32. nedjelja kroz crkvenu godinu A – 12. 11. 2023.

 

Raspored svetih misa danas:
Basel - misa u 11.00 sati
Liestal - misa u 13.00 sati

Misna čitanja

 

Prvo čitanje: Mudr 6, 12-16

Mudrost nalaze oni koji je traže.

Čitanje Knjige Mudrosti

Mudrost je sjajna i ona ne tamni: lako je vide koji je ljube i nalaze je oni koji je traže. Ona pretječe sve koji je žude i prva im se pokazuje. Tko zorom rani njoj, taj se ne muči: nalazi je gdje sjedi kraj vrata njegovih. Jer je i sama misao na nju mudrost savršena, a tko radi nje bdi, brzo je bezbrižan. Ona hodi naokolo i traži sebi dostojne; i pojavljuje im se dobrohotno na stazama i ususret im dolazi u svakoj misli.

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam: Ps 63, 2-8

Pripjev: Tebe žeđa duša moja, Gospodine, Bože moj!
https://youtu.be/30YyV51bc-M?si=Rs4c_iFsBSqeySnm

O Bože, ti si Bog moj:
gorljivo tebe tražim;
tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje,
kao zemlja suha, žedna, bezvodna.

U svetištu sam tebe motrio
gledajuć ti moć i slavu.
Ljubav je tvoja bolja od života,
moje će te usne slaviti.

Tako ću te slavit za života,
u tvoje ću ime ruke dizati.
Duša će mi biti kao sala i mrsa sita,
hvalit ću te kliktavim ustima.

Na postelji se tebe spominjem,
u bdjenjima noćnim mislim na tebe.
Ti postade meni pomoć,
kličem u sjeni krila tvojih.

 

 

Drugo čitanje: 1Sol 4, 13-18

Bog će one koji usnuše u Isusu, privesti zajedno s njime.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima

Braćo! Nećemo da budete u neznanju o onima koji su usnuli, da ne tugujete kao drugi koji nemaju nade. Doista, ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo, onda će Bog i one koji usnuše u Isusu, privesti zajedno s njime. Ovo vam uistinu velimo po riječi Gospodnjoj: mi živi, preostali za Dolazak Gospodnji, nećemo preteći onih koji su usnuli. Jer sâm će Gospodin – na zapovijed, na glas arkanđelov, na zov trublje Božje – sići s neba. I najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu, a zatim ćemo mi živi, preostali, zajedno s njima biti poneseni na oblacima u susret Gospodinu, u zrak. I tako ćemo uvijek biti s Gospodinom. Tješite se dakle uzajamno ovim riječima!

Riječ Gospodnja.

 

 

Pjesma prije Evanđelja: Mt 24, 42a. 44

Bdijte i budite pripravni: jer u čas kad i ne slutite doći će Sin Čovječji!

 

 

Evanđelje: Mt 25, 1-13 

Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu: »Kraljevstvo će nebesko biti kao kad deset djevica uzeše svoje svjetiljke i iziđoše u susret zaručniku. Pet ih bijaše ludih, a pet mudrih. Lude uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja. Mudre pak zajedno sa svjetiljkama uzeše u posudama ulja. Budući da je zaručnik okasnio, sve one zadrijemaše i pozaspaše. O ponoći nasta vika: ’Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!’ Tada ustadoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke. Lude tada rekoše mudrima: ’Dajte nam od svoga ulja, gase nam se svjetiljke!’ Mudre im odgovore: ’Nipošto! Ne bi doteklo nama i vama. Pođite radije k prodavačima i kupite!’ Dok one odoše kupiti, dođe zaručnik: koje bijahu pripravne, uđoše s njim na svadbu i zatvore se vrata. Poslije dođu i ostale djevice pa stanu dozivati: ’Gospodine! Gospodine! Otvori nam!’ A on im odgovori: ’Zaista kažem vam, ne poznam vas!’ Bdijte dakle jer ne znate dana ni časa!«

Riječ Gospodnja.

 

Duhovna misao

 

Prava mudrost življenja je Isus

Ljubav se ne može kupiti, niti dijeliti niti posuditi

 

Draga braćo i sestre!

