Nedjelja, 21. 8. 2022.
21. nedjelja kroz crkvenu godinu C

 

Danas, 21. 08. su mise ovim redom:
Basel u 9.30 i u 11.00 sati
Liestal u 10.30 – skupa sa Švicarcima i Talijanima, u 13.00 sati nema mise na hrvatskom jeziku.

      

Misna čitanja

Prvo čitanje: Iz 66, 18-21

Dovest će svu vašu braću između svih naroda.

Čitanje Knjige proroka Izaije

Ovo govori Gospodin:

»Ja dobro poznajem njihova djela i namjere njihove. Dolazim da saberem sve puke i jezike, i oni će doći i vidjeti moju slavu! Postavit ću im znak i poslat ću preživjele od njih k narodima u Taršiš, Put, Lud, Mošek, Roš, Tubal i Javan – k dalekim otocima koji nisu čuli glasa o meni ni vidjeli moje slave – i oni će navješćivati slavu moju narodima. I dovest će svu vašu braću između svih naroda kao prinos Gospodinu – na konjima, na bojnim kolima i nosilima, na mazgama i jednogrbim devama – na svetu goru svoju u Jeruzalemu« – govori Gospodin – »kao što sinovi Izraelovi prinose prinos u čistim posudama u domu Gospodnjem. I uzet ću sebi između njih svećenike, levite« – govori Gospodin.

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam: Ps 117, 1-2

Pripjev: Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje! https://youtu.be/o028UrQqpzY

Hvalite Gospodina, svi puci,
slavite ga, svi narodi!

Silna je prema nama ljubav njegova
i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka!

 

 

Drugo čitanje: Heb 12, 5-7.11-13

Koga ljubi Gospodin, onoga i stegom odgaja.

Čitanje Poslanice Hebrejima

Braćo: Zar ste zaboravili opomenu koja vam je kao sinovima upravljena:

Sine moj, ne omalovažavaj stege Gospodnje i ne kloni kad te on ukori. Jer koga Gospodin ljubi, onoga i stegom odgaja, šiba sina koga voli.

Poradi vašega odgajanja trpite. Bog s vama postupa kao sa sinovima: a ima li koji sin kojega otac stegom ne odgaja? Isprva se doduše čini da nijedno odgajanje nije radost, nego žalost, ali onima koji su njime uvježbani poslije donosi mironosni plod pravednosti. Zato uspravite ruke klonule i koljena klecava, poravnite staze za noge svoje da se hromo ne iščaši, nego, štoviše, da ozdravi.

Riječ Gospodnja.

 

 

Evanđelje: Lk 13, 22-30

Doći će s istoka i zapada i sjesti za stol u kraljevstvu Božjem.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Isus je prolazio i naučavao gradovima i selima. Reče mu tada netko: »Gospodine, je li malo onih koji se spasavaju?« A on im reče: »Borite se da uđete na uska vrata jer mnogi će, velim vam, tražiti da uđu, ali neće moći.

Kada gospodar kuće ustane i zaključa vrata, a vi stojeći vani počnete kucati na vrata: ’Gospodine, otvori nam!’, on će vam odgovoriti: ’Ne znam vas odakle ste!’ Tada ćete početi govoriti: ’Pa mi smo s tobom jeli i pili, po našim si trgovima naučavao!’ A on će vam reći: ’Kažem vam: ne znam odakle ste. Odstupite od mene, svi zlotvori!’

Ondje će biti plač i škrgut zubi kad ugledate Abrahama i Izaka i Jakova i sve proroke u kraljevstvu Božjem, a sebe vani, izbačene. I doći će s istoka i zapada, sa sjevera i juga i sjesti za stol u kraljevstvu Božjem. Evo, ima posljednjih koji će biti prvi, ima i prvih koji će biti posljednji.«

Riječ Gospodnja.

                

           

Duhovna misao

 

Borite se da uđete na «uska vrata»

 

Uđite na uska vrata, jer široka vrata i prostran put vode u propast, i mnogo ih je koji idu njim. Kako su uska vrata i tijesan put koji vodi u život, i malo ih je koji ga nalaze! (Mt 7,12).
Vrata u praksi znače da se nešto može zatvoriti, a isto tako da se kroz njih može ulaziti i izlaziti. Vrata se iz raznih razloga mogu i zaključavati. U Bibliji se obično govori o «nebeskim vratima» kroz koja prolaze nebeska bića, a sam Gospod Isus kao dobri pastir za sebe kaže da je on vrata: “Ja sam vrata. Tko uđe kroza me, spasit će se; on će ulaziti i izlaziti i pašu nalaziti(Iv 10,9).

