Nedjelja, 03. 3. 2024.

TEĆA KORIZMENA NEDJELJA

Mise danas 03. 3. 2024.

KRIŽNI PUT u Baselu je u 10.15 sati
Basel, misa u 11.00 sati
Liestal, misa u 13.00 sati

 

Misna čitanja

Prvo čitanje: Izl 20, 1-17

Zakon bijaše dan po Mojsiju.

Čitanje Knjige izlaska

U one dane:

Bog izgovori sve ove riječi: »Ja sam Gospodin, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva.

Nemoj imati drugih bogova uz mene.

Ne pravi sebi urezana lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom. Ne klanjaj im se niti im služi. Jer ja, Gospodin, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran. Kažnjavam grijeh otaca – onih koji me mrze – na djeci do trećeg i četvrtog koljena, a iskazujem milosrđe tisućama koji me ljube i vrše moje zapovijedi.

Ne uzimaj uzalud imena Gospodina, Boga svoga, jer Gospodin ne oprašta onome koji uzalud izgovara ime njegovo.

Sjeti se da svetkuješ dan subotni. Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao. A sedmoga je dana subota, počinak posvećen Gospodinu, Bogu tvojemu. Tada nikakva posla nemoj raditi: ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živina tvoja, niti došljak koji se nađe unutar tvojih vrata. Ta i Gospodin je šest dana stvarao nebo, zemlju i more i sve što je u njima, a sedmoga je dana počinuo. Stoga je Gospodin blagoslovio i posvetio dan subotni.

Poštuj oca svoga i majku svoju da imadneš dug život na zemlji koju ti daje Gospodin, Bog tvoj.

Ne ubij!

Ne učini preljuba!

Ne ukradi!

Ne svjedoči lažno na bližnjega svoga!

Ne poželi kuće bližnjega svoga! Ne poželi žene bližnjega svoga; ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što je bližnjega tvoga!«

Riječ Gospodnja

 

 

Otpjevni psalam: Ps 19, 8-11

Pripjev: Gospodine, ti imaš riječi života vječnoga!
https://youtu.be/N0ig7f7CKXg?si=U6SDPXGOaSEPWE2a

Savršen je zakon Gospodnji,
dušu krijepi;
pouzdano je svjedočanstvo Gospodnje,
neuka uči.

Prava je naredba Gospodnja,
srce sladi;
čista je zapovijed Gospodnja,
oči prosvjetljuje.

Neokaljan strah Gospodnji,
ostaje svagda;
istiniti sudovi Gospodnji,
svi jednako pravedni.

Dragocjeniji od zlata,
zlata čistoga;
slađi od meda,
meda samotoka.

 

 

Drugo čitanje: 1Kor 1, 22-25

Propovijedamo Krista raspetoga: ljudima sablazan, a pozvanicima Božjima mudrost. 

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Židovi znake ištu i Grci mudrost traže, a mi propovijedamo Krista raspetoga: Židovima sablazan, poganima ludost, pozvanima pak – i Židovima i Grcima – Krista, Božju snagu i Božju mudrost. Jer lûdo Božje mudrije je od ljudi i slabo Božje jače je od ljudi.

Riječ Gospodnja.

 

 

Pjesma prije Evanđelja: usp. Iv 3,16

Bog je tako ljubio svijet - da je dao svoga Sina Jedinorođenca; tko god u njega vjeruje, ima život vječni.

 

 

Evanđelje: Iv 2, 13-25 

Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Blizu bijaše židovska Pasha. Stoga Isus uziđe u Jeruzalem. U Hramu nađe prodavače volova, ovaca i golubova i mjenjače gdje sjede. I načini bič od užeta te ih sve istjera iz Hrama zajedno s ovcama i volovima. Mjenjačima rasu novac i stolove isprevrta, a prodavačima golubova reče: »Nosite to odavde i ne činite od kuće Oca mojega kuću trgovačku.« Prisjetiše se njegovi učenici da je pisano: Izjeda me revnost za dom tvoj.

Nato se umiješaju Židovi i upitaju ga: »Koje nam znamenje možeš pokazati da to smiješ činiti?« Odgovori im Isus: »Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići.« Rekoše mu nato Židovi: »Četrdeset i šest godina gradio se ovaj hram, a ti da ćeš ga u tri dana podići?« No on je govorio o hramu svoga tijela. Pošto uskrsnu od mrtvih, prisjetiše se njegovi učenici da je to htio reći te povjerovaše Pismu i besjedi koju Isus reče.

