3. uskrsna nedjelja kroz crkvenu godinu C - 01. 05. 2022.

Nedjeljna čitanja

 

Prvo čitanje: Dj 5, 27b-32.40b-41

Svjedoci smo tih događanja mi i Duh Sveti. 

Čitanje Djela apostolskih

U one dane:

Veliki svećenik zapita apostole: »Nismo li vam strogo zabranili učiti u to ime? A vi ste eto napunili Jeruzalem svojim naukom i hoćete na nas navući krv toga čovjeka.«

Petar i apostoli odvrate: »Treba se većma pokoravati Bogu negoli ljudima! Bog otaca naših uskrisi Isusa kojega vi smakoste objesivši ga na drvo. Njega Bog desnicom svojom uzvisi za začetnika i spasitelja da obraćenjem podari Izraela i oproštenjem grijeha. I mi smo svjedoci tih događaja i Duh Sveti kojega dade Bog onima što mu se pokoravaju.«

Tada zapovjede apostolima da ne govore u ime Isusovo pa ih otpuste. Oni pak odu ispred Vijeća radosni što bijahu dostojni podnijeti pogrde za Ime.

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam: Ps 30, 2.4-6.11.12a.13b

Pripjev: Veličam te, Gospodine, jer si me izbavio. https://youtu.be/gw7KAJh0SfY

Veličam te, Gospodine, jer si me izbavio
i nisi dao da se raduju nada mnom dušmani.
Gospodine, izveo si mi dušu iz podzemlja,
na rubu groba ti si me oživio.

Pjevajte Gospodinu, pobožnici njegovi,
zahvaljujte svetom imenu njegovu!
Jer samo za tren traje srdžba njegova,
a cio život dobrota njegova.
Večer donese suze,
a jutro klicanje.

Slušaj, Gospodine, i smiluj se meni,
Gospodine, budi mi na pomoć!
Okrenuo si plač moj u igranje,
Gospodine, Bože moj, dovijeka ću te hvaliti!

 

 

Drugo čitanje: Otk 5, 11-14

 Dostojan je zaklani Jaganjac primiti moć i božanstvo.

 Čitanje Otkrivenja svetog Ivana apostola   

Ja, Ivan, vidjeh, i začuh glas anđela mnogih uokolo prijestolja, i bića i starješina. Bijaše ih na mirijade mirijada i tisuće tisuća. Klicahu iza glasa:

»Dostojan je zaklani Jaganjac

primiti moć, i bogatstvo, i mudrost,

i snagu, i čast, i slavu, i blagoslov!«

I začujem: sve stvorenje, i na nebu, i na zemlji, i pod zemljom, i u moru – sve na njima i u njima govori: »Onomu koji sjedi na prijestolju i Jaganjcu blagoslov i čast, i slava i vlast u vijeke vjekova!«

I četiri bića ponavljahu: »Amen!« A starješine padnu ničice i poklone se.

Riječ Gospodnja.

 

 

Evanđelje: Iv 21, 1-19

Isus istupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu. 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu 

U ono vrijeme:

Isus se ponovno očitova učenicima na Tiberijadskome moru. Očitova se ovako: Bijahu zajedno Šimun Petar, Toma zvani Blizanac, Natanael iz Kane Galilejske, zatim Zebedejevi i još druga dva njegova učenika. Kaže im Šimun Petar: »Idem ribariti.« Rekoše: »Idemo i mi s tobom.« Izađoše i uđoše u lađu, ali te noći ne uloviše ništa.

Kad je već svanulo, stade Isus na kraju, ali učenici nisu znali da je to Isus. Kaže im Isus: »Dječice, imate li što za prismok?« Odgovoriše mu: »Nemamo.« A on im reče: »Bacite mrežu na desnu stranu lađe i naći ćete.« Baciše oni i više je ne mogoše izvući od mnoštva ribe. Tada onaj učenik kojega je Isus ljubio kaže Petru: »Gospodin je!« Kad je Šimun Petar čuo da je to Gospodin, pripaše si gornju haljinu, jer bijaše gol, te se baci u more. Ostali učenici dođoše s lađicom vukući mrežu s ribom jer ne bijahu daleko od kraja, samo kojih dvjesta lakata.

Kad iziđu na kraj, ugledaju pripravljenu žeravicu i na njoj pristavljenu ribu i kruh. Kaže im Isus: »Donesite ribâ što ih sada uloviste.« Nato se Šimun Petar popne i izvuče na kraj mrežu punu velikih riba, sto pedeset i tri. I premda ih je bilo toliko, mreža se ne raskinu. Kaže im Isus: »Hajde, doručkujte!« I nitko se od učenika ne usudi upitati ga: »Tko si ti?« Znali su da je Gospodin.

Isus pristupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu. To se već treći put očitova Isus učenicima pošto uskrsnu od mrtvih.

