31. nedjelja kroz crkvenu godinu C - 30. 10. 2022.

Ne zaboravite, sat se pomiče nazad

Mise danas:
- Basel u 9.30 sati
- Basel u 11.00 sati

- Liestal u 13.00 sati

Ove nedjelje, 30. 10. slaviti ćemo mise za naše pokojne, jer su u utorak (Svi Sveti) i srijedu (Dušni dan) radni dani...

 

Misna čitanja

Prvo čitanje: Mudr 11, 22 – 12, 2

Ti si milostiv svima jer ljubiš sva bića.

Čitanje Knjige Mudrosti

Sav je svijet pred tobom, Gospodine,kao zrnce praha na tezulji

i kao kaplja jutarnje rose što se spušta na zemlju.

A ti si milostiv svemu jer možeš sve

i kroz prste gledaš na grijehe ljudima da bi se pokajali.

Jer ti ljubiš sva bića

i ne mrziš ni jedno koje si stvorio.

Jer da si štogod mrzio, ne bi ga ni stvorio.

A kako bi išta moglo opstojati

ako ti ne bi htio?

Ili se održati ako ga ti nisi u život dozvao?

Ali ti štediš, jer sve je tvoje,

Gospodaru, ljubitelju života,

i tvoj je besmrtni duh u svemu.

Blago kažnjavaš prestupnike,

koriš ih i opominješ za grijehe njihove

da se ostave zloće i da se ufaju u tebe, Gospodine!

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam: Ps 145,

Pripjev: Blagoslivljat ću ime tvoje dovijeka, Bože, kralju moj!
https://www.youtube.com/watch?v=QuO7krFAWCw&feature=share&utm_source=EJGixIgBCJiu2KjB4oSJEQ

Slavit ću te, Bože, kralju moj,
ime ću tvoje blagoslivljat uvijek i dovijeka.
Svaki ću dan tebe slaviti,
ime ću tvoje hvaliti uvijek i dovijeka.

Milostiv je i milosrdan Gospodin,
spor na srdžbu, bogat dobrotom.
Gospodin je dobar svima,
milosrdan svim djelima svojim.

Nek te slave, Gospodine, sva djela tvoja
i tvoji sveti nek te blagoslivlju!
Neka kazuju slavu tvoga kraljevstva,
neka o sili tvojoj govore.

Vjeran je Gospodin u svim riječima svojim
i svet u svim svojim djelima.
Gospodin podupire sve koji posrću
i pognute on uspravlja.

 

 

Drugo čitanje: 2Sol 1, 11 – 2, 2

Proslavilo se ime Kristovo u vama, i vi u njemu! 

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima

Braćo: Uvijek molimo za vas da vas Bog učini dostojnima poziva i snažno dovede do punine svako vaše nastojanje oko dobra i djelo vaše vjere te da se proslavi ime Gospodina našega Isusa u vama i vi u njemu – po milosti Boga našega i Gospodina Isusa Krista.

A što se tiče dolaska Gospodina našega Isusa Krista i našeg okupljanja oko njega, molimo vas, braćo: ne dajte se brzo pokolebati u svom shvaćanju niti uznemiriti ni nekim duhom, ni nekom riječju, ni nekim tobože našim pismom, kao da će sad-na dan Gospodnji.

Riječ Gospodnja.

 

 

Pjesma prije Evanđelja: Iv 3,16.19

Bog je tako ljubio svijet, te je dao svoga Sina Jedinorođenca, tko god u njega vjeruje, ima život vječni.

 

 

Evanđelje: Lk 19, 1-10

Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Uđe Isus u Jerihon. Dok je njime prolazio, eto čovjeka imenom Zakej. Bijaše on nadcarinik, i to bogat. Želio je vidjeti tko je to Isus, ali ne mogaše od mnoštva jer je bio niska stasa. Potrča naprijed, pope se na smokvu da ga vidi jer je onuda imao proći. Kad Isus dođe na to mjesto, pogleda gore i reče mu: »Zakeju, žurno siđi! Danas mi je proboraviti u tvojoj kući.« On žurno siđe i primi ga sav radostan. A svi koji to vidješe stadoše mrmljati: »Čovjeku se grešniku svratio!« A Zakej usta i reče Gospodinu: »Evo, Gospodine, polovicu svog imanja dajem siromasima! I ako sam koga u čemu prevario, vraćam četverostruko.« Reče mu na to Isus: »Danas je došlo spasenje ovoj kući jer i on je sin Abrahamov! Ta Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno!«

Riječ Gospodnja.

