12. NEDJELJA KROZ GODINU - nedjelja, 19. 6. 2022.

Proslava 50. godina postojanja misije Basel

Misna čitanja

 

Prvo čitanje: Zah 12, 10-11; 13, 1

 Gledat će onoga koga su proboli (Iv 19,37)

Čitanje Knjige proroka Zaharije

Ovo govori Gospodin:

»Na dom Davidov i na Jeruzalemce izlit ću duh milosni i molitveni. I gledat će onoga koga su proboli; naricat će nad njim kao nad jedincem, gorko ga oplakivati kao prvenca. U onaj dan plač velik nastat će u Jeruzalemu, poput plača hadad-rimonskog u ravnici megidonskoj.

U onaj dan otvorit će se izvor domu Davidovu i Jeruzalemcima da se operu od grijeha i nečistoće.«

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam: Ps 63, 2-6.8-9

Pripjev: Tebe žeđa duša moja, Gospodine, Bože moj!

O Bože, ti si Bog moj:
gorljivo tebe tražim;
tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje,
kao zemlja suha, žedna, bezvodna.

U Svetištu sam tebe motrio
gledajuć ti moć i slavu.
Ljubav je tvoja bolja od života,
moje će te usne slaviti.

Tako ću te slavit za života,
u tvoje ću ime ruke dizati.
Duša će mi biti kao sala i mrsa sita,
hvalit ću te kliktavim ustima.

Ti postade meni pomoć,
kličem u sjeni krila tvojih.
Duša se moja k tebi privija,
desnica me tvoja drži.

 

 

Drugo čitanje: Gal 3, 26-29

Koji ste god u Krista kršteni, Kristom se zaodjenuste.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Galaćanima

Braćo:

Svi ste sinovi Božji, po vjeri u Kristu Isusu. Doista, koji ste god u Krista kršteni, Kristom se zaodjenuste. Nema više: Židov – Grk! Nema više: rob – slobodnjak! Nema više: muško – žensko! Svi ste vi jedan u Kristu Isusu! Ako li ste Kristovi, onda ste Abrahamovo potomstvo, baštinici po obećanju.

Riječ Gospodnja.

 

 

Evanđelje: Lk 9, 18-24

Ti si Krist – Pomazanik Božji! Treba da Sin Čovječji mnogo pretrpi.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Dok je Isus jednom u osami molio, bijahu s njim samo njegovi učenici. On ih upita: »Što govori svijet, tko sam ja?« Oni odgovoriše: »Da si Ivan Krstitelj, drugi: da si Ilija, treći opet: da neki od drevnih proroka usta.« A on će im: »A vi, što vi kažete, tko sam ja?« Petar prihvati i reče: »Krist –- Pomazanik Božji!«

A on im zaprijeti da toga nikomu ne kazuju. Reče: »Treba da Sin Čovječji mnogo pretrpi, da ga starješine, glavari svećenički i pismoznanci odbace, da bude ubijen i treći dan da uskrsne.«

A govoraše svima: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima križ svoj i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti.«

Riječ Gospodnja.

 

 

Duhovna misao

 

Odgovori na pitanje: "Tko je Isus za tebe?"

 

Draga braćo i sestre!

Kada bi se Isus samo nakratko pojavio danas u našoj crkvi, danas kada slavimo 50 godina postojanja i duhovnoga rada misije Basel i postavio nam pitanje koje je postavio apostolima: “Tko sam ja za Tebe, brate i sestro, - bili bismo, po svoj prilici, vrlo zbunjeni, zatečeni… i mnogi ne bi znali reći Isusu ‘tko je On za tebe, za tebe, za tebe‘…

 

Licem u lice s Isusom

Odlomak Evanđelja ove nedjelje (Lk 9, 18-24) poziva nas suočiti se, da tako kažem, "licem u lice" s Isusom. U jednom od rijetkih mirnih trenutaka kad je Isus sam sa svojim učenicima, on ih pita: "Što govori svijet, tko sam ja?" (r. 18). A oni odgovaraju: "Da si Ivan Krstitelj, drugi: da si Ilija, treći opet: da neki od drevnih proroka usta" (r. 19). Dakle, ljudi su cijenili Isusa i smatrali ga velikim prorokom, ali još nisu bili svjesni njegova pravog identiteta, naime da je on Mesija, Sin Božji, Obećani Spasitelj, poslan od Oca da sve spasi.

 

"A vi, što vi kažete, tko sam ja?"

Isus se, potom, izravno obraća apostolima – jer to je ono što ga najviše zanima – i pita apostole: "A vi, što vi kažete, tko sam ja?" Odmah, u ime svih, Petar odgovara: "Krist – Pomazanik Božji!" (r. 20.), to jest: Ti si Mesija, Pomazanik Božji, poslan od njega spasiti njegov narod prema Savezu i obećanju. Tako Isus shvaća da su Dvanaestorica, a posebno Petar, primili od Oca dar vjere; i zatim im počinje otvoreno – tako se kaže u Evanđelju "otvoreno" – govoriti o tome što ga čeka u Jeruzalemu: "Treba da Sin Čovječji mnogo pretrpi, da ga starješine, glavari svećenički i pismoznanci odbace, da bude ubijen i treći dan da uskrsne" (r. 22)."Tko je Isus za svakoga od nas?"

