33. nedjelje kroz godinu - 15. 11. 2020.

Poslušajte svakako i šaljite dalje: https://youtu.be/J0avvxEnLa0  - NAJSNAŽNIJA MOLITVA koju trebaš znati

Prvo čitanje:Izr 31, 10-13.19-20.30-31 

Vješto radi rukama marnim.

Čitanje Knjige Mudrih izreka

Tko će naći ženu vrsnu? Više vrijedi ona nego biserje. Muževljevo se srce uzda u nju i blagom neće oskudijevati. Ona mu čini dobro, a ne zlo, u sve dane vijeka svojeg. Pribavlja vunu i lan i vješto radi rukama marnim. Rukama se maša preslice i prstima drži vreteno. Siromahu dlan svoj otvara, ruke pruža nevoljnicima.Lažna je ljupkost, tašta je ljepota: žena sa strahom Gospodnjim zaslužuje hvalu. Plod joj dajte ruku njezinih i neka je na vratima hvale djela njezina!
Riječ Gospodnja.

 

Pripjevni psalam:128, 1-5

Blago svima koji se boje Gospodina! - Poslušajte pjevanje Psalma: https://youtu.be/5H2yGOkA4Qs

Blago svakome koji se boji Gospodina,
koji njegovim hodi stazama!
Plod ruku svojih ti ćeš uživati,
blago tebi, dobro će ti biti.

Žena će ti biti kao plodna loza
u odajama tvoje kuće;
sinovi tvoji ko mladice masline
oko stola tvojega.

Eto, tako će biti blagoslovljen čovjek
koji se boji Gospodina!
Blagoslovio te Gospodin sa Siona,
uživao sreću Jeruzalema
sve dane života svojega!

 

Drugo čitanje:1Sol 5, 1-6 

Da vas Dan ne zaskoči kao kradljivac.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima

O vremenima i trenucima nije, braćo, potrebno pisati vam. Ta i sami dobro znate da Dan Gospodnji dolazi baš kao kradljivac u noći. Dok još budu govorili: „Mir i sigurnost“, zadesit će ih iznenadna propast kao trudovi trudnicu i neće umaći.
Ali vi, braćo, niste u tami, da bi vas Dan mogao zaskočiti kao kradljivac: ta svi ste vi sinovi svjetlosti i sinovi dana. Nismo doista od noći ni od tame. Onda i ne spavajmo kao ostali, nego bdijmo i trijezni budimo.
Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije Evanđelja: Iv 15, 4a.5b - https://youtu.be/ZWLH09If6kc

Ostanite u meni i ja u vama, govori Gospodin, tko ostaje u meni, taj donosi mnogo roda.

 

Evanđelje: Mt 25, 14-30 

U malome si bio vjeran, uđi u radost gospodara svoga!

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu: „Čovjek, polazeći na put, dozva sluge i dade im svoj imetak. Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, a trećemu jedan – svakomu po njegovoj sposobnosti. I otputova. Onaj koji je primio pet talenata odmah ode, upotrijebi ih i stekne drugih pet. Isto tako i onaj sa dva stekne druga dva. Onaj naprotiv koji je primio jedan ode, otkopa zemlju i sakri novac gospodarov. Nakon dugo vremena dođe gospodar tih slugu i zatraži od njih račun. Pristupi mu onaj što je primio pet talenata i donese drugih pet govoreći: ‘Gospodaru! Pet si mi talenata predao. Evo, drugih sam pet talenata stekao!’ Reče mu gospodar: ‘Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga!’ Pristupi i onaj sa dva talenta te reče: ‘Gospodaru! Dva si mi talenta predao. Evo, druga sam dva talenta stekao!’ Reče mu gospodar: ‘Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga.’A pristupi i onaj koji je primio jedan talenat te reče: ‘Gospodaru! Znadoh te: čovjek si strog, žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao. Pobojah se stoga, odoh i sakrih talenat tvoj u zemlju. Evo ti tvoje!’ A gospodar mu reče: ‘Slugo zli i lijeni! Znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao! Trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novčara i ja bih po povratku izvadio svoje s dobitkom. ’‘Uzmite stoga od njega talenat i podajte onomu koji ih ima deset. Doista, onomu koji ima još će se dati, neka ima u izobilju, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima. A beskorisnoga slugu izbacite van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zubi.’“
Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje na njemačkom: Mt 25, 14–30

- Aus dem Evangelium nach Matthäus.

