2. nedjelja došašća kroz godinu C – 05. 12. 2021.

Misna čitanja

Prvo čitanje: Bar 5, 1-9

Čitanje Knjige proroka Baruha

Skini, Jeruzaleme, haljinu tugovanja i nesreće, odjeni se zauvijek ljepotom slave Božje, ogrni se plaštom Božje pravednosti, stavi na glavu vijenac slave Vječnoga jer Bog će pokazati sjaj tvoj svemu pod nebom i zasvagda ti dati ime: „Mir pravednosti“ i „Slava bogoljubnosti“.

Ustani, Jeruzaleme, stani na viskoko i obazri se na istok: Pogledaj! Djeca se tvoja sabiru od istoka do zapada, na zapovijed Svetoga, radujuć se što ih se spomenuo Bog. Otišli su od tebe pješice, vodio ih je neprijatelj, a gle, Bog ih tebi vraća nošene u slavlju, kao djecu kraljevsku. I naredi Bog: neka se snize sve visoke gore i vječne klisure; nek se doline ispune i poravna zemlja da Izrael čvrsto kroči u sjaju slave Božje. A šume i sva stabla mirisna činit će sjenu Izraelu po Božjoj zapovijedi, jer Bog će voditi Izraela u radosti, svjetlom svoje slave prateć ga milosrđem svojim i pravednošću.

Riječ Gospodnja

 

 

Pripjevni psalam -  126

Velika nam djela učini Gospodin, opet smo radosni!

Kad Gospodin vraćaše sužnjeve sionske,
bilo nam je ko da snivamo.
Usta nam bjehu puna smijeha,
a jezik klicanja.

Među poganima tad se govorilo:
»Silna im djela Gospodin učini!«
Silna nam djela učini Gospodin:
opet smo radosni!

Vrati, Gospodine, sužnjeve naše
ko potoke negepske!
Oni koji siju u suzama
žanju u pjesmi.

Išli su, išli plačući
noseći sjeme sjetveno;
vraćat će se s pjesmom
noseći snoplje svoje.

 

 

Drugo čitanje: Fil 1,4-6. 8-11

Čitanje Prve poslanice svetog Pavla apostola Filipljanima

Braćo! Uvijek se u svakoj svojoj molitvi za vas s radošću molim zbog vašeg udjela u evanđelju od onoga prvog dana sve do sada - uvjeren u ovo: Onaj koji otpoče u vama dobro djelo, dovršit će ga do Dana Krista Isusa. Bog mi je doista svjedok koliko žudim za svima vama srcem Isusa Krista. I molim za ovo: da ljubav vaša sve više i više raste u spoznanju i potpunu pronicanju, te mognete prosuditi što je najbolje da budete čisti i bezprijekorni za Dan Kristov, puni ploda pravednosti po Isusu Kristu - na slavu i hvalu Božju.

Riječ Gospodnja

 

Pjesma prije Evanđelja: Lk 3, 4.6

Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze; svako će tijelo vidjeti spasenje Božje.

 

 

Evanđelje:Lk 3, 1-6

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Petnaeste godine vladanja cara Tiberija, dok je upravitelj Judeje bio Poncije Pilat, tetrarh Galileje Herod, a njegov brat Filip tetrarh Itureje i zemlje trahonitidske, i Lizanije tetrarh Abilene, za velikog svećenika Ane i Kajfe, dođe riječ Božja Ivanu, sinu Zaharijinu, u pustinji. On obiđe svu okolicu jordansku propovijedajući obraćeničko krštenje na otpuštenje grijeha kao što je pisano u Knjizi besjeda Izaije proroka: Glas viče u pustinji; Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze! Što je krivudavo, neka se izravna, a hrapavi putovi neka se izglade! I svako će tijelo vidjeti spasenje Božje.

Riječ Gospodnja

 

Duhovna misao:

Pripravite put Gospodinu!

