Nedjelja, 14. 4. 2024.

TREĆA USKRSNA NEDJELJA.
 

Mise su danas u Baselu u 11.00 sati i u Liestalu u 13.00 sati

MISNA ČITANJA

Prvo čitanje: Dj 3, 13-15.17-19

Začetnika života ubiste. Ali Bog ga uskrisi od mrtvih.

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Reče Petar narodu: »Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev, Bog otaca naših, proslavi slugu svoga, Isusa kojega vi predadoste i kojega se odrekoste pred Pilatom kad već bijaše odlučio pustiti ga. Vi se odrekoste Sveca i Pravednika, a izmoliste da vam se daruje ubojica. Začetnika života ubiste. Ali Bog ga uskrisi od mrtvih, čemu smo mi svjedoci.

I sada, braćo, znam da ste ono uradili iz neznanja kao i glavari vaši. Ali Bog tako ispuni što unaprijed navijesti po ustima svih proroka: da će njegov Pomazanik trpjeti. Pokajte se dakle i obratite da se izbrišu grijesi vaši.«

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam: Ps 4, 2.4.7.9

Pripjev: Obasjaj nas, Gospodine, svjetlom svoga lica!
https://youtu.be/fa-w7OycR2Y?si=c2qx8SNcelYbXmQx

Kad zazovem, usliši me, Bože, pravdo moja,
ti što me u tjeskobi izbavi:
smiluj mi se, usliši moju molitvu!

Znajte: Gospodin čudesno uzvisuje prijatelja svoga;
Gospodin će me uslišiti kad ga zazovem.
Mnogi govore: »Tko će nam pokazati sreću?«
Obasjaj nas, Gospodine, svjetlom svoga lica!
Čim legnem, odmah u miru i usnem,
jer mi samo ti, Gospodine,
daješ miran počinak.

 

 

Drugo čitanje: 1Iv 2, 1-5 

On je pomirnica za grijehe naše i svega svijeta. 

Čitanje Prve poslanice svetoga Ivana apostola

Dječice moja, ovo vam pišem da ne griješite. Ako tko i sagriješi, zagovornika imamo kod Oca – Isusa Krista, Pravednika. On je pomirnica za grijehe naše, i ne samo naše nego i svega svijeta.

I po ovom znamo da ga poznajemo: ako zapovijedi njegove čuvamo. Tko veli: »Poznajem ga«, a zapovijedi njegovih ne čuva, lažac je, u njemu nema istine. A tko čuva riječ njegovu, u njemu je zaista savršena ljubav Božja.

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije Evanđelja: Lk 24, 32

Gospodine Isuse, otkrij nam Pisma; ražari nam srce dok nam govoriš!

 

Evanđelje: Lk 24,35-48

Trebalo je da Krist sve to pretrpi i treći dan uskrsne od mrtvih.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Učenici su Isusovi pripovijedali što se dogodilo na putu i kako ga prepoznaše u lomljenju kruha. Dok su oni o tom razgovarali, stane Isus posred njih i reče im: »Mir vama!« Oni, zbunjeni i prestrašeni, pomisliše da vide duha. Reče im Isus: »Zašto se prepadoste? Zašto vam sumnje obuzimaju srce? Pogledajte ruke moje i noge! Ta ja sam! Opipajte me i vidite jer duh tijela ni kostiju nema kao što vidite da ja imam.«

Rekavši to, pokaza im ruke i noge. I dok oni od radosti još nisu vjerovali, nego se čudom čudili, on im reče: »Imate li ovdje što za jelo?« Oni mu pruže komad pečene ribe. On uzme i pred njima pojede.