 

 

Evanđelje na njemačkom

Zum Evangelium   Einem Menschen begegnen heißt: in sein Leben eintreten, so dass die Wege sich nie mehr ganz trennen können. Die Begegnung geschieht von beiden Seiten her. Zachäus, der Zöllner, steigt auf einen Baum, um Jesus zu sehen; Jesus schaut zu ihm hinauf und kehrt dann in sein Haus ein. Entsetzen bei den Frommen, Freude im Himmel. Freude auch im Herzen des Zöllners, weil er, zum ersten Mal vielleicht, Liebe erfährt.

EvangeliumLk 19, 1–10

Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist

Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas.

In jener Zeit kam Jesus nach Jéricho und ging durch die Stadt.
Und siehe, da war ein Mann namens Zachäus; er war der oberste Zollpächter und war reich. Er suchte Jesus, um zu sehen, wer er sei, doch er konnte es nicht wegen der Menschenmenge; denn er war klein von Gestalt. Darum lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum,
um Jesus zu sehen, der dort vorbeikommen musste. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und sagte zu ihm: Zachäus, komm schnell herunter! Denn ich muss heute in deinem Haus bleiben. Da stieg er schnell herunter und nahm Jesus freudig bei sich auf. Und alle, die das sahen, empörten sich und sagten: Er ist bei einem Sünder eingekehrt. Zachäus aber wandte sich an den Herrn und sagte: Siehe, Herr, die Hälfte meines Vermögens gebe ich den Armen, und wenn ich von jemandem zu viel gefordert habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil geschenkt worden, weil auch dieser Mann ein Sohn Abrahams ist. Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist.

 

 

Duhovna misao

 

"Danas je došlo spasenje ovoj kući"

Heute ist diesem Haus Heil geschenkt worden

 

 

Draga braćo i sestre!

 

Pred nama su svetkovina Svih Svetih i Spomenu svih vjernih mrtvih - Dušn  dan

Svetkovina Svih svetih poziva nas uzdići svoj pogled k Nebu i razmišljati o punini božanskog života koji nas očekuje: "Ljubljeni, sad smo djeca Božja i još se ne očitova što ćemo biti" (1 Iv 3, 2): tim riječima apostol Ivan nam jamči stvarnost naše duboke povezanosti s Bogom, kao i sigurnost našeg budućeg života i određenja. Kao ljubljeni sinovi, stoga, primamo također milost da možemo podnositi kušnje ovoga zemaljskog života – glad i žeđ za pravednošću, nerazumijevanja, progone (usp. Mt 5, 3-11) – i, istodobno, već sada uživamo blaga onoga što nam je obećano u evanđeoskim blaženstvima, "u kojima je odraz nove slike svijeta i čovjeka čiji je začetnik Isus Krist. Svetost, utisnuti Krista u same sebe, je svrha, cilj kršćanskog života.
Za kršćanina postoji samo jedna žalost: „ne postati svet“ i ne primiti Krista u svoj život.

Nakon Svih Svetih čeka nas godišnji Spomen svih vjernih mrtvih. Njihove duše - kao što kaže Sveto pismo - već su "u ruci Božjoj" (Mudr 3,1). Stoga ih se najispravnije i najdjelotvornije časti tako da se za njih prinosi sveta misa i da se za njih moli. S misnom žrtvom, možemo zagovarati za vječno spasenje naših pokojnih, iskusiti duboko zajedništvo s njima, očekujući ponovni susret s njima, kako bismo vječno uživali Ljubav koja nas je sve stvorila i spasila. «Život vječni» za nas kršćane ne označava međutim samo jedan život koji traje zauvijek, nego jedan život koji ima novu kvalitetu življenja, življenja uronjena u Božju ljubav, koja oslobađa od zla i od smrti. Život vječni je: život u Božjoj ljubavi.