 

Ulazak Sina Božjega u svijet nije prošao, već se to događa danas!

Draga braćo i sestre!
Božić nije samo jednostavno sjećanje na događaje iz prošlosti, (Božić nije sjećanje na Isusovo rođenje u Betlehemu, niti proslava njegova rođendana kao što se slave rođendani djece ili odraslih), već je Božić početak središnjeg otajstva našega spasenja koje ima svoj vrhunac u muci, smrti i uskrsnuću, jer Isus počinje prinositi sebe u ljubavi od prvog trenutka svoga ljudskog postojanja u krilu Djevice Marije. Božićna je noć zato duboko vezana uz veliko noćno vazmeno bdjenje (uskrnu noć i uskrsno bdjenje). Same jaslice aludiraju na Uskrs. Djetešce Isus predstavlja se zavijeno u pelene i položeno u jasle koje imaju oblik groba. Aluzija je to na čas u kojem će on biti skinut s križa, povijen u platno i položen u grob iskopan u stijeni (usp. Lk 2,7; 23,53). Sve ono što je Sin Božji činio i naučavao zato da pomiri ili spasi svijet, mi to ne poznajemo samo po izvješćima o događajima ili činima koji su se zbili ili dogodila u prošlosti, već poznajemo i živimo snagu tih događaja SADA i DANAS. Oni su sadašnji čini i imaju svoj učinka na nas sada i danas. Naša radost obasjana svjetlom svetog Božića, je radost zbog Spasiteljeva dolaska i našega spasenja po njemu. Ulazak Sina Božjega u svijet nije prošao, već se to događa danas. Emanuel: Bog s nama!

 

U svetoj misi susrećemo danas na stvaran način Krista Isusa utjelovljenoga, raspetoga i uskrsloga!

Božić i Uskrs ili utjelovljenje i uskrsnuće ne stoje jedno pored drugoga, već su dvije nerazdvojive ključne točke iste vjere u Isusa Krista, Sina Božjega utjelovljenog i Otkupitelja. Križ i uskrsnuće pretpostavljaju utjelovljenje u kojem je sam Bog „sišao” i „utjelovio se”, i nastanio među nama, a Isusova smrt i uskrsnuće su događaji koji se tiču nas danas, odvajaju nas od smrti i otvaraju nas budućnosti u kojoj će naše „tijelo”, zemaljski i prolazni život, ući u Božju vječnost. To se događa u svetoj misi. Tako nas naš pohod jaslicama, vodi k svetoj misi gdje danas u svetoj misi susrećemo na stvaran način Krista Isusa utjelovljenoga, raspetoga i uskrsloga. Živoga Krista!

 

Važnost Božića za kršćanski život

Božić nas uči razumjeti da se svaki dan među nama i u nama treba «utjeloviti Božja riječ»; po njoj živjeti DANAS: «Evo javljam vam blagovijest, veliku radost za sav narod! Danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj - Krist, Gospodin.»

To se danas sotvaruje u svetoj misi. I Božić i Uskrs nas pozivaju: «prijeći na oltar žrtve, na stvarnost svete mise u kojoj nam se Krist, živi Kruh koji je s neba sišao, pruža kao prava hrana za vječni život.

Zato ovo božićno vrijeme treba osloboditi od konzumizma i sentimentalnosti da to ne bude Božić koji je «oblikovalo i izumilo» potrošačko i hedonističko društvo. To nije Božić, veći protu-Božić, a kršćani toga počesto nisu svjesni!

