16. nedjelja kroz crkvenu godinu A – 23. 07. 2023.

Misa je danas samo u Baselu u 11.00 sati

Misna čitanja

        

Prvo čitanje: Mudr 12, 13.16-19

Daješ pokajanje za grijehe.

Čitanje Knjige Mudrosti

Osim tebe, Bože, nema Boga koji se brine za sve da bi mu morao dokazati kako ne sudiš krivo. Jer moć je tvoja načelo pravice tvoje i jer svime vladaš, možeš i sve poštedjeti. Jakost svoju pokazuješ samo onda kad ljudi ne vjeruju u puninu tvoje moći i kažnjavaš drskost onih koji je spoznaše. Ti, silni gospodaru, sudiš blago i upravljaš nama s velikom pažnjom jer kad god hoćeš, moć ti je pri ruci. A takvim si djelima narod svoj poučio da pravednik ima biti čovječan; podario si sinovima svojim dobru nadu jer daješ pokajanje za grijehe.

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam: Ps 86, 5-6.9-10.15-16a

Pripjev: Ti si, Gospodine, dobar i rado praštaš.
https://youtu.be/-_bGHaQooBk

Ti si, Gospodine, dobar i rado praštaš,
pun si ljubavi prema svima koji te zazivaju.
Slušaj, Gospodine, molitvu moju
i pazi na glas vapaja mog.

Svi narodi što ih stvori doći će
i klanjat se tebi, Gospodine,
i slavit će ime tvoje.
Jer ti si velik i činiš čudesa:
ti si jedini Bog.

No ti si, Gospodine Bože, milosrdan i blag,
spor na srdžbu – sama ljubav i vjernost.
Pogledaj na me i smiluj se meni;
daj svome sluzi snage svoje!

 

 

Drugo čitanje: Rim 8, 26-27

Duh se za nas zauzima neizrecivim uzdasima.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo! Duh potpomaže našu nemoć. Doista ne znamo što da molimo kako valja, ali se sâm Duh za nas zauzima neizrecivim uzdasima. A Onaj koji proniče srca zna koja je želja Duha – da se on po Božju zauzima za svete.

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije Evanđelja: Mt 11, 25
«Blagoslovljen da si Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si otajstva Kraljevstva objavio malenima.»

 

Evanđelje: Mt 13, 24-43

Pustite nek oboje raste do žetve.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Iznese Isus narodu drugu prispodobu: »Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek posije dobro sjeme na svojoj njivi. Dok su njegovi ljudi spavali, dođe njegov neprijatelj, posije posred žita kukolj i ode. Kad usjev uzraste i isklasa, tada se pokaza i kukolj. Sluge pristupe domaćinu pa mu reknu: ‘Gospodaru, nisi li ti dobro sjeme posijao na svojoj njivi? Odakle onda kukolj?’ On im odgovori: ‘Neprijatelj čovjek to učini.’ Nato mu sluge kažu: ‘Hoćeš li, dakle, da odemo pa da ga pokupimo?’ A on reče: ‘Ne! Da ne biste sabirući kukolj iščupali zajedno s njim i pšenicu. Pustite nek oboje raste do žetve. U vrijeme žetve reći ću žeteocima: Pokupite najprije kukolj i svežite ga u snopove da se spali, a žito skupite u moju žitnicu.’«

I drugo im prispodobu iznese: »Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek uze gorušičino zrno i posija ga na svojoj njivi. Ono je doduše najmanje od svega sjemenja, ali kad uzraste, veće je od svega povrća. Razvije se u stablo te dolaze ptice nebeske i gnijezde mu se po granama.«

I drugu im kaza prispodobu: »Kraljevstvo je nebesko kao kad žena uze kvasac i zamijesi ga u tri mjere brašna dok sve ne uskisne.« Sve je to Isus mnoštvu zborio u prispodobama. I ništa im nije zborio bez prispodoba – da se ispuni što je rečeno po proroku: Otvorit ću u prispodobama usta svoja, iznijet ću što je sakriveno od postanka svijeta.

Tada otpusti mnoštvo i uđe u kuću. Pristupe mu učenici govoreći: »Razjasni nam prispodobu o kukolju na njivi.« On odgovori: »Sijač dobroga sjemena jest Sin Čovječji. Njiva je svijet. Dobro sjeme sinovi su Kraljevstva, a kukolj sinovi Zloga. Neprijatelj koji ga posija jest đavao. Žetva je svršetak svijeta, a žeteoci anđeli. Kao što se kukolj sabire i ognjem sažiže, tako će biti na svršetku svijeta. Sin će Čovječji poslati svoje anđele da pokupe iz njegova kraljevstva sve zavodnike i bezakonike i bace ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi. Tada će pravednici zasjati poput sunca u kraljevstvu Oca svojega.« »Tko ima uši, neka čuje!«

Riječ Gospodnja.

 

 

Duhovna misao

 

Gdje je Isus Krist, tu je kraljevstvo Božje!

 

 

Draga braćo i sestre!

