33. nedjelja kroz crkvenu godinu A – 19. 11. 2023.

 

Mise u nedjelju, 19. 11. 2023. su:

Basel u 11.00 sati
Liestal u 14.00 sati
(dobro pogledati)

 

Misna čitanja

Prvo čitanje: Izr 31, 10-13.19-20.30-31 

Vješto radi rukama marnim.

Čitanje Knjige Mudrih izreka

Tko će naći ženu vrsnu? Više vrijedi ona nego biserje. Muževljevo se srce uzda u nju i blagom neće oskudijevati. Ona mu čini dobro, a ne zlo, u sve dane vijeka svojeg. Pribavlja vunu i lan i vješto radi rukama marnim. Rukama se maša preslice i prstima drži vreteno. Siromahu dlan svoj otvara, ruke pruža nevoljnicima.Lažna je ljupkost, tašta je ljepota: žena sa strahom Gospodnjim zaslužuje hvalu. Plod joj dajte ruku njezinih i neka je na vratima hvale djela njezina!

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam: Ps 128, 1-5

Pripjev: Blago svima koji se boje Gospodina!
https://youtu.be/5H2yGOkA4Qs?si=T0j_qD3aDkihtwmH

Blago svakome koji se boji Gospodina,
koji njegovim hodi stazama!
Plod ruku svojih ti ćeš uživati,
blago tebi, dobro će ti biti.

Žena će ti biti kao plodna loza
u odajama tvoje kuće;
sinovi tvoji ko mladice masline
oko stola tvojega.

Eto, tako će biti blagoslovljen čovjek
koji se boji Gospodina!
Blagoslovio te Gospodin sa Siona,
uživao sreću Jeruzalema
sve dane života svojega!

 

 

Drugo čitanje: 1Sol 5, 1-6

Da vas Dan ne zaskoči kao kradljivac.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima

O vremenima i trenucima nije, braćo, potrebno pisati vam. Ta i sami dobro znate da Dan Gospodnji dolazi baš kao kradljivac u noći. Dok još budu govorili: »Mir i sigurnost«, zadesit će ih iznenadna propast kao trudovi trudnicu i neće umaći. Ali vi, braćo, niste u tami, da bi vas Dan mogao zaskočiti kao kradljivac: ta svi ste vi sinovi svjetlosti i sinovi dana. Nismo doista od noći ni od tame. Onda i ne spavajmo kao ostali, nego bdijmo i trijezni budimo.

Riječ Gospodnja.

 

 

Pjesma prije Evanđelja: Iv 15,4a.5b

Ostanite u meni i ja u vama - govori Gospodin: Tko ostaje u meni, taj donosi mnogo roda.

 

 

Evanđelje: Mt 25, 14-30

U malome si bio vjeran, uđi u radost gospodara svoga!

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu:

»Čovjek, polazeći na put, dozva sluge i dade im svoj imetak. Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, a trećemu jedan – svakomu po njegovoj sposobnosti. I otputova. Onaj koji je primio pet talenata odmah ode, upotrijebi ih i stekne drugih pet. Isto tako i onaj sa dva stekne druga dva. Onaj naprotiv koji je primio jedan ode, otkopa zemlju i sakri novac gospodarov. Nakon dugo vremena dođe gospodar tih slugu i zatraži od njih račun. Pristupi mu onaj što je primio pet talenata i donese drugih pet govoreći: ‘Gospodaru! Pet si mi talenata predao. Evo, drugih sam pet talenata stekao!’ Reče mu gospodar: ‘Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga!’ Pristupi i onaj sa dva talenta te reče: ‘Gospodaru! Dva si mi talenta predao. Evo, druga sam dva talenta stekao!’ Reče mu gospodar: ‘Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga.’A pristupi i onaj koji je primio jedan talenat te reče: ‘Gospodaru! Znadoh te: čovjek si strog, žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao. Pobojah se stoga, odoh i sakrih talenat tvoj u zemlju. Evo ti tvoje!’ A gospodar mu reče: ‘Slugo zli i lijeni! Znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao! Trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novčara i ja bih po povratku izvadio svoje s dobitkom.’‘Uzmite stoga od njega talenat i podajte onomu koji ih ima deset. Doista, onomu koji ima još će se dati, neka ima u izobilju, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima. A beskorisnoga slugu izbacite van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zubi.’«

Riječ Gospodnja.

