3. nedjelja došašća kroz crkvenu godinu C - 12. 12. 2021.

Misna čitanja

Prvo čitanje: Sof 3, 14-18a

Čitanje Knjige proroka Sofonije

Klikći od radosti, Kćeri sionska, viči od veselja, Izraele! Veseli se i raduj se iz sveg srca, Kćeri jeruzalemska! Gospodin te riješio tvoje osude, neprijatelje tvoje uklonio! Gospodin, kralj Izraelov, u sredini je tvojoj! Ne boj se više zla! U onaj dan reći će se Jeruzalemu: Ne boj se, Sione! Neka ti ne klonu ruke! Gospodin, Bog tvoj, u sredini je tvojoj, silni spasitelj! On će se radovati tebi pun veselja, obnovit će ti svoju ljubav, kliktat će nad tobom radosno kao u dan svečani!

Riječ Gospodnja

 

Pripjevni psalam -  12

Kliči i raduj se, jer je velik među vama svetac Izraelov!

https://youtu.be/T9enlE_iUmQ

Evo Bog je sapsenje moje,
uzdam se ne bojim se više
jer je Gospodin snaga moja i pjesma,
on je moje spasenje.
I s radošću ćete crpsti vodu
iz izvora spasenja.

Hvalite Gospodina,
prizivajte ime njegovo!
Objavite narodima djela njegova,
razglašujte uzvišenost imena njegova!

Pjevajte Gospodinu jer stvori divote,
neka ja to znano po svoj zemlji!
Kličite i radujte se, stanovnici Siona,
jer je velik među vama Svetac Izraelov!

 

Drugo čitanje: Fil 4, 4-7

Čitanje Prve poslanice svetog Pavla apostola Filipljanima

Braćo! Radujte se u Gospodinu uvijek! Ponavljam: radujte se! Blagost vaša neka je znanan svim ljudima! Gospodin je blizu! Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu - molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem - očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu.

Riječ Gospodnja

 

Pjesma prije Evanđelja: iz 61, 1

Duh Gospodnji na meni je, blagovjesnikom biti ubogima posla me.

 

Evanđelje:Lk 3, 10-18

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Pitalo je Ivana mnoštvo: „Što nam je dakle činiti?“

On im odgovaraše: „Tko ima dvije haljine, neka podijeli s onim koji nema. U koga ima hrane, neka učini isto tako.“

   Dođoše krstiti se i carinici pa ga pitahu: „Učitelju, što nam je činiti?“ Reče im: „Ne utjerujte više nego što vam je određeno.“

   Pitahu ga i vojnici: „A nama, što je nama činiti?“ I reče im: „Nikome ne činite nasilja, nikoga krivo ne prijavljujte i budite zadovoljni svojom plaćom.“

   Narod bijaše u iščekivanju i svi se u srcu pitahu o Ivanu nije li on možda Krist. Zato im Ivan svima reče: „Ja vas, istina, vodom krstim. Ali dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan odriješiti mu remenje na obući. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. U ruci mu vijača da pročisti gumno svoje i sabere žito u žitnicu svoju, a pljevu će spaliti ognjem neugasivim.“ I mnogim je drugim pobudama Ivan narodu navješćivao evanđelje.

Riječ Gospodnja

 

Duhovna misao

 

Radujmo se, jer se Bog raduje nama!

 

Draga braćo i sestre!

Danas slavimo nedjelju RADOSTI i nedjelju CARITASA.
Bog se raduje nama pun veselja i u svojoj radosti obnovio je svoju ljubav prema nama i ljubi nas.
Zaodjenimo se Božjom radošću i ljubavlju i pomozimo za Božić najpotrebnijima!

 

Nedjelja radosti

Na to nas poziva i današnja nedjelja, treća nedjelji došašća. Treća nedjelja došašća slavi se kao nedjelja radosti. Danas u liturgiji odzvanja poziv apostola Pavla:"Radujte se u Gospodinu uvijek! Ponavljam: radujte se!... Gospodin je blizu" (Fil 4,4-5).

