31. nedjelja kroz godinu (Svi sveti)

Poslušajte litanije SIH SVETIH (na hrvatskom) https://youtu.be/1OJRbkhM9d8

Poslušajte litanije SIH SVETIH (na latinskom - preporučam): https://youtu.be/mhG1mgyVaRA

Prvo čitanje: Otk 7, 2-4.9-14

Vidjeh, eno velikoga mnoštva, što ga nitko ne mogaše izbrojiti, iz svakoga naroda i plemena i puka i jezika!

Čitanje Knjige Otkrivenja svetog Ivana apostola

Ja, Ivan, vidjeh drugoga jednog anđela gdje uzlazi od istoka sunčeva s pečatom Boga živoga. On povika iza glasa onoj četvorici anđela kojima bî dano nauditi zemlji i moru: »Ne udite ni zemlji ni moru ni drveću dok ne opečatimo sluge Boga našega na čelima!« I začujem broj opečaćenih – sto četrdeset i četiri tisuće opečaćenih iz svih plemena sinova Izraelovih. Nakon toga vidjeh: eno velikoga mnoštva, što ga nitko ne mogaše izbrojiti, iz svakoga naroda, i plemena, i puka, i jezika! Stoje pred prijestoljem i pred Jaganjcem odjeveni u bijele haljine; palme im u rukama. Viču iza glasa: »Spasenje Bogu našemu koji sjedi na prijestolju i Jaganjcu!«
I svi anđeli, što stajahu uokolo prijestolja i starješina i četiriju bića, padoše pred prijestoljem nice, na svoja lica, i pokloniše se Bogu govoreći:
»Amen! Blagoslov i slava,
i mudrost, i zahvalnica,
i čast i moć i snaga
Bogu našemu
u vijeke vjekova. Amen.«

I jedan me od starješina upita: »Ovi odjeveni u bijele haljine, tko su i odakle dođoše?« Odgovorih mu: »Gospodine moj, ti to znaš.« A on će mi: »Oni dođoše iz nevolje velike i oprali su haljine svoje i ubijelili ih u krvi Jaganjčevoj.«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam: Ps 24, 1-6

Pripjev: Takav je naraštaj onih koji traže lice tvoje, Gospodine. https://youtu.be/9jU6wAayJj4

Gospodnja je zemlja i sve na njoj,
svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji
i na rijekama učvrsti.

Tko će uzići na Goru Gospodnju,
tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto:
duša mu se ne predaje ispraznosti.

On blagoslov prima od Gospodina
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega,
koji traže lice Boga Jakovljeva.

 

Drugo čitanje: 1Iv 3, 1-3

Vidjet ćemo ga kao što jest.

Čitanje Prve poslanice svetoga Ivana apostola

Predragi! Gledajte

koliku nam je ljubav darovao Otac:

djeca se Božja zovemo, i jesmo.

A zato nas svijet ne poznaje

što ne poznaje njega.

Ljubljeni, sad smo djeca Božja

i još se ne očitova što ćemo biti.

Znamo:

kad se očituje, bit ćemo njemu slični

jer vidjet ćemo ga kao što jest.

I tko god ima tu nadu u njemu,

čisti se kao što je on čist.

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije evanđelja Mt 11, 28

"Dođite k meni svi vi, izmoreni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti, govori Gospodin."

 

Evanđelje: Mt 5, 1-12a

Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima.

Čitanje svetoga Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Isus, ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici. On progovori i stane ih naučavati:

»Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!

Blago ožalošćenima: oni će se utješiti!

Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju!

Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi!

Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe!

Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!

Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati!

Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!

Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas!

Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima! Ta progonili su tako proroke prije vas!«

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje na njemačkom - Evangelium: Mt 5, 1–12a

Freut euch und jubelt: Denn euer Lohn wird groß sein im Himmel

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus.

In jener Zeit, als Jesus die vielen Menschen sah, die ihm folgten,
stieg er auf den Berg. Er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und er öffnete seinen Mund, er lehrte sie und sprach:
- Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das Himmelreich.
- Selig die Trauernden; denn sie werden getröstet werden.
- Selig die Sanftmütigen; denn sie werden das Land erben.
- Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; denn sie werden gesättigt werden.
- Selig die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen finden.
- Selig, die rein sind im Herzen; denn sie werden Gott schauen.
- Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Kinder Gottes genannt werden.
- Selig, die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen; denn ihnen gehört das Himmelreich.
- Selig seid ihr, wenn man euch schmäht und verfolgt und alles Böse über euch redet um meinetwillen. Freut euch und jubelt: Denn euer Lohn wird groß sein im Himmel.

