28. nedjelja kroz crkvenu godinu C
09. 10. 2022.

Mise: danas:
- Basel u 9.30 sati
- Basel u 11.00 sati
- Liestal u 13.00 sati

Misna čitanja

 

Prvo čitanje: 2 Kr 5, 14-17

Naaman se vrati čovjeku Božjem i prizna Gospodina.

Čitanje Druge knjige o Kraljevima

U one dane: Naaman Sirac siđe i opra se sedam puta u Jordanu, prema riječi Elizeja, čovjeka Božjega; i tijelo mu posta opet kao u malog djeteta – očistio se od svoje gube!

Vrati se on Elizeju sa svom svojom pratnjom, uđe, stade preda nj i reče mu: »Evo, sad znam da nema Boga na svoj zemlji osim u Izraelu. Zato te molim, primi dar od svoga sluge.« Ali on odgovori: »Živoga mi Gospodina, komu služim, ne primam.« Naaman navaljivaše da primi, ali on ne htjede. Tada Naaman reče: »Dobro, kad nećeš. Ali barem dopusti da meni, tvome sluzi, dadu ove zemlje koliko mogu ponijeti dvije mazge. Jer sluga tvoj neće više prinositi pomirnica ni klanica drugim bogovima nego samo Gospodinu.«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam: Ps 98, 1-4

Pripjev:Pred poganima Gospodin obznani spasenje svoje. https://www.youtube.com/watch?v=76_oHnjebM8&feature=share&utm_source=EJGixIgBCJiu2KjB4oSJEQ

Bože, sud svoj daj kralju
i svoju pravdu sinu kraljevu.
Nek puku tvojem sudi pravedno,
siromasima po pravici.

Kraljevi Taršiša i otoka nosit će dare,
vladari Šabe i Sebe danak donositi.

On će spasiti siromaha koji uzdiše,
nevoljnika koji pomoćnika nema;
smilovat će se ubogu i siromahu
i spasit će život nevoljniku.

 

Drugo čitanje: 2Tim 2, 8-13

Ako ustrajemo, s njime ćemo kraljevati.

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju

Predragi: Spominji se Isusa Krista, uskrsla od mrtvih, od potomstva Davidova – po mojem evanđelju. Za nj se ja zlopatim sve do okova, kao zločinac. Ali riječ Božja nije okovana! Stoga sve podnosim radi izabranih, da i oni postignu spasenje, spasenje u Kristu Isusu, zajedno s vječnom slavom.

Vjerodostojna je riječ: Ako s njime umrijesmo, s njime ćemo i živjeti. Ako ustrajemo, s njime ćemo i kraljevati. Ako ga zaniječemo, i on će zanijekati nas. Ako ne budemo vjerni, on vjeran ostaje. Ta ne može sebe zanijekati!

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije Evanđelja: 1 Sol 5,18

U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu.

 

Evanđelje: Lk 17, 11-19

Ne nađe se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Dok je Isus putovao u Jeruzalem, prolazio je između Samarije i Galileje. Kad je ulazio u neko selo, eto mu u susret deset gubavaca. Zaustave se podaleko i zavape: »Isuse, Učitelju, smiluj nam se!« Kad ih Isus ugleda, reče im: »Idite, pokažite se svećenicima!« I dok su išli, očistiše se. Jedan od njih, vidjevši da je ozdravio, vrati se slaveći Boga u sav glas. Baci se ničice k Isusovim nogama zahvaljujući mu. A to bijaše neki Samarijanac. Nato Isus primijeti: »Zar se ne očistiše desetorica? A gdje su ona devetorica? Ne nađe li se nijedan koji bi se vratio i podao slavu Bogu, osim ovoga tuđinca?« A njemu reče: »Ustani! Idi! Tvoja te vjera spasila!«

Riječ Gospodnja.

 

Duhovna misao

 

Bog želi spasenje svih ljudi, univerzalno spasenje

"Spasenje je u Kristu Isusu" i nema drugoga puta spasenja čovječanstvu

 

Draga braćo i sestre!

 

U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu.

