34. nedjelja kroz crkvenu godinu C - 20. 11. 2022.

ISUS KRIST KRALJ SVEGA STVORENJA

 

Mise danas:
Basel, 11.00 sati (samo je jedna misa u Baselu)
Liestal, 13.00 sati

Danas ćemo slaviti misu i u Baselu i u Liestalu za sve žrtve Vukovara i Škabrnje, za sve poginule i nestale u Domovinskom ratu. Slavit ćemo ujedno misu i za sve naše poginule i nestale u ratu u BiH. Bilo bi lijepo da svi dođete i slavimo svetu misu za njih i upalimo svijeću.

 

Misna čitanja

 

Prvo čitanje: 2Sam 5, 1-3

Pomazaše Davida za kralja nad Izraelom.

Čitanje Druge knjige o Samuelu

U one dane: Dođoše sva izraelska plemena k Davidu u Hebron i rekoše: »Evo, mi smo od tvoje kosti i od tvoga mesa. Već prije, dok još Šaul bijaše kralj nad nama, ti si upravljao svim pokretima Izraela, a Gospodin ti reče: ’Ti ćeš pasti narod moj izraelski i ti ćeš biti knez nad Izraelom!’« Tako dođoše sve starješine izraelske kralju u Hebron, a kralj David sklopi s njima savez u Hebronu pred Gospodinom; i pomazaše Davida za kralja nad Izraelom.

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam: Ps 122, 1-5

Pripjev: Hajdemo radosno u Dom Gospodnji!
https://youtu.be/bekJkbPiD30

Obradovah se kad mi rekoše:
»Hajdemo u dom Gospodnji!«
Eto, noge nam već stoje
na vratima tvojim, Jeruzaleme.

Jeruzaleme, grade čvrsto sazdani
i kao u jedno saliveni!
Onamo uzlaze plemena,
plemena Gospodnja.

Po zakonu Izraelovu
da slave ime Gospodnje.
Ondje stoje sudačke stolice,
stolice doma Davidova.

 

 

Drugo čitanje: Kol 1, 12-20

Prenio nas je u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje!

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima

Braćo:

Zahvaljujemo Ocu

koji vas osposobi za dioništvo u baštini svetih u svjetlosti.

On nas izbavi iz vlasti tame

i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje,

u kome imamo otkupljenje,

otpuštenje grijeha.

On je slika Boga nevidljivoga,

prvorođenac svakog stvorenja.

Tà u njemu je sve stvoreno na nebesima i na zemlji,

vidljivo i nevidljivo,

bilo prijestolja, bilo gospodstva,

bilo vrhovništva, bilo vlasti –

sve je po njemu i za njega stvoreno:

on je prije svega

i sve stoji u njemu.

On je glava tijela, Crkve;

on je početak, prvorođenac od mrtvih,

da u svemu bude prvak.

Jer svidjelo se Bogu u njemu nastaniti svu puninu

i po njemu

– uspostavivši mir krvlju križa njegova –

izmiriti sa sobom sve,

bilo na zemlji, bilo na nebesima.

Riječ Gospodnja.

 

 

Pjesma prije Evanđelja: Lk 21, 28

Blagoslovljen onaj koji dolazi u ime Gospodnje. Blagoslovljeno kralje-vstvo oca našega Davida koje dolazi.

 

 

Evanđelje: Lk 23, 35-43

Gospodine, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje!

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Podrugivali se Isusu glavari s narodom: »Druge je spasio, neka spasi sam sebe ako je on Krist Božji, Izabranik!«

Izrugivali ga i vojnici, prilazili mu i nudili ga octom govoreći: »Ako si ti kralj židovski, spasi sam sebe!« A bijaše i natpis ponad njega: »Ovo je kralj židovski.«

Jedan ga je od obješenih zločinaca pogrđivao: »Nisi li ti Krist? Spasi sebe i nas!« A drugi ovoga prekoravaše: »Zar se ne bojiš Boga ni ti, koji si pod istom osudom? Ali mi po pravdi jer primamo što smo djelima zaslužili, a on – on ništa opako ne učini.« Onda reče: »Isuse, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje.« A on će mu: »Zaista ti kažem: danas ćeš biti sa mnom u raju!«

Riječ Gospodnja.