 

Poslušajte pjesmu: SAMO JE U BOGU MIR, DUŠO MOJA: https://youtu.be/K0xK3zmdEHQ

Duhovna misao:

»Oni dođoše iz nevolje velike i oprali su haljine svoje i ubijelili ih u krvi Jaganjčevoj.«

 

Draga braćo i sestre!

Današnja se nedjelja podudara sa svetkovinom Svih Svetih. Na početku današnjega misnoga slavlja Crkva nas poziva: "Radujmo se svi u Gospodinu!" Polazeći od liturgije Crkve u središtu svetkovine Svih Svetih nije smrt nego život. Bog poziva sve ljude svih naroda i svih vremena na radost i u vječno zajedništvo svoje ljubavi. Krist je otkupitelj svih ljudi, i  svi su pozvani od Boga biti sveti. Radujmo se zajedno s „Nebeskog Crkvom“ - u nebeskoj radosti Svih svetih koje danas slavimo.

Sutra nas, zatim, čeka godišnji „Spomen svih vjernih mrtvih“ ili Dušni dan. Oba dana, danas i sutra, mi ćemo mise slaviti i moliti za svoje drage pokojne. U jedinstvu sa svetom misom, koja je izvor i vrhunac kršćanskoga života i ujedno gozba ljubavi koju mi živi i oni u Nebu uvijek skupa slavimo, ostvaruje se „OPĆINSTVO SVETIH“ u kojemu možemo iskusiti duboko zajedništvo sa svojim pokojnima, očekujući  očekujući ponovni susret i zajedništvo s njima.

Dragi vjernici, kako je lijepo i utješno zajedništvo svetih i naših dragih pokojnih! Nismo nikada sami. Naši pokojni nisu zaboravljeni. Dio smo jednog „duhovnog društva” u kojem vlada duboka povezanost. To je zadništvo sretnih i svetih ljudi.

 

„Bezgrešna Kristova zaručnica“

Svi sveti koje danas slavimo nisu jedna „grupa“ posebno izabranih, već je to nebrojeno mnoštvo. U tom mnoštvu svetih nisu samo oni sveti koje je Crkva službeno proglasila svetima, već i krštenici svih vremena i naroda, oni koji su nastojali s ljubavlju i vjernošću ispuniti i živjeti Božju volju. Tako, većinu od tog nebrojenog mnoštva svetih, mi ne poznajemo po njihovim licima i imenima, ali očima vjere ih gledamo kako sjaje na svodu nebeskome poput sjajnih zvijezda na nebu. Tako danas Crkva slavi svoje dostojanstvo i pokazuje svu svoju ljepotu kao „Bezgrješna Kristova Zaručnica“.

 

„Veliko mnoštvo svetih“

U Prvom čitanju autor knjige Otkrivenja opisuje svete kao „veliko mnoštvo svih naroda i plemena, naroda i jezika; nitko ih nije mogao izbrojati “(Otk 7,9). Ovo veliko mnoštvo naroda uključuje svece Starog zavjeta, od pravednog Abela i vjernog patrijarha Abrahama, svece Novoga zavjeta, nebrojene mučenike iz ranih dana kršćanstva, te blažene i svete sljedećih stoljeća sve do vjernih svjedoka Isusa Krista u naše vrijeme. Sve njih je ujedinjavala i sada ujedinjuje volja za življenjem i utjelovljenjem Evanđelja pod vodstvom Duha Svetoga.

 

Smisao svetkovine „Svih svetih“

Ali "čemu služi naša HVALA - pohvale (Lob) svih svetih, čemu služi naše veličanje svetih; čemu služi ova svetkovina Svih svetih? Pitanje je to koje je dobro danas postaviti. Odgovor je jednostavan: Sveci ne trebaju naše časti, veličanja i pohvale. Naša pobožnost im ništa ne nadodaje. ... Ali kada razmišljamo o njihovu životu, osjećamo sami čežnju za svetošću. Smisao današnje svetkovine je u tome da promatrajući svijetli primjer života svetaca, probuditi u nama veliku želju da sami budemo sveti poput njih, odnosno da budemo sretni što živimo blizu Boga, u njegovom svjetlu, u velikoj obitelji prijatelja Božjih, u Crkvi. I to je poziv svim nama - da budemo sveti!

 

Kako možemo postati sveti?

Na ovo pitanje može se odgovoriti i negativno: Biti svet, ne znači da moramo svi činiti izvanredna i velika djela, niti posjedovati izvanredne karizme, darove. Pozitivno rečeno: Svet se postaje prije svega svega, poslušnoću Kristovoj riječi, nasljedovanjem Isusa Krista i onda kada je lako i teško. „Ako mi tko hoće služiti, neka ide za mnom. I gdje sam ja, ondje će biti i moj služitelj. Ako mi tko hoće služiti, počastit će ga moj Otac" (Iv 12,26).

