17. nedjelja kroz crkvenu godinu A – 30. 07. 2023.

Misa je danas samo u Baselu u 11.00 sati

Misna čitanja           

 

Prvo čitanje:1Kr 3, 5. 7-12

Tražio si pronicavost.

Čitanje Prve knjige o Kraljevima

U one dane: Gospodin se javi Salomonu noću u snu. Bog reče: »Traži što da ti dadem.« Salomon odgovori: »Gospodine, Bože moj, ti si učinio kraljem slugu svoga na mjesto moga oca Davida, a ja sam još sasvim mlad te još ne znam vladati. Tvoj je sluga usred naroda koji si izabrao; naroda brojnog, koji se ne da izbrojiti ni popisati. Podaj svome sluzi pronicavo srce da može suditi tvom narodu, razlikovati dobro od zla, jer tko bi mogao upravljati tvojim narodom koji je tako velik!« Bijaše milo Gospodinu što je Salomon to zamolio. Zato mu Gospodin reče: »Jer si to tražio, a nisi iskao ni duga života, ni bogatstva, ni smrti svojih neprijatelja, nego pronicavost u prosuđivanju pravice, evo učinit ću po riječima tvojim: dajem ti srce mudro i razumno, kakvo nije imao nitko prije tebe niti će ga imati itko poslije tebe.«

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam: Ps 119

Pripjev: O, kako ljubim zakon tvoj, Gospodine!
https://youtu.be/2pAp8kI4DOI

Dio je moj, Gospodine – rekoh – da tvoje čuvam riječi.
Draži mi je zakon usta tvojih no tisuće zlatnika i srebrnika.

Tvoja ljubav nek mi bude tješiteljicom
po obećanju koje si dao sluzi svom.
Nek dođe na me milosrđe tvoje da poživim,
jer zakon tvoj moja je naslada.

Stoga ljubim zapovijedi tvoje
više no zlato, zlato čisto.
Zato hodim po odredbama tvojim,
mrski su mi svi lažni putovi.

Divna su tvoja svjedočanstva,
stoga ih čuva duša moja.
Objava riječi tvojih prosvjetljuje,
bezazlene urazumljuje.

 

 

Drugo čitanje: Rim 8, 28-30

Predodredi nas da budemo suobličeni slici Sina njegova.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo! Znamo da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani. Jer koje predvidje, te i predodredi da budu suobličeni slici Sina njegova te da on bude prvorođenac među mnogom braćom. Koje pak predodredi, te i pozva; koje pozva, te i opravda; koje opravda, te i proslavi.

Riječ Gospodnja.

 

 

Pjesma prije Evanđelja: Mt 11, 25
«Blagoslovljen da si Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si otajstva Kraljevstva objavio malenima.»

 

 

Evanđelje: Mt 13, 44-52

Proda sve što ima i kupi onu njivu.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus mnoštvu: »Kraljevstvo je nebesko kao kad je blago skriveno na njivi: čovjek ga pronađe, sakrije, sav radostan ode, proda sve što ima i kupi tu njivu.

Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad trgovac traga za lijepim biserjem: pronađe jedan dragocjeni biser, ode, rasproda sve što ima i kupi ga.

Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad mreža bačena u more zahvati svakovrsne ribe. Kad se napuni, izvuku je na obalu, sjednu i skupe dobre u posude, a loše izbace. Tako će biti na svršetku svijeta. Izići će anđeli, odijeliti zle od pravednih i baciti ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi.

Jeste li sve ovo razumjeli? « Odgovore mu: »Jesmo.« A on će im: »Stoga svaki pismoznanac upućen u kraljevstvo nebesko sličan je čovjeku domaćinu koji iz svoje riznice iznosi novo i staro.« Kad Isus završi sve ove prispodobe, ode odande.

Riječ Gospodnja.

 

Duhovna misao

 

Gdje nema Boga, ništa ne može biti dobro

 

Kraljevsvo Božje je sam ISUS Krist, a ne neki prostor na zemljopisnoj karti. Bit kršćanstva je Isus Krist i stavljanje njega u središte svoga života. U našem životu je najvažnije pustiti da Bog s nama vlada po Isusu Kristu i držati se onoga što Bog smatra ispravnim. Neka nam u životu najvažnije bude kraljevstvo Božje, odnosno, neka nam Isus Krist uvijek bude na PRVOM MJESTU. Kako se kaže: 'Kad je Bog na prvom mjestu, sve drugo je na pravom mjestu!'

 

Draga braćo i sestre,

Temeljni problem danas zapadne civilizacije je „zaborav Boga“. Današnji čovjek se posve odalečio od Boga i on više uopće ne doživljava Boga. Tako se bezbožnost današnjega čovjeka više ne sastoji u tome da on niječe Boga, nego u tome da je ravnodušan prema Bogu, u tome da mu nije stalo do Boga, u tome što ne vidi da Bog ima neku ulogu u ovome svijetu i u ljudskom životu. Tako je sve više onih koji se olako ispričavaju kako ne mogu doći do spoznaje da Bog postoji. Ljudi sami zamračuju Božju istinu jedni drugima svojim postupcima. Tražiti Boga i dopustiti da nas On nađe danas nije ništa manje potrebno nego što je bilo u prošlim vremenima. Ono što je utemeljilo europsku kulturu – traženje Boga i spremnost da Ga se sluša – i danas ostaje osnova svake istinske kulture“ bez koje neminovno dolazi propasti čovječanstva. Naime, gdje nema Boga, ništa ne može  biti dobro.

