15. nedjelja kroz crkvenu godinu A - 12. 07. 2020.

Prvo čitanje: Iz 55, 10-11

Dažd zemlju oplodi i ozeleni.

Čitanje Knjige proroka Izaije

Ovo govori Gospodin: »Kao što dažd i snijeg s neba silaze i ne vraćaju se onamo dok se zemlja ne natopi, oplodi i zazeleni da bi dala sjeme sijaču i kruha za jelo, tako i riječ koja iz mojih usta izlazi ne vraća se k meni bez ploda, nego čini ono što sam htio i obistinjuje ono zbog čega je poslah.«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam: Ps 65, 10-14

Pripjev: Sjeme pade na dobru zemlju i urodi.

Ti, Gospodine, pohodi zemlju
i ti je natopi, obogati nju veoma.
Božja se rijeka vodom napuni,
ti pripravi ljudima žito.

Ovako pripremi zemlju:
brazde joj natopi,
grude joj poravna;
kišom je omekša,
usjeve joj blagoslovi.

Ti okruni godinu dobrotom svojom,
plodnost niče za stopama tvojim.
Pustinjski pašnjaci kaplju od obilja,
brežuljci se pašu radošću.

Livade se kite stadima,
doline se pokrivaju žitom:
svagdje klicanje, pjesma.

 

Drugo čitanje: Rim 8, 18-23

Stvorenje sa svom žudnjom iščekuje objavljenje sinova Božjih.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo! Smatram, uistinu: sve patnje sadašnjega vremena nisu ništa prema budućoj slavi koja se ima očitovati u nama. Doista, stvorenje sa svom žudnjom iščekuje ovo objavljenje sinova Božjih: stvorenje je uistinu podvrgnuto ispraznosti – ne po svojoj volji, nego zbog onoga koji ga podvrgnu – ali u nadi. Jer i stvorenje će se osloboditi robovanja pokvarljivosti da sudjeluje u slobodi i slavi djece Božje. Jer znamo: sve stvorenje zajedno uzdiše i muči se u porođajnim bolima sve do sada. Ali ne samo ono! I mi koji imamo prvine Duha, i mi u sebi uzdišemo iščekujući posinstvo, otkupljenje svoga tijela.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje: Mt 13, 1-23

Iziđe sijač sijati.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

Onoga dana Isus iziđe iz kuće i sjede uz more. I nagrnu k njemu silan svijet te je morao ući u lađu: sjede, a sve ono mnoštvo stajaše na obali. I zborio im je mnogo u prispodobama: »Gle, iziđe sijač sijati I dok je sijao, nešto zrnja pade uz put, dođoše ptice i pozobaše ga. Nešto opet pade na kamenito tlo, gdje nemaše dosta zemlje, i odmah izniknu jer nemaše duboke zemlje. A kad sunce ogranu, izgorje i jer nemaše korijena, osuši se. Nešto opet pade u trnje, trnje uzraste i uguši ga. Nešto napokon pade na dobru zemlju i davaše plod: jedno stostruk, drugo šezdesetostruk, treće tridesetostruk. Tko ima uši, neka čuje!« I pristupe učenici pa ga zapitaju: »Zašto im zboriš u prispodobama?« On im odgovori: »Zato što je vama dano znati otajstva kraljevstva nebeskoga, a njima nije dano. Doista, onomu tko ima dat će se i obilovat će, a onomu tko nema oduzet će se i ono što ima. U prispodobama im zborim zato što gledajući ne vide i slušajući ne čuju i ne razumiju. Tako se ispunja na njima proroštvo Izaijino koje govori: Slušat ćete, slušati - i nećete razumjeti; gledat ćete, gledati - i nećete vidjeti! Jer usalilo se srce naroda ovoga: uši začepiše, oči zatvoriše da očima ne vide, ušima ne čuju, srcem ne razumiju te se ne obrate pa ih izliječim. A blago vašim očima što vide, i ušima što slušaju. Zaista, kažem vam, mnogi su proroci i pravednici željeli vidjeti što vi gledate, ali nisu vidjeli; i čuti što vi slušate, ali nisu čuli

