29. nedjelja kroz godinu - 18. 10. 2020.

Poslušajte na početku pjesmu: Hvala Ti, Isuse, hvala Ti, Bože moj: https://youtu.be/fHDJ5Gp62vQ

Prvo čitanje: Iz 45, 1.4-6

 Primih za desnicu Kira da pred njim oborim narode!

Čitanje Knjige proroka Izaije

Ovo govori Gospodin o Kiru, pomazaniku svome: »Primih ga za desnicu da pred njim oborim narode i raspašem bokove kraljevima, da rastvorim pred njim vratnice, da mu nijedna vrata ne budu zatvorena. Radi sluge svog Jakova i Izraela, svog izabranika, po imenu ja te pozvah, imenovah te premda me znao nisi. Ja sam Gospodin i nema drugoga; osim mene Boga nema. Iako me ne poznaš, naoružah te: nek se znade od istoka do zapada da izvan mene sve je ništavilo: Ja sam Gospodin i nema drugoga!«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam: Ps 96, 1.3-5.7-10a.10c

Pripjev:Dajte Gospodinu slavu i silu!  (Poslušajte pjevanje Psalma: https://youtu.be/A5uTN8VGo6w

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu!
Pjevaj Gospodinu, sva zemljo!
Kazujte poganima njegovu slavu,
svim narodima čudesa njegova!

Velik je Gospodin, hvale predostojan,
strašniji od svih bogova!
Ništavni su svi bozi narodâ,
a Gospodin stvori nebesa!

Dajte Gospodinu, narodna plemena,
dajte Gospodinu slavu i silu!
Dajte Gospodinu slavu imena njegova!
Prinesite žrtvu i uđite u dvorove njegove!

Poklonite se Gospodinu u sjaju svetosti njegove!
Strepi pred njim, sva zemljo!
Nek se govori među poganima:
»Gospodin kraljuje, narodima pravedno upravlja.«

 

Drugo čitanje: 1Sol 1, 1-5b

Spominjemo se vaše vjere, ljubavi i nade.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima

Pavao, Silvan i Timotej Crkvi Solunjanâ u Bogu Ocu i Gospodinu Isusu Kristu. Milost vam i mir! Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama spominjući se vaše djelotvorne vjere, zauzete ljubavi i postojane nade u Gospodinu našem Isusu Kristu, pred Bogom i Ocem našim. Svjesni smo, braćo od Boga ljubljena, vašeg izabranja jer evanđelje naše nije k vama došlo samo u riječi nego i u snazi, u Duhu Svetome i mnogostrukoj punini.

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije Evanđelja: Fil 2,15d. 16a

Svijetlite kao svjetla u svijetu držeći riječ Života

 

Evanđelje: Mt 22, 15-21

Podajte caru carevo, a Bogu Božje.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Odoše farizeji i održaše vijeće kako da Isusa uhvate u riječi. Pošalju k njemu svoje učenike s herodovcima da ga upitaju: »Učitelju! Znamo da si istinit te po istini putu Božjem učiš i ne mariš tko je tko jer nisi pristran. Reci nam, dakle, što ti se čini: je li dopušteno dati porez caru ili nije?«

Znajući njihovu opakost, reče Isus: »Zašto me iskušavate, licemjeri? Pokažite mi porezni novac!« Pružiše mu denar. On ih upita: »Čija je ovo slika i natpis?« Odgovore: »Carev.« Kaže im: »Podajte dakle caru carevo, a Bogu Božje.«

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje na njemačkom

Evangelium: Mt 22, 14 - 21

In jener Zeit 15kamen die Pharisäer zusammen und beschlossen, Jesus mit einer Frage eine Falle zu stellen. Sie veranlassten ihre Jünger, zusammen mit den Anhängern des Herodes zu ihm zu gehen und zu sagen: Meister, wir wissen, dass du immer die Wahrheit sagst und wirklich den Weg Gottes lehrst, ohne auf jemand Rücksicht zu nehmen; denn du siehst nicht auf die Person. Sag uns also: Ist es nach deiner Meinung erlaubt, dem Kaiser Steuer zu zahlen, oder nicht? Jesus aber erkannte ihre böse Absicht und sagte: Ihr Heuchler, warum stellt ihr mir eine Falle. Zeigt mir die Münze, mit der ihr eure Steuern bezahlt! Da hielten sie ihm einen Denar hin.Er fragte sie: Wessen Bild und Aufschrift ist das? 21Sie antworteten: Des Kaisers. Darauf sagte er zu ihnen: So gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört!

 

Poslušajte pjesmu: "Izlij Duha svoga, obnovi nas sve! https://youtu.be/R25yEOflImQ

Duhovna misao

Svaki dan „dajte“ Bogu sebe

Kad pođeš za Isusom, sve se okreće prema dobru!

