2. nedjelja došašća B - 06. 12. 2020.

Prvo čitanje: Iz 40, 1-5. 9 -11

Čitanje Knjige proroka Izaije

„Tješite, tješite moj narod, govori Bog vaš. Govorite srcu Jeruzalema, vičite mu da mu  se ropstvo okonča, da mu je krivnja okajana, jer iz Gospodnje ruke primi dvostruko za sve grijehe svoje.“

Glas viče: „Pripravite put Gospodnji kroz pustinju. Poravnajte u stepi stazu Bogu našemu! Svaka dolina nek’ se povisi, svaka gora i brežuljak neka se spusti; što je krivudavo, nek’ se izravna, što je hrapavo neka se izgladi! Objavit će se tada Slava Gospodnja, i svako će je tijelo vidjeti, jer Gospodnja su usta govorila.“

Na visoku se uspni goru, blagovjesnice sionska! Podigni snažno svoj glas, blag-ovjesnice jeruzalemska! Podigni ga, ne boj se, reci judejskim gradovima: „Evo Boga vašega!“ Gle, Gospodin Bog dolazi u moći, mišicom  svojom vlada! Evo naplata njegova s njime i nagrada njegova pred njim! Kao pastir pase stado svoje, u rukama ga svojim skuplja, jaganjce nosi u naručju, a dojilicama otpočinit daje.

Riječ Gospodnja

 

Otpjevni psalam    Ps 85

Pripjev: Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje! https://youtu.be/aeX30bedhMI

Da poslušam što mi to Gospodin govori:
Gospodin obećava mir narodu svomu, vjernima svojim.
Zaista, blizu je njegovo spasenje onima koji ga se boje,
i slava će njegova živjeti u zemlji našoj.

Ljubav će se i vjernost sastati,
pravda i mir zagrliti.
Vjernost će nicat iz zemlje
Pravda će gledat s nebesa.

I Gospodin će dati sreću,
i zemlja naša urod svoj.
Pravda će stupati pred njim,
a mir tragom stopa njegovih.

 

Drugo čitanje  2 Pt 3, 8 - 14

Čitanje Druge poslanice svetog Petra apostola

Jedno, ljubljeni, ne smetnite s uma: jedan je dan kod Gospodina kao tisuću godina, a tisuću godina kao jedan dan. Ne kasni Gospodin ispuniti obećanje, kako ga neki sporim smatraju, nego je strpljiv prema vama jer neće da tko propadne, nego hoće da svi prispiju k obraćenju. Kao tat će doći Dan Gospodnji u koji će nebesa trijeskom uminuti, počela se, užarena, raspasti, a zemlja i djela na njoj razotkriti. Kad se sve tako ima raspasti, kako li treba da se svi vi ističete u svetu življenju i pobožnosti iščekujući i pospješujući dolazak Dana Božjega u koji će se nebesa, zapaljena, raspasti i počela, užarena, rastaliti. Ta po obećanju njegovu iščekujemo nova nebesa i zemlju novu, gdje pravednost prebiva. Zato, ljubljeni, dok to iščekujete, uznastojte da mu budete neokaljani i besprijekorni, u miru.

Riječ Gospodnja

 

Pjesma prije evanđelja: Lk 3, 4.6

Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze; svako će tijelo vidjeti spasenje Božje.

 

Evanđelje  Mk 1, 1 - 8

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

Početak Evanđelja Isusa Krista Sina Božjega. Pisano je u Izaiji proroku: Evo šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da ti pripravi put. Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!

Tako se pojavi Ivan: krstio je u pustinji i propovijedao krst obraćenja na otpuštenje grijeha. Grnula k njemu sva judejska zemlja i svi Jeruzalemci: primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe. Ivan bijaše odjeven u devinu dlaku, s kožnatim pojasom oko bokova; hranio se skakavcima i divljim medom. I propovijedao je: „Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući. Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim.“ 

Riječ Gospodnja

 

Evanđelje na njamačkom

Evangelium - Mk 1, 1-8

Bereitet dem Herrn den Weg!

Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes: Es begann, wie es bei dem Propheten Jesaja steht: Ich sende meinen Boten vor dir her; er soll den Weg für dich bahnen. Eine Stimme ruft in der Wüste: Bereitet dem Herrn den Weg! Ebnet ihm die Straßen! So trat Johannes der Täufer in der Wüste auf und verkündigte Umkehr und Taufe zur Vergebung der Sünden. Ganz Judäa und alle Einwohner Jerusalems zogen zu ihm hinaus; sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Hüften, und er lebte von Heuschrecken und wildem Honig. Er verkündete: Nach mir kommt einer, der ist stärker als ich; ich bin es nicht wert, mich zu bücken, um ihm die Schuhe aufzuschnüren. 8Ich habe euch nur mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen.

 

Pjesma: "Padaj s neba, roso sveta": https://youtu.be/OR7jAh4DSEs

Duhovna misao

Pripravite put Gospodnji

Draga braćo i sestre!

Jako je važna priprava za susret s Isusom, pogotovo za konačni susret s Njim. Važno je da u toj pripravi sudjeluje cijela obitelj. Crkva nas poziva da uđemo u tišinu svog doma, u tišinu svoje duše i potražimo „Onoga koga ljubi duša moja“ i koga iščekujemo - Isusa Krista. Svaka obitelj, ili pojedinac, trebala bi svaki dan izmoliti Radosna otajstva krunice, slušati i pjevati adventske pjesme, zamoliti za oprost koga su uvrijedili, ispovijediti se ako bude moguće. Sve ovo nas upućuje na Ivana Kristitelja koji „viče u pustinji“: „Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!“

 

Ostaje pitanje: Kako najbolje pripraviti put Gospodinu?

Na sve veću radost Kristovu i našu, pokrenimo se duhovno i „probudimo se“ svjesni dara božje ljubavi i blizine. Nek nam u tome pomogne jedna priča koja se zove: „Moja je snaga ljubav!“

Kada su indijsku pokrajinu Shravasti pogodile velike poteškoće, neimaština i glad, veliki je Buda upitao svoje sljedbenike:

„Tko će od vas nahraniti sve ove gladne?

Prvi je odgovorio veliki bankar: „Sve moje bogatstvo nije dovoljno da bih nahranio sve ove gladne.“

- Nakon njega odgovara veliki časnik: „Bio bih sretan kada bih mogao za njih dati i svoju krv, ali ni u mojoj kući nema za nas dovoljno hrane.“

- Potom progovori vlasnik golemoga posjeda: „Prokleta pošast zahvatila je i moja polja. Novac koji  imam ne može mi ni porez platiti.“

- Kada je sve to čula, Suprya, prosjakova kćerka, ustane na noge i s beskrajnom ljubavlju progovori: „Ja ću hraniti sve ove gladne!“ Svi prisutni su ostali u čudu i upitali je: „Kako? Kako to ona može sve gladne nahraniti?"

- Ona im svima odgovara: „Ja sam najsiromašnija od svih vas. Ali, moja je snaga ljubav. Moja je velika žitnica u srcima dobrih ljudi, a nadasve u srcu Božjemu.“       (R. Tagore - Poezije o ljubavi)

 

Govoriti srcu svoga naroda

Prema prvom čitanju, prorok Izaija naviješta konačno oslobođenje Izraelaca iz babilonskoga progonstva i ropstva: „Tješite, tješite moj narod“, kaže prorok u ime Božje. „Govorite srcu Jeruzalema, podvikujte mu da mu se ropstvo dokonča“ (Iz 40,1-2). Upravo to želi Gospodin učiniti u došašću: govoriti srcu svoga naroda i, po njemu, po svome narodu, On  želi govoriti čitavom čovječanstvu, kako bi navijestio spasenje - prestanak ropstva.

I danas se podiže glas Crkve: „Pripravite put Gospodnji u pustinji“ (Iz 40,3). Za narode izmorene bijedom i glađu, za mnoštvo prognanika, za sve koji trpe teška i sustavna kršenja svojih prava, Crkva se, poput one djevojčice iz priče javlja da će ona hraniti čovječanstvo navještajući svim narodima: „Evo Boga vašega! Gle, Gospodin Bog dolazi u moći“ (Iz 40,11).

 

Pjesma: GOSPODINU PRIPRAVITE PUT (uz fra Šitinu pjesmu možete doživjeti lijep uvod u vrijeme Došašća) https://youtu.be/6wyxgoNe_WY

Proročki navještaj je ostvaren u Isusu

Ovaj proročki navještaj ostvaren je u Isusu Kristu. U Isusu Kristu je započeo izlazak iz ropstva, započeo je korjeniti i konačni prelazak ili izlazak iz kraljevstva zla u kraljevstvo Božje, iz vlasti grijeha u vlast ljubavi i života. Kršćanska nada je rođena s novim čovječanstvom koje je nastupilo po Isusu Kristu, koje dolazi od Boga, koje se utjelovljuje na ovoj zemlji po Duhu Svetome.

