14. nedjelja kroz crkvenu godinu A - 05. 07. 2020.

Prvo čitanje: Zah 9, 9-10

Tvoj kralj se evo tebi vraća ponizan.

Čitanje Knjige proroka Zaharije

Ovo govori Gospodin: »Klikni iz sveg grla, Kćeri sionska! Viči od radosti, Kćeri jeruzalemska! Tvoj kralj se evo tebi vraća: pravičan je i pobjedonosan, krotak jaše na magarcu, na magaretu, mladetu magaričinu. On će istrijebit kola iz Efrajima i konje iz Jeruzalema, on će istrijebit luk ubojni, on će navijestit mir narodima. Vlast će mu se proširit od mora do mora i od Rijeke do rubova zemlje.«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam: Ps 145, 1-2.8-11.13c-14

Pripjev: Blagoslivljat ću ime tvoje dovijeka, Bože, kralju moj.

Slavit ću te, o Bože, kralju moj,
ime ću tvoje blagoslivljat uvijek i dovijeka.
Svaki ću dan tebe slaviti,
ime ću tvoje hvaliti uvijek i dovijeka.

Milostiv je i milosrdan Gospodin,
spor na srdžbu, bogat dobrotom.
Gospodin je dobar svima,
milosrdan svim djelima svojim.

Nek te slave, Gospodine, sva djela tvoja
i tvoji sveti nek te blagoslivlju!
Neka kazuju slavu tvoga kraljevstva,
neka o sili tvojoj govore.

Vjeran je Gospodin u svim riječima svojim
i svet u svim svojim djelima.
Gospodin podupire sve koji posrću
i pognute on uspravlja.

 

Drugo čitanje: Rim 8, 9.11-13

Ako Duhom usmrćujete tjelesna djela, živjet ćete.

 Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo! Vi niste u tijelu, nego u Duhu, ako Duh Božji prebiva u vama. A nema li tko Duha Kristova, taj nije njegov. Ako li Duh onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, onaj koji uskrisi Krista od mrtvih oživjet će i smrtna tijela vaša po Duhu svome koji prebiva u vama. Dakle, braćo, dužnici smo, ali ne tijelu da po tijelu živimo! Jer ako po tijelu živite, umrijeti vam je, ako li pak Duhom usmrćujete tjelesna djela, živjet ćete.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje: Mt 11, 25-30

 Krotka sam i ponizna srca.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme reče Isus: »Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se tebi svidjelo. Sve je meni predao Otac moj i nitko ne pozna Sina doli Otac niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti. Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako.«

Riječ Gospodnja.

Evanđelje na njemačkom - Evangelium Mt 11, 25-30

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus - Ehre sei dir, o Herr

In jener Zeit sprach Jesus: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du das vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen offenbart hast.
Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden; niemand kennt den Sohn, nur der Vater, und niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will.
Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid! Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir; denn ich bin gütig und von Herzen demütig; und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.
- Evangelium unseres Herrn Jesus Christus! - Lob sei dir Christus!

Prije duhovne misli poslušajte duhovnu pjesmu "Dođite k meni": youtu.be/M3XFbJWf7rU

Duhovna misao uz nedjeljna čitanja

Potrebno je trajno i duboko povjerenje i zajedništvo s Isusom Kristom

Draga braćo i sestre!
Bez dubokog i trajnog zajedništva s Kristom kršćanin nema od koga upoznati što je život; nema kome doći, nema se na koga osloniti i „odmoriti“. Kršćaninu je potrebno trajno i duboko zajedništvo s Isusom Kristom.

Važnost molitve „Vjerovanje“

Zato često molimo Vjerovanje. Nije slučajno da se od svih kršćana traži da znaju napamet Vjerovanje. Prvo, Vjerovanje je kratki sažetak cjelokupne vjere Crkve. Kod molitve Vjerovanja trebali bismo svaku riječ u srcu i svome umu duboko posvijestiti, osjetiti i doživjeti i imati je uvijek pred očima. Neprestano ju ponavljati, o njoj razmišljati i kada liježemo i kada ustajemo, kada sjedamo za objed ili polazimo na posao, kako bismo postali duboko svjesni da samo Bog i Božja riječ vodi nas i ne da nam „skrenuti s puta „Života“.

Razumjeti svaku riječ u Vjerovanju je jako bitno. Na taj način stalno smo u odnosu i kontaktu s Bogom Ocem, Sinom i Duhom Svetim, s Majkom Marijom, s vjerom u oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i životom vječnim… Tako se suobličujemo Isusu Kristu, odričemo se grijeha i sve više živimo u Isusu Kristu milseći njegove misli, ljubeći njegovom ljubavlju, idući za Njim.

Dođite k meni svi vi izmoreni i opterećeni!

