31. nedjelja kroz crkvenu godinu A – 05. 11. 2023.

 

Raspored svetih misa danas:
Basel - misa u 11.00 sati
Liestal - misa u 13.00 sati

I DANAS ĆEMO MISU SLAVITI ZA SVE NAŠE POKOJNE i u Baselu i u Liestalu, jer mnogi nisu mogli doći na misu na Svi svete i Dušni dan. Što vi trebate učiniti kod kuće- Lijepo napišite na jednom listu sva imena svojih pokojnih i stavite ih u korpu koja će biti na stolu u sredini crkve.

Misna čitanja

 

Prvo čitanje: Mal 1, 14b–2,2b.8-10

Vi ste s puta zašli, učinili ste da se mnogi o Zakon spotiču.

Čitanje Knjige proroka Malahije

Ja sam velik kralj – govori Gospodin nad vojskama – i strašno je ime moje među narodima. A sad vas opominjem, svećenici! Ako ne budete poslušali, ako ne budete k srcu uzeli da proslavite ime moje – govori Gospodin nad vojskama – kletvu ću na vas svaliti.

Vi ste s puta zašli, učinili ste da se mnogi o zakon spotiču, raskinuli ste savez Levijev – govori Gospodin nad vojskama. Zato učinih da vas preziru i ponizuju svi narodi jer se putova mojih vi držali niste, nego ste bili pristrani primjenjujući zakon.

Nemamo li svi jednog Oca? Nije li nas jedan Bog stvorio? Zašto smo onda jedan drugome nevjerni te skvrnimo savez svojih otaca?

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam: Ps 131, 1-3

Pripjev: Čuvaj dušu moju u miru kod sebe, Gospodine!
https://youtu.be/JIXg24vJfhE?si=6sMbmtk52GKhVuNV

Gospodine, ne gordi se moje srce
niti se oči uznose.
Ne idem za stvarima velikim
ni za čudima što su iznad mene.

Ne, ja sam se smirio i upokojio dušu svoju;
kao dojenče na grudima majke,
kao dojenče duša je moja u meni.

U Gospodina se, Izraele,
uzdaj odsada dovijeka.

 

 

Drugo čitanje: 1Sol 2, 7b-9.13

Htjedosmo vam predati ne samo evanđelje Božje nego i naše duše.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima

Braćo! Bili smo među vama nježni kao majka što hrani i njeguje svoju djecu. Tako, puni ljubavi prema vama, htjedosmo vam predati ne samo evanđelje Božje nego i naše duše jer ste nam omiljeli. Sjećate se doista, braćo, našega truda i napora. Propovijedali smo vam evanđelje Božje i radili noću i danju da ne bismo opteretili koga od vas.

Zato, eto, i mi bez prestanka zahvaljujemo Bogu što ste, kad od nas primiste riječ poruke Božje, primili ne riječ ljudsku, nego kakva uistinu jest, riječ Božju koja i djeluje u vama, vjernicima.

Riječ Gospodnja.

 

 

Pjesma prije Evanđelja: Mt 23,9b i 10b

Jedan je Otac vaš - onaj na nebesima, jedan je učitelj vaš - Krist.

 

 

Evanđelje: Mt 23, 1-12 

Govore, a ne čine.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Isus prozbori mnoštvu i svojim učenicima: »Na Mojsijevu stolicu zasjedoše pismoznanci i farizeji. Činite dakle i obdržavajte sve što vam kažu, ali se nemojte ravnati po njihovim djelima jer govore, a ne čine. Vežu i ljudima na pleća tovare teška bremena, a sami ni da bi ih prstom makli. Sva svoja djela čine zato da ih ljudi vide. Doista, proširuju zapise svoje i produljuju rese. Vole pročelja na gozbama, prva sjedala u sinagogama, pozdrave na trgovima i da ih ljudi zovu ’Rabbi’. Vi pak ne dajte se zvati ’Rabbi’, jer jedan je učitelj vaš, a svi ste vi braća. Ni ocem ne zovite nikoga na zemlji jer jedan je Otac vaš – onaj na nebesima. I ne dajte da vas vođama zovu, jer jedan je vaš vođa – Krist. Najveći među vama neka vam bude poslužitelj. Tko se god uzvisuje, bit će ponižen, a tko se ponizuje, bit će uzvišen.«

Riječ Gospodnja.

