II. nedjelja došašća kroz crkvenu godinu A – 04. 12. 2022.

Mise danas:
Basel, u 11.00 sati
Liestal, u 13.00 sati - proslava Nikolinja

Misna čitanja

Prvo čitanje: Iz 11, 1-10 

Po pravdi će sudit siromasima.

Čitanje Knjige proroka Izaije

U onaj dan: Isklijat će mladica iz panja Jišajeva, izdanak će izbit iz njegova korijena. Na njemu će duh Gospodnji počivat, duh mudrosti i umnosti, duh savjeta i jakosti, duh znanja i straha Gospodnjeg. Prodahnut će ga strah Gospodnji: neće suditi po viđenju, presuđivati po čuvenju, već po pravdi će sudit siromasima i sud prav izricat bijednima na zemlji. Šibom riječi svoje ošinut će silnika, a dahom iz usta ubiti bezbožnika. On će pravdom opasati bokove, a vjernošću bedra. Vuk će prebivati s janjetom, ris ležati s kozlićem, tele i lavić zajedno će pâsti, a djetešce njih će vodit. Krava i medvjedica zajedno će pâsti, a mladunčad njihova skupa će ležati, lav će jesti slamu ko govedo. Nad rupom gujinom igrat će se dojenče, sisanče će ruku zavlačiti u leglo zmijinje. Zlo se više neće činiti, neće se pustošiti na svoj svetoj gori mojoj: zemlja će se ispuniti spoznajom Gospodnjom kao što se vodom pune mora. U dan onaj: Jišajev izdanak, dignut kao stijeg narodima, puci će željno tražiti. I prebivalište njegovo bit će slavno.

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam: Ps 72, 1-2.7-8.12-13.17

Pripjev:U danima njegovim cvjetat će pravda i mir velik dovijeka. https://youtu.be/alR3M2lpN4A

Bože, sud svoj daj kralju
i svoju pravdu sinu kraljevu.
Nek puku tvojem sudi pravedno,
siromasima po pravici!

U danima njegovim cvjetat će pravda
i mir velik – sve dok bude mjeseca.
I vladat će od mora do mora,
i od Rijeke do granica svijeta.

On će spasiti siromaha koji uzdiše,
nevoljnika koji pomoćnika nema;
smilovat će se ubogu i siromahu
i spasit će život nevoljniku.

Bilo ime njegovo blagoslovljeno dovijeka!
Dok je sunca, živjelo mu ime!
Njim se blagoslivljala sva plemena zemlje,
svi narodi nazivali ga blaženim!

 

 

Drugo čitanje: Rim 15, 4-9

Krist spašava sve ljude.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo: Što je nekoć napisano, nama je za pouku napisano da po postojanosti i utjesi Pisama imamo nadu. A Bog postojanosti i utjehe dao vam da međusobno budete složni po Kristu Isusu te jednodušno, iz jednoga grla, slavite Boga i Oca Gospodina našega Isusa Krista. Prigrljujte jedni druge kao što je Krist prigrlio vas na slavu Božju. Krist je, velim, postao poslužitelj obrezanika za istinu Božju da ispuni obećanja dana ocima, a pogani da za milosrđe proslave Boga, kao što je pisano: Zato ću te slaviti među pucima i psalam pjevati tvome imenu.

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije Evanđelja: Lk 3,4.6.

Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze; svako će tijelo vidjeti spasenje Božje.

 

Evanđelje: Mt 3, 1-12

Obratite se! Približilo se kraljevstvo nebesko!

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U one dane pojavi se Ivan Krstitelj propovijedajući u Judejskoj pustinji: »Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!« Ovo je uistinu onaj o kom proreče Izaija prorok: Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!

Ivan je imao odjeću od devine dlake i kožnat pojas oko bokova; hranom mu bijahu skakavci i divlji med. Grnuo k njemu Jeruzalem, sva Judeja i sva okolica jordanska. Primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe. Kad ugleda mnoge farizeje i saduceje gdje mu dolaze na krštenje, reče im: »Leglo gujinje! Tko li vas je samo upozorio da bježite od skore srdžbe? Donosite dakle plod dostojan obraćenja. I ne usudite se govoriti u sebi: 'Imamo oca Abrahama!' Jer, kažem vam, Bog iz ovoga kamenja može podići djecu Abrahamovu. Već je sjekira položena na korijen stablima. Svako dakle stablo koje ne donosi dobroga roda, siječe se i u oganj baca. Ja vas, istina, krstim vodom na obraćenje, ali onaj koji za mnom dolazi jači je od mene. Ja nisam dostojan obuće mu nositi. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. U ruci mu vijača, pročistit će svoje gumno i skupiti žito u svoju žitnicu, a pljevu spaliti ognjem neugasivim.«

Riječ Gospodnja.

