Treća nedjelja došašća - 13. 12. 2020.

Prvo čitanje: Iz 61, 1-2a.10-11

Radujem se u Gospodinu, radujem.

Čitanje Knjige proroka Izaije

Duh Gospodnji na meni je, jer me Gospodin pomaza, posla me blagovjesnikom biti siromasima, iscijeliti srca slomljena; zarobljenicima proglasiti slobodu, sužnjima oslobođenje; proglasiti godinu milosti Gospodnje.

Radošću se u Gospodinu, radujem, duša moja kliče u Bogu mojemu, jer me odjenu haljinom spasenja, zaogrnu me plaštem pravednosti, kao ženik kad sebi vijenac stavi i nevjesta kad se uresi nakitom.

Jer kao što zemlja tjera svoje klice, kao što vrt niknuti daje sjemenju, tako će Gospodin Bog učiniti da iznikne pravda i hvala pred svim narodima.

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam: Lk 1,46-50.53-54

Pripjev:Duša moja kliče u Bogu mojemu. https://youtu.be/AWq3KMg672Q

Veliča duša moja Gospodina,
klikće duh moj u Bogu, mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje:
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.

Jer velika mi djela učini Svesilni,
sveto je ime njegovo!
Od koljena do koljena dobrota je njegova
nad onima što se njega boje.

Gladne napuni dobrima,
a bogate otpusti prazne.
Prihvati Izraela, slugu svoga,
kako obeća ocima našim.

 

Drugo čitanje: 1Sol 5,16-24

Duh vaš i tijelo neka se sačuva za dolazak Gospodnji.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima

Braćo: Uvijek se radujte! Bez prestanka se molite! U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu.

Duha ne trnite, proroštava ne prezirite! Sve provjeravajte: dobro zadržite, svake se sjene zla klonite! A sam Bog mira neka vas posvema posveti i cijelo vaše biće – duh vaš i duša i tijelo – neka se besprijekornim, savršenim sačuva za dolazak Gospodina našega Isusa Krista. Vjeran je onaj tko vas poziva: on će to i učiniti.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje: Iv 1,6-8.19-28

Među vama stoji koga vi ne poznate.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Bî čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. On dođe kao svjedok da posvjedoči za svjetlo da svi vjeruju po njemu. Ne bijaše on svjetlo, nego – da posvjedoči za svjetlo.

A evo svjedočanstva Ivanova. Kad su Židovi iz Jeruzalema poslali k njemu svećenike i levite da ga upitaju: »Tko si ti?«, on prizna; ne zanijeka, nego prizna: »Ja nisam Krist.« Upitaše ga nato: »Što dakle? Jesi li Ilija?« Odgovori: »Nisam.« »Jesi li Prorok?« Odgovori: »Ne.« Tada mu rekoše: »Pa tko si da dadnemo odgovor onima koji su nas poslali? Što kažeš sam o sebi?« On odgovori:  »Ja sam glas koji viče u pustinji:

Poravnite put Gospodnji! - kako reče prorok Izaija.«

A neki izaslanici bijahu farizeji. Oni prihvatiše riječ i upitaše ga: »Zašto onda krstiš kad nisi Krist, ni Ilija, ni Prorok?« Ivan im odgovori: »Ja krstim vodom. Među vama stoji koga vi ne poznate - onaj koji za mnom dolazi, komu ja nisam dostojan odriješiti remenje na obući.« To se dogodilo u Betaniji s onu stranu Jordana, gdje je Ivan krstio.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje na njemačkom: Evangelium: Joh 1, 6-8.19-28

Mitten unter euch steht der, den ihr nicht kennt

+Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes

6Es trat ein Mensch auf, der von Gott gesandt war; sein Name war Johannes.

7Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen.

8Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht.

19Dies ist das Zeugnis des Johannes: Als die Juden von Jerusalem aus Priester und Leviten zu ihm sandten mit der Frage: Wer bist du?,

20bekannte er und leugnete nicht; er bekannte: Ich bin nicht der Messias.

21Sie fragten ihn: Was bist du dann? Bist du Elija? Und er sagte: Ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Er antwortete: Nein.

