23. nedjelja kroz crkvenu godinu A – 10. 09. 2023.

 

Mise su danas
u Baselu u 11.00 sati, a u Liestalu u 13.00 sati.

 

Misna čitanja           

 

Prvo čitanje: Ez 33, 7-9 

Ako bezbožnika ne opomeneš, krv njegovu tražit ću iz tvoje ruke. 

Čitanje Knjige proroka Ezekiela

Ovo govori Gospodin: »Tebe sam, sine čovječji, postavio za stražara domu Izraelovu: kad čuješ riječ iz mojih usta, opomeni ih u moje ime. Reknem li bezbožniku: ’Bezbožniče,umrijet ćeš!’ – a ti ne progovoriš i ne opomeneš bezbožnika da se vrati od svojega zloga puta, bezbožnik će umrijeti zbog svojega grijeha, ali krv njegovu tražit ću iz tvoje ruke. Ali ako bezbožnika opomeneš da se vrati od svojega zloga puta, a on se ne vrati sa svojega puta on će umrijeti zbog svojega grijeha, a ti si spasio život svoj.«

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam: Ps 95, 1-2.6-9

Pripjev: O da danas glas Gospodnji poslušate, ne budite srca tvrda!
https://youtu.be/-d352uZ6XJo?si=_dRtcYpdacSrRO7B

Dođite, kličimo Gospodinu,
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama,
kličimo mu u pjesmama!

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice,
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, a mi narod paše njegove,
ovce što on ih čuva.

O da danas glas mu poslušate:
»Ne budite srca tvrda kao u Meribi,
kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši,
iskušavahu me premda vidješe djela moja.«

 

 

Drugo čitanje: Rim 13, 8-10 

Ispunjenje Zakona jest ljubav.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo: Nikomu ništa ne dugujte, osim da jedni druge ljubite. Jer tko drugoga ljubi, ispunio je Zakon. Uistinu: Ne čini preljuba! Ne ubij! Ne ukradi! Ne poželi! I ima li koja druga zapovijed, sažeta je u ovoj riječi: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Ljubav bližnjemu zla ne čini. Punina dakle Zakona jest ljubav.

Riječ Gospodnja.

 

 

Pjesma prije Evanđelja: Ef 1, 17 - 18

Otac Gospodina našega Isusa Krista prosvijetlio nam oči srca da upoznamo koje li nade u pozivu našemu!

 

 

Evanđelje: Mt 18, 15-20

Ako te posluša, stekao si brata. 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, stekao si brata. Ne posluša li te, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja. Ako ni njih ne posluša, reci Crkvi. Ako pak ni Crkve ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik.

Zaista, kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu; i što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu.

Nadalje, kažem vam, ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zaištu što mu drago, dat će im Otac moj, koji je na nebesima. Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima.«

Riječ Gospodnja.

 

 

Duhovna misao

 

Braćo: Nikomu ništa ne dugujte, osim da jedni druge ljubite!

 

Bratska ljubav i bratska opomena u zajednici su središnja tema danas

 

Draga braćo i sestre,

- Pitao netko sv. Franju Asiškoga - kako da opomene i spasi svoga prijatelja koji je veliki grješnik,  jer se on ne usuđuje opomenuti ga, bojeći se izgubiti prijatelja. „Živi tako - odgovorio mu je sveti Franjo - da tvoj život bude živa opomena tvome prijatelju!“ Misna čitanja ove nedjelje imaju u središtu upravo temu opomene, govoreći nam direktno da bratska ljubav podrazumijeva također osjećaj uzajamne bratske opomene, ako tvoj brat sagiješi.

 

Bratska ljubav u zajednici

Biblijska misna čitanja ove nedjelje imaju u središtu upravo temu bratske opomene i bratske ljubavi u Crkvi, u zajednici vjernika. Apostol Pavao kaže da sav Božji zakon nalazi svoju puninu u ljubavi, tako da se u našim odnosima s drugima, deset zapovijedi i sve ostale zapovijedi, sastoje u ovome: "Ljubi svoga bližnjeg kao samog sebe" (usp. Rim 13, 8-10).

