3. korizmena nedjelja kroz crkvenu godinu C – 20. 03. 2022.

 

Misna čitanja

Prvo čitanje: Izl 3, 1-8a.13-15

Čitanje Knjige Izlaska

U one dane: Mojsije pasao ovce svoga tasta Jitra, midjanskoga svećenika. Goneći tako stado po pustinji, dođe do Horeba, brda Božjega. Anđeo mu se Gospodnji ukaže u rasplamtjeloj vatri iz jednoga grma. On se zagleda: grm sav u plamenu, a ipak ne izgara.

»Hajde da priđem, reče Mojsije, i promotrim taj veličanstveni prizor: zašto grm ne sagorijeva.« Kad Gospodin vidje gdje prilazi da razmotri, zovne ga iz grma: »Mojsije! Mojsije!« On se javi: »Evo me!« A Gospodin će mu: »Ne prilazi ovamo! Izuj obuću s nogu! Jer mjesto na kojem stojiš sveto je tlo. Ja sam, nastavi, Bog tvoga oca, Bog Abrahamov, Bog Izakov, Bog Jakovljev.« Mojsije zakloni lice: bojao se u Boga gledati.

A Gospodin nastavi: »Vidio sam, vidio nevolju naroda svoga u Egiptu i čuo mu tužbu na tlačitelje njegove. Znane su mi muke ¬njegove pa siđoh izbaviti ga iz šaka egipatskih i odvesti ga iz te zemlje u zemlju dobru i prostranu – zemlju kojom teče mlijeko i med: u postojbinu Kanaanaca, Hetita, Amorejaca, Perižana, Hivijaca i Jebusejaca.«

Nato Mojsije reče Bogu: »Ako dođem k Izraelcima pa im kažem: ’Bog otaca vaših poslao me k vama’, i oni me zapitaju: ’Kako mu je ime?’ – što ću im odgovoriti?« Bog reče Mojsiju: »Ja sam koji jesam!« I nastavi: »Ovako kaži Izraelcima: ’Ja jesam’ posla me k vama.« Još reče Bog Mojsiju: »Kaži Izraelcima ovako: ’Gospodin, Bog otaca vaših, Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev, poslao me k vama.’ To mi je ime dovijeka, tako će me zvati od koljena do koljena.«

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam: Ps 103

Pripjev:Milosrdan je i milostiv Gospodin! https://youtu.be/chgoe9XMEXY

 Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina
i sve što je u meni, sveto ime njegovo!
Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina
i ne zaboravi dobročinstava njegovih!

On ti otpušta sve grijehe tvoje,
on iscjeljuje sve slabosti tvoje;
on ti od propasti izbavlja život,
kruni te dobrotom i nježnošću.

Gospodin čini pravedna djela
i potlačenima vraća pravicu,
Mojsiju objavi putove svoje,
sinovima Izraelovim djela svoja.

Milosrdan je i milostiv Gospodin,
spor na srdžbu i vrlo dobrostiv.
Jer kako je nebo visoko nad zemljom,
dobrota je njegova nad onima koji ga se boje.

 

 

Drugo čitanje: 1Kor 10, 1-6.10-12

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Ne bih htio da budete u neznanju: oci naši svi bijahu pod oblakom, i svi prijeđoše kroz more, i svi su se na Mojsija krstili u oblaku i u moru, i svi su isto duhovno jelo jeli, i svi su isto duhovno piće pili. A pili su iz duhovne stijene koja ih je pratila; stijena bijaše Krist. Ali većina njih nije bila po volji Bogu: ta poubijani su po pustinji. To bijahu pralikovi naši: da ne žudimo za zlima kao što su žudjeli oni. I ne mrmljajte kao što neki od njih mrmljahu te izgiboše od Zatornika. Sve se to, kao pralik, događalo njima, a napisano je za upozorenje nama, koje su zapala posljednja vremena. Tko dakle misli da stoji, neka pazi da ne padne.

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije Evanđelja: Mt 4,17

- Obratite se, govori Gospodin, približilo se kraljevstvo Božje!

