Nedjeljna čitanja - 12. nedjelja kroz godinu A - 21. 06. 2020.

Prvo čitanje: Jr 20, 10-13

On izbavi dušu sirote iz ruku zlikovaca.

Čitanje Knjige proroka Jeremije

Reče Jeremija: Čuh klevete mnogih: »Užas odasvud! Prijavite! Mi ćemo ga prijaviti.« Svi koji mi bijahu prijatelji čekahu moj pad. »Možda ga zavedemo, pa ćemo njim ovladati i njemu se osvetiti!« Sa mnom je Gospodin kao snažan junak! Zato će progonitelji moji posrnuti i neće nadvladati, postidjet će se veoma jer neće uspjeti, vječna se sramota neće zaboraviti. Gospodine nad vojskama, koji proničeš pravednika i vidiš mu bubrege i srce, daj da vidim kako im se osvećuješ, jer tebi povjerih parnicu svoju. Pjevajte Gospodinu, hvalite Gospodina jer on izbavi dušu sirote iz ruku zlikovaca.
Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam: Ps 69,8-10.14.17.33-35

Pripjev: Po velikoj dobroti svojoj usliši me, Gospodine!

Jer zbog tebe podnesoh pogrdu
i stid mi pokri lice.
Tuđinac postadoh braći
i stranac djeci majke svoje.
Jer me izjela revnost za dom tvoj
i poruge onih koji se rugaju tebi padoše na me.

No tebi se molim, Gospodine,
u vrijeme milosti, Bože;
po velikoj dobroti svojoj ti me usliši,
po svojoj vjernoj pomoći!
Usliši me, Gospodine,
jer je dobrostiva milost tvoja,
po velikom milosrđu obazri se na me!

Gledajte, ubogi, i radujte se,
nek vam oživi srce, svima koji Boga tražite.
Jer siromahe Gospodin čuje,
on ne prezire sužanja svojih.
Neka ga hvale nebesa i zemlja,
mora i sve što se u njima miče.

 

Drugo čitanje: Rim 5,12-15

S darom nije kao s grijehom.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo! Kao što po jednom čovjeku uđe u svijet grijeh i po grijehu smrt, i time što svi sagriješiše, na sve ljude prijeđe smrt… Doista, do Zakona bilo je grijeha u svijetu, ali se grijeh ne ubraja kad nema zakona. Da, ali smrt je od Adama do Mojsija doista kraljevala i nad onima koji ne sagriješiše prekršajem sličnim kao Adam, koji je pralik Onoga koji ima doći.
Ali s darom nije kao s grijehom. Jer ako su grijehom jednoga mnogi umrli, mnogo se obilatije na sve razlila milost Božja, milost darovana u jednom čovjeku, Isusu Kristu.
Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje: Mt 10,26-33

Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo!

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim apostolima: »Ne bojte se ljudi. Ta ništa nije skriveno što se neće otkriti ni tajno što se neće doznati. Što vam govorim u tami, recite na svjetlu; i što na uho čujete, propovijedajte na krovovima. Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, ali duše ne mogu ubiti. Bojte se više onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu.

Ne prodaju li se dva vrapca za novčić? Pa ipak ni jedan od njih ne pada na zemlju bez Oca vašega. A vama su i vlasi na glavi sve izbrojene. Ne bojte se dakle! Vrijedniji ste nego mnogo vrabaca. Tko god se, dakle, prizna mojim pred ljudima, priznat ću se i ja njegovim pred Ocem, koji je na nebesima. A tko se odreče mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred svojim Ocem, koji je na nebesima.«
Riječ Gospodnja.

 

Duhovna misao za nedjeljna čitanja

Kršćanin se treba bojati samo jednoga: da ne bude loš kršćanin ili slab vjernik!

Draga braćo i sestre!

Poslušajte prvo pjesmu: Odlučio sam slijediti Krista: https://www.youtube.com/watch?v=XCl5qx36Svs

Najmudrija stvar koju ste ikada mogli učiniti jest da ste svoje povjerenje stavili u Isusa Krista. Nema važnije odluke od te. Upravo vaša odluka: Imate li povjerenja u Krista ili nemate, odredit će vaš i svagdanji život, ali i vašu vječnu sudbinu. Najbolje je odlučiti se danas „dok je još danas“ za Krista (usp. 2. Kor 6, 2); jer ne znamo što može sutra donijeti“ (Izreke 27,1). Ako povjerenje stavimo u Krista danas, nećemo se imati čega bojati sutra, niti kada se On vrati.