Tekst Evanđelja, preuzet iz 18. poglavlja Matejeva Evanđelja, posvećen životu kršćanske zajednice, govoreći nam direktno da bratska ljubav podrazumijeva također osjećaj uzajamne bratske opomene, ako tvoj brat sagriješi. Opomena se odnosi na tri načina: osobna opomena - nasamo, ako te brat ne posluša, onda se treba vratiti bratu s dvije ili tri osobe i ponovno s njim razgovarati i na kraju, ako, usprkos tome, on i dalje odbacuje popraviti se, treba ga prijaviti zajednici vjernika, Crkvi; a ako ne posluša niti Crkvu, treba mu pomoći da shvati da to što je učinio je protivno duhu života u Crkvi i samim tim se udaljava iz crkvene zajednice, iz Crkve.

Isus u današnjem evanđelju tako ukazuje na suodgovornost za brata, za zajednicu vjernika, za Crkvu. Svatko, svjestan vlastitih ograničenja i mana, pozvan je prihvatiti bratsku opomenu i bratsko ispravljanje i iznova i svaki dan živjeti međusobno u ljubavi koju je Bog prvi iskazao nama.

 

Braćo! Nikomu ništa ne dugujte, osim da jedni druge ljubite!                                    

Sveti Pavao nas danas opominje: „Braćo: Nikomu ništa ne dugujte, osim da jedni druge ljubite. Ljubav bližnjemu zla ne čini.“

Sveti Ivan Apostol piše: «Ljubljeni, ljubimo jedni druge jer ljubav je od Boga; i svaki koji ljubi,od Boga je rođen i poznaje Boga. Tko ne ljubi, ne upozna Boga jer Bog je ljubav. U ovom se očitova ljubav Božja u nama: Bog Sina svoga jedinorođenoga posla u svijet da živimo po njemu. U ovom je ljubav: ne da smo mi ljubili Boga, nego – on je ljubio nas i poslao Sina svoga kao pomirnicu za grijehe naše. Ljubljeni, ako je Bog tako ljubio nas, i mi smo dužni ljubiti jedni druge.» (1 Iv 4, 7-11).

Kao kršćani nikada ne smijemo zaboraviti da smo svi mi dužnici Bogu i Božjoj ljubavi i da smo dužni učiniti što nam Isus i danas govori: «Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas, tako i vi ljubite jedni druge. Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge.» (Iv 13,34). Isus nije rekao: ‘Smatrat će vas mojim učenicima kada nekoga budete uskrisili od mrtvih, nego: ‘Ako budete imali ljubavi jedni za druge.’ Mnogi se pitaju ljube li Krista, tražeći neke znakove da to upoznaju. Najbolji znak koji nikada ne vara je bratska ljubav. Ona otkriva također stanje našega unutarnjeg života, osobito našega molitvenog života. «Rekne li tko: Ljubim Boga, a mrzi brata svog, lažac je. Jer tko ne ljubi svoga brata kojega vidi, Boga kojega ne vidi ne može ljubiti. I ovu zapovijed imamo od njega: Tko ljubi Boga, da ljubi i brata svoga. » (1Iv 4,21).

 

Sve što činiš, čini iz ljubavi!

Sveti Augustin zato piše:- Šutiš li, šuti iz ljubavi. - Govoriš li, govori iz ljubavi. - Ispravljaš li, ispravljaj iz ljubavi. - Opraštaš li, opraštaj iz ljubavi. - Imaj u dnu srca korijen ljubavi. Iz tog korijena može izaći samo dobro. (Sv. Augustin).

