3. nedjelja kroz godinu B - 24. 01. 2021.

 

Pjesme:

Isus zove: https://youtu.be/SkfhiYyEhOM

Pokaži mi, Gospodine, putove svoje: https://youtu.be/_x8hj-lHJ_I

Aleluja (Tražite najprije): https://youtu.be/ZWLH09If6kc

PRIMI OVE DAROVE: https://youtu.be/KxBULFDSGV4

Kao košuta: https://youtu.be/pc9gx-FlR-c

Pjesma Kraljici Mira: https://youtu.be/ZV57zCOAsJA

 

Misna čitanja:

Prvo čitanje: Jon 3, 1-5. 10

Čitanje Knjige proroka Jone

Obratiše se Ninivljani od svojega zlog puta.

Riječ Gospodnja dođe Joni: „Ustani - reče mu - idi u Ninivu, grad veliki, i propovijedaj u njemu što ću ti reći.“ Jona ustade i ode u Ninivu, kako mu Gospodin zapovjedi. Niniva bijaše grad božanski velik - tri dana hoda. Jona prođe gradom dan hoda, propovijedajući: „Još četrdeset dana i Niniva će biti razorena.“

- Ninivljani povjerovaše Bogu, oglasiše post i obukoše se u kostrijet, svi od najvećeg do najmanjega.

- Bog vidje što su učinili: da se obratiše od svojega zloga puta. I sažali se Bog zbog nesreće kojom im bijaše zaprije-tio, i ne učini.

Riječ Gospodnja

 

Pripjevni psalam -  25

Pokaži mi, Gospodine, putove svoje!

Pokaži mi, Gospodine, putove svoje,
nauči me svojim stazama!
Istinom me svojom vodi i pouči me
jer ti si Bog, moj Spasitelj!

Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti
i ljubavi svoje dovijeka.
Spomeni me se po svojoj ljubavi –
radi dobrote svoje, Gospodine!

Gospodin je sama dobrota i pravednost:
grešnike on na put privodi.
On ponizne u pravdi vodi
i uči malene putu svome.

 

Drugo čitanje: 1Kor 7, 29-31

Čitanje prve poslanice svetog Pavla apostola Korinćanima

Prolazi obličje ovoga svijeta.

Ovo hoću reći, braćo: Vrijeme je kratko!  Odsele i koji imaju žene, neka budu kao da ih nemaju;

i koji plaču, kao da ne plaču;

i koji se vesele, kao da se ne vesele;

i koji kupuju, kao da ne posjeduju;

i koji uživaju ovaj svijet,

kao da ne uživaju,

jer, - prolazi obličje ovoga svijeta.

Riječ Gospodnja

 

Pjesma prije Evanđelja: Mk 1,15

- Približilo se kraljevstvo Božje; obratite se i vjerujte evanđelju!

 

Evanđelje: Mk 1, 14-15

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

Približilo se kraljevstvo Božje; obratite se i vjerujte evanđelju!

Pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje: „Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!“
I prolazeći uz Galilejsko more, ugleda Šimuna i Andriju, brata Šimunova, gdje ribare na moru; bijahu ribari. I reče im Isus: „Hajdete za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi!“ Oni odmah ostaviše mreže i pođoše za njim.
Pošavši malo naprijed, ugleda Jakova Zebedejeva i njegova brata Ivana: u lađi su krpali mreže. Odmah pozva i njih.
Oni ostave oca Zebedeja u lađi s nadničarima i otiđu za njim.

Riječ Gospodnja

 

Duhovna misao za 3. nedjelju kroz godinu B

 

Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje!
Jedna od drevnih otačkih interpretacija pojma »Božje kraljevstvo« jest ona koja ga promatra u kristološkoj dimenziji.
»Origen je Isusa – polazeći od proučavanj njegovih riječi – nazivao autobasileía, što znači kraljevstvo u osobi.
Sam je Isus ‘kraljevstvo’; kraljevstvo nije stvar, nije prostor vladanja poput svjetovnih kraljevstava.
Ono je osoba: On je kraljevstvo. Stoga je sama riječ ‘kraljevstvo’ prikrivena kristologija;
na način na koji govori o ‘Božjemu kraljevstvu’,
Isus vodi ljude neizmjernosti činjenice da je u njemu sam Bog nazočan među ljudima, da je on Božja prisutnost.« [...]
Možemo još jednostavnije reći: govoreći o kraljevstvu Božjemu, Isus posve jednostavno naviješta Boga,
i to Boga kao živoga Boga koji je u stanju u svijetu i u povijesti konkretno djelovati i upravo sada tako djeluje.«

Benedikt XVI., Isus iz Nazareta, I, 66., 71-72.

 

Hajdete za mnom!

Draga braćo i sestre!

U svjetlu Isusova poziva dvojici učenika Ivana Kristitelja koji ga pitaju: „Učitelju, gdje stanuješ?“ - od prošle nedjelje, Isusov je odgovor bio: „Dođite i vidjet ćete.“ Dvojica novih Isusovih učenika »pođoše dakle i vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega onaj dan«.

 

Andrija uživa u Isusovoj blizini

Jedan od dvojice koji su ostali cijeli dan kod Isusa bio je Andrija. On je tako uživao u dragocjenim trenucima Isusove blizine. Izvještaj se nastavlja znakovitom opaskom: „Jedan od one dvojice, koji su čuvši Ivana pošli za Isusom, bijaše Andrija, brat Šimuna Petra. On najprije nađe svoga brata Šimuna te će mu: Našli smo Mesiju! - što znači Krist - Pomazanik. Dovede ga Isusu“ (Iv 1,40-43), pokazujući neuobičajeni apostolski duh. Andrija je, dakle, bio prvi među apostolima pozvan da slijedi Isusa. Za nastavak razmišljanja potrebno je imati pred očima upravo Andrijino vrijeme provedeno u Isusovoj blizini. On je upoznao Isusa. On nije napamet pošao za Isusom. On je doveo i svoga brata Šimuna da upozna Isusa.

