22. nedjelja kroz godinu, 30. 08. 2020.

Poslušajte pjesmu: "Evo, dajem sve": https://youtu.be/MIijh1TEn_4

Prvo čitanje: Jr 20, 7 - 9

Čitanje Knjige proroka Jeremije

Ti me, Gospodine, zavede, dadoh se zavesti, nadjačao si me i svladao me.
A sada sam svima na podsmjeh iz dana u dan, svatko me ismijava.
Jer kad progovorim, moram vikati, naviještati moram: „Nasilje! Propast!“
Doista, riječ mi Gospodnja postade na ruglo i podsmjeh povazdan. I rekoh u sebi: neću više na nj misliti, niti ću govoriti u njegovo ime. Al’ tada mi u srcu bi kao rasplamtjeli oganj, zapretan u kostima mojim: uzalud se trudih da izdržim, ne mogoh više.

Riječ Gospodnja

 

Pripjevni psalam -  Ps 63

- Tebe žeđa duša moja, Gospodne, Bože moj!

O Bože, ti si Bog moj: / gorljivo tebe tražim; /
tebe žeđa duša moja, / tebe želi tijelo moje, /
kao zemlja suha, žedna, bezvodna.

*U svetištu sam tebe motrio gledajuć ti moć i slavu. /
Ljubav je tvoja bolja od života, / moje će te usne slavit.

*Tako ću te slavit za života, / u tvoje ću ime ruke dizati. /
Duša će mi biti kao sala i mrsa sita, /  hvalit ću te kliktavim ustima.

*Ti postade meni pomoć, / kličem u sjeni krila tvojih. /
Duša se moja k tebi privija, / desnica me tvoja drži.


Drugo čitanje: Rim 12, 1 - 2

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim: prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu - kao svoje duhovno bogoslužje.  
Ne suobličujte se ovomu svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabrati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno.

Riječ Gospodnja


Pjesma prije Evanđelja: Ef 1, 17 - 18

Otac Gospodina našega Isusa Krista prosvijetlio nam oči srca da upoznamo koje li nade u pozivu našemu!


Evanđelje: Mt 16, 21 - 27

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Isus poče upućivati učenike kako treba da pođe u Jeruzalem, da mnogo pretrpi od starješina, glavara svećeničkih i pismoznanaca, da bude ubijen i treći dan da uskrsne.
Petar ga uze na stranu i poče odvraćati: „Bože sačuvaj, Gospodine! Ne, to se tebi ne smije dogoditi!“
- Isus se okrene i reče Petru: „Nosi se od mene, sotono! Sablazan si mi jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!“
Tada Isus reče svojim učenicima:„Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, naći će ga. Ta što koristi čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi?
- Ili, što će čovjek dati u zamjenu za svoj život?
- Doći će, doista, Sin Čovječji u slavi Oca svoga s anđelima svojim i tada će naplatiti svakomu po djelima njegovim.“

Riječ Gospodnja

 

Evanđelje na njemačkom: Evangelium: Mt 16, 21-27

In jenen Tagen begann Jesus, seinen Jüngern zu erklären, er müsse nach Jerusalem gehen und von den Ältesten, den Hohen-priestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden; er werde getötet werden, aber am dritten Tag werde er auferstehen.

Da nahm ihn Petrus beiseite und machte ihm Vorwürfe; er sagte: Das soll Gott verhüten, Herr! Das darf nicht geschehen!

Jesus aber wandte sich um und sagte zu Petrus: Weg mit dir, Satan, geh mir aus den Augen! Du willst mich zu Fall bringen; denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen.

Darauf sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach.

Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren; wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen.

Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt? Um welchen Preis kann ein Mensch sein Leben zurückkaufen?

Der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Hoheit seines Vaters kommen und jedem Menschen vergelten, wie es seine Taten verdienen.

- Evangelium unseres Herrn Jesus Christus!
- Lob sei dir Christus!

 

Duhovna misao i prvo poslušajmo: "Dođi, dođi nam, Gospode": https://youtu.be/9-k6kNZCnZw

Čovjek uistinu vrijedi onoliko

koliko vrijedi pred Bogom - i ništa više!