Evanđelje ove nedjelje donosi pred nas Isusa koji liječi desetoricu gubavaca od kojih se samo jedan, Samarijanac i stranac, vraća kako bi mu zahvalio (usp. Lk 17,11-19). Njemu Gospodin kaže: "Ustani! Idi! Tvoja te vjera spasila!" (Lk 17,19). Ovaj evanđeoski odlomak poziva nas na dvostruko promišljanje. Ponajprije navodi nas na razmišljanje o dvama velikim izlječenjima: onom više površnom izlječenju koje se odnosi na tijelo i onom više dubinskom izliječenju koje dotiče nutrinu osobe, što se u Bibliji naziva srcem, odakle se izlječenje širi na čitavo življenje. Potpuno i korjenito izlječenje čovjeka i čovječanstva jest "spasenje". Spasenje u Isusu Kristu. Spasenje je mnogo više od zdravlja tijela. Zato Isus ozdravljenje ovdje, kao i drugim prigodama ozdravljenja, povezuje s vjerom: "Tvoja te vjera spasila". Vjera spašava čovjeka uspostavljajući ponovno njegov duboki odnos s Bogom, sa sobom samim i s drugima. Vjera se izriče u zahvalnosti. Ozdravljeni Samarijanac se vraća i zahvaljuje Isusu. Onaj tko ima vjeru on zahvaljuje bez prestanka Bogu u Isusu Kristu. On pokazuje da ne shvaća vjeru kao neku obvezu ili zapovijed, nego kao DAR koji, premda ponekad dolazi po ljudima i po prirodi, u konačnici potječe od Boga. „U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu“ (1 Sol 5,18).

U vezi s ovim gornjim tekstom, prvo čitanje iz 2. Kraljevima govori o ozdravljenju Naamana, generala aramejske vojske, koji također boluje od gube i ozdravio je tako što je sedam puta ušao u vode rijeke Jordana, slijedeći zapovijed proroka Elizeja. Naaman se također vraća proroku, u njemu prepoznaje posrednika Božjega i ispovijeda vjeru u jedinoga Boga i zahvaljuje se.

Dakle, dva gubavca, dva stranca, su ozdravila, povjerovala i na svemu ZAHVALILI BOGU.

 

Postavimo pitanje, ima li “Isus Krist, Spasitelj čovječanstva” još uvijek vrijednost i značenje za čovjeka u ovom našemu trećem tisućljeću?

Je li čovjeku koji je stigao do Mjeseca i Marsa, koji istražuje tajne prirode bez ograničenja, koji surfa virtualnim prostorom interneta i koji je, zahvaljujući najmodernijim i najnaprednijim tehnologijama masovnih medija, i tako od zemlje napravio „malo globalno selo“ - još uvijek potreban "Isus Krist, Spasitelj"? Treba li njemu – Bog Spasitelj?

- Čini se da je čovjek dvadeset i prvog stoljeća suveren i samodostatani kreator i tvorac vlastite sudbine i velikoga uspjeha, ali, iako se tako čini, nije baš tako. Ljudi još uvijek umiru od gladi i žeđi, od bolesti i siromaštva i to u vrijeme obilja i pretjeranog konzumerizma. Ljudi su još uvijek žrtve mržnje zbog rase i vjere, terorizma, droge, ratovanja, progonstva i evo danas straha od nuklearnog uništenja, apokalipse... Kako ne čuti bolni vapaj za pomoć koji se uzdiže iz dubine čovječanstva, koje je istovremeno i radosno i očajno? Unatoč svim oblicima napretka, čovjek je ostao ono što je uvijek bio: razapet između dobra i zla, između života i smrti. I upravo tamo, unutra, u onome što Biblija naziva "srcem", čovjek treba biti "spašen". Čovjekovo srce treba spasenje i Spasitelja. Čovječanstvo treba Spasitelja. A u današnjem postmodernom dobu, čovjek treba još više Spasitelja, jer je društvo u kojem živi postalo složenije i sve više podmuklije i pokvarenije. I danas jedino Isus Krist može čovjeka potaknuti da prestane sa zvjerskim nasiljem... Bog zna da ga trebamo, a mi to saznamo obično kada bude (pre)kasno. Bog i danas čeka da mu čovjek otvori svoje srce.

 

"Spasenje je jedino u Isusu Kristu"

Današnji Psalam pjeva o stvarnosti spasenja: “Gospodin obznani spasenje svoje / i objavi djelo svoje pravednosti pred očima naroda. / Sjetio se dobrote svoje i vjernosti domu Izraelovu” (Psalam 98,2-3). Dakle, ovo je tema: spasenje je univerzalno, Bog želi spasenje svih ljudi, ali se događa kroz specifično povijesno posredovanje: posredovanje najprije izraelskog naroda (ozdravljenje Naamana), koje zatim postaje posredovanje Isusa Krista i danas posredovanje Crkve (ozdravljenje gubavca).

