17. nedjelja kroz crkvenu godinu A - 26. 07. 2020.

Prvo čitanje: 1Kr 3, 5. 7-12

Tražio si pronicavost.

Čitanje Prve knjige o Kraljevima

U one dane: Gospodin se javi Salomonu noću u snu. Bog reče: »Traži što da ti dadem.« Salomon odgovori: »Gospodine, Bože moj, ti si učinio kraljem slugu svoga na mjesto moga oca Davida, a ja sam još sasvim mlad te još ne znam vladati. Tvoj je sluga usred naroda koji si izabrao; naroda brojnog, koji se ne da izbrojiti ni popisati. Podaj svome sluzi pronicavo srce da može suditi tvom narodu, razlikovati dobro od zla, jer tko bi mogao upravljati tvojim narodom koji je tako velik!« Bijaše milo Gospodinu što je Salomon to zamolio. Zato mu Gospodin reče: »Jer si to tražio, a nisi iskao ni duga života, ni bogatstva, ni smrti svojih neprijatelja, nego pronicavost u prosuđivanju pravice, evo učinit ću po riječima tvojim: dajem ti srce mudro i razumno, kakvo nije imao nitko prije tebe niti će ga imati itko poslije tebe.«

Riječ Gospodnja.

               

Otpjevni psalam: Ps 119, 57.72.76-77.127-130

Pripjev: O, kako ljubim zakon tvoj, Gospodine!

Dio je moj, Gospodine – rekoh – da tvoje čuvam riječi.
Draži mi je zakon usta tvojih no tisuće zlatnika i srebrnika.

Tvoja ljubav nek mi bude tješiteljicom
po obećanju koje si dao sluzi svom.
Nek dođe na me milosrđe tvoje da poživim,
jer zakon tvoj moja je naslada.

Stoga ljubim zapovijedi tvoje
više no zlato, zlato čisto.
Zato hodim po odredbama tvojim,
mrski su mi svi lažni putovi.

Divna su tvoja svjedočanstva,
stoga ih čuva duša moja.
Objava riječi tvojih prosvjetljuje,
bezazlene urazumljuje.

                        

Drugo čitanje: Rim 8, 28-30

Predodredi nas da budemo suobličeni slici Sina njegova.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo! Znamo da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani. Jer koje predvidje, te i predodredi da budu suobličeni slici Sina njegova te da on bude prvorođenac među mnogom braćom. Koje pak predodredi, te i pozva; koje pozva, te i opravda; koje opravda, te i proslavi.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje: Mt 13, 44-52

Proda sve što ima i kupi onu njivu.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus mnoštvu: »Kraljevstvo je nebesko kao kad je blago skriveno na njivi: čovjek ga pronađe, sakrije, sav radostan ode, proda sve što ima i kupi tu njivu.

Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad trgovac traga za lijepim biserjem: pronađe jedan dragocjeni biser, ode, rasproda sve što ima i kupi ga.

Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad mreža bačena u more zahvati svakovrsne ribe. Kad se napuni, izvuku je na obalu, sjednu i skupe dobre u posude, a loše izbace. Tako će biti na svršetku svijeta. Izići će anđeli, odijeliti zle od pravednih i baciti ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi.

Jeste li sve ovo razumjeli? « Odgovore mu: »Jesmo.«A on će im: »Stoga svaki pismoznanac upućen u kraljevstvo nebesko sličan je čovjeku domaćinu koji iz svoje riznice iznosi novo i staro.«

Kad Isus završi sve ove prispodobe, ode odande.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje na njemačkom

Evangelium Mt 13, 44–52

Er verkaufte alles, was er besaß, und kaufte jenen Acker

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus.