22Da fragten sie ihn: Wer bist du? Wir müssen denen, die uns gesandt haben, Auskunft geben. Was sagst du über dich selbst?

23Er sagte: Ich bin die Stimme, die in der Wüste ruft: Ebnet den Weg für den Herrn!, wie der Prophet Jesaja gesagt hat.

24Unter den Abgesandten waren auch Pharisäer.

25Sie fragten Johannes: Warum taufst du dann, wenn du nicht der Messias bist, nicht Elija und nicht der Prophet?

26Er antwortete ihnen: Ich taufe mit Wasser. Mitten unter euch steht der, den ihr nicht kennt

27und der nach mir kommt; ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren.

28Dies geschah in Betanien, auf der anderen Seite des Jordan, wo Johannes taufte.

 

Duhovna misao:

Radujte se u Gospodinu uvijek!

Dragi vjernici!

Volja je Božja da se radujemo, pa i u teškim danima i iskušenjima. Razlog naše radosti je blizina Božja. Bog je s nama. Naša radost je vječna radost. Radost koja ne prolazi. Zato je Božja volja: "Uvijek se radujte! Bez prestanka se molite! U svemu zahvaljujte!"

Bog mira neka vas posveti,  da se cijelo vaše biće (duh, duša i tijelo) savršeno sačuva za dolazak Gospodina našega Isusa Krista.

Bez prestanka molite! Duhovnim, božićnim pjesmama, dajte od srca Bogu hvalu. Čitajte Sveto pismo, posebno ovaj put tekstove koji govore o Isusuovu rođenju i tako nek u svemu bogatstvu riječ Kristova stanuje u vama i među vama. U svemu Bogu zahvaljujte!"Zaodjenite se dakle - kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni – u milosrdno srce, dobrostivost, poniznost, blagost, strpljivost te podnosite jedni druge praštajući ako tko ima protiv koga kakvu pritužbu! Kao što je Gospodin vama oprostio, tako i vi! A povrh svega – ljubav! To je sveza savršenstva. I mir Kristov neka upravlja srcima vašim – mir na koji ste pozvani u jednom tijelu! I zahvalni budite!
Riječ Kristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama! U svakoj se mudrosti poučavajte i urazumljujte! Psalmima, hvalospjevima, pjesmama duhovnim od srca pjevajte hvalu Bogu! I sve što god riječju ili djelom činite, sve činite u imenu Gospodina Isusa, zahvaljujući Bogu Ocu po njemu!
(Kol 3,12-17).

„Uvijek se radujte! Bez prestanka se molite! U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu.

Zadovoljstvo mi je pozvati sve obitelji da u svojim kućama stave jaslice i u njih malo Djetešce. S lijepom našom kršćanskom tradicijom uredimo jaslice umjesto nekih drugih kičastih ukrasa. U novorođenom Djetešcu, malom Isusu, očitovalo se lice Boga našega koji nam je iz ljubavi došao i postao bliz. S jaslicama poučavate i svoju djecu o Bogu. Bez takve svijesti djeca će i dalje misliti da je Božić samo primanje darova... U svakoj kršćanskoj kući trebale bi JASLICE DOMINIRATI, pred kojima ćemo moći okusiti kršćansku radost u licu i prisutnosti Djetešća Isusa u čijem se licu Bog s nama raduje.

„Uvijek se radujte! Bez prestanka se molite! U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu.

Radujte se u Gospodinu uvijek! Ponavljam: radujte se!

Eto razloga za radost.

Ova treća nedjelja došašća, naziva se nedjelja radosti, "nedjelja gaudete", "radujte se"! Ulazna pjesma ili antifona za svetu misu upravo preuzima riječi Poslanice sv. Pavla Filipljanima koji kaže: "Radujte se u Gospodinu uvijek! Ponavljam: radujte se". I odmah potom dodaje povod za radost: "Gospodin je blizu!" (Fil 4, 4-5). Eto razloga za radost.

Koji je razlog radosti?

Odmah na početku valja reći da je „Božja blizina" razlog radosti. Razlog radosti je Kristov dolazak, kako njegovo prvi dolazak ili utjelovljenje, tako još više njegov drugi dolazak. Razlog radosti je što se već danas možemo radovati u Isusu Kristu: „Radujete se u Gospodinu uvijek!“ Uvijek! Svaki dan!