Nakon doručka upita Isus Šimuna Petra: »Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi?« Odgovori mu: »Da, Gospodine, ti znaš da te volim.« Kaže mu: »Pasi jaganjce moje!« Upita ga po drugi put: »Šimune Ivanov, ljubiš li me?« Odgovori mu: »Da, Gospodine, ti znaš da te volim!« Kaže mu: »Pasi ovce moje!« Upita ga treći put: »Šimune Ivanov, voliš li me?« Ražalosti se Petar što ga upita treći put: »Voliš li me?« pa mu odgovori: »Gospodine, ti sve znaš! Tebi je poznato da te volim.« Kaže mu Isus: »Pasi ovce moje!« »Zaista, zaista kažem ti: Dok si bio mlađi, sam si se opasivao i hodio kamo si htio; ali kad ostariš, raširit ćeš ruke i drugi će te opasivati i voditi kamo nećeš.« A to mu reče nagovješćujući kakvom će smrću proslaviti Boga. Rekavši to doda: »Idi za mnom!«

Riječ Gospodnja.

 

 

Duhovna misa

 

Vjera i ljubav nas spašavaju

 

Draga braćo i sestre!

Dobro je započeti današnju duhovnu misao slikom prošlonedjeljnog evanđelja kada se Isus nakon uskrsnuća ukazuje svojim učenicima u dvorani Posljednje večere, udahnjuje im svoga Svetoga Duha, daje im moć opraštanja i zadržavanja grijeha i na kraju zove nevjernoga Tomu i kaže mu: »Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran, nego vjeran.« Odgovori mu Toma: »Gospodin moj i Bog moj!« Reče mu Isus: »Budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!«

 

Nevjera

Ova evanđeoska slika bilježi da je Isus uskrsnuo, da ponovno sjedi s desna Bogu i zato može kao Bog «udahnuti Duha Svetoga svojim učenicima, dati im moć opraštanja grijeha… Moramo znati da to može činiti ili dati samo Bog. Nitko drugi! »Onomu koji sjedi na prijestolju i Jaganjcu blagoslov i čast, i slava i vlast u vijeke vjekova!« Evanđelist bilježi također da je pri ukazanju Gospodin Isus učenicima pokazao biljege razapinjanja, dobro vidljive i opipljive rane na svome slavnome tijelu (usp. Iv 20,20.27). Te svete rane, na rukama, na nogama i na boku, neiscrpan su izvor vjere, nade i ljubavi za Isusove učenike i za Isusovo uskrsnuće. Apostol Toma liječi svoje rane, rane svoje nevjere i sumnje, stavljajući ruku u Isusove rane i na taj način ističe najveću ranu čovječanstva do dana današnjega: NEVJERU.  Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran, nego vjeran.« Odgovori mu Toma: »Gospodin moj i Bog moj!« Reče mu Isus: »Budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!«

Sjetimo se koliko je puta Isus ponovio: «TVOJA TE VJERA SPASILA! Idi i ne griješi više!»

Poruka svima nama je: Ne budi nevjeran, nego vjeran! Bez vjere nitko se ne može spasiti, Bogu vratiti, bez vjere uzalud nam je sakramente primati, moliti, postiti.

                 

Ljubav

Vjernost Isusu Kristu prije svega je pitanje ljubavi. Nakon doručka upita Isus Šimuna Petra: »Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi?« Odgovori mu: »Da, Gospodine, ti znaš da te volim.« Kaže mu: »Pasi ovce moje!« (usp. Iv 21,15–17).

Isus se treći put ukazuje, ovaj put na Tiberijadskom moru, svojim učenicima. Nakon čudesna ribolova zajedno su za doručkom. Učenici se osjećaju posramljeni zbog svoga sramotnoga ponašanja za njegove muke, križnoga puta, razapinjanja, smrti i pokopa. NISU VJEROVALI Isusu da mora umrijeti na Križu i da će TREĆI DAN USKRSNUTI – KAKO IM JE GOVORIO. Svi su se bili razbježali i vratili na svakodnevni posao. Ribari ostaju ribari, ne mogu od svoga staroga posla.

U cijelom Novom zavjetu pronaći ćemo samo na dva mjesta riječ „žeravica“. Jednom je to u dvoru Ane i Kaife gdje se Petar grijao na žeravici, uz vatru, a drugi put u današnjem evnđelju kad im sam Uskrsli pripravlja ribu za doručak. Petar je u nazočnosti sluškinja i slugu zatajio uz žeravicu Isusa tri puta, a ovdje, u današnjem evanđelju, ponovno uz žeravicu i vatru, tri puta ga pita Isus: „Šimune, sine Jonin! Ljubiš li me više od ostalih?“ Uz žeravicu zataja i nijekanje ljubavi, uz žeravicu očitovanje ljubavi: Ražalosti se Petar što ga upita treći put: »Voliš li me?« pa mu odgovori: »Gospodine, ti sve znaš! Tebi je poznato da te volim.« Kaže mu Isus: »Pasi ovce moje!« Konačno, Petrova ljubav postaje Isus. Petar ljubi Isusovom ljubavlju Boga i čovjeka. Tek tada mu Isus povjerava svoju zajednicu, Crkvu, i kaže : «Pasi ovce moje!»