 

Logika vjere

To je „logika vjere“ – onaj tko vjeruje Bogu, tko vjeruje u njegov naum spasenja, on se zauzima za izgradnju njegova kraljevstva. Kristovo novo čovječanstvo traži muškarce i žene koji su spremni prihvatiti novo sjeme Božje riječi, postati dobro tlo i donijeti stostruki plod.

 

Marija je prva izišla iz ropstva zla

Prvina toga novoga čovječanstva jest Isus, Sin Božji i sin Marijin. Marija je svojom poniznošću, to jest - poslušnošću Božjoj riječi, prva od Izraeskog naroda izašla iz ropstva grijeha, iz poganstva i bezboštva, iz moralne i materijalne propadljivosti. Ona je prva krenula prema „novim nebesima“, gdje će se ljubav i vjernost sastati, pravda i mir zagrliti i stupati ili ići pred nama. Svi mi smo pozvani stupati i ići tragom stopa Kristovih. Majčinskom zagovoru povjeravamo svoja srca kao i ljude našega doba.

Pjesma: "Poslan bi anđel Gabrijel": https://youtu.be/tkZ2U0eqB5o

Skromnost kao način života

Uz Blaženu Djevicu Mariju današnja čitanja ističu i lik Ivana Kristitelja koji je imao veliku ulogu u pripremi povijesnog DOLASKA Isusa. Polazeći od vanjskog izgleda, Ivan je predstavljen kao izrazito asketski lik: odjeven je u devinu dlaku, hrani se skakavcima i divljim medom, koje nalazi u judejskoj pustinji (usp. Mk 1, 6). Sam Isus je u jednoj prigodi istaknuo Ivanovu suprotnost spram onih koji stanuju „u kraljevskim dvorima“ i koji „se mekušasto nose“ (Mt 11, 8). Način života Ivana Krstitelja bi morao sve nas kršćane podsjetiti da izaberemo skromnost kao način života, osobito u pripravi za svetkovinu Božića u kojoj Gospodin - kao što bi rekao sveti Pavao - „premda bogat, radi vas posta siromašan, da se vi njegovim siromaštvom obogatite“ (2 Kor 8, 9).

 

Navještaj obećanog Spasitelja

Što se tiče Ivanova poslanja, ono je bilo poziv na obraćenje i navještaj Božjeg suda i dolzak obećanog Spasitelja - Mesije - koji je opisan kao „onaj koji je jači od mene“ i koji će vas „krstiti Duhom Svetim“ (Mk 1, 7.8).

 

Poziv na nutarnju promjenu

Ivanov poziv se ne zadovoljava nekom skromnošću kao način života, nego nas POZIVA NA NUTARNJU PROMJENU, polazeći od odricanja od vlastitog grijeha. Tako, dok se pripremamo za Božić, važno je da ponovno uđemo u same sebe i iskreno se preispitamo o svom životu. Dopustimo da nas obasja i prosvijetli zraka svjetla koja dolazi iz Betlehema, svjetlo onoga koji je „veći“ a učinio se malenim, koji je „jači“ a učinio se slabim. Sva četvorica evanđelista, u opisu propovijedanja Ivana Krstitelja, oslanjaju se na ulomak iz proroka Izaije: „Glas viče: ‘Pripravite Jahvi put kroz pustinju. Poravnajte u stepi stazu Bogu našemu’“ (Iz 40, 3). Marko uvrštava i citat drugog proroka, Malahije, koji kaže: „Evo šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da ti pripravi put“ (Mk 1, 2; usp. Mal 3, 1). Njemu, Isusu Kristu, treba otvoriti vrata, pripraviti put“.

„Kršćani mogu biti i siromašni i siromašniji od drugih, ali, nikada se ne smiju odreći SNAGE LJUBAVI koja je Isus Krist i koja dolazi iz srca Božjega. Mi smo bogati u Kristu!  

Majčinskom zagovoru Marije, povjerimo naš hod ususret Gospodinu koji dolazi, „Emanuelu - Bog s nama. Amen.

Pjesma za kraj: "O Marijo ti sjajna zornice": https://youtu.be/8sLFXEoz0Go