28. nedjelja kroz crkvenu godinu A 
15. 10. 2023.

Mise su danas:
Basel u 11.00 sati
Liestal u 13.00 sati

 

Misna čitanja

 

Prvo čitanje: Iz 25, 6-10a

Gospodin će spremiti gozbu svoju i suzu će sa svakog lica otrti.

Čitanje Knjige proroka Izaije

Gospodin nad vojskama spremit će svim narodima na ovoj gori gozbu od pretiline, gozbu od izvrsna vina, od pretiline sočne, od vina staložena. Na ovoj gori on će raskinuti zastor što zastiraše sve narode, pokrivač koji sva plemena pokrivaše i uništit će smrt zasvagda. I suzu će sa svakog lica Gospodin Bog otrti – sramotu će svog naroda na svoj zemlji skinuti: tako Gospodin reče. I reći će se u onaj dan: »Gle, ovo je Bog naš, u njega se uzdasmo, on nas je spasio; ovo je Gospodin u koga se uzdasmo! Kličimo i veselimo se spasenju njegovu, jer ruka Gospodnja na ovoj gori počiva!«

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam: Ps 23, 1-6

Pripjev: U Gospodnjem ću domu prebivati kroz dane mnoge. 

Gospodin je pastir moj:
ni u čem ja ne oskudijevam;
na poljanama zelenim
on mi daje odmora.
Na vrutke me tihane vodi
i krijepi dušu moju.

Stazama pravim on me upravlja
radi imena svojega.
Pa da mi je i dolinom smrti proći,
zla se ne bojim jer si ti sa mnom.
Tvoj štap i palica tvoja
utjeha su meni.

Trpezu preda mnom prostireš
na oči dušmanima mojim.
Uljem mi glavu mažeš,
čaša se moja prelijeva.

Dobrota i milost pratit će mene
sve dane života moga.
U Gospodnjem ću domu prebivati
kroz dane mnoge.

 

 

Drugo čitanje: Fil 4, 12-14.19-20

Sve mogu u Onome koji me jača!

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima

Braćo! Znam i oskudijevati, znam i obilovati! Na sve sam i na svašta navikao: i sit biti i gladovati, i obilovati i oskudijevati. Sve mogu u Onome koji me jača! Ipak, lijepo je od vas što sa mnom podijeliste moju nevolju. A Bog moj ispunit će svaku vašu potrebu po bogatstvu svome, veličanstveno, u Kristu Isusu. Bogu pak, Ocu našemu, slava u vijeke vjekova! Amen.

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije Evanđelja: Ef 1,17-18
Otac Gospodina našega Isusa Krista prosvijetlio nam oči srca da upoznamo koje li nade u pozivu našemu!

 

 

Evanđelje: Mt 22, 1-14

Koga god nađete, pozovite na svadbu.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Isus ponovno prozbori svećeničkim glavarima i starješinama naroda u prispodobama: »Kraljevstvo je nebesko kao kad neki kralj pripravi svadbu sinu svomu. Posla sluge da pozovu uzvanike na svadbu. No oni ne htjedoše doći. Opet posla druge sluge govoreći: ‘Recite uzvanicima: Evo, objed sam ugotovio. Junci su moji i tovljenici poklani i sve pripravljeno. Dođite na svadbu!’ Ali oni ne mareći odoše – jedan na svoju njivu, drugi za svojom trgovinom. Ostali uhvate njegove sluge, zlostave ih i ubiju. Nato se kralj razgnjevi, posla svoju vojsku i pogubi one ubojice, a grad im spali. Tada kaže slugama: ‘Svadba je, evo, pripravljena, ali uzvanici ne bijahu dostojni. Pođite stoga na raskršća i koga god nađete, pozovite na svadbu!’ Sluge iziđoše na putove i sabraše sve koje nađoše – i zle i dobre. I svadbena se dvorana napuni gostiju.« Kad kralj uđe pogledati goste, spazi ondje čovjeka koji ne bijaše odjeven u svadbeno ruho. Kaže mu: ‘Prijatelju, kako si ovamo ušao bez svadbenoga ruha?’ A on zanijemi. Tada kralj reče poslužiteljima: ‘Svežite mu ruke i noge i bacite ga van u tamu, gdje će biti plač i škrgut zubi.’ Doista, mnogo je zvanih, malo izabranih.«

Riječ Gospodnja.

