16. nedjelja kroz crkvenu godinu C – 17. 07. 2022.

Danas je misa samo u Baselu za cijelu Misiju u 12.00 sati

 

Prvo čitanje: Post 18, 1-10a

Gospodine, nemoj mimoići svoga sluge!

Čitanje Knjige Postanka

U one dane: Gospodin se ukaza Abrahamu kod hrasta u Mamri dok je on sjedio na ulazu u šator za dnevne žege. Podiže oči, kad gle: tri čovjeka stoje pred njim. Čim ih spazi, potrča im s ulaza šatora u susret. Pade ničice na zemlju pa reče: »Gospodine moj, ako sam stekao milost u tvojim očima, nemoj mimoići svoga sluge! Nek se donese malo vode: operite noge i pod stablom otpočinite. Donijet ću krišku kruha da se okrijepite prije nego pođete dalje. Ta k svome ste sluzi navratili.« Oni odgovore: »Dobro, učini kako si rekao!«

Abraham se požuri u šator k Sari pa joj reče: »Brzo! Tri mjerice najboljeg brašna! Zamijesi i prevrtu ispeci!« Zatim Abraham otrča govedima, uhvati junca, mlada i ugojena, i dade ga momku da brže zgotovi. Poslije uzme masla, mlijeka i zgotovljenog junca pa stavi pred njih, a sam stajaše pred njima pod stablom dok su blagovali.

Zapitaju ga: »Gdje ti je žena Sara?« On odgovori: »Eno je pod šatorom.« Nato će mu: »Dogodine u ovo doba vratit ću se k tebi i tvoja će žena Sara imati sina.«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam: Ps 15, 2-4ab.5ab

Pripjev: Gospodine, tko smije prebivati u šatoru tvome?

Onaj samo tko živi čestito,
koji čini pravicu,
i istinu iz srca zbori,
i ne kleveće jezikom.

Koji bližnjem zla ne nanosi
i ne sramoti susjeda svoga;
koji zlikovca prezire,
a poštuje one što se Gospodina boje.

Koji se zaklinje prijatelju,
a ne krši prisege,
i ne daje novca na lihvu,
i ne prima mita protiv nedužna.

 

 

Drugo čitanje: Kol 1, 24-28

Otajstvo pred vjekovima skriveno, a sada očitovano svetima njegovim.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima

Braćo: Radujem se sada dok trpim za vas i u svom tijelu dopunjam što nedostaje mukama Kristovim za Tijelo njegovo, za Crkvu. Njoj ja postadoh poslužiteljem po rasporedbi Božjoj koja mi je dana za vas da potpuno pronesem riječ Božju – otajstvo pred vjekovima i pred naraštajima skriveno, a sada očitovano svetima njegovim. Njima Bog htjede obznaniti kako li je slavom bogato to otajstvo među poganima: to jest Krist u vama, nada slave! Njega mi navješćujemo, opominjući svakoga čovjeka, poučavajući svakoga čovjeka u svoj mudrosti da bismo svakoga čovjeka doveli do savršenstva u Kristu.

Riječ Gospodnja.

 

 

Pjesma prije Evanđelja - usp. Lk 8,15

Blago onima koji riječ Božju zadrže u dobru
i plemenitu srcu i donose rod u ustrajnosti!​

 

 

Evanđelje: Lk 10, 38-42

Marta ga primi u kuću. Marija je izabrala bolji dio.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Isus uđe u jedno selo. Žena neka, imenom Marta, primi ga u kuću. Imala je sestru koja se zvala Marija. Ona sjede do nogu Gospodinovih i slušaše riječ njegovu. A Marta bijaše sva zauzeta posluživanjem pa pristupi i reče: »Gospodine, zar ne mariš što me sestra samu ostavila posluživati? Reci joj dakle da mi pomogne.« Odgovori joj Gospodin: »Marta, Marta! Brineš se i uznemiruješ za mnogo, a jedno je potrebno. Marija je uistinu izabrala bolji dio, koji joj se neće oduzeti.«

Riječ Gospodnja

 

Duhovna misao

 

Isuse, nauči nas kako i danas izabrati onaj najbolji dio koji nam se neće oduzeti.

 

Draga braćo i sestre!

Za svetog Pavla je Isus Krist ponajprije život našeg života i to ovdje i sada - danas (usp. Gal 2,20: «Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A što sada živim u tijelu, u vjeri živim u Sina Božjega koji me ljubio i predao samoga sebe za mene.» Ako kršćanima nije najveća dragocjenost Isus Krist, oni ne mogu ostati vjerani temeljima vjere i Isusu Kristu koji bi trebao biti život njihova života; oni olako nasjedaju obećanjima «Antikrista» (tko niječe Krista, Antikrist je i on želi ukloniti Krista) i njegovim lijepim riječima.