 

Božić nije ni oponašanje Isusa Krista

Slavljenje Božića nije ni oponašanje Isusove poniznosti i siromaštva, njegove dobrote i ljubavi prema ljudima, već Božić predstavlja poziv da pustimo ili dopustimo da nas POTPUNO PREOBRAZI onaj koji je uzeo naše tijelo i utjelovio se – Isus Krist. Tako se može reći: On se nama pridružio, uzeo naše tijelo, «unizio» se - (ponizio se) i postao čovjekom, kako bi upravo čovjeka «uzvisio» sve do Božjih visina. Na Božić je dana zadovoljština za Adamov grijeh. Sada više ne možemo govoriti za čovjeka: ‘prah si, u prah ćeš se i vratiti’ (Post 3, 19), već:  «zajedno s Kristom bit ćeš primljen u nebo». Božić ima cilj da se u nama ostvari ili utjelovi Božji život, Božja riječ. Božić je živjeti po Božjoj riječi koja se onda tako «utjelovljuje» u našem životu. Za nas kršćane je zapravo Isus Krist ponajprije život našeg života (usp. Gal 2,20 «Živim, ali ne više ja, nego živi u meni isus Krist.»

 

Teško je kršćanski živjeti i kršćanski razumjeti što je Božić

Ovdje je vrijedno pročitati, premda je to tekst koji pršti nemirom i gorčinom, jedan tekst od talijanskoga pisca, novinara i doplomata Curzio Malaparte, koji je tri godine prije svoje smrti napisao o Božiću, odnosno, kako je u današnjem društvu teško kršćanski živjeti i kršćanski razumjeti što je Božić.

On piše: »Za nekoliko je dana Božić i ljudi se već pripremaju za najveće licemjerje. Zašto si nitko od nas nema hrabrosti reći da svijet nikad nije bio tako malo kršćanski kao ovih godina? Zašto se nitko od nas ne usuđuje priznati da slatkorječivost političara, velika parada evanđeoskih osjećaja, procesije lažnih pobožnika služe samo da sakriju ovu strašnu istinu: da ljudi više nisu kršćani, da je Krist umro u duši svojih sinova, da je licemjerje iz politike prešlo u sav društveni, obiteljski i osobni život? Onaj tko trpi ne znači nam ništa; ništa ne činimo da spriječimo trpljenje, bijedu, zlo, nasilje, pokolj; tihi smo i mirni i slavimo sveti Božić.« I dodaje: »Želio bih da nam na Božić božićni kolač postane tijelo koje trpi pod našim nožem, a vino da postane krv i da se svi na trenutak u ustima zgrozimo nad svijetom. Volio bih da nam se na Božić naša djeca iznenada prikažu onakva kakva će biti sutra, za nekoliko godina, ako se ne budemo odvažili pobuniti protiv zla koje nam prijeti. Jadna raskomadana tijela, napuštena u crvenom blatu nekog bojišta. Htio bih da se u božićnoj noći u svim crkvama svijeta podigne neki siromašni svećenik vičući: ‘Odlazite od ovih jaslica licemjeri, lažljivci, idite svojoj kući plakati nad kolijevkama svoje djece. Ako svijet trpi to je i zbog vašega grijeha što se ne usuđujete braniti pravdu i dobrotu, i bojite se biti kršćani dokraja. Odlazite od ovih jaslica, licemjeri. Ovo Dijete, rođeno da spasi svijet, zgraža se nad vama.’«

Dramatične su to riječi, ali sam ih stavio pred vas kako bih vam pokazao kako je lako umisliti da znademo što je Božić. (Tekst preuzet iz jedne od najčitanijih duhovnih knjiga „Bog je ljubav“ – autor: Angelo Comastri.) Jesmo li i mi umišljeni kako znademo šta je Božić? - malo razmislimo.

 

Pripravite put Gospodinu!

Evanđelista Luka nas danas poziva DA PRIPRAVIMO PUT GOSPODINU ISUSU KRISTU. U evanđelju nam Luka, kao na nekoj pozornici, predstavlja Ivana Krstitelja koji je bio Isusov preteča. Evanđelist Luka želi obavijestiti onoga koji čita ili sluša da njegovo evanđelje nije neka legenda, već da pripovijeda stvarne događaje, da je Isus Nazarećanin povijesna ličnost koja je živjela u tom točno određenom kontekstu.