 

 

Duhovna misao

 

Sveta misa je Božja pobjednička gozba ljubavi, gozba koju je sam Bog pripremio za sve narode

 

Otac Gospodina našega Isusa Krista prosvijetlio nam oči srca da upoznamo koje li nade u pozivu našemu!

 

Draga braćo i sestre!

Mnogi kršćani ne znaju što moliti kad uđu u crkvu. Svatko na svoj način moli, ali bi bilo dobro da naučimo na pamet ovu molitvu i svaki put po dolasku u crkvu od srca je izmolimo. Ovu molitvu molio je sv. Franjo Asiški ne samo u crkvi nego kad bi crkvu vidio iz daljine: “Klanjamo ti se, presveti Gospodine Isuse Kriste, ovdje i u svim tvojim crkvama, koje su po svem svijetu, i blagoslivljamo te jer si svojim svetim križem svijet otkupio.”Kada bismo tu molitvu u sabranosti izmolili nakon ulaska u crkvu, ona bi nas uvela u sabranost i puninu dara svete mise.

Molitva kad se uđe u crkvu:
Klanjamo se tebi, presveti Gospodine Isuse Kriste, ovdje i u svim crkvama tvojim koje su po svemu svijetu; blagoslivljamo te jer si po svom svetom križu svijet otkupio.
O sveta gozbo, na kojoj se Krist blaguje, slavi se spomen muke njegove, duša se napunja milosti, i daje nam se zalog buduće slave.

R.Kruh s neba dao si njima.
O. Koji svaku slast u sebi ima.

Pomolimo se!
Bože, koji si nam u divnom sakramentu ostavio uspomenu muke svoje, podaj nam, molimo, tako častiti sveta otajstva Tijela i Krvi tvoje da vazda osjećamo u sebi plod otkupljenja tvojega. Koji živiš i kraljuješ u sve vijeke vjekova. Amen.

 

Božja pobjednička gozba ljubavi

Prvo čitanje iz Knjige proroka Izaije i odlomak iz današnjeg Matejeva evanđelja, govore o «ostvarenju» Božjega kraljevstva u slici «gozbe». Ne zaboravimo da je riječ o ostvarenosti Božjega kraljevstva u slici gozbe. Znači, nije riječ o običnoj gozbi, nego o gozbi koju je Bog sâm pripremio. Tako prorok Izaija opisuje gozbu:
- Gozba će biti pripremljena: od najboljega mesa i od najboljega vina.
- Na gozbu su pozvani svi narodi. To je bilo nešto nezamislivo za Židove, jer su u područje jeruzalemskoga Hrama mogli ući samo Židovi.
- S gozbom je duboko povezano i uništenje smrti, poništenje posljedica onoga prvoga grijeha, kad je po Adamu i Evi smrt ušla u svijet.
- Uklonjena je s gozbom i sramota Izraelskog naroda. Njihova je sramota bilo progonstvo i ropstvo pod drugim narodima.
- Bog sam će prebivati s njima: oni će biti narod njegov, a on će biti Bog s njima. I otrt će im svaku suzu s očiju te smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti jer – prijašnje uminu.'
- Tada Onaj što sjedi na prijestolju reče: 'Evo, sve činim novo!'“ Božja pobjednička gozba je „novo stvaranje i u Otkrivenju Bog kaže: „Evo, sve činim novo!“

Prorok Izaija u svoje vrijeme nije mogao predvidjeti da će se sve to dogoditi po dolasku Isusa Krista i da će On biti taj koji će pripremiti Božju pobjedničku gozbu i donijeti pobjedu među sve narode. Izaija je vjerojatno mislio da će se ova velika i svečana gozba dogoditi kad se Izraelci vrate iz progonstva, a Novi zavjet nas uči da je ta gozba započela dolaskom Isusa Krista i da će svoju puninu imati o njegovu drugom dolasku.