 

Duhovna misao

 

Lijepo je čuti od Isusa:
‘Valjaš, slugo dobri i vjerni! Uđi u radost gospodara svoga!’

 

Draga braćo i sestre!

Božja riječ ove pretposljednje nedjelje liturgijske godine poziva da budemo budni i radišni u očekivanju povratka Gospodina Isusa Krista na kraju vremena. U evanđelju smo čuli poznatu prispodobu o talentima, koju donosi sveti Matej (25,14-30). "Talent" je bila jedina drevna rimska moneta (kovana novčanica) velike vrijednosti (ako je jedna dnevnica u to vrijeme vrijedila 1 denar, a jedan talent je imao 6,000 denara, to znači da je vrijednost jednoga talenta bila od 10 do 20 godišnjih zarada) i upravo zbog popularnosti te prispodobe postala je sinonim za osobne darove, na kojima je svatko pozvan raditi kako bi donijeli svoj rod. Tekst govori o čovjeku koji "polazeći na put, dozva sluge i dade im svoj imetak" (Mt 25,14). Čovjek iz prispodobe predstavlja samoga Krista, sluge su učenici, odnosno mi kršćani danas, a talenti su darovi koje im Isus povjerava. Zato ti darovi, osim svojih prirodnih osobina, predstavljaju i bogatstva koja nam je Gospodin Isus ostavio u posjed, kako bismo ih mi umnožili:

- POVJERIO nam je Božje Kraljevstvo, koje je sam Isus Krist.

- Povjerio nam je svoju riječ - Evanđelje.

- Povjerio nam je Krštenje koje nas obnavlja u Duhu Svetom na sliku Kristovu.

- Povjerio nam je Crkvu, kako bismo svi bili Kristovo misitično tijelo.

- Povjerio nam je svoju Majku Mariju, da bude naša Majka, Majka svih nas.

- Povjerio nam je svetu misu i pod prilikama posvećenoga kruha i vina - samoga sebe. On je prisutan i živ i danas među nama.

- Povjerio nam je sakramente, posebno sakramenat pomirenja ili svete ispovijedi, po kojem trebamo opraštati kao što je Isus nama oprostio.

- Povjerio nam je molitvu, posebno molitvu  «Oče naš», koju molimo kao sinovi Oca nebeskoga i to ujedinjeni u Sinu, Isusu Kristu.

To je blago koje je Isus povjerio svojim prijateljima (slugama), na kraju svoga kratkog zemaljskog života.

 

Bog očekuje od nas da umnožimo i darivamo njegove darove

Umnožene darove, talente, Bog očekuje od svakoga od nas. Njemu je najveća radost kada nam može reći: „Dobri i vjerni slugo!“ - a ne ‘Slugo zli i lijeni! Pogrešan stav je strah: sluga koji se boji svoga gospodara i njegova povratka, skriva novac pod zemlju i nije ga umnožio. Na kraju je iznevjerio svoga Gospodara. To se događa primjerice s nama nakon što smo primili krštenje, krizmu, pričest, vjenčanje, pa sve te darove „zakopamo“ u zemlju svojih predrasuda, sumnji, nevjere, straha od Boga ili lažne slike o Bogu, i na kraju umjesto da smo ih umnožili, mi živimo u strahu i duhovnom siromaštvu, a Bog nam je sve to darovao. Takvima Isus i danas kaže: ‘Slugo zli i lijeni!’ - Jedan od velikih darova je Biblija i Krunica s kojima treba odgovorno raditi: čitaiti i moliti, a ne ih „zakopati“- Biblija na polici za knjige i krunica ukras u automobilu.

Ali usporedba o talentima još više ističe dobre plodove koje su donijeli učenici koji, sretni zbog primljenog dara, nisu ga sakrili sa strahom i ljubomorom, već su ga umnožili i oplodili dijeleći ga i darivajući drugima. Tako i danas ima u velikom broju kršćana koji su svoje talente umnožili i kojima Isus kaže: „Dobri i vjerni slugo!“ Njima je Isusu lako dati još više milosrđa i ljubavi, za razliku od onih koji su «zakopali» darovane talente, svoje krštenje i druge darove.  Da, ono što nam je Krist dao, umnaža se darivanjem! To je blago stvoreno zato da se potroši, uloži, dijeli sa svima. Krist nam je oprostio, kako bismo mi darivali jedni drugima primljeno njegovo oproštenje.

