3. nedjelja kroz crkvenu godinu A – 22. 01. 2023.

Danas su mise:
Basel, 11.00 sati
Liestal, 13.00 sati

 

Misna čitanja

Prvo čitanje: Iz 8, 23b–9,3

U Galileji poganskoj narod vidje svjetlost veliku!

Čitanje Knjige proroka Izaije

U prvo vrijeme obescijeni zemlju Zebulunovu i zemlju Naftalijevu, al’ u vrijeme posljednje on će proslaviti put uz more, s one strane Jordana – Galileju pogansku. Narod koji je u tmini hodio svjetlost vidje veliku; onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost jarka osvanu. Ti si radost umnožio, uvećao veselje, i oni se pred tobom raduju kao što se žetvi raduju žeteoci, kao što kliču koji dijele plijen. Jer teški jaram njegov, batinu plećâ njegovih, šibu njegova goniča slomio si ko u dan midjanski.

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam: Ps 27, 1.4.13-14

Pripjev: Gospodin mi je svjetlost i spasenje.

Gospodin mi je svjetlost i spasenje:
koga da se bojim?
Gospodin je štit života moga:
pred kime da strepim?

Za jedno molim Gospodina,
samo to ja tražim:
da živim u domu Gospodnjem
sve dane života svoga,
da uživam milinu Gospodnju
i dom njegov gledam.

Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja
u zemlji živih.
U Gospodina se uzdaj, ojunači se,
čvrsto nek bude srce tvoje:
u Gospodina se uzdaj!

 

 

Drugo čitanje: 1Kor 1, 10-13.17

Svi budite iste misli; neka ne bude među vama razdora.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Zaklinjem vas, braćo, imenom Gospodina našega Isusa Krista: svi budite iste misli; neka ne bude među vama razdora, nego budite savršeno istog osjećanja i istog mišljenja. Jer Klojini mi, braćo moja, o vama rekoše da među vama ima svađa. Mislim to što svaki od vas govori: »Ja sam Pavlov«, »A ja Apolonov«, »A ja Kefin«, »A ja Kristov«. Zar je Krist razdijeljen? Zar je Pavao raspet za vas? Ili ste u Pavlovo ime kršteni? Jer ne posla me Krist krstiti, nego navješćivati evanđelje, i to ne mudrošću besjede, da se ne obeskrijepi križ Kristov.

Riječ Gospodnja.

 

 

Pjesma prije Evanđelja: usp. Mt 4,23

Isus je propovijedao evanđelje o Kraljevstvu, i liječio svaku bolest u narodu.

 

 

Evanđelje: Mt 4, 12-23

Nastani se u Kafarnaumu da se ispuni što je rečeno po Izaiji.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

Kad je Isus čuo da je Ivan predan, povuče se u Galileju. Ostavi Nazaret te ode i nastani se u Kafarnaumu, uz more, na području Zebulunovu i Naftalijevu da se ispuni što je rečeno po proroku Izaiji: »Zemlja Zebulunova i zemlja Naftalijeva, put uz more, s one strane Jordana, Galileja poganska - narod što je sjedio u tmini svjetlost vidje veliku; onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost jarka osvanu.«

Otada je Isus počeo propovijedati: »Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!« Prolazeći uz Galilejsko more, ugleda dva brata, Šimuna zvanog Petar i brata mu Andriju, gdje bacaju mrežu u more; bijahu ribari. I kaže im: »Hajdete za mnom, učinit ću vas ribarima ljudi!« Oni brzo ostave mreže i pođu za njim.

Pošavši odande, ugleda druga dva brata, Jakova Zebedejeva i brata mu Ivana: u lađi su sa Zebedejem, ocem svojim, krpali mreže. Pozva i njih. Oni brzo ostave lađu i oca te pođu za njim.