 

Dan ispisan zlatnim slovima

Čovjek nosi u sebi tajanstvenu duboku čežnju za Bogom. Čežnja za Bogom upisana je u čovjekovo srce, jer je čovjek od Boga i za Boga stvoren. Bog nikada ne prestaje čovjeka privlačiti k sebi. Samo u Bogu čovjek može pronaći istinu i blaženstvo za čime čezne njegovo srce i za čime neprekidno i nesvjesno traga. Susret s Bogom je taj najlješi dan u čovjekovu životu - „dan ispisan zlatnim slovima“ – ne onaj dan kada je čovjek uzvjerovao da on ljubi Boga, nego onaj dan kada je čovjek doživio i uzvjerovao koliko Bog LJUBI NJEGA.

U susretu s Isusom mnogi su dožvjeli da ih i koliko ih Bog LJUBI. Oni su upoznali Božju ljubav i povjerovali joj i započeli novi osobni život u Božjoj ljubavi.
- U susretu s Isusom, gubavac započinje novi život.
- U susretu s Isusom, slijepac započinje novi život.
- U susretu s Isusom, Marija iz Magdale započinje novi život.
- U susretu s Isusom, preljubnica započinje novi život.
- U susretu s Isusom, Samarijanka započinje novi život.
- Danas, u susretu s Isusom, carinik Zakej (na hebrejskom Zakkai, znači „čist ili nedužan“) započinje novi život.

 

Isus nije došao zvati pravedne, nego grešnike

Evanđelista sveti Luka donosi izvješća o nekim događajima koji ističu milosrdnu ljubav Boga i Krista, koji kaže da nije došao zvati pravedne, nego grešnike (usp. Lk 5, 32). Među tipičnim Lukinim izvješćima je i ovo o Zakejevu obraćenju, koje se čita na današnju nedjelju. Zakej je "carinik", štoviše, nadcarinik u Jerihonu, važnom gradu smještenom uz rijeku Jordan. Carinici su prikupljali porez koji su Židovi morali plaćati Rimskom carstvu i zato su smatrani javnim grešnicima. Usto su se koristili tim položajem za iznuđivanje novca od naroda. Zato je Zakej bio vrlo bogat, ali prezren od svojih sugrađana. Kada je, dakle, Isus prolazio kroz Jerihon, Zakej ga želi vidjeti. Potrča naprijed, pope se na smokvu da ga vidi jer je onuda imao proći. Kad Isus dođe na to mjesto, pogleda gore i reče mu: »Zakeju, žurno siđi! Danas mi je proboraviti u tvojoj kući.« On žurno siđe i primi ga sav radostan. A svi koji to vidješe stadoše mrmljati: »Čovjeku se grešniku svratio! Isus je tako izazvao javnu sablazan. (Und alle, die das sahen, empörten sich und sagten: Er ist bei einem Sünder eingekehrt). Gospodin je, međutim, dobro znao što čini. On je, da tako kažem, želio riskirati i njegov je rizik urodio plodom: Zakej, duboko pogođen Isusovim posjetom, odlučio je promijeniti svoj život. A Zakej usta i reče Gospodinu: »Evo, Gospodine, polovicu svog imanja dajem siromasima! I ako sam koga u čemu prevario, vraćam četverostruko.« Reče mu na to Isus: »Danas je došlo spasenje ovoj kući“.

 

Danas je došlo spasenje ovoj kući

Bog ne isključuje nikoga, ni siromašne ni bogate. Bog se ne daje uvjetovati našim ljudskim predrasudama, već vidi u svakome dušu koju treba spasiti, a posebno ga privlače one duše koje su po ljudskom sudu izgubljene i koje se takvima i same smatraju. Isus Krist, utjelovljenje Boga, pokazao je to neizmjerno milosrđe, koje ni najmanje ne umanjuje težinu grijeha, već ima za cilj spasiti grešnika, pružiti mu mogućnost da doživi koliko ga Bog ljubi i da započme novi život, da se obrati, vrati Bogu. Zakej je sav radostan primio Isusa u svoju kuću, blagovao s Njim, otvorio mu svoju dušu, promijenio svoj život, četverostruko vratio onima koje je prevario, polovicu bogatstva podjelio siromasima. Još nam jednom evanđelje progovara da je ljubav, koja polazi iz srca Božjeg i djeluje po srcu čovječjemu, sila koja obnavlja svijet, obnavlja čovjeka. U jednom drugom ulomku iz Evanđelja, Isus kaže da je teško bogatašu ući u Kraljevstvo nebesko (usp. Mt 19, 23). U Zakejevom slučaju vidimo da se događa upravo ono što se čini nemogućim: "on" Zakej, komentira sveti Jeronim, razdao je sva svoja bogatstva i odmah zauzvrat dobio bogatstvo Kraljevstva Božjega.