U ovo ljetno vrijeme nekoliko nedjelja slušamo Isusove prispodobe o sjetvi i žetvi. Tako Isus danas govori o tome kako je neki čovjek na svojoj njivi posijao pšenicu, a onda je njegov neprijatelj na toj istoj njivi posijao i kukolj, korov. Sluge toga čovjeka predlažu gospodaru da odu i počupaju kukolj. Međutim, gospodar veli: „Ne! Da ne biste čupajući i sabirući kukolj iščupali zajedno s njime i pšenicu. Pustite nek oboje raste do žetve.“

Budući da je ljeto, velike vrućine, glavna sezona ljetovanja, odmora i kupanja, sjetio sam se jedne priče koja se zove „Znaš li plivati“ i učinilo mi se zgodnim usporediti ovu priču s glavnom porukom današnjeg evanđelja i Isusovim riječima: „Stoga neka vam u životu najvažnije bude kraljevstvo i ono što Bog smatra ispravnim, pa će vam on dati sve ono drugo” (Mt 6,33).

 

Znaš li plivati?

Pripovijeda jedna pričica kako je jedan ribar prevozio nekog filozofa preko rijeke. Filozof ga je počeo ispitivati: „Znaš li ti nešto o zvijezdama koje sjaju na nebu i koja je njihova uloga?“ Ribar se samo nasmije i rekne: „Ne znam što one rade. Znam samo da su lijepe i da svijetle po Božjoj volji“. Kaže mu filozof: „Kad to ne znaš uludo si potrošio četvrtinu svoga života“. Za nekoliko trenutaka filozof ponovo postavi ribaru pitanje: „Poznaješ li povijest kraljeva i kraljica koje su vladale na svijetu?“ Ribar odgovori: „Zašto bih ja to trebao znati?“ „Ako to ne znaš izgubio si polovicu svoga života“ Zatim filozof ponovo: „Poznaješ Božju bit. Kakav je Bog u sebi?“ „Ne, ne znam. Znam samo da će Bog na koncu zlo kazniti, a dobro nagraditi“. Filozof ponovo reče ribaru: „Zbilja si neznalica. Ako to ne znaš, izgubio si uludo tri četvrtine života“. Uto se čamac izvrne, a filozof stane zapomagati. Ribar mu vikne: „Znaš plivati?“, „Ne znam“, vikne filozof. “Ako to ne znaš izgubio si cijeli svoj život“, vikne ribar.

 

Neka vam u životu najvažnije bude kraljevstvo Božje i ono što Bog smatra ispravnim!

Svatko od nas treba SE ODLUČITI BITI DOBRA PŠENICA, a prije toga treba se odreći kukolja, ne biti kukolj u Crkvi. Odlučiti se biti dobra pšenica znači LJUBITI KRISTA IZNAD SVEGA. Pustiti Isusu da nas na poseban način u misi pretvara u sebe. Samo na taj način moguće je iskrijeniti kukolj.

Kraljevsvo Božje je sam ISUS Krist, a ne neki prostor na zemljopisnoj karti. U našem životu je tako najvažnije pustiti da vlada Bog po Isusu Kristu i držati se onoga što Bog smatra ispravnim.

Tema ‚Božje kraljevstvo‘ prožima čitavo Isusovo propovijedanje. Zato redovito molimo u molitvi „Oče naš“: ‚Dođi Kraljevstvo Tvoje! Budi volja Tvoja!‘ Kraljevstvo Božje je u našim srcima najprije malo poput gorušičina zrna, koje s Kristom izraste u veliko stablo.

Gdje je Isus Krist, tu je kraljevstvo Božje. Tako moliti: ‚Dođi Kraljevstvo Tvoje! – znači molba za ZAJEDNIŠTVOM S ISUSOM KRISTOM. Molba da sve više postajemo JEDNO S NJIM.

Isus nas poziva na strpljivost, baš kao što je i on beskrajno strpljiv s nama, i poziva nas na ljubav jednih prema drugima. Naučimo „plivati“ s Kristom kroz sve bjice i valove ovoga svijeta postajući sve više jedno s Njim.

Dakle, kada vas opterećuju sumnje ili kada vam se čini da vaša vjera nije dovoljno snažna da se suočite s poteškoćama pred vama, utecite se Gospi! Preko Blažene Djevice Marije i Isusovi prvi sljedbenici su povjerovali u Njega. Zašto bi sada bilo drukčije?

 

Svete mise preko ljeta 2023 godine

Pratite misijsku web-stranicu:hkm-basel.ch

Raspored misa:

Nedjelja, 23. 07. 2023. - Basel, u  11.00 sati

Nedjelja, 30. 07. 2023. - Basel, u  11.00 sati

Nedjelja, 06. 08. 2023. - neće biti mise                           

Mise će predvoditi svećenik don Alen Palatinuš, a ovo je njegov broj u slučaju potrebe: njegov osobni natel: 00381 61 630 39 55 (najbolje zvati na WhatsApp).

Redovite mise na oba mjesta bit će ponovno u nedjelju, 13. 08. 2023. u Baselu u 11.00 sati i u Liestalu u 13.00 sati, a u Juri u subotu, 19. 08. 2023. godine u 16.30 sati.