 

Biti poput „zrna pšeničnoga“


Oni koji Isusu vjeruju i iskreno ga ljube i vole, spremni su odreći se sebe poput zrna pšeničnoga koje je posijano u zemlji. "Zaista, zaista, kažem vam: ako pšenično zrno, pavši na zemlju, ne umre, ostaje samo; ako li umre, donosi obilat rod. Tko ljubi svoj život, izgubit će ga. A tko "mrzi" svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni" (Iv 12, 24-25). Iskustvo Crkve pokazuje da svaki oblik svetosti uvijek vodi prema križu i samoodricanju. Životopisi svetaca opisuju muškarce i žene koji su bili poslušni Božjoj volji i ujedno koji su često podnosili velika iskušenja i patnje, čak i progone i mučeništvo. Ali, ustrajali su u svojim patnjama - upravo onako kako ih opisuje Knjiga Otkrivenja: „Izašli iz velike nevolje; oprali su haljine i zabijelili ih u krvi Jaganjčevoj “(Otk 7,14). Njihova su imena upisana u knjigu života (usp. Otk 20,12); njihovo vječno prebivalište je raj.

 

Poslušajte pjesmu: Gospode, trebam te: https://youtu.be/vAgTU0rFPqY

 

Svetost je djelo Božje ljubavi

U Drugom čitanju apostol Ivan piše: "Gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac: djeca se Božja zovemo, i jesmo." (1. Iv 3,1). Dakle, Bog je taj koji je nas prvi ljubio i prihvatio kao svoju ljubljenu djecu u Isusu Kristu. Može li se ostati ravnodušan na Božju ljubav? U Kristu smo pozvani na osobni odnos s Bogom. Što više nasljedujemo Isusa Krista i što smo bolje i više povezani s Njim, to više se približavamo otajstvu svetosti koja je sam Bog. Božja lubav nas potiče da i mi ljubimo svoju braću i sestre kao što On nas ljubi. Ljubav rađa uvijek ljubavlju! Čovjek je stvoren darivati se Bogu i čovjeku, a ne "začahuriti" se u sebe. Najtužnije je za kršćanina "ne biti svet" kao što je Bog svet.

 

Isusa nasljedujemo sudjelujući u „Njegovu blaženstvu“

Stigli smo do Evanđelja današnje svetkovine Svih svetih i do blaženstava, koja smo upravo čuli sada u crkvi. Isus kaže: Blago siromasima pred Bogom; blago ožaloćenima, blago onima koji ne primjenjuju silu i nasilje, blago onima koji gladuju i žeđaju za pravdom, blago milosrdnima, blago onima koji su čista srca, blago mirotvorcima, blago progonjenima zbog pravednosti. (usp. Mt 5,3-10). U istini i stvarsnoti Blažni i Blagoslovljeni je samo jedan, On, Isus Krist. On je onaj jedini koji je stvarno siromašan pred Bogom, koji je ožalošćeni; onaj koji se ne služi nasiljem; koji je gladan i žedan pravednosti; on je Milosrdni; koji ima čisto srce; koji je mirotvorac; onaj - koji je progonjen zbog pravednosti.

Blaženstva su tako, kada ih pažljivo pročitamo, najkraća Isusova biografija, životopis i njegova „Radosna vijest“ i poruka kako se osloboditi zla i ponovno BITI LJUBLJENO BOŽJE DIJETE (drugo današnje čitanje).

Blaženstva su novi Božji program „statut“ Kraljevstva Božjega koje je došlo na ovaj svijet u Isusu Kristu i spasenja koje ima za cilj osloboditi čovjeka svih „lažnih bogova i blaženstava“ ovoga svijeta i lažnoga života. Čovek nije bog! Čovjek je samo stvorenje. Čovjek bez Boga ostaje zarobljen lažju i lažnim blaženstvima (uzmite u obzir drogu, alkohol, seks, zabave...), a sve to na kraju ne donosi radost, nego žalost. Čovjek bez Boga je „duhovni mrtvac“.

 

Poslušajte pjesmu: ON DOLAZI DA SPASI VAS: https://youtu.be/P0rnWKSht6U

 

Otajstvo spasenja

U blaženstvima je tako prikazan i Isusuv Križ i ujedno Uskrsnuće. Križ i Uskrsnuće su neodvojivi. Ovdje je Križ čin „IZLASKA“ iz grijeha i prihvaćanje BOŽJE LJUBAVI (OBRAĆENJE - VRAĆANJE Bogu), koja nas ponovno povezuje s Bogom koji je ljubav. To je Uskrsnuće!

