25. nedjelja kroz crkvenu godinu A – 24. 09. 2023.

Misa je danas u Baselu u 11.00 sati, a u Liestalu u 13.00 sati.

Misna čitanja           

 

Prvo čitanje: Iz 55, 6-9

Misli vaše nisu moje misli. 

Čitanje Knjige proroka Izaije

Tražite Gospodina dok se može naći, zovite ga dok je blizu! Nek bezbožnik put svoj ostavi, a zlikovac naume svoje. Nek se vrati Gospodinu koji će mu se smilovati, k Bogu našem jer je velikodušan u praštanju. Jer moje misli nisu vaše misli i puti moji nisu vaši puti, govori Gospodin. Visoko je iznad zemlje nebo: tako su visoko puti moji iznad vaših putova, i misli moje iznad vaših misli.

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam: Ps 145, 2-3.8-9.17-18

Pripjev: Blizu je Gospodin svima koji ga prizivlju.
https://youtu.be/Qi1DjvYsEz0?si=yzQeBYe4RenRklQU

Svaki ću dan tebe slaviti,
ime ću tvoje hvaliti uvijek i dovijeka.
Velik je Gospodin i svake hvale dostojan,
nedokučiva je veličina njegova!

Milostiv je i milosrdan Gospodin,
spor na srdžbu, bogat dobrotom.
Gospodin je dobar svima,
milosrdan svim djelima svojim.

Pravedan si, Gospodine,
na svim putovima svojim
i svet u svim svojim djelima.
Blizu je Gospodin svima koji ga prizivlju,
svima koji ga zazivaju iskreno.

 

 

Drugo čitanje: Fil 1, 20c-24.27a

Meni je živjeti Krist.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima

Braćo: Krist će se uzveličati u mome tijelu, bilo životom, bilo smrću. Ta meni je živjeti Krist, a umrijeti dobitak! A ako mi živjeti u tijelu omogućuje plodno djelovanje, što da odaberem? Ne znam! Pritiješnjen sam od ovoga dvoga: želja mi je otići i s Kristom biti jer to je mnogo, mnogo bolje; ali ostati u tijelu potrebnije je poradi vas. Samo se ponašajte dostojno evanđelja Kristova.

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije Evanđelja: usp. Dj 16, 14.b

Otvori, Gospodine, srce naše, da se priklonimo riječima Sina tvoga!

 

 

Evanđelje: Mt 20, 1-16a

Zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar?

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu:

»Kraljevstvo je nebesko kao kad domaćin rano ujutro izađe najmiti radnike u svoj vinograd. Pogodi se s radnicima po denar na dan i pošalje ih u svoj vinograd. Izađe i o trećoj uri i vidje druge gdje stoje na trgu besposleni pa i njima reče: ’Idite i vi u moj vinograd pa što bude pravo, dat ću vam.’ I oni odoše. Izađe opet o šestoj i devetoj uri te učini isto tako. A kad izađe o jedanaestoj uri, nađe druge gdje stoje i reče im: ’Zašto ovdje stojite vazdan besposleni?’ Kažu mu: ’Jer nas nitko ne najmi.’ Reče im: ’Idite i vi u vinograd.’

Uvečer kaže gospodar vinograda svojemu upravitelju: ’Pozovi radnike i podaj im plaću počevši od posljednjih pa sve do prvih.’ Dođu tako oni od jedanaeste ure i prime po denar. Pa kada dođu oni prvi, pomisle da će primiti više, ali i oni prime po denar. A kad primiše, počeše mrmljati protiv domaćina: ’Ovi posljednji jednu su uru radili i izjednačio si ih s nama, koji smo podnosili svu tegobu dana i žegu.’

Nato on odgovori jednomu od njih: ’Prijatelju, ne činim ti krivo. Nisi li se pogodio sa mnom po denar? Uzmi svoje pa idi. A ja hoću i ovomu posljednjemu dati kao i tebi. Nije li mi slobodno činiti sa svojim što hoću? Ili zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar?’ Tako će posljednji biti prvi, a prvi posljednji.«

Riječ Gospodnja.

 

Duhovna misao

 

Otvori, Gospodine, srce naše, da se priklonimo riječima Sina tvoga!

Novi život u zajedništvu s Isusom Kristom

 

Draga braćo i sestre!

