25. nedjelja kroz godinu - 20. 09. 2020.

 

Poslušajte na početku pjesmu: "Hvala Stvoritelju"https://youtu.be/BgEhyk1gvwk

 

Prvo čitanje: Iz 55, 6 - 9

Čitanje Knjige proroka Izaije

Tražite Gospodina dok se može naći, zovite ga dok je blizu! Nek bezbožnik put svoj ostavi, a zlikovac naume svoje. Nek se vrati Gospodinu koji će mu se smilovati, k Bogu našem jer je velikodušan u praštanju. Jer moje misli nisu vaše misli i puti moji nisu vaši puti, govori Gospodin. Visoko je iznad zemlje nebo: tako su visoko puti moji iznad vaših putova, i misli moje iznad vaših misli.

Riječ Gospodnja

 

Pripjevni psalamPs 145 (poslušajte pjevanje Psalma - https://youtu.be/Qi1DjvYsEz0

- Blizu je Gospodin svima koji ga prizivlju

Svaki ću dan tebe slaviti,
ime ću tvoje hvaliti uvijek i dovijeka.
Velik je Gospodin i svake hvale dostojan,
nedokučiva je veličina njegova!

Milostiv je i milosrdan Gospodin,
spor na srdžbu, bogat dobrotom.
Gospodin je dobar svima,
milosrdan svim djelima svojim.

Pravedan si, Gospodine,
na svim putovima svojim
i svet u svim svojim djelima.
Blizu je Gospodin svima koji ga prizivlju,
svima koji ga zazivaju iskreno.

 

 

Drugo čitanje: Fil 1, 20c - 24. 27a

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima

Braćo: Krist će se uzveličati u mome tijelu, bilo životom, bilo smrću. Ta meni je živjeti Krist, a umrijeti dobitak! A ako mi živjeti u tijelu omogućuje plodno djelovanje, što da odaberem? Ne znam! Pritiješnjen sam od ovoga dvoga: želja mi je otići i s Kristom biti jer to je mnogo, mnogo bolje; ali ostati u tijelu potrebnije je poradi vas. Samo se ponašajte dostojno evanđelja Kristova.

Riječ Gospodnja

 

- Poslušajte sada pjesmu "Upoznah te, Gospode!https://youtu.be/9ZrRBbYSqT0

 

Pjesma prije Evanđelja: usp. Dj 16, 14.b

Otvori, Gospodine, srce naše, da se priklonimo riječima Sina tvoga!

 

 

Evanđelje: Mt 20, 1 - 16

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu: „Kraljevstvo je nebesko kao kad domaćin rano ujutro izađe najmiti radnike u svoj vinograd.

- Pogodi se s radnicima po denar na dan i pošalje ih u svoj vinograd.

- Izađe i o trećoj uri i vidje druge gdje stoje na trgu besposleni pa i njima reče: ‘Idite u moj vinograd pa što bude pravo, dat ću vam.’ I oni odoše.

- Izađe opet o šestoj i devetoj uri te učini isto tako.

- A kad izađe o jedanaestoj uri nađe druge gdje stoje i reče im: ‘Zašto ovdje stojite vazdan besposleni?’

Kažu mu: ‘Jer nas nitko ne najmi.’

Reče im: ‘Idite i vi u vinograd.’“

- Uvečer kaže gospodar vinograda svojem upravitelju: ‘Pozovi radnike i podaj im plaću počevši od posljednjih pa sve do prvih’.

- Dođu tako oni od jedanaeste ure i prime po denar. Pa tako dođu oni prvi, pomisle da će primiti više, ali i oni prime po denar.

A kad primiše, počeše mrmljati protiv domaćina: ‘Ovi posljednji jednu su uru radili i izjednačio si ih s nama, koji smo podnosili svu tegobu dana i žegu.’“

„Nato  on odgovori jednomu od njih: ‘Prijatelju, ne činim ti krivo. Nisi li se pogodio sa mnom po denar? Uzmi svoje pa idi. A ja hoću i ovomu posljednjemu dati kao i tebi. Nije li mi slobodno učiniti sa svojim što hoću? Ili zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar?’ Tako će posljednji biti prvi, a prvi posljednji.“

Riječ Gospodnja

 

Evanđelje na njemačkom

Evangelium: Mt 20, 1 - 16a

- Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus

In jener Zeit erzählte Jesus seinen Jüngern das Gleichnis: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der früh am Morgen sein Haus verließ, um Arbeiter für seinen Weinberg anzuwerben. Er einigte sich mit den Arbeitern auf einen Denar für den Tag und schickte sie in seinen Weinberg.