In jener Zeit erzählte Jesus seinen Jüngern das folgende Gleichnis: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der auf Reisen ging. Er rief seine Diener und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er fünf Talente Silbergeld, einem anderen zwei, wieder einem anderen eines, jedem nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste er ab.

- Sofort ging der Diener, der die fünf Talente erhalten hatte, hin, wirtschaftete mit ihnen und gewann noch fünf weitere dazu. Ebenso gewann der, der zwei erhalten hatte, noch zwei weitere dazu. Der aber, der das eine Talent erhalten hatte, ging und grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn.

- Nach langer Zeit kehrte der Herr jener Diener zurück und hielt Abrechnung mit ihnen. Da kam der, der die fünf Talente erhalten hatte, brachte fünf weitere und sagte: Herr, fünf Talente hast du mir gegeben; sieh her, ich habe noch fünf dazugewonnen. Sein Herr sagte zu ihm: Sehr gut, du tüchtiger und treuer Diener. Über Weniges warst du treu, über Vieles werde ich dich setzen. Komm, nimm teil am Freudenfest deines Herrn!

-Dann kam der Diener, der zwei Talente erhalten hatte, und sagte: Herr, du hast mir zwei Talente gegeben; sieh her, ich habe noch zwei dazugewonnen. Sein Herr sagte zu ihm: Sehr gut, du tüchtiger und treuer Diener.Über Weniges warst du treu, über Vieles werde ich dich setzen. Komm, nimm teil am Freudenfest deines Herrn!

- Es kam aber auch der Diener, der das eine Talent erhalten hatte, und sagte: Herr, ich wusste, dass du ein strenger Mensch bist; du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast; weil ich Angst hatte, habe ich dein Geld in der Erde versteckt. Sieh her, hier hast du das Deine. Sein Herr antwortete und sprach zu ihm: Du bist ein schlechter und fauler Diener! Du hast gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Du hättest mein Geld auf die Bank bringen müssen, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückerhalten. Nehmt ihm also das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat! Denn wer hat, dem wird gegeben werden und er wird im Überfluss haben; wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat.

- Werft den nichtsnutzigen Diener hinaus in die äußerste Finsternis! Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein.

 

Duhovna misao za danas

Tko ostaje u meni, taj donosi mnogo roda!“

Kad si zadnji put učinio nešto lijepo za Boga?

Draga braćo i sestre!

Božja riječ ove nedjelje - pretposljednje nedjelje u crkvenoj liturgijskoj godini i pred samu svetkovinu „Krista Kralja“ - poziva nas da budemo budni očekujući povratak Gospodina Isusa na kraju vremena i da položimo račun.

Odlomak iz Evanđelja govori o dobro poznatoj prispodobi o talentima. „Talenat" je bio rimski novčić velike vrijednosti. Vrijednost talenta je pravi kapital. Ako je jedna dnevnica u to vrijeme vrijedila 1 denar, a jedan talent je imao 6000 denara, to znači da je vrijednost jednoga talenta bila od 10 do 20 godišnjih zarada. Tako je upravo zbog popularnosti talent postao sinonim veliku nadarenost za nešto posebno (netko za pjevanje, sviranje, sport, duhovni život). Kako se kaže: „talentiran“., s čime se želi reći da mu je darovana velika vrijednost.

U stvarnosti današnji evanđeoski tekst govori o "čovjeku koji je krenuo na put: pozvao je svoje sluge i povjerio im svoje imanje" (Mt 25,14). Čovjek u prispodobi predstavlja samog Isusa Krista, sluge su Isusovi učenici (danas mi kršćani), a talenti su darovi koje je Isus povjerio tada njima (danas nama). U odnosu na vrijednost talenta, želi se reći da nam je Isus ostavio veliko, veliko bogatstvo.

 

Koje „imanje“ (talente) nam je povjerio Isus?