Ne zaboravimo: Isus je „utjelovljena Božja riječ“; u Isusu je došlo na ovaj svijet „Kraljevstvo Božje“ i potrebno je dobro Isusa upoznati, biti u njegovoj blizini, slušati njegovu riječ - kako bi netko mogao razumjeti Isusov poziv: „Hajdete za mnom!“

 

Hajdete za mnom!

Isus prvo poziva svoje učenike: „Hajdete za mnom!“ Zašto? Potrebno je prvo susresti se s Isusom, upoznati ga, otkriti u njemu koliko te Bog ljubi i da te je Bog spasio po Isusu Kristu. U osobi s takvim iskustvom rađa se potreba da pomognem drugima da i oni upoznaju Isusa. Tako vidimo Andriju koji, nakon susreta s Isuom Kristom, žuri dovesti mu svoga brata Šimuna (usp. Iv 40-42).

Hod za Isusom uvijek započinje iz susreta s Gospodinom Isusom: onaj koji mu se približio i iskusio njegovu ljubav želi odmah s drugima dijeliti ljepotu toga susreta i radost koja se rađa iz toga prijateljstva. Što više poznajemo Krista, to ga više želimo nasljedovati i naviještati. Što više razgovaramo s njim, to više želimo govoriti o njemu. Što smo više Kristom osvojeni, to više želimo druge dovesti k njemu.

 

To je ujedno zahtjevan i uzvišen poziv

Poziv koji Isus upućuje onome kojem kaže: „Hajde za mnom ili Slijedi me!“ - je u isti mah zahtjevan i uzvišen. Isus poziva da budu njegovi nasljedovatelji, oni koji ga slijede, slušaju njegove izbliza i žive s njim. Isus ih uči kako se potpuno predati Bogu i širenju Njegova Kraljevstva prema duhu Evanđelja: „ako pšenično zrno, pavši na zemlju, ne umre, ostaje samo; ako li umre, donosi obilat rod“ (Iv 12, 24).

Tako Isus poziva svoje nasljedovatelje da napuste vlastitu skučenu (samo)volju, svoju ideju o samoostvarenju i urone i uđu u drugu volju, Božju volju i puste da ih ona vodi i nadahnjuje u njihovu životu. Isus im je dao iskusiti bratstvo koje se rađa iz potpune otvorenosti Bogu (usp. Mt 12, 49-50) i koje je prepoznatljivi znak Isusove zajednice: „Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge“ (Iv 13, 35).

Nasljedovanje Krista i danas je zahtjevno: to znači naučiti trajno upirati pogled u Isusa, dobro ga upoznati, slušati ga, susretati se s njim u sakramentima i naučiti suobličiti svoju volju njegovoj.

 

Kako govoriti o Bogu danas?

Prvi je odgovor da mi možemo govoriti o Bogu, jer je on prvi govorio s nama. Prvi uvjet za razgovor s Bogom je dakle slušati i primiti ili čuti ono što je sam Bog rekao u Isusu Kristu. U Isusu iz Nazareta mi susrećemo lice Boga, koji je sišao s neba da uđe u svijet ljudi i poučava nas „umijeću življenja“, putu koji vodi do sreće; da nas oslobodi od grijeha i učini nas sinovima Božjim (usp. Ef 1, 5; Rim 8, 14). Isus je došao zato da nas spasi i pozove živjeti prema Evanđelju. Sjetimo se gradnje kuće na stijeni i na pijesku. Sjetimo se usporedbe o gorušičinu zrnu. Ne trebamo se plašiti malih koraka i pouzdavanja u kvasac koji se miješa sa tijestom i čini da ono polako raste (usp. Mt 13, 33).

- Apostol Pavao piše u Prvoj poslanici Korinćanima: „I ja kada dođoh k vama, braćo, ne dođoh s uzvišenom besjedom ili mudrošću navješćivati vam svjedočanstvo Božje jer ne htjedoh među vama znati što drugo osim Isusa Krista, i to raspetoga“ (2, 1-2).

Pavao govori o Bogu koji je ušao u njegov život. On je jednostavno dao prostora u svom srcu samome Bogu. On se predao Bogu. On je postao svjestan da nismo mi ti koji možemo steći druge za Boga, već ih moramo očekivati od samoga Boga.

 

Marija je „današnji Jona prorok“

- Nekoć je Bog poslao proroka Jonu u grad Ninivu da pozove narod na obraćenje, na obraćenje od svoga zloga puta...
Ninivljani su poslušali i vratili se Bogu postom i molitvom... i bili spašeni!

Danas je Bog poslao Blaženu Djevicu Mariju koja poziva cijeli kršćanski svijet na OBRAĆENJE: na post i molitvu.

Kad bismo se i mi - poput Ninivljana, obratili! - bio bi dobro...

 

Raspored misa i blagoslov soli i vode:

Nedjelja, 31. 01. 2021.

            Basel, 8.00 sati

            Basel, 9.00 sati

            Basel, 10.00 sati

            Basel, 11.00 sati

 

Liestal, 13.00 sati

Liestal, 14.00 sati

I u iduću nedjelju, 31. 01. biti će blagoslov soli i vode, ODNOSNO obitelji -  za sve obitelji koje nisu to učinile.Ponesite sa sobom sol i vodu.