I obilazio je Isus svom Galilejom naučavajući po njihovim sinagogama, propovijedajući evanđelje o Kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć u narodu. I glas se o njemu pronese svom Sirijom. I donosili su mu sve koji bolovahu od najrazličitijih bolesti i patnja - opsjednute, mjesečare, uzete - i on ih ozdravljaše. Za njim je pohrlio silan svijet iz Galileje, Dekapola, Jeruzalema, Judeje i Transjordanije.

Riječ Gospodnja.

 

 

Duhovna misao

 

Kraljevstvo Božje je život koji pobjeđuje vječnu smrt

 

Draga braćo i sestre!

 U tijeku smo Svjetske molitvene osmine za jedinstvo kršćana od srijede, 18. do 25. siječnja pod biblijskim geslom „Učite se dobrim djelima: pravdi težite“ (Iz 1, 12 – 18).

Svjetska molitvena osmina

Postavlja se pitanje: „Možemo li kao kršćani u većoj mjeri pridonositi da u svijetu bude više mira, jednakosti, pravde i dobrih djela?“ Prorok Izaije poručuje: „Učite se dobrim djelima: pravdi težite“ (Iz 1, 17). Izaija osuđuje bezosjećajno ugnjetavanje siromašnih i na razne načine (po)tlačenih naroda i osoba od strane vladajućih i bogatih slojeva. Osobito su dojmljivi Izaijino prozivanje i bespoštedna kritika licemjernih izvanjskih pobožnosti kojima se zapravo prikriva bezosjećajnost za stanje bližnjih i olako umiruje savjest zbog njihovog ugnjetavanja i ostavljanja da žive u uvjetima nedostojnim čovjeka“.

Izaijine biblijske riječi dovode do preispitivanja zlodjela koja su se događala kroz povijest i izravno su povezana s ugnjetavanjima i nejednakostima u odnosu na pojedine narode i žitelje,  kao što su rasizam, robovlasništva, genocidi, kolonijalne ideje i razne ideologije, oružani sukobi i ratovi poput aktualnog rata u Ukrajini, gdje kršćani ratuju protiv kršćana, kao što se događalo za vrijeme agresije na Hrvatsku.

Stoga bi se i današnji kršćani u svim kršćanskim Crkvama trebali zamisliti i upitati, kao nasljedovatelji Isusa Krista, jesmo li ‘sol zemlje i svjetlo svijeta’ ? „Možemo li kao kršćani u većoj mjeri pridonositi da u svijetu bude više jednakosti, pravde i dobrih djela?“ „Možemo li kao kršćani u većoj mjeri - po ovogodišnjoj Molitvenoj osmini za jedinstvo kršćana - pridonositi da među nama bude više jednakosti, pravde i dobrih djela?“ Prorok Izaije poručuje: „Učite se dobrim djelima: pravdi težite“ (Iz 1, 17). Na sve ovo nas POZIVAJU današnja misna čitanja, odnosno, Isus Krist.

 

Zar je Krist razdijeljen?

Apostol Pavao je, naime, znao da je u korintskoj kršćanskoj zajednici došlo do nesloge i podjela; zato s velikom odlučnošću, dodaje: "Zar je Krist razdijeljen?" (1, 13). Tim je zapravo rekao da je svaka podjela u Crkvi - (»Ja sam Pavlov«, »A ja Apolonov«, »A ja Kefin«, »A ja Kristov«... uvreda Kristu. Nastavlja: "Zaklinjem vas, braćo, imenom Gospodina našega Isusa Krista: svi budite iste misli; neka ne bude među vama razdora, nego budite savršeno istog osjećanja i istog mišljenja" (1, 10).

I danas, da bismo bili u svijetu znak, «sol i svjetlo» ne smijemo zaboraviti da je jedino Krist naš spasitelj i jedinstvo među ljudima, jer je umro i prolio Krv za nas i za sve ljude na oproštenje grijeha svim ljudima. Jedindnstvo u Kristu se temelji:
- na životu utemeljenom na vjeri apostola prenesenoj u živu tradiciju Crkve,
- na bratskom zajedništvu,
- na svetoj misi ili euharistiji i
- na molitvi.
Jedino na taj način ostajemo čvrsto utemeljeni u Kristu i po njemu međusobno.