Božja riječ ove nedjelje upozorava nas na prolaznost ovozemaljskog života i poziva nas da ga živimo kao putovanje, držeći svoj pogled uprt prema cilju, a to je Bog koji nas je stvorio i, budući da nas je stvorio za sebe (usp. sv. Augustin, Ispov. 1,1), on je naše krajnje odredište i smisao našega života. Da bismo prispjeli toj konačnoj stvarnosti moramo proći kroz smrt, nakon koje slijedi Posljednji sud. Svijest o ponovnom dolasku Gospodina Isusa u slavi potiče nas živjeti budno: «Bdijte dakle jer ne znate dana ni časa!» iščekujući njegovo očitovanje u stalnom spomenu njegova prvog dolaska.

Ne zaboravimo da je naš život dragocjen, vrijedan življenja i jedinstven. Naš život je Isus Krist. Naša životna mudrost je Isus Krist. U njemu možemo upoznati lice Božje, vrijednost i smisao svoga života. Uvijek pustimo Isusu da procjenjuje naš život i njegovu vrijednost. Oslobodimo se mišljenja s ulica i tržnica (Marktplatz). Zar nas i danas nije Bog pozvao za stol svoje riječi i gozbe ljubavi ili svete mise, kako bismo duhovno ojačali, zaogrnuli se njegovom ljubavlju i dobrotom i doživjeli smisao i vrijednost svoga življenja. Zato, svoj život uvijek doživljavajmo u Isusu Kristu.

 

Prava mudrost je Isus Krist

Prava mudrost nije znanje, prava mudrost je Osoba, Isus je prava mudrost. Prava mudrost na prvom mjestu pomaže otkriti i upoznati pravo lice Božje. Božja mudrost u Isusu Kristu se tako utjelovila i u betlehemskoj štalici postala djetetom. U Betlehemu je rođena Mudrost i uzburkala i pomutila logiku ovoga svijeta. Ona se nije sramila zaodjenuti s našim ljudskim tijelom i postati malo dijete. Mudrosti su se prvi poklonili Marija, Josip i pastiri. Svima nam je potrebna PONIZNOST i JEDNOSTAVNOST DUHA poput Marije, koju Crkva naziva «Prijestolje mudrosti» kako bismo se svaki dan klanjali Božjoj mudrosti i sve više otkrivali i upoznavali pravu istinu o Bogu i o nama samima, o čovjeku i tako pomagali i drugima da i oni otkriju i upoznaju pravo lice Božje. Mudrost je sjajna i ona ne tamni. Lako je vide koji je ljube i nalaze je oni koji je traže. Iznad svega ljubimo mudrost Božju koja se utjelovila u Isusu Kristu.

 

Bez Isusa Krista svijet pada iz ništa u sve veće ništa(vilo)

Božja mudrost, Isus Krist, kroz današnja misna čitanja pomaže nam razmišljati i o vječnom životu kao što smo to činili neki dan, prigodom Spomena svih vjernih mrtvih. Nije nebitno vjeruje li netko u Isusa Krista i vječni život ili ne vjeruje! Postoji jasna razlika između onoga koji vjeruje i onoga koji ne vjeruje. Između onoga koji se nada i onoga koji se ne nada. Sveti Pavao piše Solunjanima: "Nećemo da budete u neznanju, braćo, o onima koji su usnuli, da ne tugujete kao drugi koji nemaju nade" (1 Sol 4, 13). Vjera u smrt i uskrsnuće Isusa Krista označava odlučujući stav prema svojemu životu. Sveti Pavao podsjeća kršćane Efeza, da su, prije nego su primili Evanđelje ili Radosnu vijest, bili "bez nade, neznabošci na svijetu" (Ef 2, 12). Naime, grčka religija, poganski obredi i kultovi, nisu mogli rasvijetliti tajnu smrti, tako da je na jednom drevnom natpisu stajalo zapisano: "Kako brzo padamo iz ničega u ništa". Ako oduzmemo ovom svijetu, kao i nama samima, Krista, svijet ponovno pada u prazninu i tamu; pada iz ništa u još veće ništa(vilo). I to ništavilo truje i danas mnoge duše, pogotovo mlade. Isus sam je naše SVE: i vjera i život i život vječni i mudrost življenja i smisao našeg života.