Dok je boravio u Jeruzalemu o blagdanu Pashe, mnogi povjerovaše u njegovo ime promatrajući znamenja koja je činio. No sam se Isus njima nije povjeravao jer ih je sve dobro poznavao i nije trebalo da mu tko daje svjedočanstvo o čovjeku: ta sam je dobro znao što je u čovjeku.

Riječ Gospodnja.

 

Duhovna misao

 

Ljubav mi je mila, ne žrtve, poznavanje Boga, ne paljenice!

 

Draga braćo i sestre!

U Izraelovu zakonu su bili propisi za izraelski narod, narod koji je postao posjednik zemlje koju nastanjuje, da posebno štite beskućnike, goste i putnike. Izraelu se stalno doziva u pamet: “Sjeti se da si i sam bio putnik i hodočasnik!”

Svi smo mi na ovoj zemlji samo putnici i hodočasnici. Tako bismo trebali shvaćati zemlju, svoj život, i u skladu s time ponašati se jedni prema drugima. Samo smo gosti na zemlji - to nas podsjeća na to da zemlja nije ono zadnje, da idemo prema novome svijetu i da ni stvari ove zemlje nisu ono zadnje i odlučujuće. Kršćani su svjesni da tko se čvrsto priljubljuje uz ovaj svijet, komu je zemlja jedino nebo, on zemlju pretvara u pakao, jer od nje čini ono što ona nikada i nikako ne može biti. U njoj želi imati ono zadnje, a to se okreće protiv samog čovjeka, i protiv istine o čovjeku i protiv drugoga. Ratujemo i ubijamo se zbog ove zemlje, a samo smo putnici i hodočasnici i prolaznici na zemlji. Upravo zbog toga, kao kršćani, što znamo da smo samo prolaznici, postajemo slobodni od krajnje pohlepe samo za posjedovanjem i postajemo slobodni jedni za druge puštajući Isusu da nas vodi u novu zemlju iz koje smo i došli, u Nebo. Dok smo na ovoj zemlji na nas je stavljena odgovornost da zemlju oblikujemo tako da je jednom mognemo položiti u Božje ruke skupa sa svojim životom. Tim putem nas žele voditi i korizmene nedjelje sve do krajnjeg cilja SU-USKRSNUĆA s našim Gospodinom ili Gospodarom Isusom Kristom.

 

PRVA KORIZMENA NEDJELJA POZIVA NAS NA OBRAĆENJE

Na Prvu korizmenu nedjelju bili smo pozvani slijediti Isusa u PUSTINJI i poput Isusa s Božjom RIJEČJU suprostaviti se Sotoni i svim njegovim kušnjama (Versuchung) i tako se odlučiti za OSOBNO OBRAĆENJE, vraćanje nebeskom Ocu - poput izgubljenog sina. Bez ovoga koraka i odluke, bez OSOBNOG ODRICANJA I ODRICANJA (Absagen) od GRIJEHA i ZLA uzalud su i molitva i dobra djela.

 

DRUGA KORIZMENA NEDJELJA POZIVA NAS UČITI OD ISUSA MOLITI

Druga korizmena nedjelja poziva nas učiti od Isusa MOLITI s naglaskom: U molitvi - Božja volja - treba postati, naša volja. „Budi volja tvoja!“ Ako u MOLITVI Božja volja ne postaje naša volja - to nije molitva. Učenici su to mogli najbolje vidjeti od Isusa na gori Tabor, „gori“ MOLITVE. Korzimeni dani su posvećeni POSLUŠNOSTI  Božjem glasu; Božjoj riječi. Tako je i MOLITVA, kako je pisao pok. Papa Bendikt XVI. u jednoj Poruci za korizmu: „Kršćanski se život sastoji u stalnom usponu ili uspinjanju na ‘brdo’ susreta s Bogom, a zatim u silaženju s «brda molitve» među ljude, noseći im ljubav i snagu koje nam taj susret daje, tako da svojoj braći i sestrama služimo s istom onom ljubavlju kojom Bog ljubi“.  Tek tada možemo biti sigurni da tako nepogrješivo - idući za Isusom Kristom - stižemo - vraćamo se - u Očev dom, vraćamo se srcu Očevu.