Um die dritte Stunde ging er wieder auf den Markt und sah andere dastehen, die keine Arbeit hatten. Er sagte zu ihnen: Geht auch ihr in meinen Weinberg! Ich werde euch geben, was recht ist. Und sie gingen.

Um die sechste und um die neunte Stunde ging der Gutsherr wieder auf den Markt und machte es ebenso.  Als er um die elfte Stunde noch einmal hinging, traf er wieder einige, die dort herumstanden. Er sagte zu ihnen: Was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum? Sie antworteten: Niemand hat uns angeworben. Da sagte er zu ihnen: Geht auch ihr in meinen Weinberg!

Als es nun Abend geworden war, sagte der Besitzer des Weinbergs zu seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter, und zahl ihnen den Lohn aus, angefangen bei den letzten, bis hin zu den ersten. Da kamen die Männer, die er um die elfte Stunde angeworben hatte, und jeder erhielt einen Denar.

Als dann die ersten an der Reihe waren, glaubten sie, mehr zu bekommen. Aber auch sie erhielten nur einen Denar. Da begannen sie, über den Gutsherrn zu murren, und sagten: Diese letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, und du hast sie uns gleichgestellt; wir aber haben den ganzen Tag über die Last der Arbeit und die Hitze ertragen.

Da erwiderte er einem von ihnen: Mein Freund, dir geschieht kein Unrecht. Hast du nicht einen Denar mit mir vereinbart? Nimm dein Geld und geh! Ich will dem letzten ebensoviel geben wie dir. Darf ich mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich (zu anderen) gütig bin? So werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten.

- Evangelium unseres Herrn Jesus Christus!

 

Duhovna misao

Radnik u vinogradu Gospodnjem

Draga braćo i sestre!

Ljudska i božanska pravednost vrlo se razlikuju. Mi ljudi, ranjeni neposlušnošću Bogu i Božjoj riječi ili kako mi kažemo: ranjeni  „prvim grijehom“, nismo u stanju živjeti po Božjoj pravdi, odnosno po Božjem MILOSRĐU, što jasno vidimo i iz današenjega Evanđelja. Bilo bi dobro i poželjno barem imati pred očima Boga i Njegovo milosrđe, koje Bog nikada ne odjeljuje od svoje pravde. Bilo bi dobro pokušati opaziti u sebi Duha Božjega koji nam je darovan i s Njime obasjati našu ljudsku pravdu - kako bismo izbjegli (samo)osudu: »Ne sudite, da se ne sudi vama! Jer sudom kojim sudite, sudit će se vama; i mjerom kojom mjerite, mjerit će se vama“ (Mt 7, 1-2). Ali sve to nama ljudima teško ide, ne možemo bez mrmljanja (murmeln) i na Boga i na brata čovjeka.

Poslušajte pjesmu: "Oči u oči": https://youtu.be/ytYNoPPFHco

Bog nas „liječi svojim milosrđem“

Ne zaboravimo: Bog je taj koji snažno naviješta i zastupa pravdu, ali istodobno liječi naše rane „melemom milosrđa“.

Nažalost, nerijetko se događa da mi ljudi za sebe tražimo Božje milosrđe, a za brata svoga „ljudsku pravdu“. Sjetimo se Evanđelja od prošle nedjelje u kojem je bila riječ o opraštanju. Kralj oprašta ogromni dug svome sluzi, a taj isti sluga, za mali dug svoga dužnika, ne samo da mu ne oprašta, nego ga hvata za vrat, naređuje slugama da ga bace u zatvor dok sav dug ne vrati. Na kraju sluga kojemu je oprošten veliki dug biva nazvan „zlim slugom“, biva bačen u tamnicu dok on sam ne vrati čitav dug… „Jer sudom kojim sudite - sudit će se vama; i mjerom kojom mjerite - mjerit će se vama“ (Mt 7, 2). Ne zaboravimo: Bog liječi naše rane melemom milosrđa, jer dobro On zna da nam nema drugoga lijeka. Zamislite kada bi nam Bog davao plaću po našim zaslugama?

Prispodoba o nadničarima

Prispodoba o nadničarima i današnje Evanđelje omogućuje nam razumijevanje razlike između ljudske i božanske pravede.