 

Evanđelje: Lk 13, 1-9

 Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U taj čas dođoše neki te javiše Isusu što se dogodilo s Galilejcima kojih je krv Pilat pomiješao s krvlju njihovih žrtava. Isus im odgovori: »Mislite li da ti Galilejci, jer tako postradaše, bijahu grešniji od drugih Galilejaca? Nipošto, kažem vam, nego ako se ne obratite, svi ćete slično propasti! Ili onih osamnaest na koje se srušila kula u Siloamu i ubila ih, zar mislite da su oni bili veći dužnici od svih Jeruzalemaca? Nipošto, kažem vam, nego ako se ne obratite, svi ćete tako propasti.«

Nato im pripovjedi ovu prispodobu: »Imao netko smokvu zasađenu u svom vinogradu. Dođe tražeć ploda na njoj i ne nađe pa reče vinogradaru: ’Evo, već tri godine dolazim i tražim ploda na ovoj smokvi i ne nalazim. Posijeci je. Zašto da iscrpljuje zemlju?’ A on mu odgovori: ’Gospodaru, ostavi je još ove godine dok je ne okopam i ne pognojim. Možda će ubuduće ipak uroditi. Ako li ne, posjeći ćeš je.’«

Riječ Gospodnja.

 

 

Duhovna misao

 

Jesmo li razmislili o Isusovu pozivu na obraćanje i jesmo li se obratili? - to je glavno pitanje svima nama danas u ovoj korizmi

 

Draga braćo i sestre!

Vremenski, nalazimo se u sredini korizmenog vremena. Pred nas je stavljena glavna Isusova poruka i poziv: OBRAĆENJE! „Ako se ne obratite, svi ćete propasti!“ – današne evanđelje. Ne zaboravimo da je Isus započeo svoje javno djelovanje pozivom: „Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!“ (Mk 1:14-15). Jesmo li ozbiljno shvatili i razumjeli Isusov poziv na obraćanje i jesmo li se obratili? – trebali bismo dobro razmisliti i u ovoj korizmi. Bez OBRAĆENJA ništa ne možemo učiniti. Bez obraćenja mi ostajemo zarobljeni zlom i u našim srcima vlada nezadovoljstvo. Sa svim i svakim smo nezadovoljni, a s druge strane ništa ne činimo da bi nam bilo bolje.

 

Koja je naša najveća propast?

Naša je najveća propast: ODGAĐANJE OBRAĆENJA! Pozvani smo na žurno obraćenje.

U oba primjera iz današnjega evanđelja (stradanje Galilejaca i onih osamnaest ljudi na koje se srušila kula) Isus ističe da ti ljudi nisu ništa grješniji bili od onih koji su preživjeli, kako to misle slušatelji oko Isusa. Zato Isus dodaje: »Ako se ne obratite, svi ćete tako propasti.« Iz ovoga konteksta proizlazi jasnoća da propast o kojoj Isus govori nije pojedinačna nečija nesreća koja se može dogoditi svakomu, nego je naša najveća propast ODGAĐANJE OBRAĆENJA!

 

„Posljednja je prilika“ ili čas za obraćenje

Isus neobraćenje objašnjava prispodobom o neplodnoj smokvi zasađenoj u vinogradu, a vinograd je slika Crkve. Ako smokva na godinu ne donese roda,  treba je posjeći.

Smokva iz Isusove prispodobe ne može odgoditi svoj urod za dvije godine, ako joj je gospodar dao samo jednu godinu. Tako ni mi ne možemo odgađati i odgoditi svoje  OBRAĆENJE, jer ne znamo šta nas sutra čeka; vrijeme nije u našim rukama. Bog od nas očekuje danas obraćenje i plodove obraćenja; ovdje i sada. Već ove korizme.

 

Što je onda obraćenje?

Riječ obraćenje je prijevod starogrčke riječi metanoia; koja doslovno znači: promjena mišljenja, drugačije misliti, pa onda drugačije činiti i živjeti. Glagol metanoeo znači početi misliti drugačije; promijeniti svoje mišljenje. Čovjek može početi misliti drugačije i promijeniti svoje mišljenje tek onda kada dođe do neke nove spoznaje o sebi, o smislu života i o Bogu.