 

 

Duhovna misao

 

Pripravite put Gospodinu

 

Dragi vjernici,

prva nedjelja došašća pozvala nas je na bdjenje, a riječ BDJETI (Seid wachsam und haltet euch bereit! Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet.) najbolje opisuje vrijeme došašća i ističe što trebamo činiti u vrijeme došašća - bdjeti – a to znači:
- susresti, upoznati, zavoljeti i slijediti Isusa Krista;
- vrijeme došašća što više provesti u tišini i postu, a ne u «adventskom ludilu» i sajmovima;
- odmaknuti se podosta od zemaljskih dobara i osjetiti da ćemo jednoga dana sve ostaviti;
- biti spreman pomoći najpotrebnijima, siromašnima;
- upoznati svoje grijehe, pokajati se za njih i dobro se ispovjediti za Božić (božićna ispovijed je u petak, 09. 12. u 16.30 sati);
- i nadasve napraviti ponizno i pouzdano predanje sebe i svoje obitelji u ruke našega blagoga i milosrdnoga Oca.

 

«Pripravite put Gospodinu»

Današnja nas nedjelja svojim čitanjima želi vratiti u vrijeme priprave za prvi Kristov dolazak: «Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!»

 

Put je bitan i važan!

Od davnina čovjek je putnik, selilac. U njegovu životu put, staza, cesta, danas autoput, imaju važnu i bitnu ulogu. Bez dobra puta teško se i sporo ili nikako stiže k cilju.

 

„Božj put“

Postoje i Božji putovi. Kroz čitavu Bibliju, od kada je započeo selilački Abrahamov život i kroz povijest spasenja Izraelskog naroda: (Izlazak iz egipatskog ropstva, prolaz kroz Crveno more, prolaz kroz pustinju i ulazak u Obećanu zemlju), najvažnije je za Izraelski narod bilo prepoznati Božji put i slijediti GA. „Sa svojim Bogom hoditi!“ „Kad si stupao, Bože, pred narodom svojim, dok si prolazio pustinjom...“ (Ps 68,8). „Bog se u pustinji bori za svoj narod i podržava ga „kao što otac nosi svoga sinčića“-  pribavlja mu hranu i piće; traži mjesto za taborovanje i bdije nad njim da mu ništa ne bi ponestalo“ (Pnz 1,30-33). Za Izraelski narod je odlučujuće bilo: „Sa svojim Bogom „hoditi“ - ići, ići «Božjim putom». Stigavši u Obećanu zemlju, Izrael mora i dalje hoditi, ići stazama Gospodnjim: „Blago svakome koji se Jahve boji, koji njegovim hodi stazama!“

 

Put „opakih“ - grešnički put

Biblija govori i o grešničkom putu. Svaki onaj koji se iznevjeri Božjim putevima, kreće nekim svojim putem. Put bez Boga zove se grešnički put.

Put je grešnički popločen (dobrim željama, i nikakvim učinkom), i zbog toga zavšava u ponoru Podzemlja» (Sir 21,10).

 

Dva puta

Jer misli vaše nisu moje misli, i puti moji nisu vaši puti, riječ je Jahvina. Visoko je iznad zemlje nebo, tako su puti moji iznad vaših putova, i misli moje iznad vaših misli” (Iz 55,8.9).

- Čovjek je slobodan birati između ta dva puta, jer nema trećega, i odgovoran je za svoj izbor

 

Biraj: Život ili Smrt!

- Bilijska knjiga Ponovljenog Zakona nam govori kako se Izraelski narod treba odlučiti! „Gledaj! Danas preda te stavljam: život i sreću, smrt i nesreću. Ako poslušaš zapovijedi Jahve, Boga svoga, hodeći njegovim putovima, vršeći njegove zapovijedi, njegove zakone i njegove uredbe, živjet ćeš i bit ćeš sretan; ako ne - snaći će te smrt i nesreća» (Pnz 30,15-20).