Na prvom mjestu ostavio nam je Božje Kraljevstvo. Ako znamo da je Isus sam Božje Kraljevstvo (u Njemu se ostvarilo i očitovalo Kraljevstvo Božje) – to znači da nam je Isus ostavio samoga sebe: „I evo, ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta“ (Mt 28, 20).

Ostavio nam je svoju riječ - Evanđelje. Odgovori mu Isus: "Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ pa će i Otac moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. Tko mene ne ljubi, riječi mojih ne čuva. A riječ koju slušate nije moja, nego Oca koji me posla. To sam vam govorio dok sam boravio s vama. 26Branitelj - Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh" (Iv 14, 23-26).

Ostavio nam je i darovao, poslao, Duha Svetoga koji nas poučava i doziva u pamet sve što je Isus rekao.

Ostavio nam je Crkvu. Ostavio nam je zajednicu učenika, Apostola zajedno sa svojom Majkom Marijom, koji su temelj Crkve i vjere. Po Crkvi uskrsli Krist nastavlja i danas svoj put otkupljenja ili spasenja čovjeka. Crkva je duhovni prostor u kojem se i danas odvija POMIRENJE IZMEĐU BOGA I ČOVJEKA, duhovni prostor u kojem se ponovno uspostavlja odnos između Stvoritelja i stvorenja, odnos kojeg je čovjek narušio svojom „ohološću“.

Ostavio nam je svetu misu - euharistiju i pod prilikama posvećenoga kruha i kaleža vina – ostavio nam je samoga sebe. Po svetoj misi uskrsli Krist danas nastavlja spašavati čovjeka. Po svetoj misi i stvarnoj Isusovoj prisutnosti u misi, Bog nas nastavlja ljubiti. Zato je sveta misa „vrhunac i izvor“ kršćanskoga života i svih drugih sakramenata.

Poslušajte svakako i šaljite dalje: https://youtu.be/J0avvxEnLa0  - NAJSNAŽNIJA MOLITVA koju trebaš znati

Ostavio je po svojoj Crkvi sakramente: sakramenat krštenja koje nas obnavlja u Duhu Svetome, darovao nam sakramenat svete mise ili euharistije – sakramenat Njegova žrtvovanog Tijela i prolivene Krivi; darovao nam je sakramenat pomirenja ili ispovijedi i zapovijedio nam da jedni drugima nosimo oproštenje kao što je On nama oprostio.

Ostavio nam je molitvu. Darovao nam moć molitve, posebno molitvu „Oče naš“ po kojoj se Bogu obraćamo kao ljubljena djeca.

Svoje imanje Isus nam je povjerio na upravljanje dok On ponovno ne dođe. To su „talenti“ koje je Isus povjerio svojoj Crkvi na kraju svoga kratkog zemaljskog života da s njima „radimo“ i zaradimo nove talente. Današnja prispodoba govori nam koliko je potrebno raditi s darovima koje nam je Isus povjerio.

 

Poslušajte pjesmu: Kriste u Tvoje Ime: https://youtu.be/Rd4oV6HEQN8

Strah je pogrešan stav prema Bogu

Pogrešan stav je strah: sluga koji se boji svoga gospodara i plaši njegova povratka skriva novac pod zemlju i ovaj ne daje nikakvog roda, zarade. To se događa, primjerice, s onima koji nakon što su primili krštenje, pričest i potvrdu, vjenčanje, sve te darove „zakopaju“ ispod svojih predrasuda, ispod lažne slike o Bogu, a sve to čovjeka onesposobljava za djelotvornu vjeru i djela ljubavi, tako da takav sluga u potpunosti na kraju iznevjeri Gospodarova očekivanja.

 

Umnoženi darovi - talenti

Usporedba o talentima još više ističe dobre plodove koje su donijeli učenici (sluge) koji, sretni zbog primljenog dara, nisu zakopali talente u zemlju, nisu ich sakrili sa strahom i ljubomorom, već su ih oplodili dijeleći ih s drugima i darujući ih drugima. Da, ono što nam je Krist dao umnaža se darivanjem! To je blago stvoreno zato da se potroši, uloži, dijeli sa svima, kao što je nas Isus obdario Božjim darovima.

 

Središnja poruka

Središnja poruka današnjeg evanđelja je da se svatko od nas upita: kako sam ja upravljao i kako upravljam s darovima (talentima) koje mi je Bog povjerio? Jesam li radio s Božjim darovima i umnožio ih ili sam ih u strahu zakopao?