Gospodin Isus za sebe kaže da je on vrata i to «uska vrata», kroz koja se ulazi u Kraljevstvo nebesko. Evanđelista Luka, Isusove riječi opisuje ovako: Trudite se – reče im – da uđete na uska vrata, jer će mnogi, kažem vam, tražiti da uđu, ali neće moći» - (današnje evanđelje).

 

Razmišljaš li o „spasenju duše“?

Današnje Evanđelje donosi Kristove riječi koje su u isto vrijeme poučne, ali i zbunjujuće. Za njegova posljednjeg uspona prema Jeruzalemu, gdje ga čeka križ i smrt na križu, netko ga pita: „Gospodine, je li malo onih koji se spasavaju?“ A Isus odgovara: “Borite se da uđete na uska vrata, jer mnogi će, velim vam, tražiti da uđu, ali neće moći” (Lk 13,23-24).

 

Pozvani smo misliti na ono s čim se svaki čovjek na kraju života susreće: smrt, posljednji sud, vječnost - raj ili pakao

Evanđelje nas, kao i proteklih nedjelja, ponovno poziva na promišljenost o vječnom životu, ali paralelno i o svakodnevnom životu. O posljednjem danu – podsjeća dalje Isus u Evanđelju – nećemo biti suđeni na temelju nekih zamišljenih povlastica, nego prema svojim djelima. “Zlotvori” će se naći isključeni, dok će biti prihvaćeni svi oni koji budu činili dobro i tražili pravdu, pa i pod cijenu raznih žrtvi. Neće stoga biti dovoljno izjaviti da smo „prijatelji” Kristovi, hvaleći se lažnim zaslugama: “Mi smo s tobom jeli i pili, po našim si trgovima naučavao!” (Lk 13,26).

 

Pravo prijateljstvo s Isusom izriče se načinom života

Pravo prijateljstvo s Isusom izriče se načinom života: izriče se dobrotom srca, poniznošću, krotkošću i milosrđem, ljubavlju prema pravdi i istini, iskrenom zauzetošću za mir i pomirenje. Ovo je, mogli bismo reći, “osobna iskaznica” koja nas određuje kao njegove prave “prijatelje”; to je “putovnica” koja će nam omogućiti da uđemo u život vječni.

Pravo prijateljstvo s Isusom izriče se načinom života, kao što su to apostoli činili. Apostoli su bili Isusovi „prijatelji“. On ih je sam tako nazvao za Posljednjoj večeri kazavši im: „Više vas ne zovem slugama jer sluga ne zna što radi njegov gospodar; vas sam nazvao prijateljima jer vam priopćih sve što sam čuo od Oca svoga. Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane te vam Otac dadne što ga god zaištete u moje ime.  Ovo vam zapovijedam: da ljubite jedni druge« (Iv 15, 15- 17). Prije nego što je Isus rekao svojim učenicima da su mu prijatelji, On im je rekao: «Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio! Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje. Vi ste prijatelji moji ako činite što vam zapovijedam.» (Iv 15, 12- 14).

 

Nas treba „nositi“ Kristova ljubav

Onaj tko se približi Isusu i iskusi njegovu ljubav, taj se ne može više udaljiti od Njega.  On želi odmah s drugima dijeliti ljepotu toga susreta i radost koja se rađa iz toga prijateljstva. Što smo više Kristom osvojeni, to više želimo druge dovesti k njemu. Tako je Kristova ljubav „nosila“ apostole. I danas Kristova ljubav treba nositi nas, a mi trebamo jedni drugima nositi Krista i njegovu ljubav. Stoga nije i neće biti dovoljno izjaviti da smo „prijatelji” Kristovi, hvaleći se lažnim zaslugama: “Mi smo s tobom jeli i pili, po našim si trgovima naučavao!” (Lk 13,26).

 

Priča o bogatašu

U jednom malom gradiću živio veliki bogataš. Živio je u maloj trošnoj kućici. Nije htio praviti novu kuću, nego je svoje blago štedio i čuvao. Jedne večeri njegova kuća se zapali. On se skoči iz postelje i brzo potraži svoje blago i pobježe iz kuće. Kuća se njegova pretvorila u pepeo. Bogataš nimalo nije za njom žalio. Sa svojim bogatstvom peselio se u veliki grad i u njemu sagradio veliku i lijepu kuću. Tu je nastavio bezbrižno i radosno živjeti.

 

Poruka ili govor ove priče je:

- Mali gradić označava ovaj svijet na kojemu mi ljudi kao gosti kratko vrijeme živimo.

- Mala, trošna kućica označava naše tijelo,  dom i hram duše.

- Bogataš označava razumnog kršćanina, koji je čuo Krista i njegovu opomenu:Šta koristi čovjeku ako cijeli svijet stekne, a dušu izgubi.“

- Veliko blago čovjekovo označava dobra čovjekova djela, molitvu, ljubav...

