13. nedjelja kroz crkvenu godinu C - 26. 06. 2022.

Misna čitanja

Proslava 41. godišnjice Gospina ukazanja u Međugorju

 

Prvo čitanje: 1Kr 19,16b.19-21

 Elizej ustade i pođe za Ilijom.

Čitanje Prve knjige o Kraljevima

U one dane: Reče Gospodin Iliji:

»Pomaži Elizeja, sina Šafatova, iz Abel Mehole, za proroka namjesto sebe.«

Ilija ode odanle i nađe Elizeja, sina Šafatova, gdje ore: pred njim dvanaest jarmova, sâm bijaše kod dvanaestoga. Ilija priđe k njemu i baci na nj svoj plašt. On ostavi volove, potrča za Ilijom i reče: »Dopusti mi da zagrlim svoga oca i majku pa ću poći za tobom.« Ilija mu odgovori: »Idi, vrati se; ja sam svoje učinio.« On ode, uze jaram volova i žrtvova ih. Volujskim jarmom skuha meso i dade ga ljudima da jedu. Zatim ustade i pođe za Ilijom da ga poslužuje.

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam: Ps 16,1-2a.5.7-11

Pripjev: Ti si, Gospodine, baština moja!

Čuvaj me, Bože, jer se tebi utječem.
Gospodinu rekoh: »Ti si moj gospodar!«
Gospodin mi je baština i čaša:
ti u ruci držiš moju sudbinu.

Blagoslivljam Gospodina koji me svjetuje
te me i noću srce opominje.
Gospodin mi je svagda pred očima
jer mi je zdesna da ne posrnem.

Stog mi se raduje srce i kliče duša,
pa i tijelo mi spokojno počiva.
Jer mi nećeš ostavit dušu u podzemlju
ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda.

Pokazat ćeš mi stazu života,
puninu radosti lica svoga,
sebi zdesna blaženstvo vječno.

 

 

Drugo čitanje: Gal 5, 1.13-18

 Na slobodu ste pozvani!

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Galaćanima

Braćo: Za slobodu nas Krist oslobodi! Držite se dakle i ne dajte se ponovno u jaram ropstva!

Doista vi ste, braćo, na slobodu pozvani! Samo neka ta sloboda ne bude izlikom tijelu, nego – ljubavlju služite jedni drugima. Ta sav je Zakon ispunjen u jednoj jedinoj riječi, u ovoj: Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga! Ako li pak jedni druge grizete i glođete, pazite da jedni druge ne proždrete.

Hoću reći: po Duhu živite pa nećete ugađati požudi tijela! Jer tijelo žudi protiv Duha, a Duh protiv tijela. Doista, to se jedno drugomu protivi da ne činite što hoćete. Ali ako vas Duh vodi, niste pod Zakonom.

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije Evanđelja: 1 sam 3,9

Govori, Gospodine, sluga tvoj sluša; ti imaš riječi života vječnoga.

 

 

Evanđelje:Lk 9, 51-62

Isus krenu sa svom odlučnošću prema Jeruzalemu. Za tobom ću kamo god ti pošao.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki  

Kad su se navršili dani da bude uznesen, krenu Isus sa svom odlučnošću prema Jeruzalemu. I posla glasnike pred sobom. Oni odoše i uđoše u neko samarijansko selo da mu priprave mjesto. No ondje ga ne primiše jer je bio na putu u Jeruzalem. Kada to vidješe učenici Jakov i Ivan, rekoše: »Gospodine, hoćeš li da kažemo neka oganj siđe s neba i uništi ih?« No on se okrenu i prekori ih. I odoše u drugo selo.

Dok su išli putom, reče mu netko: »Za tobom ću kamo god ti pošao.« Reče mu Isus: »Lisice imaju jazbine, ptice nebeske gnijezda, a Sin Čovječji nema gdje bi glavu naslonio.«

Drugomu nekom reče: »Pođi za mnom!« A on će mu: »Dopusti mi da prije odem i pokopam oca.« Reče mu: »Pusti neka mrtvi pokapaju svoje mrtve, a ti idi i navješćuj kraljevstvo Božje.«

I neki drugi reče: »Za tobom ću, Gospodine, ali dopusti mi da se prije oprostim sa svojim ukućanima.« Reče mu Isus: »Nitko tko stavi ruku na plug pa se obazire natrag nije prikladan za kraljevstvo Božje.«

Riječ Gospodnja.