 

Snaga Božje riječi

Drugo što vrijedi spomenuti je da, nakon ovog opširnog povijesnog uvoda, subjekt postaje "Božja riječ", predstavljena kao snaga koja silazi odozgo i silazi na Ivana Krstitelja: «Dođe riječ Božja Ivanu, sinu Zaharijinu, u pustinji». Stoga dobro sveti Luka kaže da je Božja riječ sišla na Ivana, sina Zaharijina u pustinji, a to znači da ni Crkva danas nema svoga ishodišta ili izvora u ljudima i njihovu mišljenju, već u Riječi Božjoj. Njezinoj snazi! Božja riječ je subjekt koji pokreće povijest, nadahnjuje proroke, pripravlja put za Isusov dolazak, saziva Crkvu. Sam je Isus božanska Riječ koja se utjelovila u djevičanskom Marijinu krilu i nastanila se među nama. Tako i mi možemo pripraviti put Gospodinu Isusu Kristu sam svojim DA Božjoj riječi. Samovršenjem Božje riječi mi pripravljamo put za Isusov dolazak i u naša srca i u naše obitelji, i u našu misijsku zajednicu i ovaj svijet kao što je to učinio i Ivan Krstitelj i Blažena Djevica Marija sa svojim DA Božjoj riječi.

 

Kako mi možemo pripraviti put Isusovu dolasku?

Odgovor je kratak i jasan: SAMO VRŠENJEM BOŽJE RIJEČI. Jer Božja riječ ima u sebi snagu da nas promijeni, kao ono malo gorušičino zrno ili pšenično zrno ima u sebi snagu da zasijano u zemlju - gorušičino zrno izraste u veliko stablo ili pšenično zrno dadne tridesetostruk, šesdesetostruk ili čak stostruk plod. Jedno i drugo zrno su se promijenili. Ista je slika s Božjom riječju. Snaga vjernika nalazi se u Božjoj riječi. Treba je samo zasijati i ona će promijeniti i preobraziti dušu čovjekovu. Sjeme Božje riječi ima snagu i moć promijeniti prvo čovjeka, i po čovjeku svijet oko njega. To je to što vjera čini: Samo onaj tko vrši Božju riječ, on može PRIPRAVITI PUT ISUSOVU DOLASKU. "Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ pa će i Otac moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. Tko mene ne ljubi, riječi mojih ne čuva» (Iv 14, 23-24a).

 

Čitajte Božju riječ! Molite krunicu! Dobro se pripravite za ispovijed koja je u petak, 10. 12. 2021.

Stoga čitajte svaki dan Božju riječ, jedan odlomak, kratki tekst, meditirate i nosite Novi zavjet svugdje sa sobom: u džepu, torbi... To jest hranite se duhovno svakoga dana tim neiscrpnim izvorom života i spasenja. Ne zaboravite to! Pročitajte odlomak iz Evanđelja svakoga dana. To je snaga koja nas mijenja, koja nas preobražava; mijenja život, mijenja srce. Uvijek imajte na umu da evanđelje ima moć promijeniti život! Nemojte to zaboraviti. To je prava priprava za Kristov dolazak i za Božić i svaki drugi dan.

Dragi vjernici, najljepši cvijet iznikao iz Božje riječi je Djevica Marija. Ona je prvina Crkve, Božji vrt na zemlji, Ali, dok je Marija Bezgrešna – pod tim ćemo je naslovom slaviti u srijedu jutro u 6 sati, Crkva, odnosno mi kršćani, smo grešni i potrebni duhovnog pročišćavanja, jer grijeh vreba sve nas. Pripremimo se stoga dobro za ispovijed. Molimo dakle Majku Gospodinovu da nam pomogne, u ovom vremenu došašća, "ispraviti" naše putove, puštajući da nas vodi Božja riječ. Amen.