Zanimljiva je događaj iz Isusova života kada mu je jedan mladić rekao: „Za tobom ću, Gospodine, ali dopusti mi da se najprije oprostim sa svojim ukućanima.“ Reče mu Isus: „Nitko tko stavi ruku na plug, pa se obazire natrag, nije prikladan za Kraljevstvo Božje.

Isus je Bog, a ne samo čovjek. I njemu ne može nitko postavljati uvjete: „Gospodine, ja ću za tobom, ali najprije trebam nešto drugo.“ A, ne! To ne! Zašto? Ako ti Isus nije na prvom mjestu, onda on nije za tebe Isus (Bog spašava) i on nije za tebe ni Bog. Tada ti ne možeš od njega ništa dobiti. Ako ti je Isus samo sredstvo i snaga da dobiješ zemaljska dobra, onda si ti izgubljen. Onda ti ne znaš ni tko je Bog, a ni tko i što je čovjek, pomiješao si stvar. Prešao si na stranu neke vrste magije.

 

Čovjek ne može postavljati uvjete Bogu

Nijedan čovjek ne može Bogu postavljati uvjete. U čovjekovu odnosu s Bogom često je prisutna napast ili sklonost, pa i kod samih kršćana, da on želi određivati kakav bi Bog trebao biti. Ako Bog nije takav kakvim ga ja zamišljam i ako on ne postupa onako kako ja od njega očekujem, onda ga ja ne mogu prihvatiti. Temeljna pogreška vjernika je upravo u tome što on nije spremni biti samo stvorenje – čovjek i pustiti da Bog bude Bog, a da on bude poslušni Očev sin. To je jedino ispravan stav pred Bogom kao što ga je imala Blažena Djevica Marija, Majka vjernika, koja je odlučno rekla: „Evo službenice Gospodnje, neka mi bude, Bože, po riječi tvojoj!“ (Lk 1,37).

 

Uvijek će biti „još nešto drugo“ i još nešto drugo!

Tako Isus odgovara mladiću koji ga moli: „Dopusti da se prije oprostim sa svojim ukućanima.“ - Nemaš se što opraštati. Uvijek će biti „još nešto drugo“ i još nešto drugo. Ostaje pitanje: ‚A što ako ti je sad zadnji trenutak, ako sad umreš, hoćeš li imati vremena se oprostiti s nekim?‘

Ako si krenuo za Isusom, ne gledaj natrag, ni na svoje djetinjstvo, ni roditelje kakvi su bili prema tebi, šta ti je netko rekao, niti na svoje grijehe… Jednostavno idi za Isusom i sve će biti s njim riješeno. I ne boj se za ljude koje si ostavio iza sebe. Zato što si pošao za Isusom, Isus će se pobrinuti za njih. Oni će svi krenuti za tobom, bit će sretni što si ti krenuo za Isusom. I tu je zapravo rješenje naših poteškoća i problema. A kada nema Isusa uz tebe, sve si izgubio; i sebe i svoje. Kad pođeš za Isusom sve se okreće na dobro.

 

Riječ Isusova uznemiruje čovjeka

Tamo gdje se čuje Isusova riječ i poruka njegove Radosne vijesti ili Evađelja, tu dolazi do određne napetosti, uznemirenja i često do „suprotnosti“ mišljenja. Jednostavno, čovjek osjeća da se mora u svome konkretnom životu iznova i iznova odlučiti i dolučivati. Mijenjati! Čovjek uviđa pri tome, koliko je sve oko njega prolazno i nestalno. On zna, također, da njegov životni put ne smije biti bijeg, niti negiranje onoga što čuje, nego zdrava promišljenost i suradnja s Isusom koji je svima nama "Božji put" kojim smo pozvani koračati. Možemo se prisjetiti Isusovih riječi u Evanđelju po Ivanu: "Ja sam put, istina i život" (14: 6). Ostaje pitanje: „A kamo ćemo, ako ne do Isusa? Svaki drugi put nas ne vodi nikamo.
 

Uvijek će nam Isus više reći, nego što to mi želimo znati

Svatko tko pita Isusa riskira da će mu više biti kazano nego što je želio znati. Tako je bilo i farizejima. Ima li rimski car pravo skupljati porez u Izraelu, u Božjoj zemlji? Isus na ovo pitanje, kao što to često čini, odgovara zahtjevom: „Dajte caru, ono što pripada caru, a Bogu, ono što pripada Bogu! To su samo naizgled dva zahtjeva, jer je sva težina i naglasak na drugom zatjevu: „Dajte Bogu, ono što pripada Bogu“. Nije car bitan i nije porez važan, već je bitan Bog i što Bog traži od čovjeka.