Nato im reče: »To je ono što sam vam govorio dok sam još bio s vama: treba da se ispuni sve što je u Mojsijevu Zakonu, u Prorocima i Psalmima o meni napisano.« Tada im otvori pamet da razumiju Pisma te im reče: »Ovako je pisano: ’Krist će trpjeti i treći dan ustati od mrtvih, i u njegovo će se ime propovijedati obraćenje i otpuštenje grijeha po svim narodima počevši od Jeruzalema.’ Vi ste tomu svjedoci.«

Riječ Gospodnja.

 

 

Duhovna misao

 

Naše vrijeme traži kršćane koji su privučeni Kristom

 

Ispiranje očiju

U francuskom Pijemontu postoji jedan stari uskrsni običaj. Kada se oglase prva uskrsna zvona, djeca i odrasli trče na izvor i ispiru oči u hladnoj bistroj vodi. U stvarnosti ispiranje očiju na izvoru bila je molitva za nove oči, za uskrsne oči. Oči s kojima se prepoznaje Uskrsloga Krista.

Draga braćo i sestre, potrebno je češće svoje oči isprati svjetlom Kristova Uskrsa i ostaviti se tamnih djela i obući se u novoga čovjeka po mjeri Isusa Krista. Tako Krist postaje život našega života, a mi svjedoci njegovi. Kada među kršćanima oslabi vjera to se odmah vidi u svakodnevnom životu. Ubrzo se sve raspada: i molitva, i ljubav prema Bogu i ljubav prema čovjeku, i brakovi, i obitelji...

 

Bitna je vjera

Vjera se ne sastoji samo u tome da samo vjerujemo da Bog postoji. Vjera nije ni neko određeno znanje o Bogu, niti neki nauk, moral. Vjera je nešto dublje i više. Apostol Pavao je podučavao: »Vjera je jamstvo - garancija za ono čemu se nadamo, dokaz za one stvari koje trenutno ne vidimo« (Heb 11:1). Nama kršćanima je Isus Krist garancija za vjeru. Vjera je LJUBITI KRISTA I ČUVATI NJEGOVU RIJEČ; odnosno, živjeti njegovu riječ. „Vjerujte u Boga i u mene vjerujte!» (Iv 14,1). Vjera je odgovor na Isusovo pitanje upućeno Petru: „Petre, LJUBIŠ LI ME?“ (Iv  21.15).

 

Vjera te tvoja spasila

Sam Isus kada je nailazio na veliku nevjeru ili slabu vjeru, NIJE MOGAO UČINITI NIJEDNO ČUDO I ČUDIO SE NJIHOVOJ NEVJERI.  »I ne mogaše ondje (u svom zavičaju) učiniti ni jedno čudo, osim što ozdravi nekoliko nemoćnika stavivši ruke na njih. I čudio se njihovoj nevjeri. (usp. Mk 6,1-6). S druge strane, isticao je snagu vjere kod pojedinaca: «VJERA TE TVOJA SPASILA» Sjetimo se Jerihonskog slijepca. Isus ga pita: »Što hoćeš da ti učinim?« A on će: »Gospodine, da progledam.« Isus će mu: »Progledaj! Vjera te tvoja spasila.« Sada je razumljiva Isusova zabrinutost: „Ali kad Sin Čovječji dođe, hoće li naći vjere na zemlji?“  (Lk 18,8). U ovom pitanju mnogo se toga razotkriva, a sve se svodi na pitanje, odnosno odgovor: „Petre, ljubiš li me?“  (Iv 21,15). BEZ VJERE SVE SE RASPADA: i molitva, i ljubav prema Bogu i čovjeku, i brak, i obitelji, i život sakramenata… „Ako Krist nije uskrsnuo, uzalud je doista propovijedanje naše, uzalud i vjera vaša“ (1 Kor 15,14).

