Nedjelja, 30. 6. 2024.

TRINAESTA NEDJELJA KROZ GODINU B

SVETE MISE danas:
- BASEL u 11.00 sati
- LIESTAL u 13.00 sati

Pomozimo  Igoru Rajiću  (1984. godište) iz Kruščice  pokraj Viteza - BiH.

Ima šećernu bolest, noga mu je amputirana, otkazala su mu oba bubrega. Nakon dijalize stanje se pogoršalo: Ima velikih potešlpća s plućima i disanjem. Trenutno se nalazi u teškom zdravstvenom stanju. Pomozimo Igoru Rajiću i njegovoj obitelji u najtežima trenutcima..

Misa čitanja

Prvo čitanje:

Mudr 1, 13-15; 2, 23-24

Đavolovom je zavišću došla smrt u svijet.

Čitanje Knjige Mudrosti

Bog nije stvorio smrt

niti se raduje propasti živih.

Već je sve stvorio da opstane,

i spasonosni su stvorovi svijeta,

i u njima nema smrtonosna otrova.

I podzemlje ne vlada zemljom,

jer pravednost je besmrtna.

Jer je Bog stvorio čovjeka za neraspadljivost

i učinio ga na sliku svoje besmrtnosti.

A đavlovom je zavišću ušla smrt u svijet

i nju će iskusiti oni koji njemu pripadaju.

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam: Ps 30, 2-6; 11.12a.13b

Pripjev: Veličam te, Gospodine, jer si me izbavio.
https://youtu.be/SK7JGnmZNnU?si=ds0zI1klFSly7yqJ

Veličam te, Gospodine, jer si me izbavio
i nisi dao da se raduju nada mnom dušmani.
Gospodine, izveo si mi dušu iz Podzemlja,
na rubu groba ti si me oživio.

Pjevajte Gospodinu, pobožnici njegovi,
zahvaljujte svetom imenu njegovu!
Jer samo za tren traje srdžba njegova,
a cio život dobrota njegova.
Večer donese suze,
a jutro klicanje.

Slušaj, Gospodine, i smiluj se meni;
Gospodine, budi mi na pomoć!
Okrenuo si plač moj u igranje,
Gospodine, Bože moj, dovijeka ću te hvaliti!

 

Drugo čitanje: 2Kor 8, 7.9.13-15

Vaš suvišak neka nadoknadi oskudicu braće.

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo: Kao što se u svemu odlikujete – u vjeri, i riječi, i spoznanju, i svakoj gorljivosti, i u ljubavi svojoj prema nama – odlikujte se i u ovoj darežljivosti. Ta poznate darežljivost Gospodina našega Isusa Krista! Premda bogat, radi vas posta siromašan, da se vi njegovim siromaštvom obogatite. Ne dakako: drugima olakšica, vama oskudica, nego – jednakost! U sadašnjem trenutku vaš suvišak za njihovu oskudicu da jednom njihov suvišak bu

de za vašu oskudicu – te bude jednakost, kao što je pisano: Nije ništa preteklo onome koji bijaše nakupio mnogo, a niti je nedostajalo onome koji bijaše nakupio manje.

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije Evanđelja: 2 Tim 1,10

Spasitelj naš Isus Krist obeskrijepi smrt i učini da zasja život po evanđelju.

 

Evanđelje: Mk 5, 21-43

Djevojko! Zapovijedam ti, ustani!

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Kad se Isus lađom ponovno prebacio prijeko, zgrnu se k njemu silan svijet. Stajao je uz more. I dođe, gle, jedan od nadstojnika sinagoge, imenom Jair. Ugledavši ga, padne mu pred noge pa ga usrdno moljaše: »Kćerkica mi je na umoru! Dođi, stavi ruke na nju da ozdravi i ostane u životu!« I pođe s njima. A za njim je išao silan svijet i pritiskao ga.