 

Farizejima je više kazano nego što su to željeli čuti

Farizejima je na njihovo središnje pitanje o porezu za cara Isus odgovorio jednostavno političkim realizmom: Porez se mora platiti caru, jer je slika na novčiću careva. Isus dobro zna da sami farizeji plaćaju caru porez. Isus dobro zna namjeru farizeja, da ga žele samo iskušati i optužiti; pa ako kaže da ne treba plaćati caru porez, optužit će ga pred rimskom vlašću, a ako kaže da treba plaćati porez, to se neće svijdjeti njegovim sunarodnjacima. Zato Isus farizeje naziva „licemjeri“. „Dobro prorokova Izaija o vama, licemjeri, kad napisa: Ovaj me narod usnama časti, a srce mu je daleko od mene. Uzalud me štuju naučavajući nauke - uredbe ljudske. Napustili ste zapovijed Božju, a držite se predaje ljudske.“ Još im govoraše: „Lijepo! Dokidate Božju zapovijed da biste sačuvali svoju predaju. (Mk 7,1-11). „Licemjeri! Nalik ste na obijeljene grobove. Izvana izgledaju lijepi, a iznutra su puni mrtvačkih kostiju i svakojake nečistoće. Tako i vi izvana ljudima izgledate pravedni, a iznutra ste puni licemjerja i bezakonja« Mt 23, 25-28). Farizeji: »Zmije! Leglo gujinje! Kako ćete uteći osudi paklenoj? (Mt 23,33). U ono vrijeme: Reče Gospodin: „Jao vama, farizeji! Namirujete desetinu od metvice i rutvice i svake vrste povrća, a ne marite za pravednost i ljubav Božju. Ovo je trebalo činiti, a ono ne zanemariti.“ (Lk 11,42). „Vi se pravite pravedni pred ljudima, ali zna Bog srca vaša. Jer što je ljudima uzvišeno, odvratnost je pred Bogom“ (Lk 16,15). Farizeji su se tako naslušali ono što nisu željeli čuti o sebi.

 

Poslušajte pjesmu: "Ostani s nama, Gospodine: https://youtu.be/G3lNh-b5lWw

Vratite sami sebe Bogu

Isus nastavlja i dovodi farizeje pred činjenicu da svako ljudsko biće, pa tako i oni sami,  nosi u sebi drugačiju sliku, Božju sliku i zato je Bog i samo Bog onaj kojemu čovjek duguje svoj život i svoje postojanje. Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih.“ (Post 1,26-27). Bezimeni autor piše: „Božja slika nije utisnuta u zlato, već u ljudski rod. Carev novac je zlato, Božji novac je čovječanstvo ... Car je tražio svoj lik na svakom novčiću, da Bog je izabrao čovjeka kojeg je stvorio da odražava njegovu sliku i slavu “(Nepoznati autor, Nepotpuna djela o Mateju, Homilija 42).

I sv. Augustin je nekoliko puta upotrijebio ovu poruku u svojim propovijedima: "Ako car zahtijeva da se njegova slika utisne na novčić", kaže on, "neće li Bog tražiti od čovjeka božansku sliku utisnutu u njega?" (En. U PsPsalm 94,2). I dalje: "Kao što se caru nadoknađuje novčić, tako se Bogu nadoknađuje prosvijetljena duša, oblikovana svjetlošću njegova lica ... naime, Krist prebiva u čovjeku" (ibid., Psalam 4,8).

Današnje evanđelje, kao i cijelo evanđelje i čitav Isusov napor, kao i odgovor farizejima koji su ga iskušavali na svaki  način da ga uhvate u riječi, i na osnovu riječi osude i ubiju je isti odgovor: „Vratite Bogu sebe same!“

 

Priča: „Slavlje stvorenja“

Sedmoga dana kada je dovršeno stvaranje svijeta, Bog je proglasio svoje slavlje - dan Gospodnji. Sve stvorene životinje počeše tražiti najljepšu stvar koju će darovati Bogu. Vjeverice su ponijele orahe i lješnjake, zečevi mrkvu i biljno korijenje, ovce toplu i meku vunu, pčele med. Mnoštvo anđela stalo je u krug i pjevalo nebesku serenadu.

- Čovjek je čekao svoj red i bio jako zabrinut. „Što bih ja mogao darovati Bogu? Cvijeće ima miris, ptice cvrkut…“ Čovjek je stao zadnji u red i razmišljao, dok su životinje odlagale svoje darove pred Boga, što Bogu darovati. Kad ih je ostalo još samo nekoliko - puž, kornjača i tigar - čovjeka uhvati panika. Došao je i na njega red. Tada on učini ono što se ni jedna životinja nije usudila učiniti. Potrčao je prema Bogu, sjeo mu u krilo, zagrlio ga i rekao: „Volim te!“ Bog se od srca nasmijao, a sva su stvorenja shvatila da je čovjek Bogu donio najljepši dar - samoga sebe. I čitavim se svemirom zaorio gromoglasnialeluja (hvalite Boga; slavite Boga). (autor: Bruno Ferrero).