U današnjem evanđelju (usp. Mt 20,1-16a) Isus govori prispodobu o vlasniku vinograda koji u različito doba dana traži i šalje radnike za svoj vinograd. Uvečer svima daje istu plaću, jedan denar, izazivajući prosvjede onih koji su počeli raditi prvoga sata. Jasno je da taj denar predstavlja život vječni, dar koji je Bog namijenio svima. Još i više, upravo oni za koje se drži da su "posljednji", ako to prihvate, postaju "prvi", dok "prvi" mogu biti u opasnosti da završe kao "posljednji". Prva poruka ove prispodobe u činjenici je da gospodar ne podnosi, tako reći, nezaposlenost: želi da svi budu na djelu u njegovu vinogradu. I doista, biti pozvani već je prva nagrada: moći raditi u vinogradu Gospodnjemu, staviti se u službu, surađivati na njegovu djelu, predstavlja po sebi neprocjenjivu nagradu, koja nadomješta svaki uloženi trud. No to razumije samo tko ljubi Gospodina i njegovo Kraljevstvo; tko pak radi samo radi dnevne plaće neće nikada postati svjestan vrijednosti toga neprocjenjivoga dara blaga ili bogatstva.

 

Vinograd je jedna od slika koja oslikava Crkvu,
a svi smo pozvani raditi u Gospodnjem vinogradu, u Crkvi

 

"Izabrali su mene, poniznog radnika u Gospodnjem vinogradu", tim se riječima 19. travnja 2005. godine pok. papa Benedikt XVI. predstavio okupljenom mnoštvu naroda na Trgu Svetoga Petra u Rimu. Gospodnji vinograd, i općenito vinograd je jedna od slika Crkve. Pok. papa Benedikt predstavio se kao ponizni radnik u Gospodnjem vinogradu odabirući za Crkvu sliku vinograda, vrlo rječitu i bogatu sliku, poručivši da svom snagom želi pripremati crkveno tlo kako bi Duh Sveti mogao zasijati svoje darove.

 

Svi smo izabrani i pozvani raditi u Gospodnjem vinogradu

Dragi brate i sestro, i danas su Crkvi najpotrebniji ljudi Duha Božjega, koji ljube Isusa Krista iznad svega, radnici kojima je „živjeti Krist“, živjeti i raditi u zajedništvu s Isusom Kristom.

Danas su potrebni jednostavni, ponizni i velikodušni kršćani radnici u Gospodnjem vinogradu, koji ne traže nikakve nagrade osim Krista, njegove ljubavi i zajedništva s njim, sudjelovanja u poslanju Isusa i Crkve kao što je bio apostol Pavao, koji je početkom pedesetih godina prvog stoljeća, dvadesetak godina nakon Isusove smrti i uskrsnuća, prešavši iz Anatolije preko Egejskog mora u južnu Grčku, u gradu Filipi osnovao prvu kršćansku zajednicu u Europi. To je bilo prvi put da je evanđelje stiglo u Europu. Bio je to početak evangelizacije Europe. Mi danas živimo u vrijeme kada je potrebna nova evangelizacija ne samo europskog kontinenta, već cijelog svijeta. Samo Isus Krist i njegovo Evanđelje mijenja svijet kao rijeka koja natapa golemo polje i tako pokazuje bogatstvo i ljepotu vjere. Sveti Pavao kaže: "Ta meni je živjeti Krist, a umrijeti dobitak!" (Fil 1, 21). To je novi smisao života, ljudske egzistencije, koja se sastoji u zajedništvu s Isusom Kristom živim i s bratom čovjekom. Bog je ljubav, postao je čovjekom u Isusu i svojom je žrtvom na križu otkupio čovječanstvo od ropstva zla dajući mu nadu u koju se čovjek može pouzdati.

Svi smo pozvani: ’Idite i vi u moj vinograd pa što bude pravo, dat ću vam. Zašto ovdje stojite vazdan besposleni?’ Kažu mu: ’Jer nas nitko ne najmi.’ Reče im: ’Idite i vi u vinograd.’

 

Plaća je svima ista – po denar – vječni život

„Uvečer kaže gospodar vinograda svojemu upravitelju: ’Pozovi radnike i podaj im plaću počevši od posljednjih pa sve do prvih.’ Dođu tako oni od jedanaeste ure i prime po denar. Pa kada dođu oni prvi, pomisle da će primiti više, ali i oni prime po denar. A kad primiše, počeše mrmljati protiv domaćina: Ovi posljednji jednu su uru radili i izjednačio si ih s nama, koji smo podnosili svu tegobu dana i žegu. Nato on odgovori jednomu od njih: ’Prijatelju, ne činim ti krivo. Nisi li se pogodio sa mnom po denar? Uzmi svoje pa idi. A ja hoću i ovomu posljednjemu dati kao i tebi. Nije li mi slobodno činiti sa svojim što hoću? Ili zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar?“ Jasno je da ovaj denar predstavlja vječni život, dar koji Bog čuva za sve nas.