 

Isus: naš Put, Istina i Život

«Vjerujte u Boga i u mene vjerujte! – govori Isus. Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja. A kamo ja odlazim, znate put.“ Reče mu Toma: „Gospodine, ne znamo kamo odlaziš. Kako onda možemo put znati?“ Odgovori mu Isus: „Ja sam Put i Istina i Život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni“ (Iv 14,6).

 

Kršćanstvo se naziva „Put“

U Djelima apostolskim čitamo kako se samo kršćanstvo, koje se tek rađa, naziva put.

»Savao pak, sveudilj zadahnut prijetnjom i pokoljem prema učenicima Gospodnjim, pođe k velikomu svećeniku, zaiska od njega pisma za sinagoge u Damasku, da sve koje nađe od ovoga Puta (da su kršćani), muževe i žene, okovane dovede u Jeruzalem“ (Dj 9.2).

 

Što mi trebamo učiniti?

Današnja misna čitanja naglašavaju sve ono što je Bog učinio za nas, sve do Isusa Krista koji nas i danas poziva: "Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju" (Mk 1,15). Uz ono što je sve Bog učinio za nas, i mi imamo sa svoje strane što trebamo učiniti.

 

Obraćenje (Bekehrung)

Prvo što trebamo učiniti je obraćenje (Bekehrung). Obratiti se znači promijeniti pravac ili smjer životnog puta; napraviti pravi zaokret u životu i slijediti Isusa Krista i njegovo evanđelje. Nikada ne smijemo obraćenje izjednačiti s nekom moralnom odlukom da ćemo se popraviti u vladanju… Ne! Obraćenje je odluka iz vjere koja nas potpuno uključuje u duboko zajedništvo s Isusom Kristom. Tako, obratiti se i vjerovati evanđelju nisu dvije različite ili slične stvari, već izražavaju istu stvarnost. Onaj tko se obrati – vrati Isusu Kristu, on živi po evanđelju, po Isusovoj riječi.

 

"Obratite se i vjerujte evanđelju!"

Izraz "Obratite se i vjerujte evanđelju" nije događaj s početka kršćaninova života kojega se samo sjeća, već obraćenje traje čitav život  i svaki dan nas potiče predati se Isusu, pouzdati se u Njega, ostati u Njemu, živjeti kako je On živio, učiti od Njega pravu ljubav, slijediti ga u svakodnevnom vršenju Očeve volje, što je jedini veliki zakon života. Obraćenje se događa svaki dan i usred teškoća i napora, umora i padova… Za sve to potrebna je poniznost (Demut) s kojom možemo pristupiti svetoj ispovijedi i svetoj misi i primiti oproštenje grijeha i samoga Isusa Krista u pričesti. Tako, upravo zahvaljujući Kristovu djelovanju, otvaraju nam se vrata 'veće' pravednosti, a to je pravednost ljubavi (usp. Rim 13, 8 – 10).

 

Pođi putem Krista i ljubavi

Ima jedna duga cesta (Cesta)
https://youtu.be/bw25XlDWwnk

Ima jedna duga cesta, koja vodi sve do raja;
to je cesta, cesta mira, cesta mira i ljubavi!

Ima jedno obećanje, da će opet doći ka nama;
to je obećanje vjere, ufanja i ljubavi!

Kada moraš sutra poći sa križanja svoga puta;
pođi putem, putem Krista, putem Krista i ljubavi!

Slušaj i gledaj kako dolazi «Emanuel» - Bog s nama, jer to je ono zbog čega je Isus doašao, postao čovjekom, utjelovio se i rodio od ponizne Djevice. Isus je došao da Bog bude s nama, da bude u meni, u tebi, i sada i sutra i u svu vječnost.

Zazovimo zaštitu i pomoć Blažene Djevice Marije, koja je prva povjerovala u Krista, nek nas prati kroz sve dane došašća, dane snažnije molitve, dane iskrenog obraćenja, dane dobre božićne ispovijedi, kako bismo, pročišćeni i potpuno obnovljeni u srcu i duhu, proslavili veliko otajstvo Isusova rođenja, Božić. Amen!