nikada ne prestaje.

 

Ivan Apostol

Prvi kršćani pitali Ivana Apostola: ‘Ivane, Ti si bio ljubljeni Isusov učenik, dugo si se družio s Isusom, a sada si jedini živući njegov učenik i imaš preko 100 godina... Što bi Ti preporučio danas Isusovoj Crkvi? Ivan je odgovorio: «Ljubav! Ljubav i samo LJUBAV!» Ivan Apostol je tako i pisao: „Ljubljeni, rekne li tko: »Ljubim Boga«, a mrzi brata svog, lažac je. Jer tko ne ljubi svoga brata kojega vidi, Boga kojega ne vidi ne može ljubiti. I ovu zapovijed imamo od njega: Tko ljubi Boga, da ljubi i brata svoga.» (usp. 1 Iv 4,1-21).

 

Majka Tereza

«Nisam baš sigurna kako će biti u raju, ali jedno sigurno znam. Kada umremo i dođe vrijeme da nam Gospodin sudi, on nas NEĆE pitati koliko smo dobrih dijela učinili u svom životu, nego s koliko LJUBAVI smo ih učinili.“ „Mi ne možemo svi činiti velika djela, ali svi možemo činiti mala djela s velikom ljubavlju.“ (Majka Tereza).

 

Zrela kršćanska vjera

Zrela kršćanska vjera je kratko definirana: "I mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj.«

 

Bratska ljubav u zajednici vjernika

Apostol Pavao kaže da sav Božji zakon nalazi svoju puninu u ljubavi: „Ljubi svoga bližnjeg kao samog sebe“ (usp. Rim 13, 8-10). "Nikomu ništa ne dugujte, osim da jedni druge ljubite!"

 

Najbolja bratska opomena

Jedanput je netko pitao sv. Franju Asiškoga - kako opomenuti i spasiti svoga prijatelja koji je veliki grešnik -  a on sam se ne usuđuje opomenuti ga i reći mu da se ostavi grijeha, Franjo mu je odgovaio: „Živi ti tako da tvoj život bude živa opomena tvome bratu!“ To je najbolja bratska opomena!

Poslušaj pjesmu: "Bože moj, dopusti mi": https://youtu.be/K6zl2wsf_d4

 

Zajednička molitva

Drugi plod ljubavi u zajednici je zajednička molitva. Osobna molitva nikada ne smije i ne može zamijeniti „zajedničku molitvu“. Sada možemo razumjeti važnost nedjeljne svete mise i obitejske zajedničke molitve i zašto su usklađene unutar kršćanske zajednice. Isus kaže: „Nadalje, kažem vam, ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zaištu što mu drago, dat će im Otac moj, koji je na nebesima. Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima“ (Mt 18, 19-20). Stara izreka kaže da obitelj koja «moli zajedno, ostaje zajedno».

 

Naučimo biti Kristov „kanal“ i živjeti kršćanski!

1. Imati uvijek Boga na prvome mjestu u životu, a to znači redovito pohađati nedjeljnu svetu misu, svaki dan se u obitelji moliti, čitati Sv. pismo i primati svete sakramente, napose ispovijed i euharistiju, pričest.

2. Postati bolji čovjek: znati biti kritičan prema sebi, a imati više ljubavi i razumijevanja za svoje bližnje, najprije u vlastitoj obitelji.

3. Ne ravnati se po „duhu ovoga svijeta“, nego početi razmišljati u duhu Božjem, ravnati se po Božjim zapovijedima.

4. Naučiti kontrolirati svoje emocije, tj. imati hrabrosti ne činiti ono što mi se sviđa - ako je to protivno volji Božjoj, odnosno, činiti ono što mi se ne sviđa - ako je to volja Božja.

5. Naučiti suosjećati s onima koji trpe, koji su siromašni i nemoćni i dijeliti s njima svoj suvišak.

6. Iz ljubavi prema Bogu prihvaćati svakodnevne križeve, koje nam Bog dopusti i pripusti, te svoju patnju pridruživati Kristovoj muci za spasenje svijeta.

7. Najveća milost i dar koji možemo primiti je u tome da se svaki dan prihvaća i s ljubavlju vrši volja Božja. Upoznati i prihvatiti da volja Božja nije primarno u tome da nas oslobodi od patnje, bolesti i raznih križeva, nego da Duh Sveti nas želi najprije suobličiti Kristu patniku, kako bi nas onda mogao proslaviti s Kristom pobjednikom.

 

Naučimo živjeti i ravnati se po Duhu Svetome!

„Hoću reći: po Duhu živite pa nećete ugađati požudi tijela! Jer tijelo žudi protiv Duha, a Duh protiv tijela. Doista, to se jedno drugomu protivi da ne činite što hoćete. Ali ako vas Duh vodi, niste pod Zakonom.