Ne bojte se! - POVJEROVATI!

U evanđelju ove nedjelje nalazimo upravo Isusov poziv: „NE BOJTE SE“! - POVJEROVATI! U ono vrijeme: Reče Isus svojim apostolima: »Ne bojte se ljudi. Ta ništa nije skriveno što se neće otkriti ni tajno što se neće doznati. Što vam govorim u tami, recite na svjetlu; i što na uho čujete, propovijedajte na krovovima. Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, ali duše ne mogu ubiti. Bojte se više onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu.“ U odnosu na ove Isusove riječi, piše Ivan Apostol: „Straha u ljubavi nema, nego savršena ljubav izgoni strah, jer strah je muka i tko se boji, nije savršen u ljubavi“ (1 Iv 4,18).

Koga se bojite? Sve će se DOZNATI!

Isus nam jasno kaže da se ne trebamo bojati ljudi. Sve što ljudi rade i govore - ništa neće ostati sakriveno:„Ta ništa nije skriveno što se neće otkriti ni tajno što se neće doznati.“ Sve će se doznati! Ostaje pitanje zašto se mi kršćani bojimo šta će tko o nama reći i misliti? Zašto se toliko bojimo ljudi?
Ono čega se kršćani trebaju bojati jest GRIJEH. Treba se bojati neposlušnosti Bogu i njegovim zapovijedima. Grijeh i neposlušnost Bogu „ubijaju i vode u pakao i tijelo i dušu, a ne mišljenje ljudi.
Bog nam nije dao Duha bojažljivosti, nego Duha snage, ljubavi i razbora.

Sveti Pavao piše: „Jer nije nam Bog dao duha bojažljivosti, nego snage, ljubavi i razbora.Ne stidi se stoga svjedočanstva za Gospodina našega, ni mene, sužnja njegova. Nego zlopati se zajedno sa mnom za evanđelje, po snazi Boga, koji nas je spasio i pozvao pozivom svetim - ne po našim djelima, nego po svojem naumu i milosti koja nam je dana u Kristu Isusu prije vremenâ vjekovječnih, a očitovana je sada pojavkom Spasitelja našega Krista Isusa, koji obeskrijepi smrt i učini da zasja život i neraspadljivost - po evanđelju za koje sam ja postavljen propovjednikom, apostolom i učiteljem“ (2 Tim 1,7-11).
- Kršćani se ne bi trebali bojati ničega i nikoga! Kršćanin se treba bojati samo jednoga: da ne bude loš kršćanin ili slabi vjernik. 

Jesu li kršćani sretni ljudi?

Kršćani koji su primili Duha Kristova; Duha snage, ljubavi i razbora, trebali bi biti oduševljeni i sretni kršćani. Jesu li kršćani zbilja sretni i zadovoljni?
Teško je danas susresti zadovoljna i sretna kršćanina, općenito čovjeka.
Teško je susresti čovjeka bez straha! Strah kao da se raširio u dušama ljudi i samo čuješ: ‘Hoću li izgubiti posao?’ ‘Dolazi li kraj mojoj ljubavnoj vezi?’  Hoću li uspjeti platiti režije?’ Što će biti s mojom djecom?’ Što će prijatelji i okolina misliti o meni? Cijelu listu bismo mogli nabrajati. Hoću li oboliti; zašto moram umrijeti; - i uz takva pitanja mnogi upadnu u „ništavilo“  ili nihilizam koji se sve više širi u društvu, što opet dovodi do praznine srca i sve to kada se skupi, zna dovesti osobu (pa i vjernika) do teškoga očaja.

Nepoznati strah

Danas ljudima vlada strah, nepoznati strah. Mnogi ljudi danas vide, primjećuju i intuitivno osjećaju da nešto nije u redu s njima; čak bi znali i reći što nije u redu, ali ne mogu sebi pomoći i ne nalaze „IZLAZA“. Ima izlaza: POVJERENJE U ISUSA KRISTA!

Bog sam nam je svjedok!