 

 

Duhovna misao

 

Isus je naš pravi i jedini učitelj!

 

Draga braćo i sestre!
U drugom današnjem čitanju  apostol Pavao nas poziva da primimo Evanđelje, Isusove riječi, ne kao "riječ ljudsku, nego kakva uistinu jest, kao riječ Božju koja i djeluje u vama, vjernicima" (1 Sol 2,13). Riječ Božja ujedinjuje vjernike i čini ih jednim narodom. Na putu prihvaćanja Božje riječi u naša srca prati nas Gospodinova Majka koja je nazvana blaženom jer je povjerovala da će se ispuniti ono što joj je Gospodin rekao (usp. Lk 1, 45). Marijino blaženstvo prethodi svim blaženstvima koje je Isus proglasio za siromašne, ožalošćene, krotke, mirotvorce i one koji su progonjeni, jer je to prijeko potreban uvjet za svako drugo blaženstvo. Nijedan siromah nije blažen zato što je siromašan; postaje to ako poput Marije vjeruju u ispunjenje Božje riječi. Na to podsjeća sveti Augustin: »Netko iz mnoštva, obuzet oduševljenjem, povikao je: “Blažena utroba koja te nosila”, a Isus je odgovorio: “Još blaženiji oni koji slušaju riječ Božju i čuvaju je!”. Kao da želi reći: moja majka, koju nazivaš blaženom, blažena je upravo zato što čuva Božju riječ po kojoj je stvorena i koja se u njoj utjelovila« (Traktat o Ivanovom Evanđelju, 10, 3).

 

Opomene našoj savjesti

Na taj način možemo prihvatiti s vjerom opomene koje Isus upućuje našoj savjesti, da bismo stekli vladanje koje se podudara s Božjom riječju. Tako u današnjem evanđeoskom odlomku, On prekorava pismoznance i farizeje, koji su imali ulogu učitelja u zajednici, da oni govore, a ne čine" (Mt 23, 3); štoviše, "vežu i ljudima na pleća tovare teška bremena, a sami ni da bi ih prstom takli" (Mt 23, 4). Dobar nauk treba prihvaćati, ali i svjedočiti. I najbolji nauk se poljulja i jednim nedosljednim vladanjem. Zato Isus kaže: "Činite dakle i obdržavajte sve što vam kažu, ali se nemojte ravnati po njihovim djelima jer govore, a ne čine" (Mt 23, 3).

 

Isus u potpunosti ostvaruje «zapovijed ljubavi“

Isusov stav je potpuno suprotan. On je prvi koji provodi u djelo zapovijed ljubavi, kojoj sve poučava: Kad su farizeji čuli kako Isus ušutka saduceje, okupiše se, a jedan od njih, zakonoznanac, da ga iskuša, upita: »Učitelju, koja je zapovijed najveća u Zakonu?« A on mu reče: »Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovijed. Druga, ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci.«

 

Noružani ljubavlju i istinom

I danas – kako je pok. Benedikt govorio, „u svijetu postoji previše nasilja, previše nepravde“, na temelju čega se s pravom zaključuje da se „to stanje ne može prevladati drukčije već tako da mu se suprotstavimo s više ljubavi i dobrote.“ Sve drugo bi bio samo još jedan doprinos umnažanju nasilja. Zato „nenasilje za kršćane nije puko taktičko ponašanje, nego čovjekov način postojanja, stav onoga koji je tako uvjeren u Božju ljubav i njegovu moć, da se ne boji uhvatati u koštac sa zlom oboružan jedino Ljubavlju i Istinom.“ Sveta Majka Terezija je rekla u prigodi primanja Nobelove nagrade za mir 1979., a koja je svojim životom to ostvarila: „Mi  … ne trebamo bombe i oružje, uništavanje da bismo donijeli mir već samo zajedništvo, da jedni druge ljubimo … I moći ćemo svladati sve zlo koje je u svijetu.“

 

Dođite k meni

Za Ljubav se može reći da je ona lak i sladak teret upravo zato jer nam pomaže nositi život i živjeti ga zajedno s Isusom Kristom koji nas neprestano zove: "Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako“  (us. Mt 11, 28-30).

