15. nedjelja kroz crkvenu godinu A – 16. 07. 2023.

Misa je danas u Baselu u 11.15 sati

Misna čitanja

 

       

Prvo čitanje: Iz 55, 10-11 

Dažd zemlju oplodi i ozeleni.

Čitanje Knjige proroka Izaije

Ovo govori Gospodin: »Kao što dažd i snijeg s neba silaze i ne vraćaju se onamo dok se zemlja ne natopi, oplodi i zazeleni da bi dala sjeme sijaču i kruha za jelo, tako i riječ koja iz mojih usta izlazi ne vraća se k meni bez ploda, nego čini ono što sam htio i obistinjuje ono zbog čega je poslah.«

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam: Ps 65, 10-14

Pripjev: Sjeme pade na dobru zemlju i urodi.
https://youtu.be/tZL3ZqX8B9c

Ti, Gospodine, pohodi zemlju
i ti je natopi, obogati nju veoma.
Božja se rijeka vodom napuni,
ti pripravi ljudima žito.

Ovako pripremi zemlju:
brazde joj natopi,
grude joj poravna;
kišom je omekša,
usjeve joj blagoslovi.

Ti okruni godinu dobrotom svojom,
plodnost niče za stopama tvojim.
Pustinjski pašnjaci kaplju od obilja,
brežuljci se pašu radošću.

Livade se kite stadima,
doline se pokrivaju žitom:
svagdje klicanje, pjesma.

 

 

Drugo čitanje: Rim 8, 18-23

Stvorenje sa svom žudnjom iščekuje objavljenje sinova Božjih.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo! Smatram, uistinu: sve patnje sadašnjega vremena nisu ništa prema budućoj slavi koja se ima očitovati u nama. Doista, stvorenje sa svom žudnjom iščekuje ovo objavljenje sinova Božjih: stvorenje je uistinu podvrgnuto ispraznosti – ne po svojoj volji, nego zbog onoga koji ga podvrgnu – ali u nadi. Jer i stvorenje će se osloboditi robovanja pokvarljivosti da sudjeluje u slobodi i slavi djece Božje. Jer znamo: sve stvorenje zajedno uzdiše i muči se u porođajnim bolima sve do sada. Ali ne samo ono! I mi koji imamo prvine Duha, i mi u sebi uzdišemo iščekujući posinstvo, otkupljenje svoga tijela.

Riječ Gospodnja.

 

 

Pjesma prije Evanđelja:

Sjeme je riječ Božja, a sijač Isus Krist; tko god ga nađe, ostat će zauvijek.

 

 

Evanđelje: Mt 13, 1-23

Iziđe sijač sijati.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

Onoga dana Isus iziđe iz kuće i sjede uz more. I nagrnu k njemu silan svijet te je morao ući u lađu: sjede, a sve ono mnoštvo stajaše na obali. I zborio im je mnogo u prispodobama: »Gle, iziđe sijač sijati I dok je sijao, nešto zrnja pade uz put, dođoše ptice i pozobaše ga. Nešto opet pade na kamenito tlo, gdje nemaše dosta zemlje, i odmah izniknu jer nemaše duboke zemlje. A kad sunce ogranu, izgorje i jer nemaše korijena, osuši se. Nešto opet pade u trnje, trnje uzraste i uguši ga. Nešto napokon pade na dobru zemlju i davaše plod: jedno stostruk, drugo šezdesetostruk, treće tridesetostruk. Tko ima uši, neka čuje!«

I pristupe učenici pa ga zapitaju: »Zašto im zboriš u prispodobama?« On im odgovori: »Zato što je vama dano znati otajstva kraljevstva nebeskoga, a njima nije dano. Doista, onomu tko ima dat će se i obilovat će, a onomu tko nema oduzet će se i ono što ima. U prispodobama im zborim zato što gledajući ne vide i slušajući ne čuju i ne razumiju. Tako se ispunja na njima proroštvo Izaijino koje govori: Slušat ćete, slušati - i nećete razumjeti; gledat ćete, gledati - i nećete vidjeti! Jer usalilo se srce naroda ovoga: uši začepiše, oči zatvoriše da očima ne vide, ušima ne čuju, srcem ne razumiju te se ne obrate pa ih izliječim. A blago vašim očima što vide, i ušima što slušaju. Zaista, kažem vam, mnogi su proroci i pravednici željeli vidjeti što vi gledate, ali nisu vidjeli; i čuti što vi slušate, ali nisu čuli.

Vi, dakle, poslušajte prispodobu o sijaču. Svakomu koji sluša Riječ o Kraljevstvu, a ne razumije, dolazi Zli te otima što mu je u srcu posijano. To je onaj uz put zasijan. A zasijani na tlo kamenito - to je onaj koji čuje Riječ i odmah je s radošću prima, ali nema u sebi korijena, nego je nestalan: kad zbog Riječi nastane nevolja ili progonstvo, odmah se pokoleba. Zasijani u trnje - to je onaj koji sluša Riječ, ali briga vremenita i zavodljivost bogatstva uguše Riječ, te ona ostane bez ploda. Zasijani na dobru zemlju - to je onaj koji Riječ sluša i razumije, pa onda, dakako, urodi i daje: jedan stostruko, jedan šezdesetostruko, a jedan tridesetostruko.«

Riječ Gospodnja.