Ovo drugo pitanje je najvažnije za nas, današnje Isusove učenike ili kršćane: "Tko je Isus za svakoga od nas?" Za mene, za tebe, za tebe, za tebe, za tebe...? Tko je Isus za svakoga od nas? Isusa najviše zanima što mi kažemo o Njemu, a ne što kaže i govori svijet. Pozvani smo dati odgovor koji je dao Petar, radosno ispovijedajući da je Isus za tebe Sin Božji, vječna Riječ Očeva, koji je postao čovjekom da otkupi, spasi čovječanstvo, izlije na njega obilje Božjeg milosrđa.

 

»Hoće li tko za mnom, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom!“

A Isus, čuvši tu ispovijest vjere, ponovno poziva Petra i druge učenike da ga slijede na zahtjevnom putu ljubavi koji vodi sve  do križa. A govoraše svima: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima križ svoj i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti.«

                                                                                                                          

Križ je znak moći

Sveti Maksim Ispovjednik primjećuje da "prepoznatljivi znak moći našega Gospodina Isusa Krista je križ, kojeg je on nosio na leđima" (Ambiguum 32, PG 91, 1284 C). Naime, "svima je govorio: 'Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima križ svoj i neka ide za mnom' (Lk 9,23)". Uzeti križ znači nastojati poraziti grijeh koji je prepreka na putu koji čovjeka vodi do Boga, svakodnevno prihvaćati Gospodinovu vjeru, povećavati svoju vjeru prije svega kada se jave problemi, teškoće, trpljenje.

 

Što je veća tama oko nas to moramo više otvoriti srce svjetlu koje dolazi s neba"

Sveta karmelićanka Edith Stein to nam je posvjedočila u vremenu progona. Ovako je pisala iz kölnskog karmela 1938.: "Danas shvaćam… što znači biti Gospodinova zaručnica u znaku križa, jer se to neće nikada razumjeti do kraja, budući da je riječ o misteriju… Što je veća tama oko nas to moramo više otvoriti srce svjetlu koje dolazi s neba" (La scelta di Dio. Lettere (1917-1942), Rim 1973., 132-133). Svaki dan je nekako sve više tame oko nas… Rat u Ukrajini, patnja ukrajinskog naroda, razaranje zemlje, izbjeglice… Rat između kršćana.

 

Nasljeduj Krista

Onaj tko hoće prispjeti s Isusom k svjetlu i radosti uskrsnuća, pobjedi života, ljubavi i dobra, mora svakoga dana uzeti križ, kao što nas to poziva lijepi tekst iz knjige Nasljeduj Krista: "Uzmi, dakle, svoj križ i slijedi Isusa; tako ćeš ući u vječni život. On ti je sam prethodio, noseći svoj križ (Iv 19, 17) i umro je za tebe, da i ti nosiš svoj križ i da u sebi gajiš želju da i ti sam budeš raspet. Doista, ako umreš s njim, s njim ćeš i poput njega živjeti. Ako mu se budeš pridružio u trpljenju, pridružit ćeš mu se i u slavi" (Knjiga druga, pog. 12, br. 2).

 

Pogled na Raspetoga i zagledanost u križ, naše ogledalo

Sveti Ante Padovanski je govorio da pogled na Raspetoga također nadahnjuje osjećaje zahvalnosti prema Bogu i poštovanja prema dostojanstvu osobe, tako da svi, vjernici i nevjernici, mogu ovdje pronaći značenje koje obogaćuje život. Ante tako piše: "Krist, koji je tvoj život, stoji pred tobom raspet, da se ti zagledaš u križ kao u neko zrcalo - ogledalo. Ondje ćeš moći spoznati koliko su smrtonosne bile tvoje rane, koje nijedan drugi lijek ne bi mogao ozdraviti osim krv Sina Božjega. Ako pogledaš dobro, moći ćeš shvatiti koliko su veliki ljudsko dostojanstvo i tvoja vrijednost… Nigdje drugdje čovjek ne može bolje uočiti koliko vrijedi kao kada se zagleda u ogledalo ili zrcalo križa" (Sermones Dominicales et Festivi III, str. 213-214).

Ante je preporučivao: "Ako propovijedaš Isusa, on omekšava otvrdnula srca; ako ga zazoveš, gorke ti napasti postaju slatke; ako o njemu razmišljaš, on ti srce prosvjetljuje; ako o njemu čitaš, on ti nasićuje um" (Sermones Dominicales et Festivi III, str. 59).

 

I danas ima kršćana u svijetu koji su nadahnuti ljubavlju prema Bogu i bratu čovjeku

I danas ima kršćana u svijetu koji, nadahnuti ljubavlju prema Bogu, svakoga dana uzimaju na sebe križ, bilo onaj svakodnevnih kušnji, bilo onaj što ga donosi čovjek svojom okrutnošću, koji katkad iziskuje hrabrost podnijeti najveću žrtvu.

Povjerimo majčinskoj zaštiti Djevice Marije našu Misiju, 50 godina misije Basel, sve vjernike naše Misije da uzmognu svoju vjeru ustima ispovijedti i srcem vjerovati kao što je to činio apostol Petar: najprije je ustima i dušom ispovjedio: »Ti si Krist, Sina Boga živoga!«; zatim je propovijedao evanđelje i liječio u Isusovo ime i na kraju je svojim mučeništvom na križu dao odgovor: Isus Krist je za njega Sin Božji, Spasitelj svijeta. Amen.