Danas je na djelu «globalna diktatura prividno humanističkih ideologija». Danas je suvremeno društvo u procesu stvaranja «protukršćanskoga vjerovanja». Tko god se suprostavi ovim dvama procesima, bit će izopćen, ekskomuniciran iz javnoga života i općega društvenoga odlučivanja. Prije stotinu godina svatko bi smatrao apsurdnim, besmislenim, bilo kakav govor o homoseksualnim brakovima, istospolnim brakovima. Danas je društveno izopćen tko se tomu protivi. Slično je i s pobačajem, a isto vrijedi i za 'umjetnu oplodnju’, eutanaziju, te razne prakse koje lijevi „aktivisti“ i LGBT udruge nameću kao sustav ponašanja. Tko se tomu protivi, biva društveno „eutanaziran“, izopćen.

Strah od te duhovne sile, nazovimo je Atikrist, posve je naravan i zahvatio je mnoge kršćane, jer nije lako biti izopćen iz društvenoga života, ostati bez radog mmjesta… Nije se lako suprotstaviti Zlu koje se oko nas pandemijski širi.

Mnogi kršćani olako nasjedaju svim tim lijepo upakiranim podvalama „humanističkih ideologija“ i nisu sposobni duhovno i intelektualno prepoznati te „lažne podvale“ i suprostaviti e Zlu, nego se i sami kršćani nabacuju kamenicama na Crkvu: ispisuju se iz Crkve, prestala je molitva u obiteljima, Isus nema mjesta u našim obiteljima.

 

Novi život u Isusu Kristu

Kao odgovor kako se danas nositi sa svim izazovima i ujedno uvod u današnje evanđelje potražio sam u riječima sv. Pavla: „Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim: prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu – kao svoje duhovno bogoslužje. 2 Ne suobličujte se ovomu svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno“ (Rim 12, 1-2).

Marta i Marija su dvije sestre; imaju također brata, Lazara, koji se međutim u ovom slučaju ne pojavljuje. Isus prolazi njihovim selom i – kaže tekst – Marta ga prima u kuću (usp. 10, 38). Iz toga se da shvatiti da je Marta starija sestra, ona koja vodi kuću. Naime, nakon što se Isus udobno smjestio, Marija je sjela do njegovih nogu i slušala ga, dok je Marta sva zaokupljena mnogim poslovima, što zacijelo iziskuje prijem takvog jednog velikoga gosta. Čini nam se da vidimo taj prizor: jedna sestra hoda po kući prezaposlena, a druga sjedi i kao očarana Učiteljevom prisutnošću upija svaku njegovu riječ.

 

Ne samo molitva, ne samo rad, nego zajedno: »ora et labora« - MOLI i RADI!

U Blaženoj Djevici Mariji ujedinjena su oba stila duhovnoga života koja su tijekom stoljeća utjelovljivale dvije Lazarove sestre: Marta kao slika aktivnoga života i Marija kao slika kontemplativnoga (molitvenoga) stila života. Već je sv. Terezija Avilska (16. st.) naglasila da Marta i Marija moraju ići skupa ako osoba uistinu želi vršiti volju Božju i tako napredovati na putu savršenosti. I molitva i rad (kontemplacija i akcija) sastavnice su autentične duhovnosti. Ne samo molitva, ne samo rad, nego zajedno: »ora et labora« - MOLI i RADI, kako je već sv. Benedikt (5.-6. st.) u svom monaškom Pravilu zacrtao. U oba stila radi se o vršenju volje Božje, o življenoj vjeri, vjeri koja mora biti ljubavlju djelotvorna. Upravo je to najbolje vidljivo u životu Blažene Djevice Marije, kod koje na najsavršeniji način »Marta i Marija idu skupa«. Marijina potpuna usmjerenost na Boga i prožetost Bogom nije joj bila smetnja u vršenju njenih svagdanjih dužnosti, nego naprotiv snaga i izvor iz kojega je crpila ljubav za svoje ukućane i za vjerno obavljanje svojih dužnosti majke i domaćice.

 

Isuse, nauči nas kako i danas izabrati onaj najbolji dio koji nam se neće oduzeti

Dragi vjernici, čovjek mora raditi, raditi poslove vezane uz kućanstvo i vlastito zanimanje, ali čovjrk treba prije svega Boga, koji je nutarnje svjetlo ljubavi i istine. Bez ljubavi i najvažniji poslovi gube vrijednost i ne daju radost. Bez dubokog značenja, sav se naš rad svodi na besplodni i nesređeni aktivizam, rad samo za propadljivu hranu. A tko nam drugi daje ljubav i istinu ako ne Isus Krist? Naučimo, dakle, braćo, sjesti svaki dan do njegovih nogu i slušati ga poput Marije i naučimo svaki dan marljivo raditi poput Marte. Moli i radi! Naučimo uzajamno se pomagati, surađivati, ali prije svega naučimo zajedno izabrati najbolji dio, život našega života, Isusa Krista, koji jest i koji će uvijek biti naše najveće dobro koje nam nitko nemože uzeti. Amen.

 

Dragi vjernici, preporučam bolesnike iz naše Misije u vaše molitve! Hvala vam.