Mi kršćani smo često slični ovim radnicima u vinogradu. Imamo svoje mjere, a ne Kristove, s kojima jedni druge mjerimo. Nije nam mjera Krist, njegova ljubav, zajedništvo s njim, život vječni... nego često puta nam je mjera naša oholost.

 

Moramo se čuvati oholosti

Ključna točka u kojoj se Bog i čovjek razlikuju jest oholost, 'Jer moje misli nisu vaše misli i puti moji nisu vaši puti, govori Gospodin. Visoko je iznad zemlje nebo: tako su visoko puti moji iznad vaših putova, i misli moje iznad vaših misli.' (prvo čitanje).

Zbog toga nasljedovati Isusa uvijek iziskuje od čovjeka jedno duboko obraćenje – i to od svih nas, promjenu u načinu razmišljanja i življenja, traži da otvorimo srce i postanemo poučljivi njegovoj riječi da nas ona u srcu prosvjetljuje i preobražava. U Bogu nema oholosti, jer je on sva punina i sav je usmjeren na to da ljubi i daruje život u izobilju; u nama ljudima, međutim, oholost je duboko ukorijenjena i traži stalnu budnost i čišćenje. Mi, koji smo mali, težimo tome da izgledamo veliki, da budemo prvi, dok se Bog, koji je stvarno velik, ne boji poniziti samoga sebe i biti posljednji.

Moramo se znati čuvati oholosti da nam se ne bi dogodilo: „Tako će posljednji biti prvi, a prvi posljednji!“ PONIZAN RADNIK U GOSPODNJEM VINOGRADU svaki dan priprema „crkveno tlo“ kako bi Duh Sveti mogao zasijati svoje darove.

 

Novi život u zajedništvu s Isusom Kristom

Ponizni radnik u Gospodnjem vinogradu sije darove Duha Svetoga, kao što piše sveti Pavao: „Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim: prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu – kao svoje duhovno bogoslužje. 2 Ne suobličujte se ovomu svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno.
9 Ljubav nehinjena! Zazirite oda zla, prianjajte uz dobro! 10 Srdačno se ljubite pravim bratoljubljem! Pretječite jedni druge poštovanjem! 11 U revnosti budite hitri, u duhu gorljivi, Gospodinu služite! 12 U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani! 13 Pritječite u pomoć svetima u nuždi, gajite gostoljubivost!
14 Blagoslivljajte svoje progonitelje, blagoslivljajte, a ne proklinjite! 15 Radujte se s radosnima, plačite sa zaplakanima! 16 Budite istomišljenici među sobom! Neka vas ne zanosi što je visoko, nego privlači što je ponizno. Ne umišljajte si da ste mudri! 17 Nikome zlo za zlo ne vraćajte; zauzimajte se za dobro pred svim ljudima!18 Ako je moguće, koliko je do vas, u miru budite sa svim ljudima!
19 Ne osvećujte se, ljubljeni, nego dajte mjesta Božjem gnjevu. Ta pisano je: Moja je odmazda, ja ću je vratiti, veli Gospodin. 20 Naprotiv: Ako je gladan neprijatelj tvoj, nahrani ga,
i ako je žedan, napoj ga!
Činiš li tako,  ugljevlje mu ražareno zgrćeš na glavu.
21 Ne daj se pobijediti zlom, nego dobrim svladavaj zlo.» (usp. Rim 1-2. 9-21).

Isusov program trebao bi postati i naš program rada u Crkvi, rada u Gospodnjem vinogradu. To se zove „novi život u Kristu“. To je novi smisao života, ljudske egzistencije, koja se sastoji u zajedništvu s Isusom Kristom živim činiti dobro. Kao što vinogradar očekuje dobar urod grožđa, tako Bog očekuje od nas da donosimo darove i plodove Duha Svetoga.

 

Molimo da se oslobodimo oholosti, najveće prevare zla

Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu Dir.
Gospodine moj i Bože moj! Uzmi od mene sve što me priječi tebi.

Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert zu Dir.
Gospodine moj i Bože moj! Podari mi sve što me vodi k tebi

Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen Dir.
Gospodine moj i Bože moj! Uzmi mene meni i posve me izruči sebi! (Bruder Klaus)

Zazovimo s povjerenjem, Blaženu Djevicu Mariju, da nas nauči vjerno nasljedovati Isusa na putu milosđa, ljubavi i poniznosti. Amen.