 

Gdje nema Boga, ništa ne može biti dobro

Evanđeoske prispodobe su kratke pripovijesti koje Isus koristi pri naviještanju otajstava Božjega kraljevstva ili Kraljevstva nebeskog. Tema sadržana u Evanđelju i i prošle i ove nedjelje jest upravo Kraljevstvo Božje. Isus uspoređuje Kraljevstvo nebesko s dobrim žitom i kukoljom (Mt 13, 24-30). On nas opominje, kako - nakon što je gospodar izvršio sjetvu i posijao dobro sjeme, "dok su njegovi ljudi spavali" ć dolazi "njegov neprijatelj" i posija korov. Sluge toga čovjeka predlažu gospodaru da odu i počupaju kukolj. Međutim, gospodar veli: „Ne! Da ne biste čupajući i sabirući kukolj iščupali zajedno s njime i pšenicu. Pustite nek oboje raste do žetve.“

Danas Isus donosi još jednu sliku ili prispodobu o kraljevstvu Božjemu. «Nadalje, kraljevstvo je Božje kao kad mreža bačena u more zahvati svakovrsne ribe. Kad se napuni, izvuku je na obalu, sjednu i skupe dobre u posude, a loše izbace. Tako će biti na svršetku svijeta. Izići će anđeli, odijeliti zle od pravednih i baciti ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi.

Dragi vjernici, sve ove prispodobe znače to da moramo biti spremni čuvati milost primljenu na dan svojega krštenja, nastavljajući jačati vjeru u Gospodina, koji sprječava zlu da pusti korijenje i da se proširi.

Ove prispodobe uče nas da smo i sami najprije bili kukolj i loše ribe, a kasnije po Kristu postali dobro sjeme i dobre ribe. Sve nas to uči da nismo pozvani suditi ni sebe niti druge, nego biti strpljivi, pogotovo s drugima, i ustrajni u dobru koje vodi do hvalevrijedne promjene.

Koristeći slike i situacije iz svakodnevnog života, Isus nam želi pokazati na pravi problem čovječanstva i ujedno na pravi temelj svegaga: Gdje nema Boga, ništa ne može biti dobro. To je presudni prioritet za sve. Bogu pripada prvo mjesto. Božje kraljevstvo znači, upravo, Božje gospodstvo, a to znači da se njegovu volju mora uzimati kao mjerilo kojim se vodimo u svojem životu.

 

Najprije treba tražiti kraljevstvo Božje

Reče Isus mnoštvu: »Kraljevstvo je nebesko kao kad je blago skriveno na njivi: čovjek ga pronađe, sakrije, sav radostan ode, proda sve što ima i kupi tu njivu.

Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad trgovac traga za lijepim biserjem: pronađe jedan dragocjeni biser, ode, rasproda sve što ima i kupi ga.

 

Primjer traženja kraljevstva Božjega je kralj Salamon

Knjiga mudrosti – iz koje je danas preuzeto prvo čitanje – pruža nam dobar, odnosno najbolji primjer traženja kraljevstva Božjega. Kralj Salomon, sin i nasljednik Davidova kraljevstva, mlad i na početku svoje vladavine, kada mu se Gospodin ukazao noću u viđenju i obećao mu dati ono što bude tražio, on ne traži ni dug život, ni bogatstvo, ni uklanjanje neprijatelja, nego umjesto toga kaže Gospodinu: "Daj sluzi svome srce koje čuje, da upravlja tvojim narodom i da razlikuje dobro od zla" (1 Kr 3,9).

Salomonov primjer odnosi se na svako ljudsko biće. Svatko od nas ima savjest kako bi u određenom smislu mogao činiti dobro, a izbjegavati zlo. Istinska kvaliteta našeg života i društvenog života ovisi o svačijoj ispravnoj savjesti, o svačijoj sposobnosti da raspozna dobro, razlikuje dobro od zla i strpljivo čini dobro.

 

Upotrijebimo i mi pravilno svoj razum i savjest

Ostaje nam svima upotrijebiti pravilno svoj razum i svoju savjest - koje su jedine sposobne u slobodi tražiti Boga i odlučiti se za Boga koji se objavio u povijesti, koji nam je u Kristu pokazao svoje lice, koji poštuje svakog čovjeka i njegovu slobodnu volju. Moramo duboko biti svjesni da u ovom vremenu bezboštva i relativizma vjeru nije moguće nekome nametnuti. Vjera se ne nameće izvana. Ni Crkva, ni ikakva država, ni papa ne mogu nametnuti vjeru, ali vjera u Boga koji se objavio u Isusu Kristu uvijek se može pozvati i na razum i savjest. Vjera se nudi razumu i savjesti. Nikoga se ne prisiljava na vjerovanje. U svojim traženjima i krizama mnogi su se okrenuli Isusu Kristu, pronašli zakopano blago, biser i danas vjerno slijede Krista suobličujući mu se sve više i postajući jedno s njim.

Stoga želimo zamoliti za pomoć Djevicu Mariju, prijestolje Mudrosti. Neka Blažena Djevica i nama pomogne, uz Božju milost, da najprije tražimo kraljevstvo Božje i tako oblikujemo savjest uvijek otvorenu dobru kako bismo služili Božjem kraljevstvu. Amen.

 

Svete mise preko ljeta 2023 godine

Pratite misijsku web-stranicu:hkm-basel.ch

Raspored misa:

Nedjelja, 06. 08. 2023. - neće biti mise                           

Velika HVALA svećeniku don Alenu Palatinušu što je s ljubavlju predslavio svete mise preko ljetntnog odmora.

U nedjelja, 06. 08. 2023. - neće biti mise na hrvatskom jeziku.
Redovite mise na oba mjesta bit će ponovno u nedjelju, 13. 08. 2023. u Baselu u 11.00 sati i u Liestalu u 13.00 sati, a u Juri u subotu, 19. 08. 2023. godine u 16.30 sati.