 

 

Duhovna misao

Isus nas i danas zove: „Pođi za mnom!“ 

Draga braćo i sestre!

Danas na poseban način želimo proslaviti 41. godišnjicu Gospina ukazanja u Međugorju. Gospa je na početku svoga ukazanja rekla vidjelici Mirjani: „Idi ulicama grada i broji one koji slave Boga i one koji ga vrijeđaju. Bog to više ne može podnijeti.“

Mi bismo ovu poruku mogli izreći: Idi od obitelji do obitelji u našoj Misiji i broji one obiteljikoje slave Boga, kojje mole, koje kršćanski žive i broji one obitelji koje vrijeđaju Boga, više ne mole, ne idu na svetu misu, žive kao da nikada nisu čuli za Krista.

Ostaje pitanje: Gdje se ti nalaziš?

 

Pođi za mnom!

Današnja biblijska čitanja ove nedjelje pružaju nam priliku ponovno se vratiti temi Kristova poziva: „Pođi za mnom!“ Naime, onaj koji ima sreće upoznati nekog mladića ili djevojku koji su se odlučili poći za Isusom, ostaviti obitelj u kojoj su rođeni, ostaviti studij ili posao - kako bi se posvetili Bogu, zna dobro o čemu je riječ, jer ima pred sobom živi primjer osobe koja se odazvala na Božji poziv. Te osobe većinom zrače jednim od najljepših mogućih doživljaja i iskustava koje netko može imati u Crkvi; to je doživljaj gledanja i dodira živoga Isusa Krista, doživljaj Isusova djelovanja u njihovu , životu osoba posvećenih Bogu. Te osobe nam daju iskusiti da je Bog i danas živ i prisutan, da Bog nije neko apstraktno biće u zraku, već da je On živa i bliska Osoba, koja nas ljubi i traži od nas da je ljubimo.

 

Što znači slijediti Krista

Nasljedovanje, odnosno slijediti Isusa ne znači biti pratitelj, zaputiti se s njime na neko zabavno putovanje, gdje će čovjek biti svjedokom čudesa, znamenja, velikih mnoštava ljudi. Nasljedovati Isusa znači imati uvijek Boga na prvome mjestu u životu, a to znači redovito pohađati nedjeljnu svetu misu, svaki dan u obitelji moliti, čitati Sv. pismo i primati svete sakramente, napose ispovijed i euharistiju. Ne ravnati se po „duhu ovoga svijeta“, nego početi razmišljati u duhu Božjem, ravnati se po Božjim zapovijedima. Slijediti Krista znači svaki dan prihvaćati i s ljubavlju vršiti volju Božju. Upoznati i prihvatiti da volja Božja nije primarno u tome da nas oslobodi od patnje, bolesti i raznih križeva, nego da Duh Sveti nas želi najprije suobličiti Kristu patniku, kako bi nas onda mogao proslaviti s Kristom pobjednikom.

 

Božja ljubav je rdikalna

Evanđelist Luka nam predstavlja Isusa koji na putu za Jeruzalem susreće neke ljude, vjerojatno mlađe osobe, koje obećavaju da će ga slijediti kamogod On pošao. On se prema njima pokazuje vrlo zahtjevan, upozoravajući ih da "Sin Čovječji – to jest on, Mesija – nema gdje bi glavu naslonio", što znači da nema trajno boravište i da se onaj koji odluči raditi s njim na Božjoj njivi ne može vratiti natrag (usp. Lk 9, 57-58.61-62).

Drugom nekom sam Krist pak kaže: "Pođi za mnom", tražeći od njega da odrješito prekine obiteljske veze. A on će mu: »Dopusti mi da prije odem i pokopam oca.« Reče mu: »Pusti neka mrtvi pokapaju svoje mrtve, a ti idi i navješćuj kraljevstvo Božje.« (usp. Lk 9, 59-60).