Dok je Isus još govorio, eto nadstojnikovih s porukom: »Kći ti je umrla. Čemu dalje mučiti učitelja?« Isus je čuo taj razgovor, pa će nadstojniku: »Ne boj se! Samo vjeruj!« I ne dopusti da ga itko drugi prati osim Petra i Jakova i Ivana, brata Jakovljeva. I dođu u kuću nadstojnikovu. Ugleda buku i one koji plakahu i naricahu u sav glas. Uđe i kaže im: »Što bučite i plačete? Dijete nije umrlo, nego spava.« A oni mu se podsmjehivahu.

No on ih sve izbaci, uzme sa sobom djetetova oca i majku i svoje pratioce pa uđe onamo gdje bijaše dijete. Primi dijete za ruku govoreći: »Talita, kum!«, što znači: »Djevojko! Zapovijedam ti, ustani!« I djevojka odmah usta i poče hodati. Bijaše joj dvanaest godina. I u tren ostadoše zapanjeni, u čudu veliku. On im dobro poprijeti neka toga nitko ne dozna; i reče da djevojci dadnu jesti.

Riječ Gospodnja.

 

Duhova misao

 

O, kad bismo redovito pozivali Isusa u naše obitelji!

 

Draga braćo i sestre!

Pozvani smo otkrivati put vjere i to što je više moguće otkrivati put vjere na zreo i svjestan način i dosljedno je svjedočiti kako bismo prešli iz smrti u Život.

»Ne boj se! Samo vjeruj!«

U današnjem evanđelju čitamo kako dođe jedan od nadstojnika sinagoge, imenom Jair k Isusu, padne mu pred noge pa ga usrdno moljaše: »Kćerkica mi je na umoru! Dođi, stavi ruke na nju da ozdravi i ostane u životu!« I pođe s njima. A za njim je išao silan svijet i pritiskao ga.

Dok je Isus još govorio, eto nadstojnikovih s porukom: »Kći ti je umrla. Čemu dalje mučiti učitelja?« Isus je čuo taj razgovor, pa će nadstojniku: »Ne boj se! Samo vjeruj!«

 

Ni u koga u Izraelu ne nađoh tolike vjere!

 „Kad uđe u Kafarnaum, pristupi mu satnik pa ga zamoli: ‘Gospodine, sluga mi leži kod kuće uzet, u strašnim mukama.’ Kaže mu: ‘Ja ću doći izliječiti ga.’ Odgovori satnik: ‘Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i izliječen će biti sluga moj. Ta i ja, premda sam čovjek pod vlašću, imam pod sobom vojnike pa reknem jednomu: ‘Idi!’ – i ode, drugomu: ‘Dođi!’ – i dođe, a sluzi svomu: ‘Učini to’ – i učini.’ Čuvši to, zadivi se Isus i reče onima koji su išli za njim: ‘Zaista, kažem vam, ni u koga u Izraelu ne nađoh tolike vjere.

 

„Idi, vjera te tvoja spasila!“

«Dođu tako u Jerihon. Kad je Isus s učenicima i sa silnim mnoštvom izlazio iz Jerihona, kraj puta je sjedio slijepi prosjak Bartimej, sin Timejev. Kad je čuo da je to Isus Nazarećanin, stane vikati: »Sine Davidov, Isuse, smiluj mi se!« Mnogi ga ušutkivahu, ali on još jače vikaše: »Sine Davidov, smiluj mi se!« Isus se zaustavi i reče: »Pozovite ga!« I pozovu slijepca sokoleći ga: »Ustani! Zove te!« On baci sa sebe ogrtač, skoči i dođe Isusu. Isus ga upita: »Što hoćeš da ti učinim?« Slijepac mu reče: »Učitelju moj, da progledam.« Isus će mu: »Idi, vjera te tvoja spasila!« I on odmah progleda i uputi se za njim».

 

Svi oni imaju veliku vjeru

Imamo tako jednog nadstojnika sinagoge Jaira, jedog satnika i jednog slijepca Bartimeja i zanimljivo je, ništa ne znamo o njima previše, osim jednog podatka koji sigurno znamo: SVI ONI i nadstojnik sinagoge, i slijepac i satnik IMAJU VELIKU VJERU. Na temelju njihove velike vjere Isus uslišava njihove molbe i za osobno ozdravljenje i za ozdravljeje drugih osoba! Ovo su najljepši primjeri zagovorne molitve.