Parabola opisuje domaćina koji izlazi čak pet puta u istome danu tražiti radnike. Stalo mu je da se svi nađu u vinogradu, rade i budu dionici njegove nagrade, plaće. Međutim, to čini u različita doba dana, tako da jedna osoba radi cijeli dan, a druga samo jedan sat. Kad su plaće isplaćene, pojedini radnici su smatrali to nepravdom, jer je dao istu plaću zaposlenima ujutro kao i onima koji su samo sat vremena radili u vinogradu. S ljudskog gledišta, ova je odluka prava nepravda, s gledišta Boga to je jeidni način odnosa prema čovjeku, čin dobrote, jer božanska pravda daje svima ono što im treba, a tu je prvenstveno uključeno Božje milosrđe, bez kojega nema pomoći čovjeku.

Ljubav je „ispunjenje zakona“

Pravda i milosrđe, pravda i ljubav, dvije su različite stvarnosti samo za nas ljude koji preoštro i sebično razlikujemo čin pravde od djela ljubavi. Za nas je čin pravde: „ono što mi duguješ“, a čin milosrđa „ono što je učinjeno iz dobrote“. Očito je da kod nas ljudi pravda isključuje milosrđe, a milosrđe isključuje pravdu. Jedno isključuje drugo. Ali za Boga nije tako: u njemu su pravda i ljubav jedno, nema pravednog djela koje nije ujedno i čin milosrđa i oprosta, a istodobno nema djela milosrđa koje nije savršeno pravedno. Koliko je Božja logika daleko od naše! A koliko se njegov način djelovanja razlikuje od našeg! Gospodin nas poziva da shvatimo i promatramo istinski duh zakona kako bismo ga u potpunosti ispunili u ljubavi prema potrebitima. „Dakle, ljubav je ispunjenje zakona“ - piše sv. Pavao (Rim 13,10). Bog je pravedan prema svoma, jer nas ljubi. Naša će pravednost biti savršenija, što je više oživljava ljubav prema Bogu i prema bližnjemu.

Svi smo mi radnici „jedanastoga sata“

Upitajmo se tko su radnici jedanastoga sata ili oni koji su zadnji došli u vinograd i radili samo jedan sat? Mislim da nije potrebno razmišljati o pojedincima kao radnicima zadnjega sata, jer svi smo mi – na kraju krajeva – radnici jedanaestoga sata. Svi smo mi spašeni po milosti koju nam je Bog iskazao po svome Sinu Isusu Kristu, a ne po svojim zaslugama, koliko god se trudili, a to najbolje osjetimo i danas po svome nezadovoljstvu, mrmljanju i prigovorima i Bogu i čovjeku u svkidašnjem životu.

Denar predstavlja „život vječni“

Iz Evanđelja je potrebno razumjeti koju plaću Bog isplaćuje. Gospodar vinograda izlazi čak pet puta u istome danu tražiti radnike. Stalo mu je da se svi nađu u vinogradu i budu dionici njegove nagrade, plaće. Dan je slika našega prolaznoga života, a večer, kada se dijeli plaća, to je trenutak Božjega suda. Vidi se da je Božja pravednost izgrađena na ljubavi. Kršćanstvo nije religija zasluga, nego život iz ljubavi, koja nas oplemenjuje i zove da i sami budemo sinovi svoga nebeskoga Oca, sinovi Ljubavi i tako budemo dostojni Dara koji nadvisuje svaku našu ljudsku logiku i zaslugu: „života vječnoga“.

Jasno je da plaća od denara predstavlja život vječni. Prema Evanđelju po Ivanu, Isus u velikosvećeničkoj molitvi kaže: „A ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinskoga Boga, i koga si poslao – Isusa Krista“ (Iv 17,3). Vječni život, dakle nije, kako smo navikli misliti, život nakon smrti i to ako ga zaslužimo?; dok je sadašnji život prolazan, nevrijedan i kao takav nije vječan. Vječni život nam je darovan ovdje na zemlji, već sda s našim krštenjem, imajući uvijek pred očima dobro poznavanje Boga i Isusa Krista. Kao kršćani trebali bismo se osloboditi bježanja od života, i početi živjeti život u Isusu Kristu i to u ljubavi prema Bogu i čovjeku, jer smo sve "besplatno i primili".

Bog ne podnosi "nezaposlenost"

Bog nam je drovao vječni život da ga sada i ovdje živimo. Darovani su nam „talenti“ da radimo s njima, a ne da ih zakopamo u zemlju iz straha pred gospodarom…

Prva poruka ove prispodobe o domaćinu i radnicima u vninogradu je upravo u toj činjenici: Domaćin ne podnosi, tako reći, nezaposlenost; on želi da svi radimo u njegovu vinogradu, u Gospodnjem vinogradu. No, to razumije samo tko ljubi Gospodina Isusa Krista i njegovo Kraljevstvo; a tko pak radi samo radi plaće, on neće nikada postati svjestan vrijednosti Božjeg poziva i ljepote života u Kristu.