Mali broj kršćana razmišlja o zrelosti i kvaliteti vjere

Draga braćo i sestre, i ove nedjelje u Evanđelju je riječ o vjeri. Najljepši duhovni doživljaj je kada se ostvare riječi proroka Jereimije iz prvog čitanja: "Ti me, Gospodine, zavede, dadoh se zavesti, nadjačao si me i svladao me." Još kada s tim povežemo riječi svetog Pavla iz drugoga čitanja: "Ne suobličujte se ovomu svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabrati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno."

Ako malo bolje razmislimo o sebi i svojoj vjeri, o svojima i njihovoj vjeri, u odnosu na naš svakodnevni život i sve ono što činimo i govorimo, možda bismo zaključili da nismo pustili da nas "Gospodin zavede i nadvlada". S druge strane vidjet ćemo da se sve više "suobličujemo ovome svijetu", nego li da obnavljamo svoju pamet razmišljajući što je Božja volja. Čovjek vjernik može se lako umisliti i uljuljati da je s njim sve u redu što se tiče njegove vjere, ne razmišljajući o zrelosti i kvaliteti vjere. Mali broj kršćana razmišlja o zrelosti i kvaliteti vjere. Dosta se toga svede na tradiciju i običaj. Takav pristup Kristu (čitaj: kršćanstvu) i vjeri najviše šteti Crkvi, obitelji, pojedincima i svima nama, jer nam ne daje kvalitetu življenja. Nekada se doživi da kao vjernici više imamo OTPORA prema Crkvi i Isusu Kristu, svetoj misi i molitvi, nego li PREDANJA - predanja Bogu i Isusu Kristu, predanja redovitoj svetoj misi i molitvi, predanja jedni drugima. Također se zna pojaviti više OHOLOSTI, nego li PONIZNOSTI u našem odnosu prema Bogu i čovjeku. Potrebno nam je POTPUNO PREDANJE Isusu Kristu koje uključuje POVJERENJE - VJERU. Potrebna nam je PONIZNOST s kojom zahvalno prihvaćamo Isusa Krista i slijedimo ga. Tako danas Isus progovara i prigovara Petru: „Nije ti na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!“
Draga braćo i sestre, treba nam poći drugim putom od ovoga kojim ide današnje kršćanstvo. To je istaknuto u današnjem Evanđelju kada nas sam Bog poziva po svome Sinu Isusu Kristu: „Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom" (Mt 16, 24).

Ovo je treća nedjelja zaredom koja nas svojim čitanjima potiče na razmišljanje o kvaliteti vjere na koju nas poziva Isus Krist. Bolje rečeno, sve tri zadnje nedjelje pozivaju nas na zrelu i kvalitetnu vjeru.

Nije čovjek mjerilo života, nego Bog u Isusu Kristu

U današnjem Evanđelju Isus objašnjava svojim učenicima da mora "da pođe u Jeruzalem, da mnogo pretrpi od starješina, glavara svećeničkih i pismoznanaca, da bude ubijen i treći dan da uskrsne" (Mt 16, 21). U srcima učenika srušila su se sva ljudska očekivanja slave i uspjeha. Razočarali su se! Pitali su se: Kako je moguće da "Krist - Pomazanik, Sin Boga živoga" (r. 16), treba trpjeti na križu i umrijeti; biti ubijen? Apostol Petar se buni, ne prihvaća taj i takav Isusov put, uzima riječ i kaže Učitelju: "Bože sačuvaj, Gospodine! Ne, to se tebi ne smije dogoditi!" (r. 22). Petar ne shvaća da nije čovjek mjerilo života i svih stvari, nego Bog.

Put učenika je slijediti Isusa, a ne obratno

Isus upućuje Petru teške riječi i želi mu reći da nije čovjek mjerilo života i svih stvari, nego Bog i kaže mu:: "Nosi se od mene, sotono! Sablazan si mi jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!“ Istina zna biti vrlo neugodna i redovito je takva iz Isusovih usta i pogađa čovjeka. Gospodin uči da je "put učenikâ slijediti Njega, Raspetoga“ i to u znaku križa i odricanja od samoga sebe ili „gubljenja samoga sebe“ što je nužno i potrebno za svakoga čovjeka, koji želi ponovno pronaći sebe“ (usporedi: Isus iz Nazareta, Milano 2007., 333).