Upitajmo se: Jesam li se izmirio s Bogom i bratom čovjekom? Je li mi Bog na prvom mjestu u životu? Pokazujem li bližnjima na mnogo načina ljubav: srdačnošću, poštivanjem, opraštanjem, riječju podrške, bratskom opomenom kada je potrebna, uobičajenim osmijehom i dobrim raspoloženjem, malim znacima pažnje, istinskom zabrinutosti za njihove probleme, malom neprimjetnom pomoći…

Živim li snagu primljenih sakramenta: krštenja, krizme, svete pričesti (idem li redovito na svet misu), snagu sakramenta pomirenja ili ispovijedi, snagu sakramenta bolesničkog pomazanja (ili najdraži umiru bez sakramenata), snagu sakramenta vjenčanja…?

 

Prihvatimo poziv na budnost

Draga braćo, prihvatimo poziv na budnost, koju nam Sveto pismo više put doziva u pamet! Gospodin dolazi! Naš život prolazi? Šta ostavljamo svojim obiteljima, djeci? Zapamtimo: „Jer nitko od nas sebi ne živi, nitko sebi ne umire. Doista, ako živimo, Gospodinu živimo, i ako umiremo, Gospodinu umiremo. Živimo li dakle ili umiremo - Gospodinovi smo. Ta Krist zato umrije i oživje da gospodar bude i mrtvima i živima. A ti, što sudiš brata svoga? Ili ti, što prezireš brata svoga? Ta svi ćemo stati pred sudište Božje. Jer pisano je: Života mi moga, govori Gospodin, prignut će se preda mnom svako koljeno i svaki će jezik priznati Boga. Svaki će dakle od nas za sebe Bogu dati račun“ (Rim 14, 7-12).

 

Primjer kome se radi i kome se služi s talentima

- Blaženik s profilom na Facebooku - „cyber apostol“ i Božji influencer - Carlo Acutius

Dječaka Carla Acutis Crkva je proglasila blaženim u subotu, 10. 10. 2020. u Asizu u bazilici Svete Marije Anđeoske. Rođen je 3. svibnja 1991. godine, a umro je u 15.-oj godini, 12. listopada 2006. godine od leukemije. Utvrđeno je da mu je tijelo 13 godina od smrti, ostalo neraspadnuto.

Međutim, Karlo nije bio ona vrsta mladića koja bi se mogla nazvati “pobožnjaković“. Bio je pun života, smiren i nasmijan, dijete svojega vremena, zaljubljenik u informatiku. Bio je dijete koje se toliko razumjelo u računalno programiranje da su mnogi ostajali bez riječi.Stoga su ga u nekim medijima nazivali i „cyber apostolom“ i Božji influencer. Carlo je inače i prvi blaženik koji ima profil na Facebooku, preko kojeg je svjedočio svoju duboku vjeru.

Misu nazvao: „moja magistrala za nebo“

Volio ići na misu i primati živoga Isusa u pričesti (euharistiji). Redovito je sudjelovao na misi i kako kaže njegova majka, svetu misu je nazvao „mojom magistralom do neba“. Uvjeren da se postaje svetim samo ljubeći Boga iznad svega i bližnjega kao sama sebe. Bio je uvjeren da će oni što se svakoga dana pričešćuju ići ravno u raj. U svojoj je župi također bio uključen u pomoć izbjeglicama i beskućnicima.

Velika darovitost za programiranje

Karlo je imao veliki talent i umijeće za programiranje internetskih stranica. On je svu svoju darovitost darovao Isusu, Bogu. Pomagao svećenicima da uspostave web-stranice za svoje župe. Uspostavio je internetsku bazu podataka o drugim vjerskim čudima,  oglašavao preko interneta svoju vjeru. Stoga su ga u nekim medijima nazivali i „cyber apostolom“i Božji influencer. Ujedinio je tehničke vještine i kršćansku vjeru. Tako je u jedanaestoj godini, da bi posvjedočio stvarnu Isusovu prisutnosti u misi, sakramentu euharistije, otvorio mežnu ili web-stranicu na kojoj je skupio na jednom mjestu sva „euharisijska čuda“ koja su se događala tijekom stoljeća širom svijeta, na primjer kad je hostija krvarila ili pretvorila se u „komadić mesa“. Nakon njegove smrti napravljena je njegova izložba svih 136 poznatih euharistijskih čuda i izložba je posjetila svih pet kontinenata. Danas se to, što je on skupio na jedno mjesto sva ta euharistijska čuda, smatra svjetskim događajem.