Onaj tko ima povjerenja u Isusa Krista ima život, i to život vječni. Vjerujemo li mi to? Ako ne vjerujemo, ne zaboravimo da nam to svjedoči sam Bog, a Bog ne laže - kako piše Ivan Apostol: „Tko vjeruje u Sina Božjega, ima to svjedočanstvo Božje u sebi. Tko ne vjeruje Bogu, učinio ga je lašcem jer nije vjerovao u svjedo-čanstvo kojim je svjedočio Bog za Sina svoga. I ovo je svjedočanstvo: Bog nam je dao život vječni; i taj je život u Sinu njegovu. Tko ima Sina, ima život; tko nema Sina Božjega, nema života (1 Iv 5,10-12).

Što se od kršćanina traži?

Od cijele Crkve, pa tako i od svakoga kršćanina, traži se prije svega POVJERENJE U KRISTA; traži se ZRELOST da svoj život živimo bez predrasuda, bez straha i zatvaranja u sebe i bez nekih spektakularnih očekivanja, nego da iskreno, realno, konkretno, intenzivno živimo s Bogom i istodobno s drugim i drugačijim ljudima.

Ne zaboravimo: Svako vrijeme je povoljno vrijeme za Boga i za Crkvu, jer je Bog, Bog za sva vremena i Crkva treba biti za sva vremena (pa tako i za ovo naše vrijeme za koje mi mislimo da je „teško“). Kršćanin je danas svjedok Kristove ljubavi.

Jesmo li povjerovali Ljubavi?

Mnogi kršćani se pravdaju na „teška vremena“ u kojima žive i rade.Vjerujem da nije krivo vrijeme u kojem živimo i radimo, nego nešto drugo.
Što je onda to nešto drugo?
Odgovor je: NEPOVJERENJE! Nismo dovoljno upoznali Božju ljubav i nismo joj povjerovali
- kako piše Ivan Apostol:„I mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj.Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog u njemu. U ovom je savršenstvo naše uzajamne ljubavi: imamo pouzdanje na Sudnji dan jer kakav je on, takvi smo i mi u ovom svijetu. Straha u ljubavi nema, nego savršena ljubav izgoni strah; jer strah je muka i tko se boji, nije savršen u ljubavi. Mi ljubimo jer on nas prije uzljubi. Rekne li tko: »Ljubim Boga«, a mrzi brata svog, lažac je. Jer tko ne ljubi svoga brata kojega vidi, Boga kojega ne vidi ne može ljubiti. I ovu zapovijed imamo od njega: Tko ljubi Boga, da ljubi i brata svoga. To napisah vama koji vjerujete u ime Sina Božjega da znate da imate život vječni“ (1 Iv 4,16-21). Koja je to radost! Bog je vjernima osigurao ovozemaljski život bez straha. On im je darovao i život ječni već ovdje na zemlji!

Na kraju!

„Tko god se, dakle, prizna mojim pred ljudima, priznat ću se i ja njegovim pred Ocem, koji je na nebesima. A tko se odreče mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred svojim Ocem, koji je na nebesima« - (današnje evanđelje).
Najmudrija stvar koju ste ikada mogli učiniti jest da ste svoje povjerenje stavili u Isusa Krista.
Onaj tko ima povjerenja u Krista, u njemu je savršena ljubav, a savršena ljubav koja je Isus Krist - IZGONI STRAH, jer strah je muka  i tko se boji u njemu se još nije nastanila savršena ljubav - Isus Krist.

 

Raspored misa za ovaj tjedan

- Srijeda, 24. 06. 2020. - krunica u 19.30 i u 20.00 sati misa
Svetkovina Ivana Krstitelja - pogleate:
https://www.youtube.com/watch?v=S-jhdCaz35c

- Četvrtak, 25. 06. 2020. - krunica u 19.30 i u 20.00 sati misa
39. godišnjica Gospina ukazanja u Međugorju
- Došli smo ti Majko draga - poslušajte:
https://www.youtube.com/watch?v=ZV57zCOAsJA

- Subota, 27. 06. 2020. -misa u Juri u 17.00 sati

- Nedjelja, 28. 06. 2020. u Baselu u 8.00 sati

- Nedjelja, 28. 06. 2020. u Baselu u 9.30 sati

- Nedjelja, 28. 06. 2020. u Baselu u 11.00 sati

- Nedjelja, 28. 06. 2020. u Liestalu u 13.00 sati

- Nedjelja, 28. 06. 2020. u Baselu u 18.00 sati