A očita su djela tijela. To su: bludnost, nečistoća, razvratnost, idolopoklonstvo, vračanje, neprijateljstva, svađa, ljubomora, srdžbe, spletkarenja, razdori, strančarenja, zavisti, pijančevanja, pijanke i tome slično. Unaprijed vam kažem, kao što vam već rekoh: koji takvo što čine, kraljevstva Božjega neće baštiniti.

Plod je pak Duha: ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost. Protiv tih nema zakona.

Ako živimo po Duhu, po Duhu se i ravnajmo! Ne hlepimo (ne žudimo) za taštom (ispraznom) slavom! Ne izazivajmo jedni druge, ne zavidimo jedni drugima!“ (Gal 5, 16 – 26).

 

Što na kraju reći ili zaključiti?

Najbolji je zaključak: Što god činiš, čini iz ljubavi, - kako kaže sveti Augustin.

Pozvani smo svi ponovno osposobiti svoje srce da voli – ljubi.

Pozvani smo postati Kristovi radnici, KRŠĆANI. Žetva je velika, a radnika malo…

S pouzdanjem zazivajmo pomoć Djevice Marije, Kraljice Mira, da njezinim zagovorom, poput nje, i mi postanemo nositelji i donositelji Božje ljubavi svakom čovjeku, a pogotovo najpotrebnijima. Amen.

 

Zabilježite sebi!

Subota, 24. 06. 2023.
Misa u Baselu u 20.15 sati
Rođenje Svetog Ivana Krstitelja i Uočnica Gospina ukazanja u Međugorju

ČUDOTVORNI SVETI IVO U PODMILAČJU: https://youtu.be/kw5rQdnnMqk
Krunica svetom Ivanu Krstitelju sa litanijama: https://youtu.be/K05WArAreJw

U subotu, 24. 06. 2023. proslavit ćemo svetkovinu Rođenja Svetog Ivana Krstitelja i Uočnicu Gospina ukazanja u Međugorju. Sveti Ivan Krstitelj i Gospa su jako povezani. Povezuje ih Isus. - Prvo ukazanje Gospe u Međugorju bilo je na dan rođenja sv. Ivana Krstitelja 24. lipnja 1981. god., prije 42 godine. Poruka Ivana Krstitelja i Gospe je jedna te ista poruka: „Vratite se Isusu Kristu!“

 

Nedjelja, 25. 06. 2023. (misa samo u Baselu)
Misa za cijelu Misiju samo u Baselu u 11.00 sati
Proslava 42. godišnjice Gospina ukazanja u Međugorju

Nek nas poveže Ljubav nebeske Majke prema nama, njezinoj djeci i naša vjernička odanost prema njoj, našoj zajedničkoj Majci.

Međugorska himna: DOŠLI SMO TI, MAJKO DRAGA (poslušaj)  https://youtu.be/Ar8CKmhqVEc

Prije 42 godinu, 24.6.1981. oko 18 sati šestoro mladih iz župe Međugorje, Ivanka Ivanković, Mirjana Dragićević, Vicka Ivanković, Ivan Dragićević, Ivan Ivanković i Milka Pavlović, vidjeli su na brdu Crnica, na predjelu zvanom Podbrdo, bijelu pojavu s djetetom u naručju. Iznenađeni i prestrašeni, nisu joj pristupili bliže.

Sutradan u isto doba dana, 25.6.1981., četvero od njih, Ivanka Ivanković, Mirjana Dragićević, Vicka Ivanković i Ivan Dragićević, osjetili su se snažno privučeni prema mjestu gdje su dan prije vidjeli Onu koju su prepoznali kao Gospu.

 

Molitva sv. Ivanu Krstitelju

Sveti Ivo Krstitelju, vjerni prijatelju Božji,

tebe je Isus nazvao najvećim od svih proroka

koje je ikad žena rodila.

Pomozi mi svojim zagovorom:

- da se vratim na put Božji,

- da živim po Božjim zapovijedima;

- da se odreknem svojih zlih navika;

- da nastojim popraviti dosad učinjene štete;

- da moja molitva donese mir duši mojoj;

- da se sa životom nosim bez gorčine i nevjere;

- da svojim rukama svoj kruh zarađujem;

- i da se pripravim na susret s Isusom

kojem ću na koncu života doći ususret. Amen!

 

 

Molitva Kraljici Mira

Majko Božja i majko naša, Marijo, Kraljice Mira!

Došla si k nama da nas vodiš k Bogu.

Isprosi nam od Boga milost da mu poput Tebe

i mi mognemo reći: «Neka mi bude po riječi Tvojoj!»,

i da mognemo to ostvariti.

U Tvoje ruke stavljamo svoje ruke

da nas kroz ove nevolje i poteškoće dovedeš k Njemu.

Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

 

Zatim se izmoli:  Vjerovanje,  7 Očenaša,

7. Zdravo Marija, i 7 puta Slava Ocu...