 

Životne okolnosti nisu i ne smiju biti izgovor za veliku vjeru, kao i ni za molitvu

Životne okolosti znaju biti ponekad grube i pretške. U takvim okolnostima možemo birati: sjesti i plakati što je oko nas sve tako kako je i jadikovati naglašavajući zlo i grijeh oko nas ili možemo biti ti koji će nastojati biti istinski Isusovi učenici, učenici koji svojim primjerom potiču i privlače druge. Ne bi nas ništa smjelo spriječiti davati dobar primjer kršćanskog života i biti svjetlo Kristovo koje svijetli i u tami. Blaženi je Alojzije Stepinac to mogao čak i u zatvoru! Dakle – okolnosti nisu izgovor ni prepreka za molitvu! Je li Auschwitz spriječio da iz njega niknu sveti Maksimilijan Kolbe i sveta Edith Stein? Nije! Možemo i mi!

 

Život, dakle, biraj!

Mi smo razapeti između Dobra i Zla; Smrti i Života; Krista - Svjetla svijeta i Sotone, kneza tame i mi se odlučujemo na koju ćemo stranu stati, kome ćemo služiti: Bogu ili đavlu; Životu ili smrti. Kao što Biblija kaže: «Uzimam danas za svjedoke protiv vas nebo i zemlju da pred vas stavljam: život i smrt, blagoslov i prokletstvo. Život, dakle, biraj, ljubeći Jahvu, Boga svoga, slušajući njegov glas, prianjajući uz njega, da živiš ti i tvoje potomstvo. Ta on je život tvoj, tvoj dugi vijek, da bi mirno mogao boraviti na zemlji za koju se Jahve zakle ocima tvojim Abrahamu, Izaku i Jakovu da će im je dati.» (Pnz 30.19-20).  

U današnjem svijetu najviše je napadnuta obitelj kao temeljna, najvažnija stanica svakog društva, pa tako i Crkve. Kada je kršćanska obitelj - katolička kršćanska obitelj – jaka i zdrava, Katolička Crkva je istovremeno jaka i zdrava. Gdje katolička obitelj umire, Katolička Crkva u tim kulturama i zemljama umire. Ako želimo živjeti u skladu s vjerom koju ispovijedamo - moramo iz dana u dan činiti velike žrtve da osvijestimo poslanje obitelji i ostanemo vjerni poslanju obitelji i svakog trenutka BIRAMO ŽIVOT i BLAGOSLOV.. Vjera i obitelj su srce zdravog društva.

 

Kako danas do ozdravljenja obitelji?

I danas je najbolje što možemo učiniti, poput nadstojnika sinagoge, Jaira, pozvati Isusa da dođe i uđe u naše obitelji. S Isusovim dolaskom i ulaskom u naše obitelji jedino može doći do ozdravljenja obitelji: do povratka obiteljske molitve i to koju otac, poput svetog Josipa, predmoli; dolazi do izmireja među članovima obitelji; dolazi do međusobnog poštovanja i međusobnog služenja; dolazi do posvete obtelji Majci Mariji koja želi i hoće pomoći obiteljima da istinski žive najveću Isusovu zapovijed: „Ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas tako i vi ljubite jedni druge.“ (Iv 13,34).

Zbilja nam je svima potrebna VELIKA VJERA i VJERA BOŽJA, a to zači, činiti ono što nam Isus i Božja riječ kažu, a ne držati se ljudskoga mišljenja i iskustva. BITI U VJERI i imati veliku vjeru – znači - uvijek se pitati što bi nam Isus rekao da učinimo u datim našim poteškoćama i učiniti onako kako nam kaže i govori negova riječ koju imamo u Svetom pismu. Tada se događaju čudesa i ozdravljenja među nama, u našim srcima i obiteljima.

Zazovimo zagovor Djevice Marije, kako bismo usko bili i ostali povezani s Isusom Kristom i živjeli njegovu zapovijed: „Ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas tako i vi ljubite jedni druge.“ Amen.