 

Isusov konačni dolazak i kraj svijeta

Isus na ovo pitanje odgovara u današnjem Evanđelju s poznatom prispodobom o mudrim i ludim djevojkama pozvanih na svadbenu svečanost, koja je simbol ili slika Kraljevstva nebeskog i vječnog života (Mt 25, 1-13). To je domišljata slika s kojom Isus odgovara kada će On doći i kada će biti kraj svijeta.

Ova Isusova prispodoba zabilježena je u Matejevu evanđelju. Prispodoba govori o deset djevojaka. Pet ih bijaše ludih, a pet mudrih. Lude uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja. Mudre pak zajedno sa svjetiljkama uzeše u posudama ulja. Čekale su DOLAZAK ZARUČNIKA. Budući da je zaručnik okasnio, sve one zadrijemaše i pozaspaše. Pet mudrih djevojaka, kada su čule da je zaručnik došao, ustadoše, urediše i upališe svoje svjetiljke i uđoše sa zaručnikom u kuću na svadbu. Pet ludih djevojaka odoše kupiti ulja za svoje svjetiljke i kada se vratiše, našle su zatvorena zaručnikova vrata i još k tome čuju kako ih zaručnik uopće ne poznaje: „Poslije dođu i ostale djevice pa stanu dozivati: ‘Gospodine! Gospodine! Otvori nam!’ A on im odgovori: ‘Zaista, kažem vam, ne poznajem vas!’ Bdijte dakle jer ne znate dana ni časa!“

Ovu prispodobu Isus iznosi kao jedan od odgovora na pitanje njegovih učenika: "Kaži nam kada će to biti i koji će biti znak tvojega Dolaska i svršetka svijeta?" (Mt 24,3).
U ovoj prispodobi, Krist je predstavljen kao zaručnik, a mi kao mudre i lude djevojke.

 

Djevojke predstavljaju nas kršćane

Djevojke predstavljaju nas kršćane. Nije dovoljno imati svjetiljku, a ne nositi sa sobom posudu s uljem za svjetiljku. Svjetiljka ne može svijetliti bez ulja. To važi i za nas kršćane. Nije dovoljno zvati se kršćanin, nego je potrebno da naše tijelo bude „hram Duha Svetoga“. Mi smo svjetiljke, a Duh Sveti je ulje koje je potrebno uvijek nositi sa sobom. Kršćanin bez Duha Svetoga je kao svijetiljka bez ulja! Kao što svjetiljka ne svijetli ako u njoj nema ulja, tako ni kršćanin „NE SVIJETLI“ ako u njemu ne živi DUH SVETI, Duh Isusa Krista. Ono što danas najviše treba i Crkvi i čovječanstvu su ljudi Duha Svetoga.

 

Što predstavlja ulje?

Lude djevojke traže da im mudre djevojke posude ulja. Mi bismo odmah pomislili i da su trebale to učiniti. Lude djevojke dobivaju negativan odgovor. Ostaje pitanje: što predstavlja ulje u ovoj prispodobi? Zašto mudre djevojke nisu htjele podijeliti svoje ulje s djevojkama kojima je ponestalo ulja?

Odgovor je dosta jednostavan. Ulje ovdje predstavlja prvenstveno Duha Svetoga i Božju ljubav i našu ljubav. Ljubav se ne može kupiti. Ljubav se ne može ni posuđivati. Ljubav se ne može ni prodavati. Ili je imaš ili nemaš.

Ulje predstavlja i poslušnost Bogu i njegovoj riječi, predstavlja i vjeru i ispravan život, predstavlja i dobra djela. Ništa od toga se ne može kupiti, posuditi ili dijeliti. Ili sve to imaš ili nemaš!?

 

Vrijedan ili bezvrijedan život?

Ostaje pitanje: u kome ili u čemu pronalaziti vrijednost i smisao svoga života i življenja? Tražiti vrijednost života u Bogu ili na ulicama i tržnicama, mišljenju ovoga svijeta. Postavimo li sami sebi danas ovo pitanje: ‘Tko ili što može otkriti pravu vrijednost našega života? – nek nam u razmišljanju pomogne donja priča.