Što znači da je Gospodin blizu?

Što znači da je Gospodin blizu? U kojem smislu trebamo shvatiti „Božju blizinu"? Apostol Pavao, pišući kršćanima u Filipima, očito misli na Kristov ponovni i konačni dolazak, te ih poziva da se raduju, jer je siguran Kristov konačni dolazak.

Otkrit će se Bezakonik

K tome, sveti Pavao na drugom mjestu, u Poslanici Solunjanima, opominje zajednicu kako nitko ne može znati dan Kristova dolaska. On piše da će se prije konačnog Kristova dolaska pojaviti „Čovjek bezakonja“, Sin propasti, Protivnik, onaj koji uzdiže samoga sebe protiv svega što je Božje i što je sveto. Otkrit će se Bezakonik. Njega će Gospodin Isus Krist pogubiti dahom usta i uništiti pojavkom DOLASKA svoga, njega koji djelovanjem Sotoninim dolazi sa svom silom, s lažnim čudesima, s nepravednim zavaravanjima, koji će prevariti mnoge, jer nisu prihvatili LJUBAV PREMA ISTINI DA BI SE SPASILI. Svi će biti osuđeni koji nisu povjerovali Istini, nego su se odlučili za nepravednost (usporei tekst iz 2. Poslanice Solunjanima 2, 1-12).

Duša čovjekova neka kliče u Bogu

Crkva je već od početka, vođena i prosvijetljena Duhom Svetim, sve bolje shvaćala da „Božja blizina" nije pitanje nekog prostora i vremena, nego pitanje ljubavi, istine i pravednosti u Isusu Kristu. Ljubav zbližava! Isus Krist iscjeljuje naša slomljena srca, daruje slobodu zaorbljenicima (možemo biti zarobljenici raznih grijeha) i Bog je u Njemu prema nama milosrdan i milostiv. Ta punina „Božje blizine“ čini da „duša čovjekova kliče u Bogu svojemu“ i raduje se što Bog zaogrnu čovjeka haljinom spasenja.“ Sve se to ispunilo s prvim Kristovim dolaskom. (usporedi s današnjim Prvim čitavnjem). Ljubav se Božja očitovala u Isusovom utjelovljenju („Božić“).

Duša moja kliče u Bogu mojemu

Naše duše ima razloga klicati, radovati se, jer nam je Bog učinio velika djela. Tako se dogodilo i s Marijom, Isusovom Majkom. S njom bismo trebali i mi svaki dan klicati se i moliti:

Veliča duša moja Gospodina,
klikće duh moj u Bogu, mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje:
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.

Jer velika mi djela učini Svesilni,
sveto je ime njegovo!
Od koljena do koljena dobrota je njegova
nad onima što se njega boje…

Bez prestanka se molite!

Dragi vjernici, biti u Božjoj blizini, a ne moliti, ne „razgovarati“ s Bogom, nije normalno. Potrebno je redovito i svaki dan moliti. Pustiti da nam Božja riječ govori. Ne „brbljati“, nego moliti. Molitva je „disanje“ duše. Zahvaljivanje Bogu. Molitva potvrđuje da ozbiljno računamo s Bogom i da je Bog s nama. Sjetite se kako su stari računali s Bogom, pa su znali reći i kada im nije sve uspjevalo kako su očekivali - „Bog je tako dao“ (kada im grad ljetni usjev ptuče). Gdje je molitva prestala, znak je da ta obitelj ne računa s Bogom. Zato jasno stoji u današnjem drugom čitanju: „Uvijek se radujte! Bez prestanka se molite! U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu. Duha ne trnite! Sve provjeravajte: dobro zadržite, svake se sjene zla klonite! A sam Bog mira neka vas posvema posveti i cijelo vaše biće - duh vaš i duša i tijelo – neka se besprijekornim, savršenim sačuva za dolazak Gospodina našega Isusa Krista“. Volja Božja u Isusu Kristu je da redovito molimo!