 

Prispodoba o svadbenoj gozbi

Današnje Evanđelje prikazuje prispodobu o svadbenoj gozbi. U prispodobi o svadbenoj gozbi kralj šalje sluge da pozovu uzvanike na svadbu, ali oni mu odgovaraju odbijajući poziv, jer imaju puno obveza. Kralj se međutim ne obeshrabruje, te šalje svoje sluge da potraže druge goste kako bi ispunio dvoranu. Tako odbijanje prvih, kao posljedicu ima upućivanje poziva svima, uz posebnu naklonost prema siromašnima i potisnutima na rub društva. Koga predstavljaju ovi likovi? Bog je kralj, koji poziva sve ljude da sudjeluju na svadbi njegova Sina; Kraljev sin je Isus Krist, koji nam je svojim utjelovljenjem pripravio gozbu spasenja; sluge su proroci i apostoli, koji u ime kralja pozivaju na svadbenu gozbu; uzvanici koji su odbili poziv pripadnici su izabranog izaraelskog naroda koji odbijaju doći na gobu.

 

«Svadbeno odijelo»

Kraljevska „gozba ljubavi“ i Božja pobjednička gozba ljubavi ostvarila se ili dogodila u uskrsnoj noći: Veliku silu zla pobijedila je svemogućnost Božje ljubavi. Uskrsli Gospodin Isus Krist sada može zvati sve na gozbu Božje pobjedničke ljubavi i gozbu uskrsne pobjedničke radosti. Ovu gozbu je sam Bog pripremio. On je pripremio i svim uzvanicima svečano svadbeno odijelo, znak besplatnoga dara milosti koja uzvanike posvećuje. Svi uzvanici su pozvani da skinu staro odijelo, «starog Adama» i obuku novo svečano svadbeno odijelo, Isusa Krista.

 

Čovjek koji nije odjeven u svadbeno odijelo

Među pozvanima, odnosno među onima koji su došli na „gozbu ljubavi“, u svadbenoj dvorani nalazi se jedan čovjek koji nije odjeven u svadbeno odijelo, nije odjeven u ODIJELO KRISTOVE LJUBAVI, BIJELO ODIJELO PONOVNOG ROĐENJA – USKRSNUĆA, u ODIJELO DVOJAKE LJUBAVI – LJUBAVI PREMA BOGU I BLIŽNJEMU, te ga kralj daje baciti u tamu. Odgovor, što je taj čovjek izbačen iz svadbene dvorane u tamu, leži u tome, jer nije htio obući novo odijelo koje mu je sam Isus pripravio? Ostaje svima nama na razmišljanje: ‘U kakvome stanju pristupamo svetoj misi, svetoj pričesti? OSOBA BEZ KRISTOVE LJUBAVI OSTAJE U SVOJOJ NUTRINI MRAČNA. Vanjska tama, o kojoj govori Evanđelje, samo je odraz unutarnje tame i nutarnje sljepoće neobraćena srca i umišljena čovjeka.

 

Mnogo je zvanih, ali malo izabranih

Ovaj tekst koji govori o «mnogima» i «malo njih» - je težak za razumjeti i mnoge kršćane i nekršćane opterećuje i zbunjuje, jer svi oni odmah pomisle da će Bog spasiti samo one «malo izabranih», a «mnoge» ODBACITI, baciti u tamu ili bezdan kao što se često čuje, tumači i prijeti. O čemu onda govori ovaj tekst?

Najjednostavnije objašnjenje je ovo: Ovdje je govor samo o DVA RAZLIČITA OBLIKA kako Bog «izabire» bilo pojedine narode, bilo pojedince i koju oni zadaću imaju. U Starom zavjetu Bog je «izabrao» jedan narod - Izrael - od cijeloga svijeta i sklopio s njim savez, zavjet vjernosti. Nakon što je Izrael IZNEVJERIO, Bog šalje svoga Sina i po Njemu se rađa Crkva, novi Božji IZABRANI NAROD. U oba ova događanja Bog ne dijeli ljude na „mnoge” i „malo njih” Znači, ovdje nije riječ o dva naroda: Židovi i ostali narodi; kršćani i nekršćani? – nego Bog želi preko «malo njih» doći do «mnogih», do svih naroda. Po «izabranom narodu» - «malo njih» po Izraelu, poslije po svome Sinu i Crkvi, Bog želi preko «malo njih» doći do «mnogih», odnosno, do svih. Možemo slobodno reći: Crkva je danas, kakva god bila, «produžena Kristova ruka».