 

 

Duhovna misao

S prijestolja svoga križa Isus „kraljuje“ i  prigrljuje svakog čovjeka

 

Draga braćo i sestre!

Danas ćemo slaviti misu i u Baselu i u Liestalu za sve žrtve Vukovara i Škabrnje, za sve poginule i nestale u Domovinskom ratu. Slavit ćemo ujedno misu i za sve naše poginule i nestale u ratu u BiH. Bilo bi lijepo da svi dođete i slavimo svetu misu za njih i upalimo svijeću.

 

Crkva danas slavi Našega Gospodina Isusa Krista Kralja svega stvorenja

U iduću nedjelju, 27. 11. počinje vrijeme Došašća, vrijeme u kojem se kršćani pripremaju za Božić, prvi Isusov dolazak na zemlju, a danas je zadnja nedjelja crkvene liturgijske godine. Crkva danas slavi Našega Gospodina Isusa Krista Kralja svega stvorenja. Ova svetkovina nas poziva podići naš pogled prema Križu i punom ostvarenju Božjeg kraljevstva u Kristu Isusu. Kraljevstvo Božje se očituje u sámoj osobi Isusa Krista koji ga je uspostavio svojom smrću na križu i svojim uskrsnućem. U njemu, i to na Križu, ostvarilo se kraljevstvo istine i života, kraljevstvo svetosti i milosti, kraljevstvo pravde, ljubavi i mira. Čitavo se Isusovo poslanje i sadržaj njegove poruke sastoje u naviještanju Božjeg kraljevstva i njegovu ostvarivanju među ljudima. Na završetku vremena Gospodin će predati Bogu Kraljevstvo i prikazati mu sve one koji su živjeli po zapovijedi njegove ljubavi: Zapovijed vam novu dajem: da ljubite jedan drugoga; kao što ja ljubljah vas da i vi ljubite jedan drugoga. Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedan za drugoga“ (Iv 13, 34-35).Pritome, ne smijemo zaboraviti divnu usporedbu o Posljednjem sudu, koji je sveti Matej stavio neposredno prije izviješća o Isusovoj muci (25,31-46). Slike su jednostavne, jezik je pučki, ali je poruka krajnje važna: To je istina o našem krajnjem određenju i mjerilu po kojem ćemo biti suđeni. „Bijah gladan i dadoste mi jesti... Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te? Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo te? Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?' 'Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!» Prema usporedbi o Posljednjem sudu, ako ljubav prema našim bližnjima provodimo u djelo, tada otvaramo prostor Božjoj vladavini i njegovo se kraljevstvo ostvaruje među nama i u našoj sredini. Ako, međutim, svatko misli samo na sebe i vlastitu korist, svijet neizbježno srlja u propast.

 

Tamo gdje je Krist tamo je Kraljevstvo Božje

Isusova kraljevska "vlast" se sastoji u ljubavi. To nije vlast kraljeva i vladara ovoga svijeta; to je božanska vlast dati život vječni, osloboditi od zla, pobijediti vlast smrti. To je vlast ljubavi, koja zna izvući dobro iz zla, smekšati otvrdnula srca, unijeti mir i u najžešći sukob, upaliti nadu u najgušćoj tami.

Tako Lukino Evanđelje danas predstavlja, kao na nekoj velikoj slici, Isusovo kraljevsko dostojanstvo u trenutku raspeća na križu. Vođe naroda i vojnici ga izruguju i ismijavaju: »Druge je spasio, neka spasi sam sebe ako je on Krist Božji, Izabranik!“ Izrugivali su ga i vojnici, prilazili mu i nudili ga octom govoreći: »Ako si ti kralj židovski, spasi sam sebe!« Stavljali su ga na kušnju da vide ima li moć spasiti samoga sebe od smrti (usp. Lk 23, 35-37).