 

Uskrsli Krist k nama dolazi kroz  vjeru

Zajednica prvih kršćana imala je za pravo središte i temelj uskrsloga Krista. Susret s Uskrslim učenike je potpuno promijenio ili PREOBRAZIO. Samo živi susret sa ŽIVIM USKRSLIM KRISTOM I NAS JEDINO MOŽE POKRENUTI I PROMIJENITI – i vjeru nam i dati i vratiti!
Uskrsli Krist k nama dolazi kroz vjeru i u nama se događa ono što sveti Pavao kaže:  „Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A što sada živim u tijelu, u vjeri živim u Sina Božjega koji me ljubio i predao samoga sebe za mene“ (Gal 2, 20). Biti kršten i biti kršćanin znači BITI SJEDINJEN KRISTOM. „Ja živim i ti ćeš živjeti“, kaže Isus svojim učenicima, odnosno, danas nama (Iv 14,19).

 

Razmislimo: Tvoja i moja vjera može biti uzaludna! Pobijedimo nevjeru!

Kristovo uskrsnuće središnja je i temeljna istina kršćanstva na kojoj se GRADI VJERA. Nijekati Kristovo uskrsnuće, sumnjati u uskrsnuće, preoblikovati ga u neki isključivo duhovni događaj, čemu je čovjek sklon i NAPASTOVAN na razne načine, znači učiniti uzaludnom SVOJU VJERU. NE UČINIMO TO! „Ako pak Krist nije uskrsnuo - izjavljuje sveti Pavao - uzalud je doista propovijedanje naše, uzalud i vjera naša“ (1 Kor 15,14).
Ne zaboravimo: Bog se po smrti i uskrsnuću Kristovu spustio sve do našeg čovještva da bi nas ponovno uzdigao k sebi, u visine. Imati vjere znači pouzdati se u Boga poput djeteta koje dobro zna da se unatoč svim teškoćama, svim problemima, može osjećati sigurnim u krilu svoje majke.

 

Mi trebamo, ne samo materijalni kruh, nego nam je potrebna i ljubav

Mi trebamo, ne samo materijalni kruh, nego nam je potrebna HRANA I ZA DUŠU, POTREBNA NAM JE LJUBAV KRISTOVA. Ona nas osposobljava i pomaže živjeti u svakodnevnim poteškoćama i problemima. Bog nam daje jednu drukčiju sigurnost, nego svijet.

 

Čuvajmo se grijeha!

«Tako, braćo moja ljubljena, budite postojani, nepokolebljivi, i obilujte svagda u djelu Gospodnjem znajući da trud vaš nije neplodan - uzaludan u Gospodinu.

- Dječice moja, ovo vam pišem da ne griješite. Ako tko i sagriješi, zagovornika imamo kod Oca – Isusa Krista, Pravednika. On je pomirnica za grijehe naše, i ne samo naše nego i svega svijeta.

I po ovom znamo da ga poznajemo: ako zapovijedi njegove čuvamo. Tko veli: »Poznajem ga«, a zapovijedi njegovih ne čuva, lažac je, u njemu nema istine. A tko čuva riječ njegovu, u njemu je zaista savršena ljubav Božja» - (današnje Drugo čitanje).

 

Traže se kršćani koji su privučeni Kristom   

Dragi prijatelji, naše vrijeme traži kršćane koji su privučeni Kristom, kojima Isus Krist tumači Sveto pismo, kršćane koji se duhovno rađaju iz pravog susreta s Bogom u Isusu Kristu, iz ljubavi prema njemu, iz stavljanja pouzdanja u njega, tako da cio njihov život bude Kristom obuhvaćen.

Vjera znači vjerovati u Božju ljubav koja se ne umanjuje pred čovjekovim zlom i smrću, već je sposobna promijeniti svaki oblik zla i „OTVORITI NAM USKRSNE OČI“.

Osnaženi u vjeri na iskustvu susreta apostola s Uskrslim, molimo DA NAM SE OTVORE „USKRSNE OČI“ i odlučimo se susresti sa živim i uskrslim Kristom i svjedočimo Božju ljubav svojim životom, ustrajnom molitvom, marljivim i poštenim radom. Amen.
Hvaljen Isus i Marija!