Nedjelja, 24. 7. 2022.

17. nedjelja kroz crkvenu godinu C

 

Prvo čitanje: Post 18, 20-32

Nemoj se, Gospodine, ljutiti ako progovorim.

Čitanje Knjige Postanka

U one dane: Reče Gospodin: »Velika je vika na Sodomu i Gomoru! Grijeh je njihov pretežak. Idem dolje da vidim rade li zaista kako veli vika što je stigla do mene pa da znam.«

Oni ljudi krenu odanle prema Sodomi. Abraham je još stajao pred Gospodinom pa se primače bliže i reče: »Hoćeš li iskorijeniti i nevina s krivim? Možda ima pedeset nevinih u gradu. Zar ćeš uništiti mjesto radije nego ga poštedjeti zbog pedeset nevinih koji budu ondje? Daleko bilo od tebe da takvo što učiniš: da ubijaš nevina i kriva pa da i nevini i krivi prođu jednako! Daleko bilo to od tebe! Zar da ni sudac svega svijeta ne radi pravo?« Nato reče Gospodin: »Ako nađem u gradu Sodomi pedeset nevinih, zbog njih ću oprostiti cijelomu mjestu.« Abraham će opet: »Ja se evo usuđujem govoriti Gospodinu, ja, prah i pepeo! Da slučajno bude pet manje od pedeset? Bi li uništio sav grad zbog te petorice?« On odgovori: »Neću ga uništiti ako ih ondje nađem četrdeset i pet.« I dometnu Abraham: »Ako ih se možda nađe četrdeset?« Odgovori: »Neću to učiniti zbog četrdesetorice.« Abraham će opet: »Neka se Gospodin ne ljuti ako nastavim. Ako ih se ondje nađe možda trideset?« Odgovori: »Neću to učiniti ako ih ondje nađem trideset.« I opet će Abraham: »Još se usuđujem govoriti Gospodinu. Ako ih se možda ondje nađe dvadeset?« Odgovori: »Neću uništiti grada zbog te dvadesetorice.« Nato će Abraham: »Neka se Gospodin ne ljuti ako progovorim još samo jednom: Ako ih je slučajno ondje samo deset?« Odgovori: »Neću uništiti grada zbog te desetorice.«

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam: Ps 138, 1-3.6-8

Pripjev: Kad sam te zazvao, uslišio si me, Gospodine.
https://youtu.be/Tzb_rtBsBl8

Zahvaljujem ti, Gospodine, iz svega srca
jer si čuo riječi mojih usta.
Pred licem anđelâ pjevam tebi,
bacam se nice prema svetom hramu tvojemu.

Zahvaljujem imenu tvojem
za tvoju dobrotu i vjernost.
Kad sam te zazvao, uslišio si me,
dušu si moju pokrijepio.

Zaista, uzvišen je Gospodin, ali gleda na ponizna,
a oholicu izdaleka poznaje.
Kročim li kroz nevolje, ti mi život čuvaš,
pružaš ruku proti gnjevu mojih dušmana.

Gospodine, tvoja me desnica spašava!
Gospodin će dovršiti što započe za me!
Gospodine, vječna je ljubav tvoja:
djelo ruku svojih ne zapusti!

 

 

Drugo čitanje: Kol 2, 12-14

I vas oživi s njime, oprostivši milostivo sve posrtaje.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima

Braćo: S Kristom suukopani u krštenju, u njemu ste i suuskrsli po vjeri u snagu Boga koji ga uskrisi od mrtvih. On i vas, koji bijaste mrtvi zbog prijestupa i neobrezanosti svoga tijela, i vas on oživi zajedno s njime.

Milostivo nam je oprostio sve prijestupe, izbrisao zadužnicu koja propisima bijaše protiv nas, protivila nam se. Nju on ukloni pribivši je na križ.

Riječ Gospodnja.

 

 

Evanđelje: Lk 11, 1-13

Ištite i dat će vam se!

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Jednom je Isus na nekome mjestu molio. Čim presta, reče mu jedan od učenika: »Gospodine, nauči nas moliti kao što je i Ivan naučio svoje učenike.« On im reče: »Kad molite, govorite:

Oče! Sveti se ime tvoje!

Dođi kraljevstvo tvoje!

Kruh naš svagdanji daji nam svaki dan!

I otpusti nam grijehe naše:

ta i mi otpuštamo svakom dužniku svojem!