To se zove “otajstvo spasenja“ i to je poziv svima nama da uzmemo „svoj križ“ i slijedimo Isusa Krista. U mjeri u kojoj prihvatimo njegovu ponudu i njega slijedimo, toliko i tako sudjeloujemo u Njegovom blaženstvu. S Isusom i ono nemoguće postaje moguće, pa čak da i „deva prođe kroz ušice igle“ (usp. Mk 10,25). S Njim i uz njegovu pomoć darovano nam je da postanemo savršeni, kao što je savršen i naš Nebeski Otac (usp. Mt 5,48).

 

Najbolje tumačenje blaženstava

Najbolje tumačenje blaženstava nalazimo u Psalmu 1, 1- 6: „Blago čovjeku koji ne slijedi savjeta opakih, ne staje na putu grešničkom i ne sjeda u zbor podrugljivaca, već uživa u Zakonu Gospodnjem, O Zakonu njegovu misli dan i noć. On je k“o stablo zasađeno pokraj voda tekućica što u svoje vrijeme plod donosi; lišće mu nikad ne vene, sve što radi dobrim urodi. Nisu takvi opaki, ne, nisu takvi! Oni su k“o pljeva što je vjetar raznosi. Stoga se opaki neće održati na sudu, ni grešnici u zajednici pravednih. Jer Gospodin zna put pravednih, a propast će put opakih.“

 

Poslušajte pjesmu: Učitelju gdje stanuješ: https://youtu.be/B1VinoB4OHo

 

I na kraju

Draga braćo i sestre, ovo razmišljanje o blaženstvima i svetkovini Svih svetih uvodi nas u „srce euharistijskog slavlja“ - u „srce svete mise“ i svijest da je sam Isus u svetoj misi prisutan i sada i uvijek i to na najuzvišeniji način. On sam postaje naša „duhovna hrana“. On je onaj istinski trs (Weinstock) s kojim smo mi vjernici na zemlji, a sveci na nebu, povezani poput mladica loze (Reben). „Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni. Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa“ (Iv 15, 4-5).

Draga braćo i sestre, vremena su "čudna", pomalo apokaliptična. Uskrs nismo mogli proslaviti dostojanstveno. Čini mi se da bi moglo biti slično i s Božićom. Sve više nam je uskraćena mogućnost i za redovito misno slavlje. Opasnost je da se u ovakvim okolnostima i vremenu "duhovno uljuljamo" i prepustimo duhu ovoga "čudnog vremena". Učinite sve da sačuvate Božji Duh u sebi, svojim obiteljima s onima koje vam je Bog povjerio redovitom OBITELJSKOM MOLITVOM, kad god je moguće sa svetom misom i živom vjerom. Pratite redovito i nedjeljna misna čitanja s duhovnom mišlju i duhovnim pjesmama na našoj misijskoj stranici: www.hkm-basel.ch

U današnjem misnom Predslavlju za svece je naglašeno da su sveci naši zagovornici na Nebu. Zamolimo ih i danas:  „Svi sveti i svetice Božje, molite za nas da dostojni postanemo obećanja Kristovih“. Zamolimo ih da nam pomognu potruditi se i velikodušno se odazvati na Božji poziv kao što su to oni već učinili. Zamolimo posebno Mariju, Majku Isusovu i ogledalo svetosti da nam Ona, Sva Sveta i Blažena pomogne da ostanemo vjerni učenici i nasljedovatelji njenog Sina, našega Spaitelja, Isusa Krista. Amen.

 

Poslušajte na kraju pjesmu: Kraljice neba, raduj se, Aleluja - https://youtu.be/l2BvpjlDx4o

 

Pomolite se SVAKAKO za svoje pokojne:

Poslušajte pjesmu: "KAD SE BUDEMO GLEDALI OČI U OČI" https://youtu.be/tegYbN9W0eo

Izmolite litanije SIH SVETIH (na hrvatskom) https://youtu.be/1OJRbkhM9d8

Izmolite SLAVNA OTAJSTVA: GOSPINA KRUNICA - SLAVNA OTAJSTVA: https://youtu.be/p8qzjAPjhZc

ili OTAJSTVA SVJETLA: GOSPINA KRUNICA - OTAJSTVA SVJETLA. https://youtu.be/b6p04mnvWhw

† Gospodin je Pastir Moj † Psalam 23 - https://youtu.be/bTxrnXq2UoU