 

Pasi ovce moje!

Isus je obećao Petru ključeve Crkve: «Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima; a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima« (Mt 16, 18-19).

Pasi ovce moje! Isus ne može Petru povjeriti Crkvu bez ljubavi koja je sami Isus. Pasti, znači LJUBITI, a ljubiti znači BITI SPREMAN TRPJETI. Ljubiti znači: dati ovcama istinsko dobro, hranu Božje istine i riječi, hranu njegove PRISUTNOSTI, koju nam Bog dariva u Presvetom oltarskom sakramentu, svetoj misi.

Vjernost Isusu Kristu prije svega je pitanje ljubavi. Isusove riječi upućene Petru: «Ljubiš li me» - ukazuju Petru na ljubav koja je Bog i koju je čovječanstvo zatajilo. Stoga je svima nama upućeno ovo pitanje: N.N. ljubiš li me? Naša molitva je: 'Gospodine, pomozi mi da s ljubavlju odgovorim na tvoju ljubav'.

 

Najveća potreba svakoga od nas je otkriti radost (ne obvezu) nasljedovanja Isusa Krista kako bismo postali ljudi ljubavi koja je Isus Krist

Zato je najveća potreba svakoga od nas otkriti radost nasljedovanja Isusa Krista kako bismo postali ljudi ljubavi koja je sam Isus. »Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog u njemu« (1 Iv 4,16). Ove riječi iz Prve Ivanove poslanice izražavaju na vrlo jasan način središte kršćanske vjere: izražavaju krščansku sliku o Bogu i izražavaju sliku čovjeka i njegova puta koji iz toga proizlazi i na koji je čovjek pozvan. To je put ljubavi. To je put Isusa Krista. To je put kojim dolazimo do najkraće definicije kršćanskog života: »I mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj.«

 

Ljubav i vjera se ne mogu zapovijedati, izvana nametnuti

Tako nije više riječ o izvana nametnutoj »zapovijedi ljubavi« koja nam nalaže nešto što je izvan naše moći, već radije o iskustvu Božje ljubavi koja se slobodno i iz dubine srca nama daje, o ljubavi koja se, po svojoj naravi, mora dalje dijeliti s drugima. Ljubav je »božanska« jer dolazi od Boga i sjedinjuje nas s Bogom i, po tom postupnom sjedinjenju, preobražava nas u jedno »mi«, koje nadilazi naše podjele i daje da postanemo jedno u Kristu, sve dok, na kraju, Bog ne bude »sve u svemu« (1 Kor 15,28).

 

Božja ljubav je bit života

No, Božja ljubav je i bit života svakoga čovjeka koji hodi ovim svijetom prema vječnosti. Znači, Isus koga ljubim, koga volim, je sama ljubav i najveći dar moga života. On je stalno uz mene, i mogu biti siguran da je On onaj koji me voli, koji je  sa mnom, koji me ne ostavlja sama ni u poteškoćama... U dubini svog srca mogu osjećati radost njegove ljubavi koja je veća od svih mojih patnja.

I nama Isus danas kaže - kao što je rekao i Petru na kraju: Idi za mnom! Božja ljubav je bit života svakoga čovjeka koji hodi ovim svijetom slijedeći Isusa prema vječnosti.

Molimo Blaženu Djevicu Mariju: Marijo, svibnja Kraljice, (https://youtu.be/mLjaY5fzpyg) utisni u naša srca čvrstu vjeru i ljubav prema Bogu i bratu čovjeku. Marijo, svibnja Kraljice, moli za nas! Amen.

Marijo, svibnja Kraljice: https://youtu.be/mLjaY5fzpyg

Prečisto srce Marijino: https://youtu.be/Wz8MMXFGQxw

Kraljica mira: https://youtu.be/pTsAASMkzI8

 

Molitva: KRALJICE NEBA

U uskrsno vrijeme, tj. od Velike subote nevečer do uoči svetkovine Presvetoga Trojstva, umjesto Anđeoskog pozdrava moli se stojeći molitva: Kraljice neba.

- Kraljice neba, raduj se, aleluja.
Jer koga si dostojna bila nosit, aleluja.

- Uskrsnu kako je rekao, aleluja.
Moli za nas Boga, aleluja.

- Veseli se i raduj, djevice Marijo, aleluja.
Jer uskrsnu Gospodin uistinu, aleluja.

Pomolimo se!
Bože, koji si se dostojao razveseliti svijet uskrsnućem svoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, daj, molimo te, da po njegovoj Majci Djevici Mariji, postignemo radosti vječnoga života. Po istom Kristu Gospodinu našemu. Amen.