I neki drugi reče: »Za tobom ću, Gospodine, ali dopusti mi da se prije oprostim sa svojim ukućanima.« Reče mu Isus: »Nitko tko stavi ruku na plug pa se obazire natrag nije prikladan za kraljevstvo Božje.«

Ti se zahtjevi mogu činiti previše teškima, ali u stvarnosti izražavaju novost i apsolutni prioritet Kraljevstva Božjega koje se uprisutnjuje i ostvaruje u samoj osobi Isusa Krista. U konačnici, riječ je o radikalnosti koja se duguje Božjoj ljubavi, kojoj Isus prvi iskazuje posluh, poslušnost.

 

Život po Duhu Svetom

Onaj koji se odriče svega, čak i samoga sebe, da slijedi Isusa, ulazi u novu dimenziju slobode, koju sveti Pavao naziva "život po Duhu" (usp. Gal 5, 16).

 

Najteže su duhovne bolesti

Naajteže su duhovne bolesti i najteže ih je upoznati kod sebe. Duhovne bolesti zamračuju dušu, zamračuju put do Boga. Zatvaraju put do Božje ljubavi, ljepote i dobrote. Istaknimo OHOLOST: ona se uzdiše iznad Boga i iznad drugoga. To je najteža bolest. Nutarnja sljepoća. Iz ljudskog srca izlazi svako zlo.

Duhovne bolesti su nabrojane u Sedam glavnih ili smrtnih grijeha: oholost, škrtost, bludnost, zavist, neumjerenost u jelu i piću, srditost i lijenost. Tko o tome razmišlja?

 

Ima lijeka

Ima li za njih liječnika i lijeka? Ima. Svećenik koji je od Boga primio dar da u ime Božje oprašta grijehe. Znači: Ispovijed.

 

Naučimo živjeti po Duhu Svetom!

„Hoću reći: po Duhu živite pa nećete ugađati požudi tijela! Jer tijelo žudi protiv Duha, a Duh protiv tijela. Doista, to se jedno drugomu protivi da ne činite što hoćete. Ali ako vas Duh vodi, niste pod Zakonom.

A očita su djela tijela. To su: bludnost, nečistoća, razvratnost, idolopoklonstvo, vračanje, neprijateljstva, svađa, ljubomor, srdžbe, spletkarenja, razdori, strančarenja, zavisti, pijančevanja, pijanke i tome slično. Unaprijed vam kažem, kao što vam već rekoh: koji takvo što čine, kraljevstva Božjega neće baštiniti.

Plodovi su pak Duha Svetoga: ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost. Protiv tih nema zakona.

Ako živimo po Duhu, po Duhu se i ravnajmo! Ne hlepimo (žudimo) za taštom (ispraznom)  slavom! Ne izazivajmo jedni druge, ne zavidimo jedni drugima!“ (Gal 5, 16 – 26).

 

"Za slobodu nas Krist oslobodi!"

"Za slobodu nas Krist oslobodi!", piše apostol i objašnjava da se taj novi oblik slobode koju nam je Krist stekao sastoji u tome da "služimo jedni drugima" (Gal 5, 1.13). Sloboda i ljubav se podudaraju, slažu i hrane jedno drugo! Nasuprot tome, kada se živi i sluša vlastiti egoizam upada se u suparništva i sukobe, odnosno u pakao međuljudskih odnosa.

 

Gospodine, Ti si moje jedino dobro

Dragi vjernici, već se bliži kraju mjesec lipanj, kojeg karakterizira pobožnost Presvetom Isusovom Srcu. Upravo smo na svetkovinu Presvetog Srca razmišljali o otajstvu božansko-ljudskog srca Gospodina Isusa, kako bismo se napajali na samom izvoru Božje ljubavi. Onaj tko upire pogled na to probodeno Srce uvijek otvoreno za našu ljubav, osjeća istinu ovog zaziva: "Ti si, Gospodine, moje jedino dobro" (resp. Psalam) i spreman je ostaviti sve da slijedi Gospodina.

O Marijo, koja si bez pridržaja odgovorila na Božji poziv, moli za nas!