Vi, dakle, poslušajte prispodobu o sijaču. Svakomu koji sluša Riječ o Kraljevstvu, a ne razumije, dolazi Zli te otima što mu je u srcu posijano. To je onaj uz put zasijan. A zasijani na tlo kamenito - to je onaj koji čuje Riječ i odmah je s radošću prima, ali nema u sebi korijena, nego je nestalan: kad zbog Riječi nastane nevolja ili progonstvo, odmah se pokoleba. Zasijani u trnje - to je onaj koji sluša Riječ, ali briga vremenita i zavodljivost bogatstva uguše Riječ, te ona ostane bez ploda. Zasijani na dobru zemlju - to je onaj koji Riječ sluša i razumije, pa onda, dakako, urodi i daje: jedan stostruko, jedan šezdesetostruko, a jedan tridesetostruko.«

Riječ Gospodnja.

 

Duhovna misao uz nedjeljna čitanja

Sami Isus je prava i najbolja Božja „prisbodoba“

Draga braćo i sestre!

U Evanđelju današnje nedjelje (Mt 13, 1-23), Isus se obraća mnoštvu s poznatom prispodobom o sijaču. To je na neki način Isusova „auto-biografska stranica“, to je Isusovo iskustvo koje je stekao „sijući Božju riječ“ u svojim nastupima. On je sijač koji sije dobro sjeme Božje riječi i zapaža različite učinke kod slušatelja i to prema prihvaćanju Božje riječi.

Sami Isus je prava i najbolja Božja prisbodoba

Prava Božja „prispodoba“ je, u konačnici, sam Isus, njegova osoba, koja u znaku njegova čovještva skriva i istodobno otkriva samoga Boga. Na taj način Bog nas ne prisiljava vjerovati u Njega, već nas privlači k Sebi istinom i dobrotom utjelovljenom u Isusu  Kristu, svome Sinu. Ljubav, (Bog) uvijek poštuje čovjekovu slobodu.

Njima moram govoriti u prispodobama

„Zašto im govoriš u prispodobama?“ - pitaju učenici Isusa (Mt 13, 10). On u svom odgovoru skreće pozornost na razliku između njih (svojih učenika) i mnoštva. Učenicima, to jest onima koji su se opredijelili i odlučili za njega, on može otvoreno govoriti o Božjem kraljevstvu, dok drugima mora naviještati u prispodobama, u slikama iz njihova života kako bi ih potakao na odluku...

Različitost u primanju Božje riječi

- Ima onih kojih Riječ slušaju površno, ali je ne prihvaćaju; ima, nadalje, onih koji je trenutačno prihvaćaju, ali nemaju ustrajnosti te gube sve; ima onih koji su zagušeni svjetovnim brigama i zavodljivostima svijeta; a ima i onih koji ju slušaju na najbolji način - kao dobro tlo: oni donose obilat plod.

Najveća prepreka

U tumačenju prispodobe o sijaču Isus ističe odmah na početku najveću prepreku za Božju riječ. Ona dolazi IZVANA. Riječ je o Zlome. On dolazi i otima Božju riječ. Kome je otima? Otima je onima koji slušaju Božju riječ, a ne razumiju je. Takve je najlakše pokrasti. Oni tu krađu i ne primjete. Zli ne želi da Božja riječ ostane u srcu u kojem je posijana. Tako onaj tko dobije dragovcjeno blago, a ne zna da je dragocjeno, ne može ga sačuvati. Potrebno je znanje s kojim se procjenjuje blago. Zli bolje zna dragocjenost blaga Božje riječi i zato će uložiti više truda da ju otme, nego li onaj tko ju je primio - da ju sačuva.