Upravo "na drvu križa dolazi do izražaja uzvišenost Boga, koji je Ljubav. Na Križu se najbolje može upoznati tko je Bog. Isus daje 'život vječni', oslobađa od zla, a sve to znači: Isus nam daje Boga, što je veoma važno znati, jer mnogi se pitaju 'a šta nam je Isus donio? – misleći ništa se nije promijenilo. Donio nam je Boga; daje nam Boga. On nam ga može dati jer je on sam jedno s Bogom. Naime, dok je bio raspet između dvojice razbojnika, jedan od njih, svjestan vlastitih grijeha, otvara svoje srce istini, dolazi do vjere i moli "kralja židovskog": "Isuse, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje" (Lk 23, 42). Od onoga koji je "prije svega i sve stoji u njemu" (Kol 1, 17) takozvani "dobri razbojnik" odmah prima oproštenje i radost ulaska u Kraljevstvo nebesko. "Zaista ti kažem: danas ćeš biti sa mnom u raju!" (Lk 23, 43).

 

Razbojnik je "lijepi primjer obraćenja" kojem trebamo svi težiti

Tim riječima, s prijestolja svoga Križa, Isus prigrljuje svakog čovjeka s beskrajnim milosrđem. Ovaj razbojnik je "lijepi primjer obraćenja kojem treba težiti: ubrzo je razbojniku udijeljeno oproštenje i milost koju je primio svojim obiljem nadilazi ono što je tražio: "Zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju!" Život je biti s Kristom, jer tamo gdje je Krist tamo je Kraljevstvo Božje i to je glavna poruka današnje svetkovine Našega Gospodina Isusa Krista Kralja svega stvorenja.

Draga braćo i sestre, cilj kršćanske nade je Božje kraljevstvo, tj. ujedinjenje svijeta i čovjeka s Bogom, i to s činom Kristove božanske moći i ljubavi po Križu i Uskrsnuću. Kršćanska nada je bila i ostala utjelovljenje Božje riječi i ljubavi u Isusu Kristu.

 

Kršćaninu ništa i nitko ne može biti važniji od Krista i Njegove ljubavi.

Kršćanin ili vjernik samo po Isusu Kristu ulazi u dublji odnos s Bogom, i svjestan toga, kršćanin se ne može zadovoljiti time da živi osrednje, površnom religioznošću ili s licemjernom pobožnošću, a u biti zanemaruje Božje zapovijedi, nego kršćaninu ništa i nitko ne smije biti važniji od Krista i Njegove ljubavi. Program njegova života je: Ništa smatrati važnijim od Krista i ljubavi Kristove. U tome se sastoji cilj kršćanskog života: ‘Biti s Kristom, jer tamo gdje je Krist tamo je Kraljevstvo Božje’. To je opomena svakom kršćaninu i to je najveća potreba i našega vremena danas. Pred svima nama, dakle, nameće se izbor: Koga želim slijediti? Boga ili zloga? Istinu ili laž? Opredijeliti se za Krista ne jamči uspjeh prema kriterijima ovoga svijeta, nego jamči oslobođenje od zla, vječni život i trajno zajedništvo s Isusom Kristom.

 

Mislimo na konac svog života

Draga braćo i sestre, potrebno je razmišljati i o posljednjim stvarima svoga života: o smrti, sudu, raju, čistilištu, paklu. Ja bih iskoristio priliku i pozvao sve vas da se duhovno probudite, jer život je jako kratak i jako je važno biti pripremljen za dobru smrt kako bi mogli biti svaki dan u milosti Božjoj. Život nakon smrti se uistinu nastavlja i ono što nas tamo čeka je jako strašno, osim ako živimo život s Bogom u Isusu Kristu. Gledajući smrti u oči, u potpunosti se mijenja naš život…Potrebno je razmišljati o Isusovoj opomeni: »Pazite, ne dajte se zavesti. Mnogi će doista doći u moje ime i govoriti: ’Ja sam’ i: ’Vrijeme se približilo!’ Ne idite za njima.» U stvarnosti gledamo kako se povijest ponavlja, ratovi i strahote množe, ljudske drame s migrantima i izbjeglicama umnažaju, glad, te prirodne katastrofe i nevolje, svijet je okrenuo leđa Isusu Kristu, a i svojim bližnjima… Svijet bez Isusa Krista ponovno srlja u propast.

