13. nedjelja kroz godinu, 28.6.2020.

Prvo čitanje: 2Kr 4, 8-11.14-16a

Svet je onaj čovjek Božji, neka ostane kod nas.

Čitanje Druge knjige o Kraljevima

Jednoga je dana Elizej prolazio kroz Šunam. A živjela ondje ugledna žena i ona ga pozva k stolu. Odonda, kad god prolazaše onuda, uvratio bi se k njoj na jelo. Ona reče svome mužu: »Evo, znam i vidim da je svet onaj čovjek Božji što prolazi ovuda. Načinimo mu sobicu na krovu, stavimo mu ondje postelju, stol, stolicu i svjetiljku: kad dođe k nama, povući će se onamo.«

Jednoga dana dođe on onamo, povuče se u gornju sobu i počinu ondje. Onda upita svoga slugu: »Dakle, što da učinimo za nju?« A on reče: »Eto, nema sina, a muž joj je vremešan.« A on reče: »Pozovi je!« Pozva je, a ona stade kod ulaza. »Dogodine u ovo doba«, reče joj, »zagrlit ćeš sina u naručju.«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam: Ps 89, 2-3.16-19

Pripjev: O ljubavi Gospodnjoj pjevat ću dovijeka.

O ljubavi Gospodnjoj pjevat ću dovijeka,
od pokoljenja do pokoljenja
usta će moja obznanjivati tvoju vjernost.
Ti reče: »Zavijeke je sazdana ljubav moja!«
U nebu utemelji vjernost svoju.

Blago narodu vičnu svetom klicanju,
on hodi u sjaju lica tvojega, Gospodine,
u tvom se imenu raduje svagda
i tvojom se pravdom ponosi.

Jer ti si ures moći njegove,
po tvojoj milosti raste snaga naša.
Jer Gospodin je štit naš,
Svetac Izraelov kralj je naš.

 

Drugo čitanje: Rim 6, 3-4.8-11

 Krštenjem smo zajedno s njime ukopani, hodimo u novosti života.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo! Koji smo god kršteni u Krista Isusa, u smrt smo njegovu kršteni. Krštenjem smo dakle zajedno s njime ukopani u smrt da kao što Krist slavom Očevom bî uskrišen od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života.

Pa ako umrijesmo s Kristom, vjerujemo da ćemo i živjeti zajedno s njime. Znamo doista: Krist, uskrišen od mrtvih, više ne umire, smrt njime više ne gospoduje. Što umrije, umrije grijehu jednom zauvijek; a što živi, živi Bogu. Tako i vi: smatrajte sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu!

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje: Mt 10, 37-42

Tko ne uzme križa, nije mene dostojan. Tko vas prima, mene prima.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim apostolima: »Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Tko nađe život svoj, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga.

Tko vas prima, mene prima; a tko prima mene, prima onoga koji je mene poslao. Tko prima proroka jer je prorok, primit će plaću proročku; tko prima pravednika jer je pravednik, primit će plaću pravedničku. Tko napoji jednoga od ovih najmanjih samo čašom hladne vode zato što je moj učenik, zaista, kažem vam, neće mu propasti plaća.«

Riječ Gospodnja.

 

Duhovna misao za nedjeljna čitanja

Za svakoga vjernika bitno je rasti u ljubavi i spoznaji Isusa Krista!

Draga braćo i sestre!

Kršćanstvo zna za ljudsku potrebu za ispunjenim životom i srećom, a ujedno poznaje ljudsku krhkost, slabost. Krćani vjeruju Bogu koji je na sebe uzeo ljudske slabosti i ponio ih na križ. Isus sam nije nikome obećavao iluzije. Majci Zebedejevih sinova, Ivana i Jakova, koja traži za njih da mu sjednu jedan s desne strane i drugi s lijeve strane, Isus odgovara: „Sin Čovječji nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge“ (Mk 10,45). Uskrsli Isus je upravo na križu pokazao što je istinski ispunjeni život, što je istinska ljubav koja ujedno postaje dar i Bogu i čovjeku, što je ljubav koja svemu odoljeva, svakoga čovjeka ljubi do kraja - do križa i koja nikada ne prolazi i neće proći.