I prvo biblijsko čitanje u misi poziv je na radost. Prorok Sefanija, krajem 7. st. pr. Krista, obraća se gradu Jeruzalemu i njegovu stanovništvu ovim riječima: "Klikći od radosti, Kćeri sionska, viči od veselja, Izraele! / Veseli se i raduj se iz sveg srca, Kćeri jeruzalemska! / Gospodin, Bog tvoj, u sredini je tvojoj, silni spasitelj" (Sef 3,14.17). Sam Bog prikazan je na sličan način: "On će se radovati tebi pun veselja, obnovit će ti svoju ljubav, / kliktat će nad tobom radosno, kao u dan svečani" (Sef 3,17-18a).

 

Ostaje glavno pitanje: O kakvoj je ovdje radosti riječ?

Unaprijed se može reći da se obećanje radosti o kojoj govore današnja čitanja u potpunosti ostvarilo u otajstvu Božića. Potrebno je upravo otkriti i prepoznati radost Božića. Zato Crkva ovom nedjeljom (nedjelja radosti) nam pomaže uvijek iznova vidjeti izvor, a i smisao, kršćanske radosti koja je tako različita od one svjetovne radosti. Pođimo od Božića: «Bog s nama.»

 

Pravi uzrok naše radosti je blizina Boga, koji se nama raduje, koji nas prihvaća i ljubi

Beskrajna Božja ljubav očituje se prema svakom od nas najbolje u Isusu Kristu u kojemu se sami Bog utjelovio, postao čovjekom. On je RADOST! U Evanđelju vidimo kako su događaji vezani uz Isusov život obelježeni RADOŠĆU. 

- Kada arkanđel Gabriel naviješta Djevici Mariji da će biti Isusova majka, prvo joj upućuje ove riječi: “Raduj se!” (Lk 1, 28).

- Prilikom Isusova rođenja, Anđeo Gospodnji kaže pastirima: “Evo javljam vam blagovijest, veliku radost za sav narod! Danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj – Krist, Gospodin” (Lk 2, 11).

- A mudraci ili kraljevi koji su tražili dijete Isusa, “kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošću veoma velikom” (Mt 2, 10).

Izvor radosti je, dakle, blizina Boga. To je ono na što sveti Pavao misli kada piše Filipljanima: “Radujte se u Gospodinu uvijek! Ponavljam: radujte se! Blagost vaša neka je znana svim ljudima! Gospodin je blizu!” (Fil 4, 4-5). Radujte se!

 

Susret s Isusom donosi potpunu radost

Susret s Isusom uvijek donosi i daruje veliku radost. Susret Zakeja, nepoštenog carinika i javnog grešnika koji je radio za tuđina, s Isusom koji mu kaže: “Danas mi je proboraviti u tvojoj kući”, bila je istinska radost i Zakej, kako to izvještava sveti evanđelist Luka, “primi ga sav radostan” (Lk 19, 5-6). To je radost susreta s Isusom, radost  koja mijenja čitav nečiji život i donosi mu radost i spasenje. Nakon susreta s Isusom Zakej je odlučio promijeniti svoj život, ispraviti nepravdu i dati polovicu svojih dobara siromašnima.

Kod Posljednje večere Isus kaže svojim apostolima: “Kao što je Otac ljubio mene tako sam i ja ljubio vas; ostanite u mojoj ljubavi… To sam vam govorio da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna” (Iv 15, 9.11). Susret s Isusom je RADOST. Isus je Radost!

 

Bog nam se raduje!

Evo, »javljam vam blagovijest, veliku radost za sav narod« (Lk 2, 10). Ovdje glas anđela javlja pastirima, koji su noću čuvali svoja stada na betlehemskim poljima, istinu Božjega utjelovljenja kao veliku radost, Radosnu vijest. Prije samog navještaja anđeo ohrabruje pastire: »Ne bojte se!«- a tek potom Anđeo Gospodnji im reče: »Javljam vam blagovijest, veliku radost za sav narod!(usp.Lk 2, 8b-13).Zaključak je: Božić je svečana Objava radosti!