 

 

Duhovna misao

 

Prava Božja „prispodoba“ je sami Isus

 

Sjeme je riječ Božja, a sijač Isus Krist

 

Draga braćo i sestre!


U Evanđelju današnje nedjelje (Mt 13, 1-23), Isus se obraća mnoštvu s poznatom prispodobom ili slikom o sijaču. Ova slika o sijaču odražava ili oslikava samo Isusovo iskustvo, iskustvo koje je stekao u svojem propovijedanju Božje riječi, On se poistovjećuje sa sijačem, koji sije dobro sjeme Božje riječi i zapaža različite učinke koje postiže sjeme Božje riječi. Učinak Božje riječi je prikazan u slikama  i to u odnosu prema načinu prihvaćanja Božje riječi.

Slika sjemena zrnja koje je palo uz put i dođoše ptice i pojedoše ga - predstavlja sve one koji Božju riječ slušaju površno, ali je ne prihvaćaju ili ne žive. Svakomu koji tako čini s Božjom riječju, dolazi Zli te otima sve što im je u srcu posijano. To je sjeme uz put zasijano.

Slika sjemena koje je palo na kamenito tlo, gdje nema dosta zemlje, i odmah sjeme izniknu jer nemaše duboke zemlje. A kad sunce ogranu, izgorje i jer nemaše korijena, osuši se – predstavlja sve one koji čuju Božju riječ i odmah je s radošću prime, ali nemaju u sebi korijena vjere, nego su nestalni, nesigurni, pogotovo kada zbog Božje riječi nastane nevolja ili progonstvo, odmah se oni pokolebaju, obeshrabre, smetu i klonu duhom. To su oni  - koji Božju riječ trenutačno prihvaćaju, ali nemaju ustrajnosti te gube sve.

Slika sjemena koje pade u trnje, trnje uzraste i uguši ga – predstavlja sve one koji slušaju Božju riječ, ali briga za vremenita  dobra i zavodljivost bogatstva uguše Riječ, te ona ostane bez ploda; ne donese nikada ploda.

I na kraju slika sjemena koje pade na dobru zemlju i davaše plod: jedno stostruk, drugo šezdesetostruk, treće tridesetostruk – predstavlja sve one koji prihvaćaju Božju riječ poput plodne zemlje i u njima riječ Božja donosi plod u izobilju.

 

Isusovi učenici pitaju Isusa: "Zašto govori u prispodobama, u slikama?"

Isus u svom odgovoru skreće pozornost na razliku između njih, njegovih učenika i mnoštva: učenicima, to jest onima koji su se opredijelili za njega, on može otvoreno govoriti o Božjem kraljevstvu, dok drugima mora naviještati u prispodobama, u slikama, da potakne odluku za vjeru i obraćenje srca. Isus želi privući k sebi slušatelje i u njima pobuditi žar vjere, kako bi ih «ozdravio». Prava Božja "prispodoba" je, u konačnici, sam Isus, njegova osoba koja, u svome čovještvu skriva i istodobno otkriva «božanstvo», samoga Boga. Na taj način Bog nas ne prisiljava vjerovati u Nj, već nas privlači k Sebi istinom, dobrotom i ljubavlju svoga utjelovljenog Sina Isusa Krista. Njegovu volju moramo uzimati kao mjerilo kojim se vodimo u svojem životu. „Nebo će i zemlja proći, ali riječi moje, ne, ne će proći“ – govori nam Isus. Sveti Augustun bi nam rekao: "Vjeruj da bi razumio, razumi da bi bolje vjerovao."

Neka nam Djevica Marija pomogne da, po njezinu uzoru, budemo "dobro tlo" gdje sjeme Božje Riječi može donijeti mnogo ploda. Amen.

 

Svete mise preko ljeta 2023 godine

Pratite misijsku web-stranicu:hkm-basel.ch

 

Raspored misa:

Nedjelja, 16. 07. 2023. - Basel, u  11.15 sati

Nedjelja, 23. 07. 2023. - Basel, u  11.00 sati

Nedjelja, 30. 07. 2023. - Basel, u  11.00 sati

Nedjelja, 06. 08. 2023. - neće biti mise

Mise će predvoditi svećenik don Alen Palatinuš, a ovo je njegov broj u slučaju potrebe: njegov osobni natel: 00381 61 630 39 55 (najbolje zvati na WhatsApp).

Redovite mise na oba mjesta bit će ponovno u nedjelju, 13. 08. 2023. u Baselu u 11.00 sati i u Liestalu u 13.00 sati, a u Juri u subotu, 19. 08. 2023. godine u 16.30 sati.