Ljubav je poput pšeničnog zrna

U današnjem evanđelju Isus potiče svoje učenike, također svakoga od nas, da svakoga dana uzimamo svoj križ i slijedimo Njega na putu potpune ljubavi prema Bogu i bližnjemu (čovjeku): „Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Tko nađe život svoj, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga“ (Mt 10, 38-39). To je logika pšeničnog zrna koje umire da donese život (usp. Iv 12, 24). Isus je „pšenično zrno“ koje je došlo od Boga, božansko pšenično zrno, koje pada na zemlju, koje se daje lomiti, raspuknuti u smrti i, upravo posredstvom toga, otvara se i može tako dati plod po čitavom svijetu“ (Benedikt XVI).

Mnoge je kršćane prevario „idol ljubavi“

Danas opažamo da smo i mi kršćani podložni „idolatriji“, idolima ljubavi, lažnim bogovima, koji se ne mogu ni definirati - niti razumjeti. Naša se ljubav pretvara u idola u trenutku kada leđa okrenemo živom Bogu.

Mnogi surogati su prevladali u kršćanskim životima i obiteljima. Uzmimo za primjer nedjeljni obiteljski svečani objed, koji je zamijenio odlazak te iste obitelji na „dosadnu svetu misu“. Članovi takvih obitelji misle kako se vole, razumiju, kako su moderni. Sve je podrđeno vanjskom sjaju. Ne prođe mnogo vremena ta ista obitelj upadne u ponor mržnje, ogovaranja, očaja, posvađanosti.

Pitam jednoga vjernika, gdje si, nema te na misi! On se smije i priča mi kako je sinoć bio na rođendanu kod prijatelja i ovim riječima mi kaže: To je isto kao da sam bio na misi. Bilo nam je baš lijepo. Opuštena atmosfera, dobro jelo i piće. Ne govori li nam sve to, kada vjera slabi, to se čovjek sve više hvata „idola ljubavi“ i lažnih bogova.

Oholost

„Nitko nikome ne može natovariti toliko muke na vrat koliko čovjek može samome sebi natovariti muke“(kaže Meša Selimović).

Olako upadnemo u oholost. Oholost je opet jedne vrste mržnja prema samome sebi. Oholica je čovjek koji živi u iluziji, (u zraku), koji se izdiže nad druge ljude, koji misli da smije učiniti sve što mu se prohtije. Oholost udaljuje čovjeka od Boga, a poniznost ga čini prikladnim da primi Božje darove.

Kriva mišljenja u glavi

Ono što je najgore ili što stvar čini još gorom jest činjenica da je većini ljudi mozak toliko ISPRAN da ne shvaćaju koliko su nesretni (kao drogeraš)! Drogeraš je najsretniji kada dođe do droge. On ne razmišlja o svojoj navezanosti na drogu. On razmišlja samo kako doći do droge. Tako današnji čovjek ne vidi koliko je navezan bilo na osobe (na oca, majku, djecu, ženu, muža) - bilo na stvari (moram imati takvu i takvu kuću, automobil, natel...) Navezan je na tuđe mišljenje i šta će o njemu drugi reći i militi. Ovisnost je jaka! Mišljenje - bit ću sretan ako uspijem promjeniti situaciju oko sebe!

Promijeni sebe i svoje mišljenje

Možeš sve oko sebe promijeniti, ali se tvoja situacija neće poboljšati. Sve da uspiješ promijeniti čitav svijet, nemoj se zavaravati da će te to učiniti sretnim. Ono što te čini sretnim ili nesretnim nije svijet ni ljudi oko tebe, već „tvoja glava“ i sve što si strpao u svoju glavu. Tvoje krivo mišljenje!