Zato je u svim ovim poteškoćama najbolje i danas poslušati Isusa Krista da se sa svakodnevnim događajima suočimo s punim povjerenjem u Njega i Njegovu providonosnu ljubav čineći dobro i moleći za mir i u srcu i u svijetu i misleći na vječni život.

 

Velika je važnost svete ispovijedi i redovite svete Mise

U Crkvi ima grijeha i zla. Ona se zato  i zove „grešnička Crkva“ na putu Spasenja. No čak i danas postoji Sveta Crkva, koja je neuništiva. Danas ima mnogo ljudi koji ponizno vjeruju, trpe i ljube poput Isusa i u kojima nam se pokazuje pravi Bog, Bog koji nas ljubi. I danas Bog u svijetu ima svoje svjedoke, mučenike (martyres). Da bismo ih vidjeli i čuli, moramo samo biti budni, otvoriti oči. Ovdje bih naglasio važnost sakramenta ispovijedi i redovite svete Mise. Dobro se pripremite za božićnu ispovijed i s ljubavlju redovito slavite svetu Misu.

Molimo „Dođi Kraljevstvo tvoje“ i činimo dobra djela. djela koja nas sve više približavaju Nebu, svjesni da, i u najtežim povijesnim trenucima, Bog nastavlja izgrađivati svoje Kraljevstvo ljubavi - koje neće nikada proći.  Najuzvišeniji i najsavršeniji uzor svetosti svima nama je Blažena Djevica Marija, koja je živjela u trajnom i dubokom zajedništvu s Kristom. Molimo Blažnu Djevicu Mariju da nam pomogne da i sami, i to s velikim povjerenjem, s ljubavlju i u miru, trajno živimo u dubokom zajedništvu s Isusom Kristom i bratom čovjekom. Amen.

 

 

Poslušaj prvo pjesmu: GOSPA MAJKA MOJA
https://youtu.be/B30J5fEwzHs

Sutra, 21. 11 2022. je spomendan
Prikazanja Blažene Djevice Marije

Gospe od Zdravlja

Molitva za zdravlje

Gospodine sveti Oče,

svemogući vječni Bože, 

o svetkovini Blažene Djevice Marije,

Gospe od Zdravlja, 

hvalimo te, blagoslivljamo te i slavimo te. 

Dok putujemo zemljom,

tvoje spasenje obuzima čitava čovjeka,

naše tijelo i našu dušu. 

 

Po zdravlju posve se mijenja naše stanje: 

tlačenje se okreće u slobodu, 

neznanje u spoznaju istine, 

bolest u zdravlje, žalost u radost, 

smrt u život, robovanje grijehu

u dioništvo tvoje božanske naravi. 

 

Po zagovoru Blažene Djevice Marije,

Gospe od Zdravlja, molimo te,

udijeli nam zdravlje i duše i tijela, 

da ti u zdravom tijelu uzmognemo 

zdravom dušom iskazati slavu. Amen.

 

Gospe od Zdravlja, posrednice svih milosti!

MOLI ZA NAS!

 

Posvetna molitva Majci, Triput Divnoj

O, Gospođo moja, o Majko moja,
Tebi se sasvim prikazujem;
i da pokažem kako sam Ti odan,
posvećujem Ti danas svoje oči. svoje uši,
svoja usta, svoje srce, upravo svega sebe.
Kad sam dakle sav Tvoj, o dobra Majko,
čuvaj me i brani me kao stvar i svojinu svoju. Amen.