 

TREĆA KORIZMENA NEDJELJA POZIVA NAS NA «BOGOŠTOVLJE LJUBAVI»

- Današnja Treća korizmena nedjelja donosi poznatu scenu iz Isusova života: IZGON IZ HRAMA. „Bilo je to pred Isusovu samu smrt na križu. Blizu bijaše židovska Pasha. (Pasha je židovski blagdan u spomen izlaska židovskog naroda iz egipatskog ropstva ili sužanjstva 1513. pr. n. e.) Stoga Isus uziđe u Jeruzalem. (Izrael je svake godine na blagdan Pashe morao hodočastiti u ovaj grad, u Jeruzalem, da bi u njemu iznova pronašao svoje početke, da bi bio iznova stvoren, da bi ponovno primio svoje spasenje, oslobođenje i utemeljenje, koje je započelo u Egiptu kada je Bog poštedio njegove prvorođnce i kada ih je IZVEO iz Egipta i uveo u Obećanu zemlju. Egipatska je noć bila slika za sile zla, sile smrti, razaranja, kaosa, koje stalno navaljuju iz dubine svijeta i čovjeka, uništavaju dobrotu stvorenja, uvijek s prijetnjom da svijet unište i pretvore u nenastanjivu divlju pustaru. Postojao je propis prema kojemu se u noći Pashe nije smjelo napustiti grad Jeruzalem. Čitav se grad pojavljivao kao prostor spasenja naspram kaotičnoj noći, a njegove zidine kao utvrda koja štiti stvorenje kao jednu obitelj. Stoga Isus uziđe u Jeruzalem da proslavi Pashu sa svojim učenicima.)

U Hramu nađe prodavače volova, ovaca i golubova i mjenjače gdje sjede. I načini bič od užeta te ih sve istjera iz Hrama zajedno s ovcama i volovima. Mjenjačima rasu novac i stolove isprevrta, a prodavačima golubova reče: „Nosite to odavde i ne činite od kuće Oca mojega kuću trgovačku.“ (Isus ulazi u Hram: „ali tu gdje je trebalo biti mjesto za susret Boga i čovjeka, mjesto molitve, u predorju Hrama, On nalazi trgovce stokom i mjenjače koji su svojim poslovima zauzeli to mjesto molitve“. Predvorje Hrama je bilo namijenjeno poganima, odnosno drugim narodima i molitvi, živom susretu s Bogom kako bi i drugi narodi upoznali Boga koji ih je izveo iz Egipta, Boga koji je Bog i svih drugih ljudi. Bog je očekivao  njihovu molitvu, njihovo trženje Božje volje, njihove vapaje. Sada tu, u predorju Hrama, naprotiv, vlada trgovanje... Nemojmo misliti da se Isus ponašao kao neki nasilnik. Nasilje se protivi Božjem kraljevstvu.Isusa izjeda kada je vidio u što su Hram pretvorili: U TRGOVAČKU KUĆU.Oni PRINOSE BOGU krv volova, ovaca i golubova, umjesto da sebe prinose.

Prorok Hošea govori u ime Božje ovim riječima: “Jer ljubav mi je mila, ne žrtve, poznavanje Boga, ne paljenice” (Hoš 6,6). „Što će mi mnoštvo žrtava vaših?“ - govori Jahve. - „Sit sam ovnujskih paljenica i pretiline gojne teladi. I krv mi se ogadi bikova, janjaca i jaradi. Prestanite mi donositi ništavne prinose. Kad na molitvu ruke širite, ja od vas oči odvraćam. Molitve samo množite, ja vas ne slušam. Ruke su vam u krvi ogrezle, operite se, očistite. Uklonite mi s očiju djela opaka, prestanite zlo činiti! Učite se dobrim djelima: pravdi težite, ugnjetenom pritecite u pomoć, siroti pomozite do pravde, za udovu se zauzmite.“ (usp. Iz 1,10-17).

 

JESMO LI SPREMNI DA I NAS ISUS UVIJEK I SVAKI DAN „ČISTI“ I IZGONI IZ NAŠEG SRCA SVE ŠTO MU SE PROTIVI?

Čišćenjem hrama Isus naviješta da je došao njegov čas, „kada će se pravi štovatelji klanjati u duhu i istini. Svršeno je vrijeme kada se Bogu žrtvovalo životinje. Na mjesto krvnih žrtvi dolazi Kristovo tijelo, on sam. Jedino ljubav do kraja, ljubav koja se posvema Bogu predaje za ljude, pravo je bogoštovlje, prava žrtva. Klanjati se u duhu i istini znači klanjati se u zajedništvu s isusom Kristom koji je istina; klanjati se u zajedništvu s Njegovim tijelom, u kojemu nas ujedinjuje Duh Sveti.

Jesmo li spremni da nas Gospodin uvijek iznova, svaki dan čisti, omogućujući mu da iz nas i iz Crkve izgoni sve što mu se protivi?