14. nedjelja kroz crkvenu godinu A – 09. 07. 2023.

Misa je danas samo u Baselu u 11.00 sati

Misna čitanja

 

Prvo čitanje: Zah 9, 9-10

Tvoj kralj se evo tebi vraća ponizan.

Čitanje Knjige proroka Zaharije

Ovo govori Gospodin: »Klikni iz sveg grla, Kćeri sionska! Viči od radosti, Kćeri jeruzalemska! Tvoj kralj se evo tebi vraća: pravičan je i pobjedonosan, krotak jaše na magarcu, na magaretu, mladetu magaričinu. On će istrijebit kola iz Efrajima i konje iz Jeruzalema, on će istrijebit luk ubojni, on će navijestit mir narodima. Vlast će mu se proširit od mora do mora i od Rijeke do rubova zemlje.«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam: Ps 145

Pripjev: Blagoslivljat ću ime tvoje dovijeka, Bože, kralju moj.
https://youtu.be/QuO7krFAWCw

Slavit ću te, o Bože, kralju moj,
ime ću tvoje blagoslivljat uvijek i dovijeka.
Svaki ću dan tebe slaviti,
ime ću tvoje hvaliti uvijek i dovijeka.

Milostiv je i milosrdan Gospodin,
spor na srdžbu, bogat dobrotom.
Gospodin je dobar svima,
milosrdan svim djelima svojim.

Nek te slave, Gospodine, sva djela tvoja
i tvoji sveti nek te blagoslivlju!
Neka kazuju slavu tvoga kraljevstva,
neka o sili tvojoj govore.

Vjeran je Gospodin u svim riječima svojim
i svet u svim svojim djelima.
Gospodin podupire sve koji posrću
i pognute on uspravlja.

 

Drugo čitanje: Rim 8, 9.11-13

Ako Duhom usmrćujete tjelesna djela, živjet ćete.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo! Vi niste u tijelu, nego u Duhu, ako Duh Božji prebiva u vama. A nema li tko Duha Kristova, taj nije njegov. Ako li Duh onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, onaj koji uskrisi Krista od mrtvih oživjet će i smrtna tijela vaša po Duhu svome koji prebiva u vama. Dakle, braćo, dužnici smo, ali ne tijelu da po tijelu živimo! Jer ako po tijelu živite, umrijeti vam je, ako li pak Duhom usmrćujete tjelesna djela, živjet ćete.

Riječ Gospodnja.

 

 

Pjesma prije Evanđelja: Mk 1,15

Približilo se kraljevstvo Božje: Obratite se i vjerujte evanđelju!

 

 

Evanđelje: Mt 11, 25-30

Krotka sam i ponizna srca.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme reče Isus: »Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se tebi svidjelo. Sve je meni predao Otac moj i nitko ne pozna Sina doli Otac niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti. Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako.«

Riječ Gospodnja.

 

      

Duhovna misao

 

Kristov se samilosni pogled proteže i spušta na sve ljude do dana današnjega

 

Kršćanin ne može ništa smatrati važnijim od ljubavi Kristove

 

Draga braćo i sestre!

Danas u Evanđelju Isus nam ponavlja one riječi koje poznajemo dobro, ali koje nas uvijek nanovo dodirnu i ganu: „Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim" (Mt 11, 28-30). Kada je Isus prolazio putovima Galileje naviještajući Božje kraljevstvo i ozdravljajući mnoge bolesnike, osjetio je koliko je mnoštvo ljudi koji su ga slušali bilo umorno i iscrpljeno, prepušteno samo sebi. Izgledali si poput ovaca bez pastira (usp. Mt 9, 35-36). Kristov samilosni pogled spušta se na njih. Taj se Isusov pogled proteže sve do danas, sve do našega vremena i svijeta. I danas se Isusov samilosni pogled spušta na najsiromašnije zemlje pogođene teškim životnim uvjetima, neimaštinom, bolešću, bijedom; ali i na najbogatije zemlje u kojima je sve više nezadovoljnih i muškaraca i žena, štoviše, koji boluju od potištenosti, osamljenosti... Sjetimo se potom mnogobrojnih prognanika i izbjeglica sa svih strana, i svih onih koji emigriraju izlažući opasnosti vlastiti život. Kristov se pogled spušta na sve te ljude i On ih zove: "Dođite k meni, svi…".

Poslušajte pjesmu: DOĐITE K MENI - https://youtu.be/M3XFbJWf7rU

 

Što su SPOKOJ i JARAM?

Isus obećava dati svima "spokoj",(Spokoj je stanje duševne smirenosti, staloženosti, i označava sposobnost - pogotovo u teškim situacijama - održati smirenost ili nepristran stav. Spokoj je suprotnost od tjeskobe, uznemirenosti, nervoze, stresa.) ...ali Isus postavlja jedan uvjet:"Uzmite jaram moj na sebe, (Jaram je drvena naprava koja se stavljala volovima oko vrata kod oranja i vuče kola. Jaram, breme (tj. teret) stavljaju nam često puta drugi, a još češće mi sami sebi stavljamo jaram oko vrata i vučemo ga kao što su: imidž ili prestiž - lažna slika o sebi, o svom izgledu kao što su danas estetske operacije, želja za moći, novcem, imanjem ili posjedovanjem, prisutnost na društvenim mrežama, TikTok, YouTube, često puta možda i pornografija, shvaćanje sreće i uspjeha kao neograničenog gomilanja užitaka) učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca».