Oslobođeni od ropstva grijeha da možemo ljubiti

Kršćanin čvrsto vjeruje da se Isus Krist prinio na križu da nam dadne svoju ljubav; u svojoj muci ponio je naša trpljenja, preuzeo na sebe naše grijehe, podario nam oproštenje i pomirio nas s Bogom Ocem, otvorivši nam put vječnoga života. Na taj smo način oslobođeni od onoga što nas najviše smeta u životu: ropstva grijeha, i možemo ljubiti sve, pa čak i neprijatelje, i dijeliti tu ljubav s najsiromašnijom braćom i braćom u nevolji.

Križ je suprotno od onoga što nas ljude plaši

Dragi vjernici, križ nas često plaši jer kao da nekako poništava život. No križ je zapravo nešto sasvim suprotno! On je Božje »da« čovjeku, najveći izraz Božje ljubavi i vrelo iz kojeg izvire vječni život. Samo nas uskrsli Krist može spasiti, osloboditi od zla i uspostaviti Kraljevstvo pravde, mira i ljubavi. Naime, iz Isusova otvorenog srca na križu je potekao taj božanski život, koji je uvijek dostupan onome koji prihvati podići oči prema Raspetom.

Odreći se sebe i uzeti križ

Kao Petru i učenicima, tako i nama Isus upućuje danas poziv: "Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom" (Mt 16, 24). Uzeti svoj križ i odreći se samoga sebe - znači svjesno se odreći sotone i njegove zavodljivosti, prevare; svjesno se odreći grijeha, pobijediti grijeh, jer je upravo grijeh prepreka na putu koji čovjeka vodi do Boga. To je prvi korak koji trebamo učiniti. Nakon toga - uzeti svoj križ, znači, vratiti se Bogu po Isusu Kristu; biti poslušan Kristu i njegovoj riječi; po njegovoj riječi živjeti i tako svaki dan svoju vjeru umnažati i učvršćivati, unatoč svim životnim poteškoćama i problemima. Sveti Pavao bi rekao:“Ne živim više ja. U meni živi Krist” (Gal 2,20).

Isus potiče svoje učenike i sve nas na kvalitetnu i zrelu vjeru

Isus potiče svoje učenike, svakoga od nas, da svakoga dana uzimamo svoj križ i slijedimo ga na putu potpune ljubavi prema Bogu Ocu i ljudskom rodu: "Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Tko nađe život svoj, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga" (Mt 10, 38-39).

 

Primjer kako naći svoj život: "Tko sluša ljude nikada neće doći do istine o sebi!"
Poslušajte pjesmu: "Hval Ti, Isuse; hvala Ti, Bože moj": https://youtu.be/fHDJ5Gp62vQ

Ne zaboravimo Isusov riječi u današnjem Evanđelju: Tko nađe život svoj, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga!" Nek nam ovaj donji tekst pomogne razumjeti ove Isusove riječi!

Tko sluša ljude nikada neće doći do istine o sebi!

„Tko se trudi da ljudi o njemu dobro pripovijedaju, nikada neće postati dobar. Bit će dobar glumac i zato loš čovjek.“

Ljudi nas poznaju samo izvana. Oni ne znaju što je u našem srcu, ne poznaju naše sposobnosti, boli i bolesti.

Ljudi ne znaju zašto nam se dogodilo ovo ili ono. Sude nas prema onome što vide izvana ili prema onome što su od drugih čuli o nama.

Rijetko ćemo o sebi čuti neki objektivan sud. Ljudi nas pretjerano hvale zbog dara koji smo im dali ili nas pretjerano kude zbog neke pogreške koju smo učinili. O nama nešto negativno pročitaju, pa nas prezru, od nekoga čuju dobro o nama, pa nas onda hvale. Tko sluša ljude nikada neće doći do istine o sebi. Tko se trudi da ljudi o njemu dobro pripovijedaju, nikada neće postati dobar. Bit će dobar glumac i zato loš čovjek. Istinit glas o nama može reći naša savjest. Savjest nas sudi ili nas hvali. Dokle god idemo putom na kojemu nas savjest hvali, nećemo slušati što ljudi o nama misle, nego ćemo mirno sjesti u naslonjač i uživati. Ako nas savjest kudi, ljudi o nama mogu dobro govoriti, mogu nas hvaliti na sva usta, no mi ćemo osjećati da lažu, da to nije istina o nama i bit ćemo još nesretniji i depresivniji.