 

Središnja poruka o talentima se odnosi na prihvaćanje Božjeg kraljevstva

Imamo mi i drugih talenata, kao što je poduzetnički mentalitet, ali središnja se evanđeoska poruka odnosi na duh odgovornosti kojim treba prihvatiti Božje kraljevstvo: odgovornosti prema Bogu i prema čovjeku. Taj stav srca savršeno utjelovljuje Djevica Marija koja, primivši najdragocjeniji od svih darova, samoga Isusa, ponudila ga je svijetu s beskrajnom ljubavlju. Nju molimo da nam pomogne da budemo "sluge dobre i vjerne", a ne «Zle i lijene».

 

Model umnažanja talenata je vrsna i jaka žena

Model zalaganja u životu i umnažanje talenata stavlja nam Stari zavjet(prvo čitanje) u vrsnoj i jakoj ženi koja više vrijedi nego biserje; u koju se muževljevo srce može pouzdati; koja mu čini dobro a ne zlo u sve dane vijeka svojeg; koja vješto radi rukama marnim; koja siromahu dlan svoj otvara, ruke pruža nevoljnicima; koja nije opterećena lažnom i taštom ljepotom, nego sa strahom Gospodnjim živi, radi i zaslužuje (po)hvalu.

 

Primjer mlade uspješne djevojke

Mlada i vrlo uspješna djevojka došla je iz New Yorka u Los Angeles da se uda - vjenča. Svoga je mladića upoznala dok su oboje radili u velikoj reklamnoj agenciji u New Yorku, a njihovo se druženje odvijalo po raznim kućnim zabavama i noćnim klubovima. Pun ambicija i želje za uspjehom, mladić se premjestio u kalifornijski odjel te agencije s namjerom da djevojka dođe za njim nakon šest mjeseci i vjenčaju se. Tjedan dana nakon što je djevojka stigla u Los Angeles, otkrila je da njezin mladić ima ljubavnu vezu s nekom „filmskom zvjezdicom“, a nije imao hrabrosti da je o tome obavijesti dok je još bila u New Yorku. I tako se našla sva slomljena, uništena ponosa, u gradu u kojem nikog ne poznaje. Svi su joj se snovi i planovi srušili. Nije imala utjehe, a nije bila ni vjernica.

Dok je lutala nepoznatim ulicama, u nastojanju da pobijedi poniženje, došla je do velikog šatora u kojem su se održavali evangelizacijski skupovi, propovijedalo evanđelje velikom mnoštvu. Kasnije je pričala da ne zna šta ju je potaknulo da uđe u šator, ali je ušla i čitavo vrijeme sjedila potištena. Došla je i sljedeće večeri i tako svaku večer tijekom tjedna, sve dok nije kroz oblak gorčine koji ju je okruživao, čula Božji glas i sama se javila da želi i ona prihvatiti Božju riječ i Božje spasenje.

Oslobođena tereta krivnje i vjerom u Isusa Krista, upoznala je da je ljubav koju je izgubila bila samo stepenica do mnogo veće i bogatije ljubavi. Nestao je osjećaj poniženja koji joj ranije nije dao da se vrati na svoj posao u New York. Kada se vratila u New York, osjetila je da joj je život mnogo smisleniji i puniji nego ikada ranije. Umjesto da troši svoje talente, svoju umnu snagu i organizacijske sposobnosti na beskrajne kućne zabave, postala je aktivna u mjesnoj crkvi, pomažući i služeći drugima.

Domišljatost i maštu, koju je ranije koristila da zabavi društvo, sada koristi na tumačenje i prenošenje Božje riječi. Svoju dugogodišnju praksu i radno iskustvo u reklamnoj agenciji stavila je u službu Bogu. Njezin župnik kaže da su njezine zamisli doprinijele porastu broja članova u crkvi. Više se nije osjećala neželjena i odbačena. Sada zna da je Isus Krist uz nju i da je njezin život osmišljen i ispunjen. Bio je to rezultat dobro iskorištenih i umnoženih talenata koje joj je Bog darovao i povjerio, a ona ih nije bila svjesna i u krivo ih ulagala. Mnogi bi se mogli pronaći u primjeru ove djevojke i «probuditi se».