In jener Zeit sprach Jesus zu den Jüngern:
Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn und grub ihn wieder ein.Und in seiner Freude ging er hin,
verkaufte alles, was er besaß, und kaufte den Acker.
- Auch ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er besaß, und kaufte sie.
- Wiederum ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Netz, das ins Meer ausgeworfen wurde und in dem sich Fische aller Art fingen. Als es voll war,
zogen es die Fischer ans Ufer; sie setzten sich, sammelten die guten Fische in Körbe, die schlechten aber warfen sie weg.
- So wird es auch bei dem Ende der Welt sein: Die Engel werden kommen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein.
- Habt ihr das alles verstanden? Sie antworteten ihm: Ja. Da sagte er zu ihnen: Deswegen gleicht jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Himmelreichs geworden ist, einem Hausherrn, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt.

                        

Duhovna misao za misna čitanja

Tražimo Božju Mudrost!
Tražimo srce mudro i razumno!

"Blago čovjeku koji ja stekao mudrost i čovjeku koji je zadobio razboritost. Jer bolje je steći nju nego steći srebro, i veći je dobitak ona i od zlata. (Izr 3, 13-14)

Srce mudro i razumno

Draga braćo i sestre, u Prvoj knjizi o Kraljevima danas čitamo kako je Bog u snu Salomonu ponudio: »Traži što da ti dadem«, a on odgovara: »Podaj svome sluzi pronicavo srce da može suditi tvom narodu, razlikovati dobro od zla, jer tko bi mogao upravljati tvojim narodom koji je tako velik!«

Bijaše milo Gospodinu što je Salomon to zamolio. Zato mu Gospodin reče: »Jer si to tražio, a nisi iskao ni duga života, ni bogatstva, ni smrti svojih neprijatelja, nego pronicavost u prosuđivanju pravice, evo učinit ću po riječima tvojim: dajem ti srce mudro i razumno, kakvo nije imao nitko prije tebe niti će ga imati itko poslije tebe.«

Ta će Salomonova mudrost postati poznata i među drugim narodima, te su ga dolazili slušati i njihovi kraljevi. Kralj je zavolio mudrost iznad svega ostaloga, više od vlasti i bogatstva; više od dragulja i zlata; više od zdravlja i ljepote. Odakle ta velika vrijednost mudrosti?

Tražimo Božju Mudrost!

Skriveno blago i dragocjeni biser koji svi trebamo od Boga tražiti je utjelovljena Božja vječna Mudrost – Isus Krist.

Prva koja je otvorila srce i razmišljala o "Riječi koja tijelom postade" - o Isusu Kristu je bila Marija, Isusova Majka i tako je crkvena tradicija vidi kao uzor kršćanske mudrosti i naziva je „prijestolje Mudrosti“.

Knjiga Mudrosti (Mudr 7, 7-11) će nam reći da nam s Božjom Mudrošću - koja je Isus Krist i njegov Duh - dolaze sva dobra i blaga ovoga svijeta: „Pomolih se i razbor dobih; zavapih i primih duh mudrosti. Zavoljeh je više nego žezla i prijestolja i ništa ne cijenih bogatstvo u usporedbi s njom. Nisam je htio uspoređivati ni s draguljima, jer je sve zlato pred njom kao malo pijeska, a srebro je prema njoj kao blato. Ljubio sam je više od zdravlja i ljepote i zavolio više od svjetlosti, jer njezin sjaj bez prestanka svijetli. A s njome su mi došla sva dobra i od ruku njezinih blago nebrojeno.»

Ne može se živjeti samo od ljudske mudrosti

Mudrost je prvi dar Duha Svetoga. To je Božja mudrost  (1 Kor 2,6-7) koja je različita od ljudske mudrosti (Prop 1,16-18) i  od mudrosti ovog svijeta  (1 Kor 2,6),  koja je plod ljudskog učenja i iskustva. Upravo ljudsko i skustvo nam potvrđuje da ljudska mudrost nije ni izdaleka dovoljna da „život imamo, u izobilju da ga imamo“ (usp. Iv 10,10). Za to nam je potrebna Božja mudrost koju možemo primiti samo kao dar. Dar mudrosti je sposobnost da gledamo i vidimo sebe, druge i cijeli svijet Božjim očima; očima istine, pravde i ljubavi. Ponizan čovjek, poput kralja Salomona (usp. 1 Kr 3, 9), traži od Boga dar mudrosti da bi mogao spoznati istinu o Bogu, sebi i svijetu i po toj istini suditi i živjeti. Bez dara  mudrosti, često gledamo na stvari i ljude onako kako se nama sviđa, sebično, s požudom, sa zavišću ili strahom. Takav pogled dovodi do krivih stavova i pogrešnih čina. Život bez Božje mudrosti donosi razočarenje, a Božja mudrosti donosi sva dobra i sva blaga.