Razmišljaj koju minutu

Mnogi pokušavaju izliječiti svoju ćelavost, razviti privlačno tijelo, mijenjati prebivalište i posao, zajednicu (iz jednog braka u drugi), misleći da će biti sretni. I opet ništa! Sve po starome. I što je još gore: čovjek u sebi duboko zna da je to istina, a i dalje  tako radi. To su ta kriva mišljenja koja je društvo nametnulo i koja su najveća zapreka na putu do sreće. Čovjek posjeduje sve što mu je potrebno za sreću, ali on to ne vidi. Ne vjeruje! Razmišljaj o tome koju minutu! Jedan od razloga zbog kojeg si nesretan je to što ne vidiš ono što imaš, već stalno gledaš i misliš na ono što nemaš!

Bit ću sretan  ako se ispune sve moje želje!

Bit ću sretan ako se ispune sve moje želje! - Nije istina! Upravo te želje i tvoje  navezanosti na njih - stvaraju u tebi napetost, strah, živčanost, nesigurnost. Zato - već danas napravi popis svojih želja i svakoj reci: „Duboko u svom srcu znam da čak ni onda kada sve to postignem - NEĆU POSTIĆI SREĆU“. Ispunjenje bilo koje želje može ti u najboljem slučaju donijeti za trenutak neko zadovoljstvo i uzbuđenje. Takve trenutke nemoj zvati sreća, život  i ljubav! To je laž! Što je onda ljubav i sreća?

Odreci se samoga sebe!

Odricanje je ljubav i sreća! Ti se bojiš IZGUBITI, nažalost - možda JEDINI SVIJET KOJI POZNAJEŠ: a to je svijet želja, navezanosti na osobe i stvari, strahova, napetosti, briga, krivnji, trenutačni bljesak zadovoljstva i ushićenja...

Odreci se „takve glave“i takvih krivih mišljenja; odreci se tog jedinog svijeta: svijeta strahova, tjeskoba, briga, napetosti = čitaj jednako SAMOG SEBE!  Vidiš li da te sve to samo ranjava i čini frustriranom, nezadovoljnom i nesretnom osobom... Na kraju, riječ je o odricanju od svega što te ranjava i što te može povrijediti.

Ljubav je odricanje od svega toga da bi se odrečenog moglo JOŠ VIŠE ljubiti - i oca i majku i braću i sestre i ono što imaš i što jesi (samoga sebe). Razumiješ li sada? Sveti Pavao kaže: „NE ŽIVIM VIŠE JA, U MENI ŽIVI KRSIT!“

Prihvati sebe!

Iz ljubavi prema Bogu nauči prihvaćati sebe svaki dan i prihvaćati svakodnevno svoje križeve, koje ti Bog dopusti i pripusti, te svoju patnju pridruži Kristovoj muci za svoje spasenje i za spasenje svijeta. Najveća milost i dar koji možemo primiti je u tome da se svaki dan prihvaća i s ljubavlju vrši volja Božja. Upoznati i prihvatiti da volja Božja nije primarno u tome da nas oslobodi od patnje, bolesti i raznih križeva, nego da Duh Sveti nas najprije suobliči Kristu patniku, kako bi nas onda mogao proslaviti s Kristom pobjednikom.

- Za svakoga vjernika bitno je rasti u ljubavi i spoznaji Isusa Krista!

 

Obavijesti:

Sveti Petar i Pavao

- Ponedjeljak, 29. 06. 2020. svetkovina svetog Petra i Pavla, apostoli, krunica u 19.30 sati i misa u 20.00 sati

Prvi petak

- U petak, 03. 07. 2020. je Prvi petak i pobožnost prvih petaka s početkom u 19.00 sati (ispovijed, krunica i misa) u Baselu.

- Mise u nedjelju, 05. 07. 2020.

Basel, u 8.00 sati

Basel, u 9.30 sati

Basel, u 11.00 sati

Liestal, u 13.00 sati

Prijavnice za Prvu pričest

Prijavite djecu koja na jesen upisuju 3. razred za Prvu pričest 2021. godine. Prijavnice imate u crkvi ili nazovite svećenika.