 

Postoji samo jedan put spasenja

Tako i Bog jedne IZABIRE, da bi po njima ZVAO i SPAŠAVAO druge, odnosno mnoge, a ne osuđivao, odbacivao, dijelio... On izabire „malo njih” da pozove sve druge, «mnoge». Bilo kršćani ili nekršćani, vjerni ili nevjerni, moralni ili nemoralni, nitko ne „zaslužuje” spasenje izvan Krista. Ne postoji SAMOOPRAVDANJE. Postoji SAMO JEDAN PUT SPASENA, a to je Isus Krist. «Ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi Ocu osim po meni.» (Iv 14,6). Zato za sve nas istodobno ostaju nada i prijetnja imajući pred očima čovjeka na svadbi bez svadbenog odijela.

 

„Čudesna razmjena” – «sveta razmjena»

Krist je jedini «Jaganjac Božji» koji uzima na sebe grijeh cijelog čovječanstva (naše grijehe) i poništava ih snagom ljubavi na Križu. Tako se u uskrslom Kristu, ali samo po našoj VJERI, događa naše susukrsnuće; ČUDESNA RAZMJENA: «Skidamo staroga čovjeka - Adama i oblačimo se u novoga čovjeka - uskrsloga Isusa Krista. U toj «svetoj razmjeni» događa se suprotno od onoga što je i kako je Adam učinio. «Uistinu, ako grijehom jednoga smrt zakraljeva po jednome, mnogo će više oni koji primaju izobilje milosti i dara pravednosti kraljevati u životu - po Jednome, Isusu Kristu. Dakle, grijeh jednoga - svim ljudima na osudu, tako i pravednost Jednoga - svim ljudima na opravdanje, na život!» (Rim 5,1718).

Ova čudesna razmjena: između Krista - Jednoga, i nas – «mnogih» je najbolje objašnjenje i najbolji odgovor na evanđeoske riječi: „Mnogo je zvanih, a malo izabranih” (Mt 22,14). Isus daje svoj život kao otkupninu „za mnoge” (Mk 10,45). Isus bi nam rekao za objašnjenje: „Ti sada ne možeš razumjeti, ali shvatit ćeš poslije” (Iv 13,36).

 

Sveta misa – svečana pobjednička Božja gozba

Prema Božjoj volji, «čudesna razmjena» između Krista – «Jednoga», i nas – «mnogih» neprestano se DOGAĐA U SVETOJ MISI. U svetoj mise duša se napunja milosti. Sveta misa bi nas trebala uozbiljiti i biti veliki poticaj da ozbiljo mislimo na svoje spasenje, spasenje svoje djece, braće, sestara, umirućih (da ne umru bez ispovijedi i pričesti) i svih naroda. Po svetoj misi trebamo uvijek pustiti Bogu da nas Isus «pretvara» u sebe, ako što kruh pretvara u svoje Presveto Tijelo - kako bismo mogli živjeti u LJUBAVI koja je Isus Krist.. Zato je za slavlje Gospodnje pobjedničke gozbe ljubavi ili svete mise, potrebno je iznad svega «skinuti» staro Adamovo odijelo i obući se u «svadbeno odijelo» - u Isusa Krista. Uronimo dublje u misno otajstvo i slavlje s više oduševljenja, razumijevanja i snage nego ikada prije.

O sveta gozbo, na kojoj se Krist blaguje, slavi se spomen muke njegove, duša se napunja milosti, i daje nam se zalog buduće slave.
Otac Gospodina našega Isusa Krista prosvijetlio nam oči srca da upoznamo koje li nade u pozivu našemu!

 

Molimo Blaženu Djevicu kako bi svaki kršćanin mogao produbiti vjeru u pobjedničku gozbu Božje ljubavi, u svetu misu ili euharistijsko otajstvo, te živjeti u trajnom zajedništvu s Isusom i biti njegovim istinskim svjedokom. Amen!