Primjer iz Salomonova života :

Salomonova presuda

Tada dođoše dvije žene kralju i stadoše preda nj. 17I reče jedna žena: »Dopusti, gospodaru moj! Ja i ova žena u istoj kući živimo i ja sam rodila kraj nje u kući. 18A trećega dana poslije moga porođaja rodi i ova žena. Bile smo zajedno i nikoga stranog s nama; samo nas dvije u kući. 19Jedne noći umrije sin ove žene jer bijaše legla na njega. 20I ustade ona usred noći, uze moga sina o boku mojem, dok je tvoja sluškinja spavala, i stavi ga sebi u naručje, a svoga mrtvog sina stavi kraj mene. 21A kad ujutro ustadoh da podojim svoga sina, gle: on mrtav! I kad sam pažljivije pogledala, razabrah: nije to moj sin koga sam ja rodila!«
22Tada reče druga žena: »Ne, nije tako. Moj je sin onaj živi, a tvoj je onaj koji je mrtav!« A prva joj odvrati: »Nije istina! Tvoj je sin onaj koji je mrtav, a moj je onaj koji živi!« I tako se prepirahu pred kraljem.
23A kralj onda progovori: »Ova kaže: ‘Ovaj živi moj je sin, a onaj mrtvi tvoj’; druga pak kaže: ‘Nije, nego je tvoj sin mrtav, a moj je onaj živi.’ 24Donesite mi mač!« naredi kralj. I donesoše mač pred kralja, 25a on reče: »Rasijecite živo dijete nadvoje i dajte polovinu jednoj, a polovinu drugoj.«

27Onda progovori kralj i reče: »Dajte dijete26Tada ženu, majku živog djeteta, zabolje srce za sinom i povika ona kralju: »Ah, gospodaru! Neka se njoj dade dijete, samo ga nemojte ubijati!« A ona druga govoraše: »Neka ne bude ni meni ni tebi: rasijecite ga!« prvoj, nipošto ga ne ubijajte! Ona mu je majka.«
28Sav je Izrael čuo presudu koju je izrekao kralj i poštovali su kralja, jer su vidjeli da je u njemu božanska mudrost u izricanju pravde» (1 Kr 3,4-28).

Samo Božja Mudrost daruje sva dobra i sva blaga, koja su dragocjenija i od zlata i svega drugoga... samo Božja Mudrost osposobljava nas razlikovati dobro od zla; (dobre ribe od loših). Tržimo poput Salomona na prvom mjestu od Boga PRONICAVO I RAZUMNO SRCE.
Marijo, prijestolje Mudrosti, moli za nas! Amen.

Hvaljen Isus i Marija! I pozdrav svim vjernicima misije Basel gdje god bili ovih ljetnih dana i čestitam imendan svim Anama i Joakima...

Obavijesti:

U nedjelju, 02. 08. 2020. godine neće biti mise na hrvatkom jeziku.

- Mise nakon ljetnog odmora:
S redovitim misnim slavljima na oba mjesta - nakon ljetnog odmora počet će ponovno u nedjelju, 09. 08. 2020. po starom rasporedu:
Basel u 8.00 sati
Basel u 11.00 sati
Liestal u 13.00 sati

- Sve obavijesti i nedjeljna čitanja moći ćete pratiti i preko ljeta na web-stranici: www.hkm-basel.ch

p