 

„Sve mogu u Onome koji me  jača

Isusov put je i naš put. Možemo ga postići ako se prepustimo vodstvu Duha Svetoga pod čijim ćemo se vodstvom svakodnevno truditi misliti, željeti i činiti ono što on misli, želi i čini. Isus je onaj s kojim se želimo uspoređivati, onaj na kojemu se želimo nadahnjivati, onaj po kojemu doista možemo biti sveti i savršeni kao Bog, odnosno po kojemu Bog u nama i danas prebiva i nastavlja u vremenu djelo spasenja koje je on započeo, poručujući svima nama koji poput njega želimo opraštati i ljubiti: Sve mogu u Onome koji me jača! (Fil 4,13).

 

Isus odlučno osuđuje hvalisanje

Do svih ovih spoznatljivih istina možemo se vinuti samo ako je u našem životu PRISUTAN ŽIVI ISUS KRIST. On je naš pravi i jedini Učitelj! Zato smo pozvani slijediti Sina Božjega, Utjelovljenu Riječ, koja izražava istinu svoga nauka kroz vjernost Očevoj volji, kroz darivanje samoga sebe. Isus odlučno osuđuje također hvalisavost i primjećuje da djelovati samo "zato da ih ljudi vide" (Mt 23, 5) znači tražiti ljudsko priznanje, čime se potkopavaju i tako ljuljaju kršćanske vrijednosti na kojima se temelji autentičnost osobe i smisao života.

 

Dajmo prostora molitvi

Samo ako smo zahvaćeni Kristovom ljubavlju, bit ćemo sposobni poput Pavla boriti se sa svim protivštinama, uvjereni da možemo sve u onome koji nam daje snagu (usp. Fil 4, 13). Zato, što više dajemo prostora molitvi, to više ćemo uviđati da se naš život preobražava i da nas kroz njega nosi konkretna snaga Božje ljubavi.

 

Poslužitelji Božje ljubavi

Dragi prijatelji, Gospodin Isus se predstavio svijetu kao sluga, i ponizivši se dotle da je na križu dao najrječitiju pouku iz poniznosti i ljubavi. Iz njegova primjera proizlazi životna ponuda: "Najveći među vama neka vam bude poslužitelj" (Mt 23, 11).

Prenositi poruku vjere, biti kršćanin, znači otvoreno i javno govoriti o onome što je Isus učinio u našem životu. Kršćanin se ne zadovoljava prepričavanjem riječi, hvalisanjem… nego daje prostora Bogu da on djeluje u našoj slabosti: dati mu prostora bez straha, s jednostavnošću i radošću, u dubokom uvjerenju da što više stavimo u središte njega a ne sebe, to će i naša molitva i razgovor biti plodonosniji. A to vrijedi također za kršćanske zajednice: one su pozvane pokazati preobražavajuće djelovanje Božje riječi i milosti, prevladavajući individualizme, zatvorenosti, sebičnosti, ravnodušnosti i živeći u svakodnevnim odnosima Božju ljubav. Zapitajmo se jesu li naše zajednice doista takve. Moramo se pokrenuti da budemo uvijek i stvarno takvi, navjestitelji Krista a ne nas samih. Poslužitelji Božje ljubavi.

 

Objedinjeno današnje razmišljanje u slici

Tata, koliki je Bog?

Jedan dječak upita tatu ili oca: Tata, koliki je Bog?
Pogledavši u nebo, otac zapazi jedan zrakoplov, pa upita sina:
- Koliki je zrakoplov?
Dječak odgovori: Malen je, oče. Skoro pa se i ne vidi.
Stoga ga otac odvede na aerodrom i kad se nađoše ispred jednog aviona, zrakoplova, upita ga ponovno:
- A, koliki je sada avion ?
Dječak odgovori: - Oh, tata, sada je ogroman, velik!
Zatim mu otac objasni:
- Evo, toliki je i Bog. Njegova veličina ovisi o udaljenosti između tebe i Njega. Što si mu bliže, to će i On biti veći u tvome životu. (Nepoznati autor)

Zazovimo zagovor Blažene Djevice Marije i molimo, osobito, za one koji su u vjerničkoj zajednici pozvani na službu poučavanja, da uzmognu uvijek životom i djelima svjedočiti istinu koju prenose riječju. Amen.