- Iznenadni požar u noći označava čovjekovu iznenadnu smrt kojoj ni jedan smrtnik ne zna ni dana ni časa.

- Buđenje bogataša  od sna u trenutku požara i preseljenje u veliki grad označava  preseljenje u Božje kraljevstvo.

 

Poruka je jasna: Sve je prolazno!

- Duša čovjekova ima veću cijenu od cijeloga svijeta. Kad čovjek dušu svoju izgubi ne može je kupiti da ima cijeli svijet. Tko dušu svoju nađe u Isusu Kristu, on je spasio dušu svoju i ima sve, a tko dušu svoju izgubi, izgubio je sve.

 

Misa je izvor prijateljstva i ljubavi s Isusom

Dragi vjernici, ne zaboravite da je Isus nazvao apostole prijateljima za vrijeme (prve svete mise) Posljednje večere; dao im zapovijed da ljube jedni druge kao što je On njih ljubio; obećao im da će biti s njima sve do svršetka svijeta. Misa je zato izvor i vrhunac našeg prijateljstva i zajedništva s Isusom i međusobnog zajedništva.

Danas gledam u vas, dragi vjernici, misleći na Isusov glas koji vam govori: „Ne zovem vas slugama, već prijateljima. Ostanite u mojoj ljubavi i donijet ćete mnogo roda“ (usp. Iv 15 pogl.).

Samo na taj način, ako smo ujedinjeni s Isusom, možemo biti i njegovi apostoli, učenici i donositi plodove Duha Svetoga i služenja, tamo gdje mi živimo. Reče Isus svojim ucenicima: »Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu, bez mene ne možete uciniti ništa.“ (Iv 15-o pgl.).

 

Ljubav koju primamo u svetoj misi trebamo pronositi i nositi jedni drugima i ta ljubav treba „nositi“ nas svaki dan. To je spašenost i duše i tijela. Život vječni! Po misi i u misi Bog nastavlja nas ljubiti i spašavati; a to znači: nas osposoblja-vati da ljubimo jedni druge kao što je On nas ljubio.

Dragi vjernici, čuvajmo svetost svete mise. Redovito slavimo nedjeljnu misu - tada nam neće morati Isus reći: ’Kažem vam: ne znam odakle ste. Odstupite od mene, svi zlotvori!’ - nego  će nam reći: 'Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta!“ (Mt 25,34).

Draga braćo i sestre, želimo li i mi proći na uska vrata, moramo nastojati da budemo maleni poput Marije, Isusove i naše Majke. Ona je prva, nakon svoga Sina, prošla putem križa te je uzeta u nebesku slavu, kao što smo se spomenuli prije nekoliko dana slaveći Veliku Gospu. Kršćanski je narod zaziva kao Vrata nebeska. Zamolimo je da nas vodi, u našim svakodnevnim odlukama, putem koji vodi do „nebeskih vrata“ koja su Isus Krist. Amen.

 

Pročitaj

Blažena Djevica Marija „Kraljica“ - (ponedjeljak, 22. 08. 2022.)

Osam dana nakon svetkovine Uznesenja Blažene Djevice na Nebo, (sutra, 22. 08.) Crkva časti Blaženu Djevicu Mariju pod naslovom „Kraljica“.

Blažena Djevica Marija je Kraljica neba i zemlje. Ona se kao Kraljica sagiba nad našu ljudsku bijedu i patnju i pritječe nam u pomoć.

Tijekom cijele liturgijske godine Crkva pred nas svakoga mjeseca stavlja neki marijanski blagdan.
Sutra je blagdan Blažene Djevice Marije „Kraljice“, svojevrsna dopuna blagdana Marijina Uznesenja na nebo ili Velike Gospe. Crkva časti Blaženu Djevicu Mariju kao Kraljicu, htijući tako naglasiti ne samo da ju njezini štovatelji slave kao posebnu zagovornicu i posrednicu, onu koja ne odbija molbu nikoga tko ju iskreno zazove, nego i potvrđuje vjeru Crkve da je Marija u svojoj nebeskoj proslavi uistinu prva uzdignuta na Nebo: ‘Bezgrešna Djevica, ispunivši tijek zemaljskoga života, dušom i tijelom bila je uznesena u nebesku slavu i od Gospodina bila uzvišena kao kraljica svih stvari, da bude potpunije u skladu sa svojim Sinom, Gospodarom gospodara i pobjednikom nad grijehom i smrću.’

 

Tako imamo i molitvu: Zdravo Kraljice

Zdravo, Kraljice, majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše, zdravo. K tebi vapijemo prognani sinovi Evini, k tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe tvoje. O blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo. Amen.