 

Isus se želi nastaniti i ostati s nama - tamo gdje smo mi “doma”

Možda smo još uvijek među onima koji Isusa susrećemo samo nedjeljom u Crkvi i molimo se Bogu Ocu koji je «daleko na nebesima». Isus i nas poziva poput Zakeja: »Petre…, žurno siđi! Danas mi je proboraviti u tvojoj kući.« - u tvome domu, u tvome stanu, u tvome srcu. Isus se želi nastaniti i ostati s nama tamo gdje smo mi “doma”. Svatko od nas ima neki svoj kutak, kuću, svoju intimu koju bi možda htio samo za sebe! Upravo Isus želi da ga i mi radosno primimo DANAS u svoj dom kao što je to Zakej učinio. “Danas mi je boraviti u tvojoj kući”… Ne sutra ili samo u posebnim prilikama - nego DANAS! Svaki dan! Naše kuće i obitelji postale bi tako „Crkva u malome“ u kojima se doživljava Božja ljubav, u kojima se razgovara o Bogu koji nas ljubi, u kojima se intezivno moli i kršćanski živi. Tada bismo razumjeli Isusa kada kaže: »Danas je došlo spasenje ovoj kući!“

 

Posebna naša kuća je Crkva i naše crkve 

Posebna naša kuća je Crkva i naše crkve, u koju nas Isus poziva i čeka. Crkva je Božja kuća, jer sam Isus Krist stupa među nas i iznova kaže: “Danas je došlo spasenje u ovu kuću” (Lk 19,9). Isus nas poziva da budemo s njim, da s njim slavimo gozbu ljubavi, svetu misu. Po svetoj misi Isus stvara novu zajednicu u kojoj se - muškarci i žene, stari i mladi - prihvaćaju, poštuju, s ljubavlju susreću i ljube kao što njih Isus ljubi. U slavlju svete mise postajemo jedno s Kristom – i upravo po Kristu i u Kristu izgrađujemo međusobno zajedništvo i svetost. Ljudi koji u crkvi susreću živoga Boga postaju drugačiji, postaju - kako reče apostol Pavao - novi ljudi, sveti ljudi „suobličeni Isusu Kristu“ (2 Kor 5,17).

Dragi vjernici, Zakej je prihvatio Isusa i obratio se, zato jer je Isus prvi prihvatio (LJUBIO) njega! Nije ga osudio, već je izašao ususret njegovoj želji za spasenjem.
Molimo Djevicu Mariju, savršeni uzor zajedništva s Isusom, da i mi uzmognemo iskusiti ljubav i radost međusobnog zajedništva u Kristu Isusu. Amen.

 

Raspored misa i obavijesti:

Nedjelja, 30. 10. 2022.

Raspored misa:
- Basel u 9.30 sati
- Basel u 11.00 sati

- Liestal u 13.00 sati

Već u nedjelju, 30. 10. slaviti ćemo mise za naše pokojne, jer su u utorak (Svi Sveti) i srijedu (Dušni dan) radni dani...

Raspored misa za Svi Svete i Dušni dan

Utorak, 01. 11. 2022.
Svi Sveti (Allerheiligen)

- Basel,     u 12.00 sati
- Basel,     u 20.00 sati

Srijeda, 02. 11. 2022.
Dušni dan (Allerseelen)

- Basel,     u 12.00 sati
- Basel,     u 20.00 sati

Što vi trebate učiniti?
- Napišite kod kuće sva imena svojih pokojnih na jednom listu.
List s imenima stavite u korpu na stolu koja će biti na ulazu u crkvu.
Korpa s imanima bit će s darovima kruha i vina donešena na OLTAR.
U misi ćeme moliti tako za sve naše pokojne.

- Svoj dar  za mise možete darovati ili staviti u kutiju „KRUH SVETOG ANTE“ ili ubaciti u milostinju, lemuzinu.

Pobožnost Prvih petaka je u petak, 04. 11. 2022. u 19.00 sati
(ispovijed, krunica i misa).

VJERONAUK ZA PRVOPRIČESNIKE
je u subotu, 05. 11. u 10.00 sati