I danas mnogi gledaju i slušaju Božju riječ samo razumom i to pretjerano! Za njih je Božja riječ dosadna. U njoj ne vidi ništa novoga. Nije zabavna. Ponavlja se povijest Isusova vremena. I danas je za jedne Božje riječ „USPUTNA“; drugima kao kada padne na „KAMEN“, trećima kao kada padne u „TRNJE“ i na kraju, uvijek će biti onih koji koji su spremni čuti i razumjeti Božju riječ - „DOBRO TLO“.

- Svatko može sebe u ovoj prispodobi PREPOZNATI...

„Čudotvorni lijek“ - (Poučna priča)

Jedne nedjelje svećenik je propovijedao: „Dragi vjernici, pronađen je lijek izvanrednih učinaka: pomlađuje, produljuje život i čini život zauvijek sretnim.“ Ako želite naručiti ovaj lijek - možete. 

- Svi su jednoglasno odgovorili: „Svi mi želimo naručiti i kupiti taj lijek i ne pitamo za cijenu. Nije važno koliko košta?

Tada im je svećenik rekao: Poslije mise sačekajte me ispred crkve. Donijet ću vam prospekt. Svi možete sebi naručiti taj čudotvorni lijek.

Nitko nije otišao kući. Svi su čekali ispred crkve. Svećenik je ubrzo došao. Svima je podijelio prospekte govoreći im: „Ne otvarajte prospekt dok ne dođete kućama!“

- Svi su žurili kućama da što prije otvore prospekte i naruče lijek koji pomlađuje, produljuje život i čini život zauvijek sretnim. Kada su otvorili prospekte - imali su što vidjeti.  Na lijepo ukrašenom papiru bile su ispisane Božje zapovijedi:

1. Ja sam Gospodin Bog tvoj:

nemoj imati drugih bogova uz mene.

2. Ne izusti imena Gospodina Boga svoga uzalud.

3. Spomeni se da svetkuješ  dan Gospodnji.

4. Poštuj oca i majku da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji.

5. Ne ubij.

6. Ne sagriješi bludno.

7. Ne ukradi.

8. Ne reci lažna svjedočanstva.

9. Ne poželi tuđeg ženidbenog druga.

10. Ne poželi nikakve tuđe stvari.

- Na kraju je stajala rečenica: O da danas glas Gospodnji poslušate: „Ne budite srca tvrda!“

Vjernici su razumjeli što im je njihov svećenik želio reći. Odlučili su držati i slijediti Božje zapovijedi. Lijek je počeo djelovati. U njhovim srcima je porasla ljubav prema Bogu i prema čovjeku. Vjernici su tako s ljubavlju u dušama doživjeli da „svećenikov lijek“ i pomlađuje i produljuje život i i čini ga zauvijek sretnim...

Dragi vjernici,
neka nam Djevica Marija pomogne da po njezinu primjeru i mi budemo „dobro tlo“ za Isusovu riječ i svaki dan donosimo mnogo plodova Duha Kristova. Amen.

 

Obavijesti

Mise u nedjelju, 19. 07. 2020.

Basel u 8.00 sati

Basel u 11.00 sati

- Dolazi fra Ivica Studnović.

- Zatim u nedjelju, 26. 07. 2020. i  u nedjelju, 02. 08. 2020. neće biti mise na hrvatkom jeziku.

- Mise nakon ljetnog odmora: s redovitim misnim slavljima na oba mjesta - nakon ljetnog odmora - počet će ponovno u nedjelju,09. 08. 2020. po starom rasporedu:

Basel u 8.00 sati

Basel u 11.00 sati

Liestal u 13.00 sati

 Zabilježite ove termine!

- Sve obavijesti i nedjeljna čitanja moći ćete pratiti i preko ljeta na web-stranici: www.hkm-basel.ch

- Dragi vjernici, želim vam lijep i blagoslovljen ljetni odmor! Nek’ vas prati Božji blagoslov!

- Otiđite svakako na odmor sa svojom obitelji...

Na vrh