 

Današnje evanđelje

U današnjem bogoslužju, misnim čitanjima, evanđelist Matej, koji će nas pratiti kroz ovu liturgijsku godinu, donosi:
- početak Kristova javnog djelovanja koje se sastoji od propovijedanja Kraljevstva Božjega i ozdravljenja bolesnih
- i poziv na obraćenje: "Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!" (Mt 4, 17). S Isusom Kristom se približilo Kraljevstvo Božje, čak došlo među nas. Isus je Kraljevstvo Božje.

 

Svjetlost Krista i njegova Evanđelja

Isus počinje propovijedati u Galileji, u kraju u kojem je odrastao, za koji je prorok Izaija navijestio da će ta zemlja, dodijeljena plemenima Zebulunu i Naftaliju, imati slavnu budućnost: narod uronjen u tmine vidjet će veliku svjetlost (usp. Iz 8,23-9,1). To se i dogodilo i to je svjetlost Krista i njegova Evanđelja, Kraljevstva Božjega (usp. Mt 4,12-16). Kada se izgubi svjetlost koja je Krist i njegovo Evanđelje, nastaje tama po svem svijetu, među narodima, u obiteljima i u ljudskim srcima.

 

Najteža čovjekova bolest je odsutnost Boga, izvora Istine i Ljubavi

Evo, dakle, trajno aktualnog poziva današnjeg evanđelja: "Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!" (Mt 4, 17).

Današnje evanđelje govori o ozdravljenje bolesnih, liječenju opsjednutih, nemoćnih. Ulomak svetog Mateja nam kaže da je "obilazio Isus svom Galilejom naučavajući po njihovim sinagogama, propovijedajući Evanđelje o Kraljevstvu i liječeći svaku bolest i svaku nemoć u narodu" (Mt 4,23), Isus ne ostavlja prostora sumnji, nego nas poziva da shvatimo i razumijemo da je prava i najteža čovjekova bolest odsutnost Boga, izvora istine i ljubavi. A jedino nam pomirenje s Bogom može dati istinsko ozdravljenje, pravi život, jer život bez ljubavi i bez istine i nije nikakav život. Božje je kraljevstvo upravo prisutnost Istine i Ljubavi koja je Isus Krist koji nas zahvaća i ozdravlja do dna našeg bića. Kraljevstvo je Božje stoga život koji nadvladava smrt, svjetlo istine koje raspršuje tmine neznanja i laži.

 

Primjer obraćenja i ulaska u Kraljevstvo Božje

Najbolji primjer obraćenja dogodio se na križu dok je još raspeti Isus bio na križu između dvojice razbojnika. Jedan od razbojnika se izruguje s Isusom, a drugi Isusa moli: „Isuse, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje“ (Lk 23, 42). Isus mu odgovara:. „Zaista ti kažem: DANAS ćeš biti sa mnom u raju!“ (Lk 23, 43). Tim riječima, s prijestolja svoga - s križa, na kojem dolazi do izražaja uzvišenost i snaga Božje ljubavi, potvrđuje se da je Isus Kraljevstvo Božje. Tamo gdje je Isus Krist - tamo je Kraljevstvo nebesko“: „Još danas ćeš biti sa mnom!» - odgovara Isus razbojniku.

- Kad su farizeji Isusa pitali kada će doći kraljevstvo Božje, on im je odgovorio: “Kraljevstvo Božje ne dolazi tako da se može vidjeti. Ljudi neće reći: ‘Evo, ovdje je!’ ili ‘Ondje je!’ Jer, evo, kraljevstvo je Božje među vama.” (Lk, 17,20-21). Zato Isus kada poziva prve učenike, kaže im: „Hajdete za mnom“!