Spoznajom i poznavanjem Isus Krista kršćanin MIJENJA SVOJE MIŠLJENJE; on drugačije misli: on misli Krisove misli, on ljubi Kristovom ljubavlju, on slijedi Isusa Krista, ide za Njim i poslušan je Njegovoj riječi, on drugačije živi – on živi kao što je Krist živio. To je OBRAĆENJE.

 

Što je to što od Isusa trebamo naučiti?

Ono prvo i osnovno što od Isusa trebamo naučiti je spoznaja da nas Bog ljubi kao svoju ljubljenu djecu i da je i «najmanja snaga ljubavi jača od najveće razorne moći Zla! Spoznaja da se zlo nikada ne može pobijediti zlom (što ptvrđuju toliki ratovi i to ratovi u Europi, ratovi među kršćanima), trebala bi nas vratiti Isusu Kristu, njegovu Križu i spoznaji da se zlo može pobijediti i iskorijeniti jedino snagom Božje ljubavi. j

 

Što to praktično za nas znači?

Budimo mala svijeća, ali upaljena. Biti mala svijeća koja je upaljena i svijetliti u ovom svijetu Kristovim svjetlom - bolje je nego vikati na tamu, proklinjati tamu, biti nezdovoljan svijetom oko sebe... i ništa ne činiti. Nitko tamom nije pobijedio tamu, nego svjetlom. Nitko žeđ nije pobijedio žeđu, nego vodom. Tako i zlo – nitko zlom ne može pobijediti zlo, nego Ljubalju i Istinom na koju nas je Bog po Isusu Kristu pozvao. Problem čovječanstva, kao i nas kršćana što smo odbacili Isusa Krista. Mi ne vjerujemo Isusu Kristu. Nismo se obratili. Neka nam u razmišljanju pomogne ova priča:

 

Svećenik i nezadvoljni mladići!

Došlo nekoliko mladića jednom starijem svećeniku žaleći se da na svijetu ima toliko zla. Rekli su mu da oni žele nešto promijeniti da bude što manje zla u svijetu; pa upitaše svećenika što je najbolje učiniti?

- Kad ja pala večer i došla noć, pala tama - reče svećenik mladićima: „Uzmite metle u ruke i idemo u moju sobu!“ Kada su došli u tamnu, mračnu sobu, reče im: „Sad uzmite metle i pometite tamu iz sobe“. Zbunjeni mladići stvarno pokušaše mesti tamu, ali uzalud su mahali metlama. Na kraju su rekli svećeniku da je nemoguće metlama tamu pomesti iz sobe.

- Svećenik im nakon tog reče: „Onda pokušajte uzeti metle i udrite po tami i istjerajte tamu iz sobe. Kad ni to nije uspjelo, savjetovao im je da što jače viču i viču na tamu i tako je istjeraju iz sobe. Ali kad ni od tog nije bilo koristi reče im: „Dragi moji mladići, sada uzmite po jednu malu svijeću, zapalite svijeću i otiđite u sobu. Mladići su tako napravili, zapalili svijeće i došli u sobu sa zapaljenim svijećama, pogledali oko sebe i vidjeli su tama je jednostavno nestala.

Samo OBRAĆENJEM SVOJIM, vjerujući u snagu Krista, vjerujući u snagu Njegove ljubavi kojom je pobijedio Zloga i zlo, i mi i čovječanstvo i danas ima mogućnost spasiti od propasti čovjeka i čovječanstvo. Zato Isusa zovemo Spasitelj. On je Istina, Put i Život za čovjeka i čovječanstvo. Nema drugoga puta!

 

Dragi vjernici, molimo presvetu Mariju, Majku Isusovu i našu, da nam pomogne obratiti se i vratiti se svim srcem njezinom Sinu. Neka ona podupre našu čvrstu odluku da se odreknemo zla i s vjerom prihvatimo i živimo Božju volju i ljubav. Amen!