 

Opomena brata ne smije biti »osveta»

Bratsko ispravljanje ili opomena nikada ne smije biti reakcija na pretrpljenu uvredu koju ti je možda nanio ili učinio brat. Opomena brata uvijek mora biti potaknuta ljubavlju prema Bogu i bratu čovjeku. Sveti Augustin to ovako komentira: "Onaj koji te uvrijedio, tom je uvredom samome sebi nanio tešku ranu, i zar se ti ne brineš za ranu svoga brata?... Moraš zaboraviti uvredu koja ti je nanesena, ali, ne ranu svoga brata" (Discorsi 82, 7).

Istinska bratska opomena je bolna, teška i mnogi je izbjegavaju. Opomena smije biti učinjena samo s ljubalju i s poniznošću Ako uživamo u opominjanju drugoga i ako nam se sviđa opominjati druge, to ne dolazi od Boga. U evanđelju čitamo kako Isus opominje one koji vide trn u oku brata, ali ne vide gredu ili brvno u svome oku. Ne može se brata opmenuti bez milosrdne ljubavi prema njemu. Ovdje je milosrdna ljubav «duhovna anestezija» za brata kojeg želimo opomenuti.

 

Bitna je zajedička i obiteljska molitva

Drugi je plod ljubavi u zajednici zajednička molitva. Isus kaže: "Nadalje, kažem vam, ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zaištu što mu drago, dat će im Otac moj, koji je na nebesima. Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima" (Mt 18, 19-20). Osobna molitva je zasigurno važna, štoviše, nužna, ali Gospodin jamči svoju prisutnost zajednici – bila ona i mala – koja je ujedinjena i jednodušna u sjedinjenosti s Isusom Kristom. «Zaista, kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu; i što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu.» I MOLITVA I BRATSKA OPOMENA ZAHTJEVAJU VELIKU PONIZNOST I JEDNOSTAVNOST SRCA.

 

POUČNA PRIČA:
Dvije kuće jedna kraj druge, u jednoj stalno vriska i svađa, a u drugoj tišina

Dvije kuće jedna kraj druge, u jednoj stalno vriska i svađa, a u drugoj tišina. Kad se muž i žena opet posvađaju, ona mu kaže:

- Jesi li ikada čuo da se naši susjedi svađaju? Ne? Idi i saznaj kako to oni tamo žive.
Čovjek je odlučio stati pored prozora susjedne kuće i promatrati.  Svatko je radio nešto svoje, žena u kuhinji, muž piše za stolom. Zazvonio je telefon, suprug je skočio, uletio u sobu i zakačio vazu koja je pala i razbila se. Čovjek je kleknuo i počeo skupljati komadiće. U sobu je utrčala i njegova žena, kleknula i počela mu pomagati. Muž joj je rekao: ‘Oprosti, dušo, otrčao sam do telefona, zapeo za vazu i razbio je.’

Žena je odgovorila: - Ne, dušo, ja sam kriva, stavila sam je preblizu ruba. Poljubili su se, pokupili komadiće i svatko se vratio svom poslu. Čovjek se vratio kući i žena ga je pitala je li saznao tajnu tišine njihovih susjeda. Da jesam. U njihovoj obitelji oboje su krivi ili u krivu, a kod nas dvoje – mi smo uvijek oboje u pravu i previše se pravdamo.

 

U ovoj priči daju se dobro razumjeti riječi svetoga Pavla i njegove opomene: „Braćo: Nikomu ništa ne dugujte, osim da jedni druge ljubite. Ljubav bližnjemu zla ne čini.“
U ovoj priči da se dobro razumjeti kako opomenuti drugoga, svoga brata, i kako biti spreman primiti opomenu u ljubavi prema drugome. Opomena brata uvijek mora biti potaknuta ljubavlju prema Bogu i bratu čovjeku, a ne dokazivanje tko je od nas u pravu a tko nije.

 

Stoga, braćo i sestre, molimo zajednički, vratimo obiteljsku molitvu, uz zagovor Majke Presvete Marije, Majke Isusove i naše. Amen.