 

Hajdete za mnom!

Isus poziva prve učenike: Petra i Andriju, Ivana i Jakova riječima: „Pođi za mnom!“ „Hajdete za mnom“! Oni su se smjesta odazvali i pošli za Njim. Nisu odgađali. To je svima nama poruka: Sve nas poziva Isus Krist. Ne odgađaj svoje obraćenje „za sutra“, nego odazovi se na njegov poziv još danas, pa ćeš razumjeti zašto svaki dan moliš:  «Dođi Kraljevstvo Tvoje! Budi volja tvoja!» Razumjet ćeš zašto i Isus kaže: «Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati» (Mt 6,33).

 

Ozdravljenje dječaka po zagovoru Padre Pia
‘Ako želiš da ti sin ozdravi, moraš živjeti u Božjoj milosti’

Čovjek imena Rocco Falatico je primjetio kako njegov dvogodišnji sin Rocky počinje imati problema s hodanjem. Liječnici su otkrili kako dječak boluje od malignog tumora na mozgu. Rocky je hitno operiran no kirurzi nisu uspjeli ukloniti cijeli tumor. Kad je iz bolnice stigao kući nije više mogao hodati, a liječnici su kazali da su izgledi da ponovno prohoda minimalni. Nakon što je prošao 13 tretmana radioterapijom, doktori više nisu mogli ponuditi nikakvu nadu roditeljima jer procjena da će ozdraviti bila je u omjeru jedan naprema sto tisuća.

Charles Mandina, koji je radio u istoj tvrtki kao dječakov otac Rocco, ispričao mu je mnoga svjedočanstva o svecu Padre Pija. Rocco je sa sinom odlučio otputovati iz Kalifornije u Italiju i zatražiti osobni susret s Padre Pijom kako bi se pomolio za Rockyja. Prvi put u posljednjih nekoliko mjeseci Roccu se vratila nada.

Po dolasku odmah se zaputio u crkvu gdje je Padre Pio blagoslivljao s Presvetim Sakramentom. Sljedećeg dana imao je priliku osobno ga susresti. Padre Pio je položio ruku na njegovu glavu i njegova sina. Poslije svete mise ili Euharistije, Padre Pio je preko prevoditelja poručio Roccu: “Ako želiš da tvoj sin ozdravi, moraš živjeti u savršenoj Božjoj milosti. Moraš se potpuno predati Njegovoj volji, jer život tvoga sina ovisi o tome.”

Rocco i njegov sin proveli su četiri dana u San Giovanni Rotondu, a po povratku u Ameriku Rockyjevo se stanje počelo popravljati. Uskoro su liječnici mogli konstatirati samo da je dječak potpuno zdrav. Rocky od tada više nije imao nikakvih ozbiljnijih zdravstvenih poteškoća.

Neka nas na putu jedinstva s Isusom Kristom i međusbnog jedinstva i ljubavi jednih prema drugima uvijek prati Djevica Marija, Majka Crkve. Amen.

 

Molitva za jedinstvo kršćana

"Pomozi nam da služimo putevima pomirenja..."

Isuse Kriste,

Gospodine i Spasitelju naš,

Ti si obećao

ostati s nama zauvijek.

Ti pozivaš sve kršćane k sebi

da budu dionici Tvoga Tijela i Krvi.

Ali naš grijeh nas je podijelio

te više ne možemo sudjelovati

u Tvojoj Svetoj Euharistiji zajedno.

Priznajemo ovaj svoj grijeh

i molimo Te,

oprosti nam i pomozi nam

da služimo putevima pomirenja,

u skladu s Tvojom voljom.

Zapali naša srca ognjem Duha Svetoga.

Daj nam Duha mudrosti i vjere,

odvažnosti i strpljivosti,

poniznosti i čvrstoće,

ljubavi i kajanja,

po zagovoru

Presvete Bogorodice

i svih svetih.

Amen.