 

Božić je svečana Objava radosti

Slobodno možemo reći: «Božić je svečana Objava radosti!» Drugim riječima rečeno: Bog je radost. Radost je drugo ime za događaj rođenja Božjega Sina u ljudskome tijelu (postao čovjekom, utjelovio se). Ovdje je odlučujuće biti svjestan da je Bog radost! On se raduje nama, jer svojim «utjelovljenjem» dolazi k nama.

 

Gdje je razlog (izvor) božićnoj radosti?

Zacijelo ne u nama, nego u Bogu i njegovoj radosti kojom nam se raduje i dolazi nam u susret. Ta punina Božje radosti je «izlivena» na nas po Isusovu utjelovljenju ili rođenju. U otajstvu Isusova utjelovljenja Bog se raduje, jer konačno ima nekoga izvan sebe, Utjelovljenu Riječ, svoga Sina, od koga može biti ljubljen onom ljubavlju kojom On nas ljubi. No, Bog se raduje također, jer po utjelovljenju Isusovu, postoji netko izvan njega, netko tko je u ovom svijetu, tko druge ljude ljubi onom potpunom božanskom ljubavlju kojom On nas ljubi.Sva je Božja radost u Isusu Kristu. Bog se raduje, jer je njegova Ljubav sišla i došla na ovaj svijet.Bog se više raduje razlijevanju njegove ljubavi na svijet, nego ljubavi kojom će ljudi njega ljubiti.

 

Bog se raduje tebi

Zato je Božić blagdan Božje radosti.Može li čovjek pojmiti veću radost od one da se Bog raduje zbog njega, zbog čovjeka kojega ljubi, zbog tebe, zbog mene, zbog svojega stvorenja koje ljubi i koje je ljubljeno?

Kad istinski spoznam i prihvatim da je Bog RADOST, da se Bog raduje meni, tada ću pronaći PRAVI IZVOR svojoj ljudskoj radosti i spoznati da nijedna druga radost ne može ZAMJENITI tu Božju radost; kao i da nijedna žalost ne može UMANJITI tu darovanu Božju radost. Radujmo se, jer se Bog raduje nama! U toj radosti želim vam da provedete ove dane došašća do Božića i doživite i živite Božić i svoj život ispunjen Bogom koji je Radost.

 

Nedjelja Caritasa

Na kraju ne smijemo zaboraviti da je danas i NEDJELJA CARITASA. U našoj je moći biti u raju već ovdje na zemlji i već ovoga trenutka. Biti sretan s Bogom znači: ljubiti poput Njega, pomagati poput Njega, davati i darivati poput Njega, služiti poput Njega!" Radost ulazi u srce onoga čovjeka koji se stavi u službu malenih i siromašnih. Tko tako ljubi i daruje Bog se nastanjuje u njemu, a duša mu je puna radosti.(Jer, ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.' 'Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!''Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste.' (usp. Mt 25,31-46).

Draga braćo i sestre, i o Božiću se može krenuti krivim putem, pravi blagdan zamijeniti konzumizmom i sentimentalnošću koje je «oblikovalo» potrošačko i hedonističko društvo. To nije Božić koji otvara srce Kristovoj radosti, nego je to protu-Božić, a sami kršćani toga počesto nisu svjesni, nego misle da je to što trebaju i činiti, borić okititi, dobro jelo spremiti... Potrebno je htjeti i znati prihvatiti u jednostavnosti i poniznosti "Kristov Božić" kao događaj koji jedino može i želi obnoviti danas naš život. Bog s nama!

Neka Blažena Djevica Marija pomogne svim nama kršćanima i ljudima koji traže Boga da stignemo do Betlehema i čujemo radosnu vijest : “Evo javljam vam blagovijest, veliku radost za sav narod! Danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj - Krist, Gospodin” (Lk 2, 11). Radujte se u Gospodinu uvijek! Ponavljam: radujte se!... Gospodin je blizu!" Amen.