 

Za kršćanina je najveća žalost: Ne biti svet!

Približavamo se svetkovini Svih Svetih i Spomenu svih vjernih mrtvih - Dušnom danu. Za kršćanina postoji samo jedna žalost; a ta je: „ne postati svet i ne biti blizu Bogu“ (ne biti u Bogu sa svojim pokojnima). Put do svetosti je u osnovi otvoren i prohodan za sve ljude. Svatko može postati svet ako želi ostati u živom odnosu sa živim Isusom Kristom. "Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda, jer bez mene ne možete ništa učiniti" (Iv 15, 5). Svetost nije naše djelo ili čin. Za svetost je bitno otvoriti prozore svoje duše Isusu Kristu kako bi svjetlost Božja mogla ulazaiti u našu dušu. Pojedini ljudi, koji su imali o Majci Tereziji mišljenje da je za svoga ovozemaljskoga života živa svetica, jedanput su je pitalii, kako se postiže svetost u naše vrijeme? Ona im je jednostvano odgovorila da nije riječ o postizanju svetosti, nego o svakidašnjem životu koji treba živjeti onako kako Bog od nas traži. To je svetost života.“

 

Misijska nedjelja

Misijska nedjelja slavi se uvijek predzadnju nedjelju listopada, istog dana u svim biskupijama, župama i ustanovama katoličkog svijeta. U crkveni kalendar uveo ju je papa Pio XI. 1926. godine. Osim molitve za misije i misionare: svećenike, redovnike, redovnice i laike koji su zauzeti u naviještanju Krista onima koji ga ne poznaju, vjernici su pozvani da u korist misija daju i dobrovoljne novčane priloge. Misije pomažu ljudima u najsiromašnijim zemljama svijeta: prehranom, medicinskom skrbi, obrazovanjem i Božjom Riječi.

 

Poslušajte pjesmu: "Krist na žalu": https://youtu.be/VgpJ1IOjUSc

Kršćanska slika o Bogu i slika čovjeka

Dragi vjernici, u liturgiji ove nedjelje čita se ono što je sveti Pavao pisao Solunjanima: "Evanđelje naše nije k vama došlo samo u riječi nego i u snazi, u Duhu Svetome i mnogostrukoj punini".Kad se čovjek obuče u snagu Duha Kristova, tada mu se vraća i velika Božja ljubav u srce. A kada osoba ima veliku ljubav u sebi, tada joj ta ljubav daje krila, i lakše podnosi sve životne poteškoće i tegobe, jer u sebi ima veliko svjetlo ljubavi. To je „novi čovjek“ koji doživi da je voljen od Boga i da je pozvan prepustiti se Božjoj ljubavi u Isusu Kristu da ga ona zahvati, oblikuje i vodi kroz život. »Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog u njemu« (1 Iv 4,16). Ove riječi iz Prve Ivanove poslanice izražavaju na vrlo jasan način središte kršćanske vjere: krščansku sliku o Bogu i sliku čovjeka i njegova puta koja iz toga proizlazi. Osim toga, u tome istom retku, Ivan nam nudi, da tako kažemo, sažeti obrazac kršćanskog života: »I mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj.«

Neka Djevica Marija pomogne svim vjernicima da budu slika Božja i da sami sebe daruju Bogu kao što se on nama darovao u svome Sinu Isusu Kristu. Amen.

Na kraju pjesma: "Kraljice svete krunice: https://youtu.be/nIVOE35nIMM

 

Nove obavijesti za idući tjedan

- Vjeronauk: Vjeronauk za prvopričesnike je u subotu, 24. 10. 2020. u 10.00 sati u Baselu

Srijeda, 21. 10. 2020. - misa i krunica

MISA i zajednička molitva krunice bit će u srijedu, 21. 10. 2020. u 19.30 sati u Baselu u sklopu listopadske pobožnosti.

Misa u Juri

Misa u Juri je u subotu, 24. 10. 2020. u 17.00 sati

- Mise u nedjelju, 25. 10. 2020.

Basel u 8.00 sati - za sve one koji rado žele doći na misu u 8.00 sati
Basel u 9.30 sati - Riehen i Basel s poštanskim brojem 4058; 4057; 4052
Basel u 11.00 sati - ostali dio vjernika iz Basela i okolica Basela - kao što su Allschwil, Oberwil, Binningen
Liestal u 13.00 sati