I ne uvedi nas u napast!«

I reče im: »Tko to od vas ima ovakva prijatelja? Pođe k njemu o ponoći i rekne mu: ’Prijatelju, posudi mi tri kruha. Prijatelj mi se s puta svratio te nemam što staviti preda nj!’ A onaj mu iznutra odgovori: ’Ne dosađuj mi! Vrata su već zatvorena, a dječica sa mnom u postelji. Ne mogu ustati da ti dadnem...’ Kažem vam: ako i ne ustane da mu dadne zato što mu je prijatelj, ustat će i dati mu što god treba zbog njegove bezočnosti.

I ja vama kažem: Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se! Doista, tko god ište, prima; i tko traži, nalazi; i onomu tko kuca, otvorit će se.

A koji je to otac među vama: kad ga sin zaište ribu, zar će mu mjesto ribe zmiju dati? Ili kad zaište jaje, zar će mu dati štipavca? Ako dakle vi, iako zli, znate dobrim darima darivati djecu svoju, koliko li će više Otac s neba obdariti Duhom Svetim one koji ga zaištu!«

Riječ Gospodnja.

 

Duhovna misao

Moliti znači: „SLIJEDITI KRISTA."

 

Draga bračo i sestre!

Molitva Oče naš temeljna je molitva svih kršćana. Čovjek se samo u Kristu može ujediniti s Bogom. Jedino se u Kristu možemo obraćati Bogu kao ocu: Abba-Oče. Poput apostola trebali bismo svaki put prije molitve zamoliti Isusa: „Gospodine, nauči nas moliti.“ Molitva ima smisao i još više cilj: osposobiti nas da sve dublje možemo živjeti osobni odnos s Bogom. Molitva otkriva da još nismo na potpun način postali djeca Božja, već to moramo moleći postajati svaki dan i postati i to biti sve više putem našeg sve dubljeg zajedništva s Isusom Krisom. Moliti znači „SLIJEDITI KRISTA."

 

"Gospodine, nauči nas moliti"

Evanđelje ove nedjelje predstavlja nam Isusa koji, udaljivši se malo od učenika, sabrano moli. Kada je završio jedan od njih mu reče: "Gospodine, nauči nas moliti" (Lk 11, 1). Isus ne odbija to učiniti. Ne izgovara čudne ili magijske formule, već s velikom jednostavnošću reče: "Kad molite, govorite: Oče!... "te ih nauči Očenaš (usp. Lk 11, 2-4) koji izvire iz same njegove molitve, kojom se obraćao Bogu, svome Ocu. Sveti Luka nam prenosi Očenaš u vrlo kratkom obliku u odnosu na onaj iz Evanđelja svetog Mateja, koji je opće prihvaćen. Riječ je o prvim riječima Svetog pisma koje učimo još od malih nogu. One se utiskuju u pamćenje, oblikuju naš život, prate nas do posljednjeg daha. One otkrivaju da "nismo već na potpun način djeca Božja, već to moramo postati i to biti sve više putem našeg sve dubljeg zajedništva s Isusom. Biti sinovi isto je što i slijediti Krista" (Benedikt XVI., Isus iz Nazareta, Milano 2007., str. 168).

 

Molitva Oče naš temeljna je molitva svih kršćana i neprestano nadahnuće svake molitve

Učimo klicati: "Abba!, Oče!" s Marijom, Majkom Sina Božjega. Nije slučajno da se jedino mjesto na kojem sveti Pavao spominje Isusovu majku u svojim poslanicama nalazi upravo prije zaziva: "Abbà!, Oče!" u Poslanici Galaćanima: "A kada dođe punina vremena, odasla Bog Sina svoga: od žene bi rođen, Zakonu podložan" (Gal 4, 4). Ispunjenje punine vremena događa se u trenutku Marijinog "da" Bogu i njezina punog prianjanja uz Božju volju: "Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!" (Lk 1, 38). Molitva koja nas ne vodi BOŽJOJ VOLJI I NIJE MOLITVA. Neka nam Djevica Marija pomogne ponovno otkriti ljepotu i dubinu kršćanske molitve.

Draga braćo i sestre, učimo kušati u svojoj molitvi ljepotu ljubavi Božje i učimo da naša molitva neprestano mijenja naš način razmišljanja, naše djelovanje da bi ono bilo što sukladnije Sinu Jedinorođencu, Isusu Kristu. Amen!