Ne ubijaju se ljudi zato što drugi o njima zlo misle, nego zato što i savjest o njima zlo govori. Stoga nam samo savjest može biti pravi sudac i pravi glas o nama. Bog nas je stvorio i samo on vidi naše srce. Nitko ne zna kakvi smo iznutra, pa ni mi sami. Ni anđeli, ni zli, ni itko od ljudi, niti jedan velikan na zemlji ne zna što je u dubini našega bića. Samo Bog vidi u srce, kaže Sveto pismo. Stoga samo on može o nama reći pravi sud. On je nama već rekao što misli. Otišao je za nas u smrt i to je znak da smo mu dragocjeni. On nam daruje zrak, sunce i kišu. On nam daje roditelje, dom, hranu i odijelo, pruža nam mogućnosti da uživamo i da se veselimo. Daje nam tišinu noći i vedrinu dana. Kad bismo promatrali što nam sve daje Bog, postali bismo najsretniji ljudi na svijetu. Izlaz iz depresije jest u tome da shvatimo da nas Bog ljubi. On jedini zna kakvi smo objektivno. Stoga je prihvaćanje njegova suda o nama jedini način da postanemo zdravi i uputimo se putem zadovoljstva. (Ovaj tekst je izvadak iz knjige Tomislava Ivančića „Ostati uspravan“)

Ostanite uspravni!

Draga braćo i sestre, nitko od nas nije isključen iz Božjeg poziva na svetost, živjeti u u zreloj i kvalitetnoj vjeri. Svi, osobito u naše vrijeme u kojem kao da prevladavaju sebičnost i individualizam, moramo preuzeti na sebe kao prvi i temeljni zadatak" DUHOVNO RASTI I SAZRIJEVATI" iz dana u dan - u sve većoj ljubavi prema Bogu i braći ljudima. Molimo Gospodina da zapali naša srca da bismo mogli ljubiti kao što on ljubi svakog od nas.

Povjerimo majčinskoj zaštiti, Blaženoj Mariji Djevici, sve bračne parove u našoj Misiji, sve obitelji, sve članove, zdrave i bolesne, da ih ne nadvlada tama grijeha, nego da smognu snage odurpjeti se zlu i slijediti vjerno svoga Gospodina Isusa Krista: ljubeći njegovom ljubavlju, misleći njegove misli (a ne misli koje čuju od ljudi) i vjerno slijedeći – IDUĆI za svojim Gospodinom, Isusom Kristom. Jer, čovjek onoliko vrijedi, koliko vrijedi pred Isusom Kristom! "Ta što koristi čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi? Ili, što će čovjek dati u zamjenu za svoj život? - (današnje Evanđelje). Kvaliteta vjere vodi kvaliteti života i suživota. Bez kvalitete života, šta će nam da je čitav svijet naš!

Neka nam Djevica Marija, koja je živjela svoju vjeru vjerno nasljedujući svoga Sina Isusa, pomogne ići njegovim putem, velikodušno ulažući svoj život za njega i braću i sestre u Kristu! Amen.

Na kraju posliušajte pjesmu: "Čuj ,as. Majko, nado naša": https://youtu.be/JkAByLwn2MI

 

Obavijesti, nedjelja, 30. 08. 2020.

- U petak, 04. 09. 2020. godine je "Pobožnost prvih petaka" s početkom u 19.00 sati u Baselu

- U subotu, 05. 09. 2020. u 10.00 sati je vjeronauk za SVE PRVOPRIČESNIKE (i prošlogodišnje i ovogodišnje). Molim sve roditelje da dođu s djecom. Predviđen je i razgovor za prošlogodišnje prvopričesnike, ako roditelji žele, da bude Pričest za njih do Božića...

- Mise u nedjelju, 06. 09. 2020. godine su:

Basel u 8.00 sati
Basel u 9.30. sati
Basel u 11.00 sati
Liestal u 13.00 sati

Prijavite djecu za Prvu pričest
prijavnice imate u crkvi kod listića na stolu... Djeca koja sada upisuju 3. razred mogu se prijaviti.