 

Kakav je to onda Isusov jaram, koji nas oslobađa i čini radosnima?

Što je taj jaram, koji rasterećuje namjesto da opterećuje, oslobađa namjesto da pritišće? To je Kristova ljubav i Kristov zakon ljubavi, Njegova zapovijed ljubavi, koju je ostavio svojim učenicima: «Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas tako i vi ljubite jedni druge» (usp. Iv 13, 34; 15, 12).

To je poziv da se otvorimo Božjoj ljubavi dajući se njome voditi. Ovo je poziv da stavimo svoja srca u međusobno služenje jedni drugima. Tek kada naša srca  i naša ljubav prođu kroz Presveto Srce Isusovo, naša srca zadobivaju svu svoju i ljudsku i božansku snagu. Božja ljubav olakšava teret, ublažava boli i jamči radosnu borbu.

Izmoli Zlatnu krunicu ili Krunicu Srcu Isusovu:https://youtu.be/i218bOcAcX4

 

Ništa smatrati važnijim od ljubavi Kristove

Kršćani koji nemaju Kristove ljubavi, ništa im neće korstiti ni vjera, ni znanje o vjeri, niti dobra djela, niti žrtve i patnje… Tko prihvaća iznutra Božju ljubav, toga Božja ljubav oblikuje i spašava. Pomaže nam da postanemo osjetljiviji na trpljenje i na potrebe drugih. Pretvara nas u vrelo ljubavi za druge, vrelo ljubavi iz kojega teku 'rijeke žive vode' (Iv 7, 38). Iskustvo Božje ljubavi čuva nas od rizika da se oslanjamo na same sebe. Punina Božje ljubavi je postala i ostala vidljiva na Križu, a u misnom slavlju postala i ostala nazočna. Onaj tko ima iskustvo Božje ljubavi i koliko ga Bog ljubi i da je prvi njega Bog ljubio - on ne može ne odgovoriti na Božju ljubav. Takvo otvaranje Božjoj volji, ipak se ima obnavljati svakoga trenutka: ''Ljubav nikad nije 'gotova' i potpuna''.

 

Ljubav Kristova je pravi lijek ranama čovjekovim

Kršćanstvo nije religija straha, već povjerenja i ljubavi prema Bogu Ocu koji je nas prvi ljubio i koji nas i danas ljubi. Ljubav Kristova je pravi lijek čovjekovim ranama, kako materijalnim, kao što su glad i nepravde, tako i duhovnim. Bratska ljubav ima izvor u Božjoj ljubavi. Dobro znamo da ljubav prema Bogu je neodjeljiva od ljubavi i služenja drugima. To su dvije nerazdvojne zapovijedi ljubavi. Tako znamo da se kršćanin vjernik - kada uđe u dublji odnos s Bogom - ne može zadovoljiti time da živi osrednje i površnom religioznošću. Za njega vrijedi pravilo: ‘Ništa smatrati važnijim od ljubavi Kristove.’ Kristova ljubav je postala prava mjera ljubavi bilo prema ocu i majci, mužu i ženi, sinu i kćeri, bratu i sestri,susjedu i bližnjemu… Kristova ljubav je ujedno i najveća potreba i ovoga našega doba. Kako bi bilo lijepo i dobro da su svi kršćani usidrili svoj život u čvrste duhovne temelje Kristove ljubavi koje nikakav grijeh ne može razoriti.

Poslušajte: Rijeke žive vode potecite - https://youtu.be/AxB8Fq2-8Rk

 

Najuzvišeniji i najsavršeniji uzor svetosti je Blažena Djevica Marija, koja je živjela u trajnom i dubokom zajedništvu s Kristom. Zazivamo njezin zagovor da nam pomogne "naučiti" od Isusa odlučno svaki dan uzeti na sebe njegov jaram i breme Božje ljubavi i tako ljubiti Boga i čovjeka. Amen.

 

Svete mise preko ljeta 2023 godine

Pratite misijsku web-stranicu:hkm-basel.ch

 

Raspored misa:

Nedjelja, 09. 07. 2023. - Basel, u  11.00 sati

Nedjelja, 16. 07. 2023. - Basel, u  11.00 sati

Nedjelja, 23. 07. 2023. - Basel, u  11.00 sati

Nedjelja, 30. 07. 2023. - Basel, u  11.00 sati

Nedjelja, 06. 08. 2023. - neće biti mise

Mise će predvoditi svećenik don Alen Palatinuš, a ovo je njegov broj u slučaju potrebe: njegov osobni natel: 00381 61 630 39 55 (najbolje zvati na WhatsApp).

Redovite mise na oba mjesta bit će ponovno u nedjelju, 13. 08. 2023. u Baselu u 11.00 sati i u Liestalu u 13.00 sati, a u Juri u subotu, 19. 08. 2023. godine u 16.30 sati.