Može li čovjek smatrati išta drugo vrednije od Krista i Kristove ljubavi? Samilosna Kristova ljubav spustila se s Neba na zemlju, spustila se na sve ljude. Tako danas u Evanđelju Gospodin Isus nam ponavlja one riječi koje poznajemo dobro, ali koje nas uvijek dirnu i ganu: „Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim“ (Mt 11, 28-30). Isus i nas poziva: „Dođite k meni“! Ovo je najveći poziv u povijesti svijeta. To je veliki poziv koji poziva cijeli svijet da dođe k Bogu. To je poziv koji upućuje i tebi i meni sami Bog po Isusu Kristu. On se i danas ponavlja kroz Božju riječ. Osjećaš li čast i privilegij da i tebe Bog poziva k sebi?
Ostaje pitanje: Može li čovjek smatrati išta drugo vrednije od Isusova poziva svakome  od nas: „Dođite k meni!“

I danas se spušta Isusov pogled na pritisnute teškim životom

Kada je Isus prolazio putovima Galileje naviještajući Božje kraljevstvo susretao je mnoštva ljudi, među njima i bolesne i iscrpljene i umorne, prepuštene sami sebi, kao ovce bez pastira (usp. Mt 9, 35-36). Taj se Isusov pogled proteže sve do danas, sve do našega vremena. I danas se spušta Isusov pogled na sve pritisnute teškim životnim uvjetima, kao što su gladni i obespravljeni u najsiromašnijim zemljama, ali također na muškarce i žene u najbogatijim zemljama koji unatoč bogatstvu, boluju od potištenosti, straha, osamljenosti, izgubljenosti...
Sjetimo se potom mnogobrojnih prognanika i izbjeglica, svih onih koji emigriraju izlažući se opasnosti za vlastiti život. Kristov se pogled spušta na sve te ljude i danas i čuje se glas: „Dođite k meni, svi vi izmoreni i opterćeni i ja ću vas odmoriti!“

Učite se od mene!

Isus obećava dati svima mir ili „spokoj“, ali postavlja jedan uvjet: „Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene, jer sam krotka i ponizna srca“ (Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir; denn ich bin gütig und von Herzen demütig; und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele).
Što je taj jaram (Joch), koji rasterećuje, namjesto da opterećuje, koji oslobađa, namjesto da pritišće?
To je Kristov „zakon“ - zakon Kristove ljubavi: „Ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio!“ (usp. Iv 13, 34; 15, 12). Tko dođe k Isusu Kristu, taj može reći: „Upoznao sam ljubav i povjerovao joj!“

Pravi lijek

Naša ljubav ima samo jedan izvor, a to je Božja ljubav. Ljubiti Kristovom ljubavlju svoga brata; ljubiti ga kao što Krist nas ljubi, - to je pravi lijek, lijek čovjekovim ranama, kako materijalnim, tako i duhovnim.

Odreći se sebe!

Da bismo mogli jedni druge ljubiti Kristovom ljubavlju, trebamo se odreći „sebe“, svoje arogancije (napuhanosti), umišljenosti, posebno oholosti, nasilja - kojim želim nad drugim dominirati i osjećati se jači i uspješniji, a ujedno drugoga iskorištavati.

„Zatvoreni prozori“

Bio neki čovjek koji je neprestano bio obuzet crnim mislima. Nije mogao vjerovati u dobrotu, a osobito teško bilo mu je povjerovati u Božju ljubav i dobrotu.

Jednoga dana dok je, pritisnut svojim crnim slutnjama, orao na brežuljcima koji su okruživali njegovo selo, susretne pastira.

Pastir bijaše dobar čovjek vedre naravi. Kad je ugledao čovjekovo namršteno lice, upitao ga je: “Što te toliko muči, prijatelju?”

“Osamljen sam i loše se osjećam.”

“Ja također živim sam, ali nisam tužan.”

„Možda zato što se družiš s Bogom…“

„Pogodio si.“

“Ja se ne družim s Bogom, ne uspijevam povjerovati u njegovu ljubav. Kako on može voljeti baš svakog čovjeka? Kako može mene voljeti?”

“Vidiš li dolje naše selo?” upita pastir. “Vidiš li svaku pojedinu kuću, njezine prozore?”

“Vidim”, reče čovjek. 

“Onda ne moraš očajavati. Sunce je jedno, ali svojim zrakama kroz dan dodirne svaki prozor, pa i onaj najmanji i najskriveniji. Možda si ti tužan zato što imaš zatvorene prozore.”

Poruka:"Braćo i sestre, ne zatvatrajte prozore srca preko ljeta svetoj misi i molitvi, Božjoj dobroti i ljubavi i svemu što vam Bog želi „dodati kroz prozore vašega srca“.

Budimo ponizni poput Marije

Potrebno nam je pravilo poštivanja i i nenasilja! Poštivanja i ljubavi! Bilo u braku; bilo u obitelji; bilo u svijetu; jer jedino ako jedni druge ljubimo i poštivamo smijemo računati na budućnost koja je dostojna čovjeka. Krist i danas poziva: „Dođite, svi vi izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti!“

Neka nam Blažena Djevica Marija pomogne „naučiti“ od Isusa Krista pravu poniznost, odlučno uzeti svoj križi i ići za njim, kako bismo iskusili, doživjeli i živjeli nutarnji mir i tako postali i sami sposobni tješiti i ljubiti braću i sestre koji s mukom žive, rade i teško prolaze kroz život. Amen.

Obavijesti

U nedjelju, 12. 07. 2020. samo su 2 (dvije) mise i to u Baselu za cijelu Misiju:

Basel u 8.00 sati
Basel u 11.00 sati