„Vrata spasenja i ozdravljenja“ otvorena su svakom čovjeku u Isusu Kristu. Sveti Pavao jasno kaže, što smo čuli u Drugoj poslanici Timoteju: "spasenje je u Kristu Isusu" (2 Tim 2,10). Bog uspostavlja savez, novi savez ili zavjet, po svome Sinu Isusu Kristu sa svetim narodom koga naziva Crkva. Bog se obvezuje na vjernost i ljubav prema svojoj Crkvi. Danas je Crkva „vrata spasenja“. Ta vrata spasenja su otvorena uvijek i svima, bez razlike, bez isključivosti, bez povlastica, ali s jednim uvjetom kojeg treba ispuniti svatko: "spasenje je u Kristu Isusu" (2 Tim 2,10). Isus kaže: »Ja sam put i istina i život. Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni.“ (Iv 14,6).  „Vjerodostojna je riječ: Ako s njime umrijesmo, s njime ćemo i živjeti. Ako ustrajemo, s njime ćemo i kraljevati. Ako ga zaniječemo, i on će zanijekati nas. Ako ne budemo vjerni, on vjeran ostaje. Ta ne može sebe zanijekati!» (današnje drugo čitanje).

 

Crkva danas nastavlja Isusovo djelo spasenja

Isus je svoj javni život započeo pozivom čovječanstvu: „Obratite se i vjerujte Evanđelju” (usp. Mk 1,15), pozivom koji nastavlja odjekivati u Crkvi, tako da i Blažena Djevica Marija u svojim ukazanjima, osobito u novije doba, uvijek iznova izriče taj poziv i poziva čovjeka i čovječanstvo da se OBRATI ili VRATI i vjeruje u Sina njezina, Isusa Krista, Spasitelja čovječanstva. Guba koja zapravo i danas osakaćuje čovjeka i društvo jest najveći grijeh koji se zove OHOLOST koja unakažuje lice čovječanstva NEPOSLUŠNOŠĆU BOGU i Božjoj riječi. Ovu bolest može izliječiti jedino Bog koji je Ljubav kada mu otvorimo srce i postanemo poslušna njegova djeca.

 

Sveta misa u Crkvi

Veliko bogatstvo i velika ljubav skriveni su u jednoj malenoj riječi: "hvala Isuse“, koju je izgovorio gubavac nakon ozdravljenja! Lijepo je naučiti reći: HVALA. Zato svetu misu zovemo i „Euharistija“ – zahvalnica. Sveta misa je vrhunac kršćanstva i Božje prisutnosti s nama. U svetoj misi nam i danas Isus govori. On je Svećenik (veliki svećenik) koji nam se predaje: „Ovo je moja Krv koja se prolijeva za vas i oproštenje grijeha.“ Nek nas ne čudi što kažemo da nas Bog i danas nastavlja spašavati, ozdravljati i ljubiti po svetoj misi. U svetoj misi mi smo pozvani predati se Isusu Kristu, staviti svoje živote na oltar i pustiti Isusu da nas pretvara u sebe. Suobličujemo se Kristu. Pričešćujemo se. Euharistija ili sveta misa je sakrament ozdravljenja, prijelaza iz smrti u život. "Ustani! Idi! Tvoja te vjera spasila!" U tome trenutku još snažnije odjekuju Gospodinove riječi: "Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni; i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan" (Iv 6, 54). "Spasenje je u Kristu Isusu" (2 Tim 2,10).

 

Nema spasenja čovjeku i čovječanstvu osim „u Isusu Kristu“

Današnji čovjek se pita „Gdje je Bog?“ Za sve što se događa okrivljuje Boga. Zaključuje: Nema Boga! Ako ga ima onda se Bog treba opravdati čovjeku za sve što se događa u svijetu, a ne čovjek Bogu...

Drugo što se uvuklo u duše, pa i samih kršćana, je mišljenje kako sve religije, kultovi, razna filozofska učenja (kao joga, obična tehnika) i slično - (takozvani sinkretizam) - vode k Bogu, a ne samo Isus Krist.  Sve to i tome slično zbunjuje i muči i same kršćane koji u sebi razmišljaju: pa što bih i ja živo pošteno prema Deset Božjih zapovijedi, išao na svetu misu, primao sakramente, živio moralno?

Treba jasno reći: Nema spasenja nikome (ni čovjeku, ni čovječanstvu) osim u Isusu Kristu.»Ja sam put i istina i život. Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni“ (Iv 14,6). Božja je volja spasenje čovjeka i čovječanstva u Isusu Kristu.

Bog želi spasenje svih ljudi, univerzalno spasenje. "Spasenje je u Kristu Isusu" i nema drugoga puta spasenja čovječanstvu.

Draga braćo i sestre, „ u svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu i molite Majku Božju, moleći redovito KRUNICU u ovom Gopinu mjesecu, da Kraljica Krunice svim kršćanima izmoli dar istinskoga obraćenja, žive vjere i spasenja. Amen.

 

 

 

 

 

Tko želi pročitati i poslušati – može:

 

Psalam 62

Bog – jedina nada
Poslušaj: https://youtu.be/8U1ARag8cK0
https://youtu.be/gmSiyAp1Mzc