 

Naš Mario Šarić je dobro umnožio svoje talente

Najava đakonskog ređenja Maria Šarića

U subotu, 25. studenoga 2023. godine u 10.00 sati u župnoj crkvi sv. Ivana XXIII., pape, Zagreb, Dubrava, za đakona Zagrebačke nadbiskupije bit će zaređen Mario Šarić. Mario Šarić, sin Marka i Kate r. Pavić, rođen je 26. 09. 1994. u Baselu, kršten u HKM Basel, 05. 11. 1994. godine u Baselu, u crkvi St. Michael, krstitelj pok. fra Berislav Kutle, misionar. Mario je završio osnovnu i srednju školu u Baselu, a filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Područni studij u Rijeci. Misu u 10.00 sati predvodit će i Maria za đakona zarediti nadbiskup zagrebački mons. Dražen Kutleša.

Mariu unaprijed ČESTITAMO u ime svih vjernika HKM Basel.

 

Nama je Bog ovih dana povjerio i dar Duhovne obnove

Duhovna obnova je potrebna svakom odraslom kršćaninu. Kao svećenik doživo sam da je Duhovna obnova općenito nerazumljena. Za jedne je to oduševljenje, a za druge unaprijed odbacivanje. Prvi, nažalost, traže najviše ozdravljenje i neka čudesa. Drugi, opet, obično kažu: „Ako nekome treba Duhovna obnova, onda, to sigurno nisam ja. Sa mnom je sve u redu! Tako misle mnogi kršćani i nikada se ne odvaže na Duhovnu obnovu ni doći. Neznanje i krivo mišljenje o Duhovnoj obnovi nikome nije donijelo ništa dobra. Duhovna obnova je nešto drugo i Bog nam je i ovih dana povjerio Duhovnu obnovu kako bismo umnožili svoje talente (krštenje, dar molitve i druge duhovne povjerene darove).

 

Što je to Duhovna obnova?

Duhovna obnova je u biti evangelizacija odraslih. Drugim riječima to znači: odraslog vjernika dovesti do obraćenja, do svjesnog i odgovornog prihvaćanja svoga krštenja, tj. pomoći mu da u životu napravi temeljiti zaokret i da se neopozivo opredijeli za Isusa Krista koji će za njega postati Put, Istina i Život.

- Papa Franjo smatra da je ovakva Duhovna obnova potrebna svim odraslim vjernicima u Crkvi, jer mnogi nisu imali prilike u životu se osobno, kao zreli ljudi, susresti s Isusom Kristom i donijeti takvu neopozivu odluku, naime, nisu doživjeli susret sa živim Bogom i nikada nisu počeli misliti Kristove misli; nisu počeli ljubiti Kristovom ljubavlju; nisu počeli živjeti Kristovim životom i disati Božjim Duhom. Duhovna obnova je potrebna svakom odraslom kršćaninu.

 

Cilj Duhovne obnove

Draga braćo i sestre! Najveća milost i najveći dar koji možemo primiti u Duhovnoj obnovi je PRIMITI DUHA SVETOGA (DUHA KRISTOVA) i s Njim SVAKI DAN PRIHVAĆATI i s LJUBAVLJU VRŠITI VOLJU BOŽJU. Tako, upoznati i prihvatiti da volja Božja nije primarno u tome da nas Bog oslobodi od patnje i bolesti, nego da je VOLJA BOŽJA prvenstveno da nas Duh Sveti SUOBLIČI Isusu Kristu Patniku, kako bi nas onda Bog mogao proslaviti s Isusom Kristom Pobjednikom - je ispravno poimanje Duhovne obnove i cilj.

- Neka nam Djevica Marija pomogne da budemo "sluge dobre i vjerne", kako bismo mogli jednoga dana postati dionici "radosti našega Gospodina" i čuti: ‘Valjaš, slugo dobri i vjerni! Uđi u radost gospodara svoga!’ Amen.