Vrijedan ili bezvrijedan život? Priča govori o mladiću koji se osjećao jako bezvrijednim u svome životu. Život mu je izgledao besmislen i odlučio je potražiti pomoć kod jednog Mudraca (der weise Mann). Učitelj je odmah zamolio mladića da on njemu pomogne, pa će tek onda on njemu pomoći. Zamolio je mladića da uzme njegov prsten i ode na tržnicu (Marktplatz) i proda ga, kako bi mogao podmiriti svoje dugove. Ali, učitelj je odmah rekao mladiću da ne smije prodati prsten za manje od jednog zlatnika. Mladić je otišao na tržnicu i nudio svima prsten. Kada bi čuli za cijenu prstena, svi su odmah odustajali i ismijavali se s mladićem. Na kraju se mladić vratio tužan i sve to ispričao svome Učitelju. Rekao mu je da nitko nije htio platiti jedan zlatnik za njegov prsten i da – po njihovu mišljenju – prsten ne vrijedi toliko; jedan zlatnik.

“Učitelj, nakon što ga je dobro saslušao, reče: ‘To što si rekao veoma je važno, mladi prijatelju’. Sada moramo doznati pravu vrijednost prstena. Uzjaši konja i sada idi pravo zlataru (Goldschmied). On će najbolje znati procijeniti vrijednost prstena i reći ćeti koliko prsten vrijedi. Reci mu da želiš prodati prsten i pitaj ga koliko ti može dati za njega. Ali ma koliko ti god nudio i davao, nemoj mu ga prodati. Vrati se ovamo s prstenom.”

- Mladić je uzjahao konja i pravo k zlataru. Zlatar je pregledao prsten kroz povećalo, izvagao ga i rekao mladiću: “Reci učitelju, ako želi odmah prsten prodati, za prsten ne mogu dati više od pedeset osam zlatnika.” “Pedeset osam zlatnika?!” - začuđeno će mladić.“Da”, odgovorio je zlatar, pedeset osam zlatnika.

- Mladić je sav uzbuđen odmah odjahao učiteljevoj kući i rekao mu šta se dogodilo. “Sjedni”, rekao mu je učitelj nakon što ga je saslušao. “Ti si, mladiću,  poput ovog prstena: pravi biser, vrijedan i jedinstven. I kao takvog te može procijeniti samo pravi stručnjak. Zašto ideš kroz život želeći da netko nebitan otkrije tvoju pravu vrijednost življenja i života?” I rekavši to, Učitelj ponovno stavi prsten na mali prst svoje lijeve ruke.

Mladić nikada više nije tražio vrijednost i smisao svoga života na ulici i tržnici (Marktplatz) ljuskih mišljenja, nego je svaki dan redovito sve više tražio i ljubio Božju mudrost, Isusa Krista i njemu pustio da On procjenjuje vrijednost njegova života.

 

Duhovna obnova je pred nama ovaj tjedan

Draga braćo i sestre! Pustimo i mi ovih dana da sam Isus procijeni naš život. Uključimo se aktivno u Duhovnu obnovu. Najveća milost i najveći dar koji možemo primiti u Duhovnoj obnovi je PRIMITI DUHA SVETOGA (DUHA KRISTOVA) i s Njim SVAKI DAN PRIHVAĆATI i s LJUBAVLJU VRŠITI VOLJU BOŽJU. Upoznati i prihvatiti da volja Božja nije primarno u tome da nas Bog oslobodi od patnje  i bolesti, nego da je VOLJA BOŽJA prvenstveno da nas Duh Sveti  SUOBLIČI Isusu Kristu Patniku, kako bi nas onda Bog mogao proslaviti s Isusom Kristom Pobjednikom - je ispravno poimanje Duhovne obnove. Duhovna obnova u našoj Misiji je ovaj tjedan od 17. do 19. 11. 2023. godine u Baselu.

Molimo, Mariju, Prijestolje mudrosti, Majku Crkve, kojoj se obraćamo riječima: „Živote, nado i utjeho naša“ da nas potakne da se aktivno uključimo u Duhovnu obnovu, da nas nauči pravoj mudrosti, mudrosti koja je Isus Krist, kako se ne bismo razočarali na kraju svojeg života i kako ne bismo živjeli i umirali bez vjere i nade u uskrsnuće, odnosno u Uskrsloga Gospodina Isusa Krista. Amen.