Stavite u svoje kuće jaslice

U novorođenom Djetešću, Isusu, očitovalo se lice Boga našega koji nam je iz ljubavi postao bliz. Zato je otrebno razmisliti kako svoj dom pripremiti za Božić? Hoćemo li staviti bor, ukrase, svjećice, ispod borića darove, … ili? U svakoj kršćanskoj kući trebale bi JASLICE DOMINIRATI, pred kojima ćemo moći okusiti kršćansku radost, u licu i prisutnosti Djetešća Isusa u čijem se licu Bog s nama raduje.

Naći ćete novorođenče gdje leži u jaslama

Zadovoljstvo mi je pozvati sve obitelji da u svojim kućama stave jaslice i u njih malo Djetešce. S lijepom našom kršćanskom tradicijom uredimo jaslice umjesto nekih drugih božićnih ukrasa. Zajedno s Marijom proživimo one dane strepnje što su prethodili rođenju Isusovu. Uređenje jaslica u svome domu je i prenošenja vjere svojoj djeci. Jaslice nam pomažu pri promišljanju otajstva ljubavi Boga, koji se objavio u siromaštvu i jednostavnosti betlehemske spilje. Jaslice nam, doista, mogu pomoći da shvatimo tajnu Božića, jer govore o poniznosti i o milosrdnoj dobroti Krista, koji "premda bogat, posta siromašan" (2 Kor 8,9) za nas. Njegovo siromaštvo obogaćuje onoga koji to siromaštvo prihvaća, a Božić donosi radost i mir onima koji, poput pastira u Betlehemu, prihvaćaju anđelove riječi: "Evo vam znaka: naći ćete novorođenče povijeno gdje leži u jaslama" (Lk 2,12).

Poseban Božić

Ove godine najvjerojatnije nećemo moći proslaviti Božić kao što smo to godinama činili. Crkve su prktično zatvorene, broj ograničen. Tko je prije godinu dana mogao zamisliti ovakvo stanje, stanje epidemije, straha, udaljenosti jedih od drugih, pa i od najbližih, neizvjesnoti za sutra i u ekonomskom vidu i u zdravstvenom… Tko je mogao zamisliti da nećemo moći proslaviti uskrsne blagdane. Ne znamo kako će biti i za Božić. To je još jedan od razloga da jaslice dominiraju našim kućama, a ne neki kič… Sveti Augustin je imao pravo kada je u svjetlu svoga iskustva vjere napisao: „Gospodin nam je bliže no što smo mi samima sebi“ - "interior intimo meo et superior summo meo" (Ispovijesti, III, 6,11). Ne zaboravimo: Gospodin je blizu! Radujte se! Nek vam Betlehem bude u kućama kako biste mogli pjevati: „Radujte se narodi, kad čujete glas, da se Isus porodi u blaženi čas. Svaki narod čuj, čuj, i Betlemu pristupljuj, pristupljuj.“

Radujte se narodi!

Radost koju nam donosi Isusovo rođenje ostaje među nama i nikada ne prestaje. To je radost koja dolazi od Boga. Ona je vječna radost. To je Božja radost koja nema granica. To je radost spasenja. Ona traje kroz sva vremena koja dolaze i koja će doći.

Radost Božja ne prestaje i kada nas prate razne kušnje, znajući da prokušanošću naša vjera postaje jača. Radost nas ne napušta ni onda kada krenu stvari kako nismo željeli; kada dođu bolesti, starost, razne borbe i duhovne i tjelesne, gubitak najdražih… Sve to je Воžја rаdоѕt koja je dаr s Neba. Besplatno nam se daruje. Воžја rаdоѕt је dоšlа ѕ Nеbа kао čоvјеk - рrеmdа је bіо Воg – utjelovio se i nastanio među nama. „Emanuel“ – Bog s nama! “- je razlog da pjevamo svim plućima „Radujte se narodi“

Molimo: Daj nam, Bože, radost i snagu radosti u svim ovim poteškoćama današnjeg svijeta, kako bismo mogli pjevati:  „Radujte se narodi, kad čujete glas, da se Isus porodi u blaženi čas. Svaki narod čuj, čuj, i Betlemu pristupljuj, pristupljuj.“ .

Neka nam pomogne Marija da uđemo u puninu radosti Isusova rođenja (Božića) i da Isusa s ljubalju prihvatimo u svojim srcima i obiteljima. Amen.