Posljednji će biti prvi - dva primjera

„U kraljevstvo nebesko ući svaki onaj koji mi govori Gospodine, Gospodine, nego onaj koji vrši volju Oca mojega.“ (Mt 7, 21) A postoje i oni koji su učenici samo na riječima. „Ne ljubimo riječju i jezikom, već djelom i istinom“ (1 Iv 3, 18). Danas imamo dva primjera kako posljednji budu i postanu "prvi". To su evanđelist Matej i sveti Pavao. Obojicu imamo u današnjim misnim čitanjima.

Poslušajte duhovnu pjesmu: "Samo je u Bogu mir": https://youtu.be/K0xK3zmdEHQ

Prvi primjer je sveti Matej

Ovu nam prispodobu prenosi sveti Matej, apostol i evanđelist, čiji je uostalom sutra liturgijski blagdan. Rado ističem da je Matej osobno proživio to iskustvo (usp. Mt 9,9). On je doista, prije no što ga je Isus pozvao, bio carinik te je smatran zbog toga javnim grešnikom, isključenim iz "vinograda Gospodnjega". No sve se promijenilo kad ga je Isus, prolazeći uz njegovu porezničku klupu, pogledao i rekao mu: "Slijedi me". Matej je ustao i krenuo za njim. Od carinika postao je odmah učenik Kristov. Od "posljednjega" postao je "prvi", zahvaljujući Božjoj logici koja je - na našu sreću! - različita od logike svijeta. "Moje misli nisu vaše misli - kaže Gospodin na usta proroka Izaije, vaši putovi nisu moji putovi" (Iz 55,8).

Drugi primjer je sveti Pavao

I sveti Pavao, iskusio je radost da se osjeti pozvanim od Gospodina da radi u njegovu vinogradu. A koliko li je djelo izvršio! No, kako i on sam priznaje, bila je to milost Božja koja je djelovala u njemu, ona milost koja ga je od progonitelja Crkve preobrazila u apostola narodâ. Tako da je mogao reći: "Za mene je živjeti Krist, a umrijeti dobitak". Odmah međutim i dodaje: "Ako mi živjeti u tijelu omogućuje plodno djelovanje, što da odaberem?" (Fil 1,21-22). Pavao je dobro razumio da raditi za Gospodina predstavlja nagradu već na ovoj zemlji.

Sveta misa je izvor naše povezanosti sa živim Isusom Kristom

Sveta misa je izvor naše povezanosti sa živim Isusom Kristom, izvor s kojega se hranimo njegovim Presvetim tijelom i krvlju i njegovom riječju. Onaj tko Bogu služi svim srcem, taj prima i djelovanje snage svete mise i darove Božje ljubavi.

Djevica Marija, koja je savršena „radnica“ u vinogradu Gospodnjem, i od koje je iznikao blagoslovljeni plod božanske ljubavi: Isus, naš Spasitelj, neka nam pomogne da uvijek radosno odgovorimo na poziv Gospodinov i radosno radimo u Gospodnjem vinogradu. Amen!

 

Na kraju poslušajte duhovnu pjesmu: "Srce predajem Ti"https://youtu.be/YgXeUbAuXHQ

 

Obavijesti:

Vjeronauk: Vjeronauk za prvopričesnike je u subotu, 26. 09. 2020. u 10.00 sati u Baselu

Raspored misa:

- Misa u Juri je u subotu, 26. 09. 2020. u 17.00 sati

- Mise u nedjelju, 27. 09. 2020.

Basel u 8.00 sati - za sve one koji rado žele doći na misu u 8.00 sati
Basel u 9.30 sati - Riehen i Basel s poštanskim brojem 4058; 4057; 4052
Basel u 11.00 sati - ostali dio vjernika iz Basela i okolica Basela - kao što su Allschwil, Oberwil, Binningen
Liestal u 13.00 sati

Normalno da gornji raspored nije strogo određen, nego više da se nekako rasporedimo i izbjegnemo da nas ne bude previše u 11.00 sati.
Volio bih da se u većem broju priključite misi u 8.00 sati i u 9.30 sati, pogotovo vi koji nemate djecu za vjeronauk. Hvala.