Papa Franjo ga je pohvalio i istakao kao primjer mladim naraštajima digitalnog doba, kojima prijeti opasnost „da postanu zaokupljeni samim sobom“...

Blaženi Karlo, danas te molimo za sve naše mlade da svoje talente iskoriste za svoju vjeru i za Boga, pa bilo da je to dar za pjevanje, čitanje, rad na računalu.

 

Drugi primjer djevojke koja se trebala udati

Mlada i vrlo uspješna djevojka došla je iz New Yorka u Los Angeles da se uda za svoga mladića kojega je upoznala još na radnom mjestu dok su oboje radili u velikoj reklamnoj agenciji u New Yorku. Neprestano su se duržili i zabavljali na kućnim zabavama, noćnim klubovima. Mladić je bio i pun ambicija i želje za uspjehom, pa se preselio u kalifornijski odjel te iste svoje agencije u Los Angeles u dogovoru sa svojom djevojkom da i ona za njim nakon šest mjeseci dođe u Los Angeles i tada se vjenčaju.

Tjedan dana nakon što je djevojka stigla u Los Angeles, otkrila je da njezin mladić ima ljubavnu vezu s jednom „filmskom zvjezdicom“, a nije imao hrabrosti da ju o tome obavijesti dok je još bila u New Yorku. Svi su se njezini planovi i snovi srušili. Našla se slomljena i prevarena, ponižena i uništena ponosa. U novom gradu nije nikog poznavala. Nije imala utjehe…

Tako je lutajući nepoznatim ulicama, u nastojanju da sve zaboravi i pobijedi poniženje koje je doživjela, došla do velikog šatora u kojem su se ljudi molili i čitali Božju riječ i tumačili ju. Nešto ju je vuklo unutra, iako nije bila vjernica. Nije ni sama znala šta ju je potaknulo da uđe u šator, ali je ušla i ostala cijelo poslijepodne. Došla je i sutra navečer i tako nekoliko večeri zaredom. Slušala je Božju riječ, otovrila se Božjoj riječi i osjećala se kao nanovo rođenom osobom.

Osjetila se slobodnom, oslobođenom od tereta krivnje i napuštenosti koje je doživjela. Osjetila se sretnom, punije duše i srca, upoznala je „novu ljubav“ Isusa Krista. S njim je osjetila da joj je život mnogo smisleniji i puniji nego li što je bio prije dva tri dana. Ljubav koju je izgubila bila je samo nova stepenica koja ju je dovela do mnogo veće i bogatije ljubavi – do Krista. Nestao je osjećaj poniženja koji joj ranije nije dao da se vrati na svoj posao u New Yorku. Vratila se na svoje staro radno mjesto u New York i umjesto da troši svoje „umne talente“ i snagu i sposobnosti na isprazne kućne zabave i noćne klubove, kao što je to do sada činila, ona je postala aktivna u mjesnoj crkvi, pomažući i služeći svećeniku i vjernicima. Bio je to dan kada se okrenula k Bogu i uložila svoje talente za Boga i brata čovjeka.

Svoju dugogodišnju praksu i radno iskustvo u reklamnoj agenciji stavila je u službu Bogu. Pronašla je svoju novu i pravu ljubav - Isusa Krista i smisao svoga života.

Molimo Tebe, Majko Marijo, pomozi nam da budemo i ostanemo „dobre i vjerne sluge“ koje će umnožiti darove koje nam je Bog darovao i tako jednoga dana postanemo dionici „radosti našega Gospodina“, našega Gospodara, Isusa Krista. Amen.

Poslušajte pjesmu: Lijepa si  lijepa, Djevo Marijo: https://youtu.be/cd3dYG-TNho

O, mila majko nebeska: https://youtu.be/TqnVsZhZ9Ro

 

jjj